חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מב – ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת

הוספה‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש

א‭. ‬ מצווה‭ ‬להוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬קודש‭ ‬בין‭ ‬בכניסת‭ ‬השבת‭ ‬ובין‭ ‬ביציאתה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬נוהגים‭ ‬לאחר‭ ‬את‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭, ‬כדי‭ ‬להוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭.‬

אתה‭ ‬חוננתנו

הבדלה‭ ‬בתפילה

ב‭. ‬ תיקנו‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬לומר‭ ‬בתפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ומוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬ההבדלה‭ ‬בתוך‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭". ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬מתחיל‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭" ‬כרגיל‭: "‬אתה‭ ‬חונן‭ ‬לאדם‭ ‬דעת‭ ‬ומלמד‭ ‬לאנוש‭ ‬בינה‭", ‬ועובר‭ ‬לנוסח‭ ‬ההבדלה‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬ומסיים‭: "‬וחוננו‭ ‬מאתך‭ ‬חכמה‭…" ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬ברכת‭: "‬אתה‭ ‬חונן‭" ‬כרגיל‭.‬

שכח‭ ‬לאומרה

ג‭. ‬ שכח‭ ‬ולא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬ונזכר‭ ‬בסוף‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭", ‬וכבר‭ ‬אמר‭ ‬תיבות‭ "‬ברוך‭ ‬אתה‭" ‬אך‭ ‬עוד‭ ‬לא‭ ‬הזכיר‭ ‬תיבת‭ "‬ה‭'" – ‬אינו‭ ‬מסיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬אלא‭ ‬אומר‭ ‬שם‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭…", ‬וחוזר‭ ‬ומסיים‭: "‬וחוננו‭ ‬מאיתך‭" ‬וכו‭' ‬כרגיל‭.‬

ד‭. ‬ אם‭ ‬נזכר‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬אחרי‭ ‬שהזכיר‭ ‬כבר‭ ‬תיבת‭ "‬ה‭'" ‬של‭ ‬סיום‭ ‬ברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭", ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬כבר‭ ‬סיים‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬אלא‭ ‬ממשיך‭ ‬בתפילתו‭, ‬כיון‭ ‬שעתיד‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬אלא‭ ‬שיזהר‭ ‬לא‭ ‬לעשות‭ ‬שום‭ ‬מלאכה‭ ‬אחר‭ ‬התפילה‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה‭ [‬ראה‭ ‬סעיף‭ ‬י‭"‬ב‭].‬

הבדלה‭ ‬ב‭"‬שומע‭ ‬תפילה‭"‬

ה‭. ‬ אם‭ ‬לא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭" – ‬יכול‭ ‬לאומרה‭ ‬בברכת‭ ‬שומע‭ ‬תפילה‭", ‬כיון‭ ‬שכיום‭ ‬יש‭ ‬בנוסח‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬תפילה‭ ‬ובקשה‭, ‬שאנו‭ ‬אומרים‭: "‬כשם‭ ‬שהבדלתנו‭ ‬ה‭' ‬אלוקינו‭ ‬מעמי‭ ‬הארצות‭… ‬כך‭ ‬פדנו‭ ‬והצילנו‭" ‬וכו‭'.‬

סיים‭ ‬תפילתו

ו‭. ‬ שכח‭ ‬ולא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬ונזכר‭ ‬אחרי‭ ‬שסיים‭ ‬תפילתו‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬להתפלל‭ [‬משום‭ ‬שעתיד‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭].‬

אמירה‭ ‬בקול

ז‭. ‬ במקום‭ ‬שמתפללים‭ ‬עמי‭ ‬הארץ‭, ‬נוהגים‭ ‬שהש‭"‬ץ‭ ‬אומר‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬נוסח‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בקול‭ ‬רם‭, ‬כדי‭ ‬שהציבור‭ ‬יאמרו‭ ‬איתו‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭ ‬או‭ ‬ישמעו‭ ‬ויכוונו‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬המתפללים‭ ‬יודעים‭ – ‬אין‭ ‬לאמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בקול‭, ‬כיון‭ ‬שזה‭ ‬מבלבל‭ ‬את‭ ‬הציבור‭, ‬ומ‭"‬מ‭ ‬טוב‭ ‬להזכיר‭ ‬את‭ ‬שתי‭ ‬המילים‭: ‬‭"‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בקול‭, ‬כדי‭ ‬להזכיר‭ ‬לשאר‭ ‬המתפללים‭ ‬שלא‭ ‬ישכחו‭. ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬אור‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬טוב‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בקול‭.‬

שכח‭ ‬לומר‭ ‬אתה‭ ‬חוננתנו

ח‭. ‬ אדם‭ ‬ששכח‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בברכת‭ "‬אתה‭ ‬חונן‭", ‬ונמצא‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬כוס‭ ‬להבדיל‭ ‬עליו‭ ‬ויודע‭ ‬שגם‭ ‬למחרת‭ ‬לא‭ ‬ימצא‭ ‬כוס‭ ‬להבדלה‭ – ‬אומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בשומע‭ ‬תפילה‭ [‬כדין‭ ‬מי‭ ‬ששכח‭ ‬שאלה‭ ‬בברכת‭ ‬השנים‭]. ‬שכח‭ ‬ולא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬גם‭ ‬בברכת‭ "‬שומע‭ ‬תפילה‭" ‬וסיים‭ ‬תפילתו‭ – ‬חוזר‭ ‬ומתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬ואומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭".‬

תשלומין

ט‭.‬‭ ‬ שכח‭ ‬או‭ ‬נאנס‭ ‬ולא‭ ‬התפלל‭ ‬ערבית‭ ‬במוצ‭"‬ש‭ – ‬מתפלל‭ ‬בשחרית‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬ב‭' ‬פעמים‭ [‬ראשונה‭ ‬שחרית‭ ‬ושנייה‭ ‬לתשלומין‭], ‬ואינו‭ ‬מזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בראשונה‭ ‬ולא‭ ‬בשנייה‭, ‬למרות‭ ‬שתפילה‭ ‬שנייה‭ ‬לתשלומין‭.‬

שכח‭ ‬להבדיל‭ ‬בתפילה‭ ‬ואכל

י‭.‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ ‬ובנוסף‭ ‬אכל‭ ‬או‭ ‬טעם‭ ‬לפני‭ ‬שהבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ – ‬קנסו‭ ‬אותו‭ ‬חכמים‭ ‬וחייב‭ ‬לחזור‭ ‬ולהתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬ולומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭", ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הבדיל‭ ‬בתפילה‭ ‬ואכל‭ ‬והבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ [‬ולא‭ ‬חזר‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה‭] – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬להתפלל‭.‬

הבדלה‭ ‬כשיום‭ ‬טוב‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת

יא‭. ‬ כשחל‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬מוסיפים‭ ‬בתפילה‭ "‬ותודיענו‭", ‬שעניינו‭ – ‬להבדיל‭ ‬בין‭ ‬קדושת‭ ‬השבת‭ ‬החמורה‭ ‬לקדושת‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬המותר‭ ‬במקצת‭ ‬מלאכות‭.‬

שכח‭ ‬לומר‭ "‬ותודיענו‭"‬

יב‭. ‬ אם‭ ‬שכח‭ ‬לומר‭ "‬תודיענו‭" ‬במקומו‭ ‬ונזכר‭ ‬לפני‭ ‬שאמר‭ "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מלך‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הארץ‭" – ‬יאמר‭ "‬ותודיענו‭" ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יאמר‭ "‬ותתן‭ ‬לנו‭". ‬ואם‭ ‬הזכיר‭ ‬שם‭ ‬ה‭' – ‬אינו‭ ‬חוזר‭. ‬ואסור‭ ‬בעשית‭ ‬מלאכות‭ ‬האסורות‭ ‬בשבת‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬בקידוש‭ ‬או‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לקודש‭" (‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭).‬

עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה‭ ‬בתפילה‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬הכוס

יג‭. ‬ דין‭ ‬מלאכה‭ ‬דרבנן‭ ‬לצורך‭ ‬מצוה‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭" – ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬א‭ "‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭" ‬סעי‭' ‬י‭"‬ד‭.‬

מלאכה‭ ‬לפני‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭"‬

יד‭. ‬ אסור‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬שאומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭", ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬אדם‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל‭ ‬בתפילה‭ ‬באמירת‭: "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" – ‬אסור‭ ‬בעשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬או‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" [‬ואכילה‭ ‬ושתייה‭ ‬אסורים‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭].‬

הבדלה‭ ‬כשלא‭ ‬הבדיל‭ ‬בתפילה

טו‭. ‬ לא‭ ‬הבדיל‭ ‬בתפילה‭ – ‬אומר‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭. ‬ואפילו‭ ‬שיש‭ ‬חולקים‭ ‬ואומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לברך‭ ‬בשם‭ ‬ומלכות‭, ‬אין‭ ‬נוהגים‭ ‬כמותם‭, ‬משום‭ ‬ספק‭ ‬ברכות‭ ‬להקל‭.‬

אמירת‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭"‬

טז‭. ‬ יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שאף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שהבדיל‭ ‬בתפילה‭ – ‬לא‭ ‬יעשה‭ ‬שום‭ ‬מלאכה‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭", ‬וראוי‭ ‬לחוש‭ ‬לסברה‭ ‬זו‭.‬

מלאכה‭ ‬אחר‭ "‬קדושה‭ ‬דסידרא‭"‬

יז‭. ‬ לפי‭ ‬הזוהר‭ ‬הקדוש‭ ‬אסור‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬שאמרו‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬או‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬עד‭ ‬שיגיע‭ ‬הציבור‭ ‬ל‭"‬קדושה‭ ‬דסידרא‭" [‬דהיינו‭ ‬שיאמרו‭: "‬ואתה‭ ‬קדוש‭"], ‬וראוי‭ ‬לחוש‭ ‬לכך‭.‬

עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬לאחר‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל

יח‭. ‬ אחרי‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ – ‬מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל‭ [‬והוא‭ ‬עדיין‭ ‬אסור‭ ‬במלאכה‭] ‬לומר‭ ‬לחברו‭ ‬שהבדיל‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬עבורו‭, ‬שהרי‭ ‬אם‭ ‬ירצה‭ ‬יכול‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬לומר‭ "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬ולהיות‭ ‬מותר‭ ‬במלאכה‭.‬

אשה‭ ‬בהבדלה

יט‭.‬ כשם‭ ‬שהאיש‭ ‬אסור‭ ‬במלאכה‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬כך‭ ‬האשה‭ ‬אסורה‭ ‬במלאכה‭ ‬עד‭ ‬שתבדיל‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬גם‭ ‬אשה‭ ‬חייבת‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬וכו‭' ‬בתפילה‭.‬

אשה‭ ‬שאינה‭ ‬מתפללת‭ ‬ערבית

כ‭.‬ אשה‭ ‬שלא‭ ‬מתפללת‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬תאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" [‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭], ‬כדי‭ ‬שתוכל‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭.‬

נסיעה‭ ‬עם‭ ‬אדם‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל

כא‭. ‬ הנוסע‭ ‬במונית‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬וחושש‭ ‬שמא‭ ‬הנהג‭ ‬לא‭ ‬הבדיל‭ ‬בתפילת‭ ‬ערבית‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ – ‬ישתדל‭ ‬לבוא‭ ‬עמו‭ ‬בדברים‭ ‬ויאמר‭ ‬לו‭: "‬השבת‭ ‬יצאה‭, ‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭", ‬ויתכוון‭ ‬להוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭ ‬באמירה‭ ‬זו‭. ‬ומשום‭ ‬שהנהג‭ ‬ככל‭ ‬הנראה‭ ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬שאינו‭ ‬מעוניין‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הבדלה‭, ‬ואם‭ ‬כן‭ ‬באמירה‭ ‬זו‭ ‬של‭ ‬הנוסע‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

‭"‬ברוך‭ ‬המבדיל‭" ‬בכל‭ ‬לשון

כב‭. ‬ מותר‭ ‬לומר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בכל‭ ‬שפה‭ ‬ולשון‭.‬

הזמן‭ ‬המותר‭ ‬במלאכה

כג‭. ‬ מותר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭ ‬לאחר‭ ‬שהבדיל‭ ‬בפה‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬הכוס‭. ‬ויש‭ ‬מחמירים‭ ‬שלא‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬עד‭ ‬כשעה‭ ‬וחצי‭ ‬אחר‭ ‬השקיעה‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לא‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬קשה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מדין‭ ‬הארת‭ ‬שבת‭.‬

הבדלה‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

כד‭. ‬ מי‭ ‬שהוא‭ ‬אנוס‭, ‬כגון‭: ‬חייל‭ ‬היוצא‭ ‬לפעילות‭ ‬מבצעית‭, ‬או‭ ‬אדם‭ ‬שממהר‭ ‬ללכת‭ ‬לדבר‭ ‬מצוה‭, ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שיודע‭ ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬יתפלל‭ ‬עכשיו‭ ‬יצטרך‭ ‬להתפלל‭ ‬בהליכה‭ ‬וכדו‭' – ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬ולהזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭, ‬ובלבד‭ ‬שיתפלל‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ "‬פלג‭ ‬המנחה‭".‬

מלאכה‭ ‬כשהבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

כה‭. ‬ התפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬ואמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ – ‬עדיין‭ ‬הוא‭ ‬אסור‭ ‬במלאכה‭ ‬ככל‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

אכילה‭ ‬כשהבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

כו‭. ‬ התפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬ואמר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭ – ‬הרי‭ ‬הוא‭ ‬אסור‭ ‬באכילה‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭, ‬ואפילו‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬שקעה‭ ‬החמה‭ – ‬אסור‭ ‬באכילה‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭.‬

תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬בצנעה

כז‭. ‬ המתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬ראוי‭ ‬שיעשה‭ ‬כן‭ ‬בצנעה‭ ‬עד‭ ‬כמה‭ ‬שניתן‭. ‬ואם‭ ‬עושה‭ ‬כן‭ ‬בפני‭ ‬רבים‭ – ‬צריך‭ ‬להסביר‭ ‬לנוכחים‭ ‬את‭ ‬ההלכה‭, ‬משני‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ ‬מן‭ ‬המתמיהים‭. ‬ב‭.‬‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יכשלו‭ ‬אחרים‭ ‬ויעשו‭ ‬מלאכה‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

הבדלה‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬לפני‭ ‬ערבית

כח‭. ‬ מי‭ ‬שנזדמן‭ ‬לו‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬לפני‭ ‬שהתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ [‬כגון‭: ‬אדם‭ ‬שיוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בהבדלה‭ ‬מרכזית‭] – ‬עדיין‭ ‬צריך‭ ‬להזכיר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילה‭.‬

תוספות‭ ‬לאחר‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה

תוספות‭ ‬שאחרי‭ "‬שמונה‭ ‬עשרה‭"‬

כט‭.‬ אחרי‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬אומר‭ ‬החזן‭: "‬יהי‭ ‬שם‭" ‬וחצי‭ ‬קדיש‭. ‬אומרים‭: "‬הריני‭ ‬מכין‭" ‬שהוא‭ ‬נוסח‭ ‬הכנה‭ ‬לימי‭ ‬החול‭ ‬מגאון‭ ‬עוזנו‭ ‬ותפארתנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭", ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬אומרים‭: "‬שובה‭ ‬ה‭' ‬עד‭ ‬מתי‭", "‬יושב‭ ‬בסתר‭" ‬וקדושת‭ "‬ובא‭ ‬לציון‭" ‬החל‭ ‬מ‭"‬ואתה‭ ‬קדוש‭" ‬עד‭ "‬כל‭ ‬המייחלים‭ ‬לה‭'".‬

הכנה‭ ‬לימי‭ ‬החול

ל‭.‬ נוסח‭ ‬הכנה‭ ‬לימי‭ ‬החול‭ ‬שאומרים‭ ‬לפני‭ "‬שובה‭ ‬ה‭":‬

‭"‬הֲרֵינִי‭ ‬מֵכִין‭ ‬עַצְמִי‭ ‬לְקַבֵּל‭ ‬אוֹר‭ ‬תּוֹסֶפֶת‭ ‬קְדֻשַּׁת‭ ‬שַׁבָּת‭ ‬לִימֵי‭ ‬הַחֹל‭ ‬וְאֶתְקַדֵּשׁ‭ ‬בְּעֶזְרַת‭ ‬ה‭' ‬יִתְבָּרַךְ‭ ‬בִּימֵי‭ ‬הַחֹל‭ ‬מִקְּדֻשַּׁת‭ ‬הַשַּׁבָּת‭, ‬כְּמוֹ‭ ‬שֶׁצִּוָּנוּ‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהֵינוּ‭ ‬בְּתוֹרָתוֹ‭ ‬הַקְּדוֹשָׁה‭ (‬ויקרא‭ ‬י‭"‬א‭, ‬מ‭"‬ד‭): ‬וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם‭ ‬וִהְיִיתֶם‭ ‬קְדֹשִׁים‭. ‬וִיהִי‭ ‬רָצוֹן‭ ‬מִלְּפָנֶיךָ‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהֵינוּ‭ ‬וֵאלֹהֵי‭ ‬אֲבוֹתֵינוּ‭, ‬שֶׁיַּעֲלֶה‭ ‬לְפָנֶיךָ‭ ‬כְּאִלּוּ‭ ‬כִּוַּנּוּ‭ ‬בְּכָל‭ ‬הַכַּוָּנוֹת‭ ‬הָרְאוּיוֹת‭ ‬לְכַוֵּן‭ ‬בָּזֶה‭".‬

אמירת‭ ‬התוספות‭ ‬בכל‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת

לא‭. ‬ על‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭ ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬שובה‭" ‬ו‭"‬ויהי‭ ‬נועם‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬שיחול‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬בשבוע‭ ‬שאחריו‭ ‬או‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭. ‬על‭ ‬פי‭ ‬הקבלה‭ ‬יש‭ ‬לומר‭ ‬בכל‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ "‬ויהי‭ ‬נועם‭" ‬וסדר‭ ‬קדושת‭ "‬ובא‭ ‬לציון‭ ‬החל‭ ‬מ‭"‬ואתה‭ ‬קדוש‭", ‬גם‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬של‭ ‬חול‭ ‬המועד‭, ‬וכן‭ ‬נוהגים‭.‬

פסוק‭ "‬ויהי‭ ‬נועם‭"‬

לב‭. ‬ משה‭ ‬רבנו‭ ‬ברך‭ ‬את‭ ‬ישראל‭ ‬בסיום‭ ‬מלאכת‭ ‬המשכן‭ ‬בפסוקי‭ "‬ויהי‭ ‬נועם‭". ‬ולכן‭ ‬אנו‭ ‬מתחילים‭ ‬את‭ ‬השבוע‭ ‬בפסוקים‭ ‬אלו‭, ‬שהם‭ ‬סימן‭ ‬ברכה‭ ‬לכל‭ ‬מלאכת‭ ‬השבוע‭ ‬שמותרת‭ ‬החל‭ ‬ממוצאי‭ ‬שבת‭.‬

עמידה‭ ‬וישיבה‭ ‬באמירת‭ ‬התוספות

לג‭. ‬ אומרים‭ ‬פסוקי‭ "‬ויהי‭ ‬נועם‭" ‬מעומד‭ ‬וסדר‭ ‬קדושת‭ ‬ובא‭ ‬לציון‭ ‬מ‭"‬ואתה‭ ‬קדוש‭" ‬מיושב‭.‬

סיום‭ ‬התפילה

לד‭. ‬ אומרים‭ "‬ואתה‭ ‬קדוש‭" ‬עד‭ "‬כל‭ ‬המייחלים‭ ‬לה‭'". ‬ומסיימים‭ ‬את‭ ‬התפילה‭ ‬כבשאר‭ ‬ימות‭ ‬החול‭ – ‬החזן‭ ‬אומר‭ ‬קדיש‭ "‬תתקבל‭", ‬אומרים‭ "‬שיר‭ ‬למעלות‭", ‬קדיש‭ ‬‭"‬יהא‭ ‬שלמא‭", "‬ברכו‭" ‬ועלינו‭ ‬לשבח‭.‬

מוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב

לה‭. ‬ במוצאי‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שאינו‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬אין‭ ‬אומרים‭ "‬ויהי‭ ‬נעם‭" ‬וכו‭' ‬אלא‭ ‬אחרי‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬ממשיכים‭ ‬את‭ ‬התפילה‭ ‬כבשאר‭ ‬ימות‭ ‬החול‭, ‬והש‭"‬ץ‭ ‬אומר‭ "‬יהי‭ ‬שם‭" ‬וקדיש‭ "‬תתקבל‭", ‬ואומרים‭ "‬שיר‭ ‬למעלות‭", ‬קדיש‭ "‬יהא‭ ‬שלמא‭", "‬ברכו‭" ‬ועלינו‭ ‬לשבח‭.‬

תוספות‭ ‬לאחר‭ ‬התפילה

לו‭. ‬ אין‭ ‬אנו‭ ‬מאריכין‭ ‬אחרי‭ ‬ערבית‭ ‬בפיוטים‭ ‬שונים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬ויש‭ ‬שעושים‭ ‬כן‭ ‬בביתם‭ ‬אחרי‭ ‬או‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה‭.‬

מוצאי‭ ‬תשעה‭ ‬באב

אמירת‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭"‬

לז‭. ‬ תשעה‭ ‬באב‭ ‬שחל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬או‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬ונדחה‭ ‬ליום‭ ‬ראשון‭ – ‬אומרים‭ ‬בתפילת‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭".‬

שכח‭ ‬לומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭"‬

לח‭. ‬ שכח‭ ‬ולא‭ ‬אמר‭ ‬ב‭"‬אתה‭ ‬חונן‭" – ‬יאמר‭ ‬ב‭"‬שומע‭ ‬תפילה‭". ‬לא‭ ‬אמר‭ ‬ב‭"‬שומע‭ ‬תפילה‭" ‬וסיים‭ ‬תפילתו‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬להתפלל‭, ‬אעפ‭"‬י‭ ‬שיוכל‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬רק‭ ‬במוצאי‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬יזהר‭ ‬שלא‭ ‬לעשות‭ ‬שום‭ ‬מלאכה‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭".‬

הבדלה‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית

ערבית‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית

לט‭. ‬ המתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬בתוך‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭ ‬לאכול‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬בסיום‭ ‬התפילה‭ ‬יבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬ומותר‭ ‬באכילה‭.‬

ברכה‭ ‬על‭ ‬אכילה‭ ‬אחרי‭ ‬ערבית

מ‭. ‬ הרוצה‭ ‬להפסיק‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בתפילה‭ ‬ובהבדלה‭, ‬הדרך‭ ‬הנכונה‭ ‬היא‭ ‬שיברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭, ‬ואחר‭ ‬התפילה‭ ‬וההבדלה‭ ‬ישוב‭ ‬ולברך‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬לפני‭ ‬שממשיך‭ ‬לאכול‭, ‬משום‭ ‬שעצם‭ ‬התפילה‭ ‬וההבדלה‭ ‬באמצע‭ ‬הסעודה‭ ‬מהווה‭ ‬הפסק‭ ‬בסעודה‭.‬

ברכת‭ ‬הלבנה

ברכה‭ ‬הלבנה‭ ‬במוצ‭"‬ש

מא‭. ‬ מצווה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬לברך‭ "‬ברכת‭ ‬הלבנה‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭, ‬משום‭ ‬שאז‭ ‬הוא‭ ‬מבושם‭ ‬ובגדיו‭ ‬נאים‭ ‬ואומרה‭ ‬ברוב‭ ‬עם‭.‬

כשחושש‭ ‬במהלך‭ ‬השבוע‭ ‬שיהיה‭ ‬מעונן

מב‭. ‬ הגיע‭ ‬זמן‭ ‬ברכת‭ ‬הלבנה‭ ‬באמצע‭ ‬השבוע‭ ‬וחושש‭ ‬שמא‭ ‬יהיה‭ ‬מעונן‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬יוכל‭ ‬לברך‭ ‬אז‭ – ‬יברך‭ ‬מיד‭ ‬ולא‭ ‬ימתין‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬ויברך‭ ‬מיד‭ ‬אפילו‭ ‬הוא‭ ‬מברך‭ ‬יחידי‭ ‬ללא‭ ‬מניין‭ [‬שאר‭ ‬הלכות‭ ‬ברכת‭ ‬הלבנה‭ – ‬ראה‭ ‬מאמר‭ ‬מרדכי‭, ‬הלכות‭ ‬לימות‭ ‬החול‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬ז‭].‬

קריאת‭ ‬שמע‭ ‬על‭ ‬המיטה

מג‭. ‬ הקורא‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ ‬על‭ ‬המיטה‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬את‭ ‬סדר‭ ‬ה‭"‬וידוי‭".‬

‭"‬תיקון‭ ‬חצות‭" ‬במוצ‭"‬ש

מד‭. ‬ צריך‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬בגדי‭ ‬השבת‭ ‬לבגדי‭ ‬חול‭ ‬לפני‭ ‬שאומר‭ "‬תיקון‭ ‬חצות‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬ייראה‭ ‬כמתאבל‭ ‬ועדיין‭ ‬קדושת‭ ‬שבת‭ ‬עליו‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן