חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬מא – זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת

זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת

א‭. ‬ זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬הנו‭ ‬ב‭"‬צאת‭ ‬הכוכבים‭" ‬מיד‭ ‬בתום‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬שאחרי‭ "‬שקיעת‭ ‬החמה‭", ‬אך‭ ‬יש‭ ‬חיוב‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭ ‬ביציאתה‭, ‬ויתבאר‭ ‬להלן‭.‬

זמן‭ ‬בין‭ ‬השמשות

ב‭. ‬ שיעור‭ ‬זמן‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬הנו‭ ‬שיעור‭ ‬מהלך‭ ‬שלושת‭ ‬רבעי‭ ‬מיל‭. ‬ונחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬בחישוב‭ ‬זמן‭ ‬מהלך‭ ‬שלושת‭ ‬רבעי‭ ‬מיל‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שזמן‭ ‬מהלך‭ ‬מיל‭ ‬הנו‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭, ‬וממילא‭ ‬שלושת‭ ‬רבעי‭ ‬המיל‭ ‬הוא‭ ‬שלוש‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭ ‬וחצי‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬ששיעור‭ ‬מהלך‭ ‬מיל‭ ‬הוא‭ ‬עשרים‭ ‬ושתים‭ ‬דקות‭ ‬וחצי‭, ‬וממילא‭ ‬שלושת‭ ‬רבעי‭ ‬המיל‭ ‬הם‭ ‬שש‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭ ‬וחצי‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שזמן‭ ‬מהלך‭ ‬מיל‭ ‬הוא‭ ‬עשרים‭ ‬וארבע‭ ‬דקות‭, ‬ושלושת‭ ‬רבעי‭ ‬המיל‭ ‬הם‭ ‬שמונה‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭.‬

למעשה‭ ‬לרוב‭ ‬הדעות‭ ‬זמן‭ ‬מהלך‭ ‬שלושת‭ ‬רבעי‭ ‬מיל‭ ‬הנו‭ ‬שלוש‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭ ‬וחצי‭. ‬ולפי‭ ‬זה‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬זמן‭ "‬צאת‭ ‬השבת‭" ‬הנו‭ ‬שלוש‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭ ‬וחצי‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭.‬

תוספת‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש

ג‭. ‬ כשם‭ ‬שמוסיפין‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭ ‬בכניסת‭ ‬השבת‭, ‬כך‭ ‬יש‭ ‬להוסיף‭ ‬מחול‭ ‬על‭ ‬הקודש‭ ‬ביציאת‭ ‬השבת‭. ‬ולכן‭ ‬מאחרים‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ "‬ערבית‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬השבת‭ ‬זמן‭ ‬נוסף‭ ‬אחרי‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭".‬

שיעור‭ ‬התוספת

ד‭. ‬ בשיעור‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬יש‭ ‬כמה‭ ‬וכמה‭ ‬מנהגים‭ ‬ובמקומות‭ ‬שונים‭ ‬נוהגים‭ ‬מנהגים‭ ‬שונים‭. ‬בירושלים‭ ‬נוהגים‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬כשלושים‭ ‬וחמש‭ ‬דקות‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬בחורף‭, ‬וכארבעים‭ ‬דקות‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭ ‬בקיץ‭. ‬יש‭ ‬מקילין‭ ‬המוסיפין‭ ‬זמן‭ ‬קצר‭ ‬יותר‭ ‬לשבת‭ ‬ומוציאין‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬בלבד‭ ‬אחרי‭ "‬צאת‭ ‬הכוכבים‭". ‬ובמקומות‭ ‬שונים‭ ‬נהגו‭ ‬להוסיף‭ ‬זמנים‭ ‬שונים‭.‬

ה‭. ‬ בשעת‭ ‬הדחק‭, ‬לדוגמא‭: ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬זקן‭ ‬או‭ ‬חולה‭ ‬שצריכים‭ ‬לאכול‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭- ‬מקילין‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬עשרים‭ ‬דקות‭ ‬אחר‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭.‬

שיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם

ו‭. ‬ אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שמאחרים‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השבת‭, ‬אין‭ ‬זה‭ ‬משום‭ ‬שחוששים‭ ‬לשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ ‬הסובר‭ ‬שיש‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬דקות‭ ‬אחר‭ ‬השקיעה‭, ‬מכיון‭ ‬שבארץ‭ ‬ישראל‭ ‬לא‭ ‬חוששים‭ ‬לדעת‭ ‬רבינו‭ ‬תם‭". ‬ולכן‭, ‬מן‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬להמתין‭ ‬עד‭ ‬שיגיע‭ ‬זמן‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭, ‬ומותר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אחרי‭ ‬שתעבור‭ ‬תוספת‭ ‬השבת‭ ‬שאחרי‭ ‬‭"‬צאת‭ ‬הכוכבים‭", ‬כפי‭ ‬שנתבאר‭ ‬לעיל‭.‬

ז‭. ‬ למרות‭ ‬האמור‭ ‬לעיל‭, ‬אין‭ ‬לזלזל‭ ‬במי‭ ‬שמחמיר‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭, ‬שהרי‭ ‬מצאנו‭ ‬דעות‭ ‬הסוברות‭ ‬כמותו‭ ‬ואי‭ ‬אפשר‭ ‬לבטל‭ ‬את‭ ‬דעתו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אין‭ ‬לפסוק‭ ‬הלכה‭ ‬כדעת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭. ‬ולכן‭ ‬הרוצה‭ ‬לנהוג‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ – ‬ינהג‭ ‬כך‭ ‬רק‭ ‬כחומרא‭ ‬או‭ ‬כהידור‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬כפסק‭ ‬הלכה‭ ‬כמותו‭. ‬והיכא‭ ‬שאפשר‭ ‬לנהוג‭ ‬כמותו‭- ‬ינהג‭, ‬והיכא‭ ‬דאי‭ ‬אפשר‭- ‬לא‭ ‬ינהג‭ ‬כמותו‭.‬

מנהג‭ ‬בלי‭ ‬נדר

ח‭. ‬ הרוצה‭ ‬להתחיל‭ ‬לנהוג‭ ‬כרבנו‭ ‬תם‭, ‬יאמר‭ ‬שנוהג‭ ‬כך‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭. ‬ועדיף‭ ‬לומר‭: ‬‭"‬בלי‭ ‬נדר‭ ‬אנהג‭ ‬כרבנו‭ ‬תם‭'‬‭' ‬ולא‭ ‬הפוך‭: "‬אנהג‭ ‬כר‭"‬ת‭, ‬בלי‭ ‬נדר‭", ‬כיוון‭ ‬שכאשר‭ ‬אמר‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬אנהג‭ ‬כרבנו‭ ‬תם‭" ‬כבר‭ ‬קיבל‭ ‬את‭ ‬המנהג‭ ‬ולא‭ ‬יועיל‭ ‬שיאמר‭ ‬אח‭"‬כ‭: "‬בלי‭ ‬נדר‭'‬‭'. ‬ולכן‭, ‬יאמר‭ ‬את‭ ‬המילים‭: "‬בלי‭ ‬נדר‭" ‬בתחילת‭ ‬קבלת‭ ‬המנהג‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יאמר‭ ‬מהו‭ ‬המנהג‭ ‬שמקבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭.‬

התרת‭ ‬נדרים

ט‭.‬‭ ‬ אדם‭ ‬שנהג‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ ‬והיה‭ ‬מוציא‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬דקות‭ ‬אחרי‭ "‬שקיעת‭ ‬החמה‭", ‬משום‭ ‬שחשב‭ ‬שצריך‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬מצד‭ ‬הדין‭, ‬וכשנודע‭ ‬לו‭ ‬שאין‭ ‬צריך‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬מצד‭ ‬הדין‭ ‬רוצה‭ ‬לשנות‭ ‬מנהגו‭-‬צריך‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭.‬

י‭.‬ מי‭ ‬שנהג‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ ‬וקיבל‭ ‬זאת‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬כחומרא‭ ‬ולא‭ ‬משום‭ ‬שחשב‭ ‬שיש‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬מצד‭ ‬הדין‭ – ‬צריך‭ ‬התרה‭ ‬בשלושה‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭, ‬וצריכים‭ ‬הם‭ ‬למצוא‭ ‬פתח‭ ‬להתיר‭ ‬את‭ ‬נדרו‭, ‬וכל‭ ‬זאת‭ ‬משום‭ ‬שידע‭ ‬שאין‭ ‬זו‭ ‬חובה‭ ‬מן‭ ‬הדין‭ ‬וקיבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬כחומרא‭.‬

אמירה‭ ‬לאחר

יא‭. ‬ מי‭ ‬שקיבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬לנהוג‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ ‬מן‭ ‬הדין‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬לומר‭ ‬לאחר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬עבורו‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬תוספת‭ ‬זמן‭ ‬זו‭.‬

יב‭. ‬ קיבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬לנהוג‭ ‬כשיטת‭ ‬רבנו‭ ‬תם‭ ‬כחומרא‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לומר‭ ‬לאחר‭ ‬לעשות‭ ‬עבורו‭ ‬מלאכה‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬תוספת‭ ‬זמן‭ ‬זו‭, ‬וכגון‭: ‬לומר‭ ‬לחברו‭ ‬להסיעו‭ ‬הביתה‭.‬

סוף‭ ‬זמן‭ ‬תוספת‭ ‬שבת

יג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬מותר‭ ‬להוסיף‭ ‬זמן‭ ‬כ‭"‬תוספת‭ ‬שבת‭" ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭. ‬אמנם‭, ‬הרוצה‭ ‬להוסיף‭ ‬עד‭ ‬אור‭ ‬הבוקר‭- ‬רשאי‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬המוסיף‭ ‬זמן‭ "‬תוספת‭ ‬שבת‭" ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬הלילה‭- ‬לא‭ ‬יבטל‭ ‬תורה‭ ‬בשל‭ ‬כך‭, ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬לא‭ ‬יעשה‭ ‬הבדלה‭ ‬אחר‭ ‬עמוד‭ ‬השחר‭.‬

איסור‭ ‬מלאכה‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ "‬צאת‭ ‬השבת‭"‬

יד‭. ‬ אסור‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬אסורה‭ ‬רק‭ ‬מדרבנן‭, ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬השבת‭ ‬המופיע‭ ‬בלוחות‭ ‬השנה‭, ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬בתפילה‭, ‬כמו‭ ‬שכתב‭ ‬מרן‭ ‬בשולחן‭ ‬ערוך‭: "‬אסור‭ ‬לעשות‭ ‬שום‭ ‬מלאכה‭ ‬קודם‭ ‬שיבדיל‭" ‬או‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭", ‬ואפילו‭ ‬מלאכה‭ ‬שאסורה‭ ‬מדרבנן‭- ‬אסור‭ ‬לעשות‭ ‬עד‭ ‬שיבדיל‭ ‬או‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭".‬

הבדיל‭ ‬מבעוד‭ ‬יום

טו‭. ‬ מי‭ ‬שיודע‭ ‬שבמוצ‭"‬ש‭ ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬להבדלה‭ ‬או‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬סיבה‭ ‬מיוחדת‭ ‬למהר‭- ‬יכול‭ ‬להבדיל‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ (‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ב‭ "‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭" ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ד‭). ‬הבדלה‭ ‬זו‭ ‬נעשית‭ ‬ללא‭ ‬נר‭, ‬ואינה‭ ‬מתירה‭ ‬לו‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬עד‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭, ‬אולם‭ ‬מותר‭ ‬הוא‭ ‬באכילה‭ (‬בלבד‭).‬

טז‭. ‬ פרטי‭ ‬דין‭ ‬של‭ ‬איסור‭ ‬עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬לפני‭ ‬שיבדיל‭ ‬יבוארו‭ ‬בפרק‭ ‬מ‭"‬ב‭ (‬סעי‭' ‬י‭"‬ג‭ – ‬כ‭"‬ז‭) ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭.‬

מלאכה‭ ‬דרבנן‭ ‬לצורך‭ ‬מצוה‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭"‬

יז‭. ‬ זמן‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬הנו‭ ‬ספק‭ ‬יום‭ ‬וספק‭ ‬לילה‭, ‬ומותר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אסורה‭ ‬מדרבנן‭ ‬בזמן‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬בשעת‭ ‬הדחק‭, ‬כאשר‭ ‬היא‭ ‬נעשית‭ ‬לצורך‭ ‬מצוה‭ ‬דוקא‭.‬

יח‭. ‬ ההיתר‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬אסורה‭ ‬מדרבנן‭ ‬לצורך‭ ‬מצוה‭ ‬בזמן‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬חל‭ ‬בין‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ובין‭ ‬במוצאי‭ ‬השבת‭, ‬ובלבד‭ ‬שלא‭ ‬יעשו‭ ‬מלאכה‭ ‬כזו‭ ‬גם‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬במוצאי‭ ‬השבת‭, ‬כיוון‭ ‬שנמצא‭ ‬שבוודאי‭ ‬עשה‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭.‬

יט‭.‬ הרוצה‭ ‬לעשות‭ ‬מלאכה‭ ‬דרבנן‭ ‬לדבר‭ ‬מצוה‭ ‬ב‭"‬בין‭ ‬השמשות‭" ‬במוצאי‭ ‬השבת‭, ‬יאמר‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬לפני‭ ‬עשיית‭ ‬מלאכה‭ ‬זו‭.‬

כ‭.‬ בדיני‭ ‬אכילה‭ ‬לפני‭ ‬הבדלה‭ – ‬ראה‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ג‭ "‬הלכות‭ ‬הבדלה‭" (‬סעי‭' ‬א‭' – ‬י‭"‬ח‭).‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים