חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לט – אנינות‭ ‬ואבלות‭ ‬בשבת

אונן

א‭. ‬ אונן‭ ‬הינו‭ ‬אדם‭ ‬שמת‭ ‬אחד‭ ‬משבעה‭ ‬קרוביו‭, ‬שחייב‭ ‬להתאבל‭ ‬עליו‭, ‬ופטור‭ ‬מכל‭ ‬מצוות‭ ‬עשה‭ ‬שבתורה‭ ‬עד‭ ‬לקבורת‭ ‬הנפטר‭.‬

אנינות‭ ‬בשבת

ב‭. ‬ דיני‭ ‬אנינות‭ ‬רובם‭ ‬אינם‭ ‬חלים‭ ‬בשבת‭, ‬ולכן‭ ‬גם‭ ‬אדם‭ ‬שהיה‭ ‬אונן‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬חייב‭ ‬בכל‭ ‬התפילות‭ ‬והברכות‭ ‬בשבת‭, ‬אך‭ ‬אסור‭ ‬ביחסי‭ ‬אישות‭ ‬וכן‭ ‬אסור‭ ‬בלימוד‭ ‬תורה‭.‬

הפסקת‭ ‬אנינות‭ ‬בער‭"‬ש

ג‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬מתי‭ ‬מפסיק‭ ‬אונן‭ ‬את‭ ‬אנינותו‭ (‬ביחס‭ ‬לרוב‭ ‬הדינים‭ ‬וכדלהלן‭) ‬בערב‭ ‬שבת‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמפסיק‭ ‬כשעה‭ ‬אחת‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭, ‬משום‭ ‬שממילא‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעסוק‭ ‬אז‭ ‬בצרכי‭ ‬המת‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שמפסיקים‭ ‬את‭ ‬האנינות‭ ‬רק‭ ‬בכניסת‭ ‬שבת‭ ‬ממש‭. ‬והמנהג‭ ‬כדעה‭ ‬הראשונה‭.‬

מנחה‭ ‬בער‭"‬ש

ד‭. ‬ כיון‭ ‬שהאנינות‭ ‬נפסקת‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬שבת‭ – ‬צריכים‭ ‬קרובי‭ ‬הנפטר‭ ‬להתפלל‭ ‬גם‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ולהדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭.‬

ה‭. ‬ מי‭ ‬שמת‭ ‬לו‭ ‬מת‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬נקבר‭ ‬עדיין‭ ‬כיון‭ ‬שנפטר‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת‭ – ‬ייזהר‭ ‬שלא‭ ‬יאכל‭ ‬בחדר‭ ‬שבו‭ ‬נמצא‭ ‬המת‭.‬

שמו‭"‬ת

ו‭. ‬ מותר‭ ‬לאונן‭ ‬לקרוא‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬בשבת‭.‬

ז‭. ‬ אונן‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬להסיר‭ ‬את‭ ‬הצער‭ ‬מליבו‭ – ‬יכול‭ ‬לבכות‭ ‬בשבת‭.‬

קדיש

ח‭. ‬ כל‭ ‬זמן‭ ‬שהמת‭ ‬לא‭ ‬נקבר‭ – ‬אין‭ ‬אומרים‭ ‬קדיש‭, ‬ולכן‭ ‬אונן‭ ‬המתפלל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בשבת‭ – ‬אינו‭ ‬אומר‭ ‬קדיש‭ ‬יתום‭. ‬אמנם‭, ‬יכול‭ ‬האונן‭ ‬לומר‭ ‬קדיש‭ ‬כחלק‭ ‬מסדר‭ ‬התפילה‭.‬

ט‭.‬‭ ‬ אם‭ ‬רוצה‭ ‬ללכת‭ ‬בשבת‭ ‬סמוך‭ ‬לתחום‭ ‬או‭ ‬ליד‭ ‬מקום‭ ‬החברא‭ ‬קדישא‭ ‬וכדו‭' ‬כדי‭ ‬לעסוק‭ ‬בצרכי‭ ‬המת‭ ‬מייד‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭ – ‬חלה‭ ‬עליו‭ ‬אנינות‭ ‬מיד‭ ‬כשיצא‭ ‬מביתו‭.‬

ערבית‭ ‬במוצ‭"‬ש

י‭.‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהאונן‭ ‬מתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬אחרי‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬ואומר‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" ‬בתפילתו‭, ‬ויש‭ ‬חולקים‭ ‬ואומרים‭ ‬שאין‭ ‬לשנות‭ ‬מהמנהג‭ ‬הרגיל‭ ‬מכיון‭ ‬שאין‭ ‬להראות‭ ‬אבלות‭ ‬בשבת‭, ‬ולכן‭ ‬לדעתם‭ ‬האונן‭ ‬לא‭ ‬מתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬כלל‭ (‬אמנם‭ ‬לגבי‭ ‬ק‭"‬ש‭ ‬בלי‭ ‬ברכות‭ ‬לכו‭"‬ע‭ ‬קורא‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭). ‬ומכיון‭ ‬שלא‭ ‬אמר‭ ‬בתפילה‭ "‬אתה‭ ‬חוננתנו‭" – ‬הוא‭ ‬אסור‭ ‬במלאכה‭ ‬עד‭ ‬שיאמר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭: "‬ברוך‭ ‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬ללא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭, ‬ואז‭ ‬יהיה‭ ‬מותר‭ ‬במלאכה‭.‬

הבדלה

יא‭. ‬ מן‭ ‬הדין‭ – ‬מותר‭ ‬לאונן‭ ‬לאכול‭ ‬ללא‭ ‬הבדלה‭, ‬אך‭ ‬נהגו‭ ‬שאונן‭ ‬שומע‭ ‬הבדלה‭ ‬מאחר‭ ‬בביתו‭ ‬או‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭.‬

קבורה‭ ‬במוצ‭"‬ש

יב‭. ‬ כאשר‭ ‬קוברים‭ ‬את‭ ‬הנפטר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬האבלים‭ ‬מתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬מוצאי‭ ‬שבת‭ ‬אחרי‭ ‬הקבורה‭ ‬ומבדילים‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬לפני‭ ‬סעודת‭ ‬ההבראה‭, ‬ולא‭ ‬אומרים‭ ‬בהבדלה‭ ‬זו‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬המקדימים‭ ["‬הנה‭ ‬אל‭ ‬ישועתי‭" ‬וכו‭', "‬ראשון‭ ‬לציון‭ ‬הנה‭ ‬הנם‭" ‬וכו‭'], ‬אלא‭ ‬מתחילים‭ ‬מברכות‭ ‬ההבדלה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬עדיף‭ ‬שישמעו‭ ‬הבדלה‭ ‬מאדם‭ ‬אחר‭ ‬שלא‭ ‬הבדיל‭ ‬עדיין‭ [‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬כאשר‭ ‬נקבר‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭, ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬שומעים‭ ‬הבדלה‭ ‬מאדם‭ ‬אחר‭ ‬ולא‭ ‬מבדילים‭ ‬בעצמם‭, ‬ישמעו‭ ‬אחרי‭ ‬הקבורה‭ ‬ולא‭ ‬לפניה‭].‬

קבורה‭ ‬ביום‭ ‬ראשון

יג‭. ‬ כאשר‭ ‬קוברים‭ ‬את‭ ‬הנפטר‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬והאבלים‭ ‬לא‭ ‬שמעו‭ ‬הבדלה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬יבדילו‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬אחרי‭ ‬הקבורה‭ ‬ויאכלו‭ ‬סעודת‭ ‬הבראה‭ ‬אחרי‭ ‬הבדלה‭.‬

הבדלה‭ ‬ביום‭ ‬ראשון

יד‭. ‬ כאשר‭ ‬מבדילים‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬אחרי‭ ‬קבורה‭ – ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬ועל‭ ‬הבשמים‭. ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬אז‭ ‬המבדיל‭ ‬מברך‭ ‬ברכת‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בשם‭ ‬ומלכות‭ ‬בתנאי‭ ‬שלא‭ ‬טעמו‭ ‬כלום‭ ‬עד‭ ‬שהבדילו‭, ‬אך‭ ‬אם‭ ‬טעמו‭ – ‬מברך‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭.‬

הבדלה‭ ‬אחר‭ ‬יום‭ ‬ראשון

טו‭.‬ לא‭ ‬שמעו‭ ‬הבדלה‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ – ‬יבדילו‭ ‬עד‭ ‬יום‭ ‬שלישי‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יברכו‭ ‬על‭ ‬הנר‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭, ‬ובנוסף‭ ‬המבדיל‭ ‬יברך‭ "‬המבדיל‭ ‬בין‭ ‬קודש‭ ‬לחול‭" ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ [‬ויהרהר‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬בליבו‭].‬

שמירת‭ ‬המת‭ ‬בשבת

טז‭. ‬ נהגו‭ ‬לשמור‭ ‬על‭ ‬המת‭ ‬משעת‭ ‬הפטירה‭ ‬ועד‭ ‬הקבורה‭, ‬וגם‭ ‬בשבת‭ ‬המת‭ ‬צריך‭ ‬שמירה‭.‬

שבת‭ ‬בביטול‭ ‬אבלות

יז‭. ‬ אין‭ ‬השבת‭ ‬מבטלת‭ ‬אבלות‭ ‬שבעה‭ [‬ולא‭ ‬שלושים‭], ‬משום‭ ‬שאם‭ ‬הייתה‭ ‬שבת‭ ‬מבטלת‭ ‬שבעה‭ ‬לא‭ ‬היו‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬אבל‭ ‬לעולם‭, ‬שהרי‭ ‬תוך‭ ‬כל‭ ‬שבעה‭ ‬ימים‭ ‬יש‭ ‬שבת‭ ‬אחת‭.‬

השלמת‭ ‬אבלות‭ ‬עבור‭ ‬שבת

יח‭. ‬ למרות‭ ‬שאין‭ ‬השבת‭ ‬מבטלת‭ ‬שבעה‭, ‬היא‭ ‬נחשבת‭ ‬יום‭ ‬מימי‭ ‬השבעה‭ ‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬להתאבל‭ ‬יום‭ ‬נוסף‭ ‬תמורתה‭, ‬וכמה‭ ‬טעמים‭ ‬לדבר‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שבשבת‭ ‬נוהגים‭ ‬אבלות‭ ‬שבצנעה‭. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שבשבת‭ ‬המצווה‭ ‬היא‭ ‬להתענג‭, ‬ועונג‭ ‬ואבלות‭ ‬לא‭ ‬סותרים‭ ‬זה‭ ‬את‭ ‬זה‭ ‬בהכרח‭ [‬בחג‭ ‬המצווה‭ ‬היא‭ ‬לשמוח‭ ‬ובשבת‭ ‬להתענג‭, ‬ויש‭ ‬הבדל‭ ‬בין‭ ‬עונג‭ ‬לשמחה‭, ‬וע‭"‬כ‭ ‬יש‭ ‬הבדל‭ ‬בין‭ ‬שבת‭ ‬ליום‭ ‬טוב‭ ‬בעניין‭ ‬ביטול‭ ‬האבלות‭].‬

שבת‭ ‬שתוך‭ ‬השבעה

אבלות‭ ‬בפרהסיה‭ ‬בער‭"‬ש

יט‭.‬ בשבת‭ ‬אין‭ ‬נוהגים‭ ‬אבלות‭ ‬בפרהסיה‭ [‬בגלוי‭], ‬אך‭ ‬דברים‭ ‬שבצנעה‭ ‬אסורים‭. ‬ולכן‭, ‬כשעה‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭ ‬יחליף‭ ‬האבל‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬החיצוניים‭ [‬אך‭ ‬לא‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬הפנימיים‭], ‬ילבש‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬וינעל‭ ‬נעלי‭ ‬עור‭.‬

רחיצה‭ ‬בער‭"‬ש

כ‭.‬ אסור‭ ‬לאבל‭ ‬לרחוץ‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ ‬במים‭, ‬אפילו‭ ‬הם‭ ‬קרים‭, ‬כל‭ ‬ימי‭ ‬השבעה‭ ‬ואפילו‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת‭ ‬אסור‭ ‬לרחוץ‭ ‬כל‭ ‬גופו‭, ‬משום‭ ‬שאבלות‭ ‬שבצנעה‭ ‬נוהגת‭ ‬בשבת‭. ‬אמנם‭, ‬מותר‭ ‬לאבל‭ ‬לרחוץ‭ ‬פניו‭, ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬במים‭ ‬חמים‭.‬

יציאה‭ ‬מבית‭ ‬האבל

כא‭. ‬ מותר‭ ‬לאבל‭ ‬היושב‭ ‬שבעה‭ ‬בבית‭ ‬הנפטר‭ ‬לנסוע‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭ ‬לביתו‭ ‬כדי‭ ‬להיות‭ ‬עם‭ ‬בני‭ ‬ביתו‭ ‬בשבת‭, ‬אך‭ ‬צריך‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬בהצנע‭.‬

ניחום‭ ‬בביהכ‭"‬נ

כב‭. ‬ למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬מנחמים‭ ‬את‭ ‬האבלים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לפני‭ ‬קבלת‭ ‬השבת‭. ‬ולמנהגם‭ ‬קבלת‭ ‬שבת‭ ‬היא‭ ‬ב‭"‬מזמור‭ ‬שיר‭ ‬ליום‭ ‬השבת‭", ‬לפיכך‭ ‬לאחר‭ ‬סיום‭ "‬לכה‭ ‬דודי‭" ‬הקהל‭ ‬מפסיק‭, ‬האבלים‭ ‬נכנסים‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭, ‬והגבאי‭ ‬מכריז‭: "‬צאו‭ ‬לקראת‭ ‬האבל‭", ‬והקהל‭ ‬מקבל‭ ‬את‭ ‬פניהם‭ ‬באמירת‭: "‬המקום‭ ‬ינחם‭ ‬אתכם‭ ‬בתוך‭ ‬שאר‭ ‬אבלי‭ ‬ציון‭" ‬וכו‭'. ‬משם‭ ‬ואילך‭ ‬מצטרפים‭ ‬האבלים‭ ‬לתפילה‭ ‬עם‭ ‬שאר‭ ‬הציבור‭ ‬ואינם‭ ‬אומרים‭ ‬את‭ ‬המזמורים‭ ‬שלפני‭ ‬כן‭.‬

למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אין‭ ‬מנחמים‭ ‬את‭ ‬האבלים‭ ‬אז‭, ‬ולכן‭ ‬האבלים‭ ‬נכנסים‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬כרגיל‭ ‬ומתפללים‭ ‬כהרגלם‭ ‬בלי‭ ‬שינוי‭.‬

דיני‭ ‬אבלות‭ ‬הנוהגים‭ ‬בשבת

אבלות‭ ‬בצנעה‭ ‬בשבת

כג‭. ‬ בשבת‭ ‬שתוך‭ ‬השבעה‭ ‬נוהגים‭ ‬איסור‭ ‬ברחיצה‭, ‬בסיכה‭, ‬בתלמוד‭ ‬תורה‭ ‬ובקיום‭ ‬יחסי‭ ‬אישות‭ ‬שהם‭ ‬נעשים‭ ‬בצנעה‭. ‬אמנם‭, ‬שאר‭ ‬איסורי‭ ‬אבלות‭ ‬שבפרהסיה‭, ‬כגון‭: ‬ישיבה‭ ‬על‭ ‬כסא‭ ‬רגיל‭, ‬נעילת‭ ‬נעלי‭ ‬עור‭ ‬וכו‭' – ‬אינם‭ ‬נוהגים‭ ‬בשבת‭.‬

לבישת‭ ‬בגד‭ ‬נקי‭ ‬ומכובס

כד‭. ‬ בשבת‭ ‬לובש‭ ‬האבל‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ [‬מיהו‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬הפנימיים‭ ‬לא‭ ‬יחליף‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬כן‭ ‬הם‭ ‬מלוכלכים‭ ‬מאוד‭]. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬בגד‭ ‬השבת‭ ‬לבן‭ ‬ומכובס‭ ‬או‭ ‬מגוהץ‭ – ‬ילבש‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬את‭ ‬בגדו‭ ‬שעה‭ ‬קלה‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬ילבשו‭ ‬האבל‭. ‬ואם‭ ‬הוא‭ ‬בגד‭ ‬בצבע‭ ‬אחר‭ – ‬מותר‭ ‬לאבל‭ ‬ללבשו‭.‬

אמירת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭"‬

כה‭. ‬ מותר‭ ‬לאבל‭ ‬להקדים‭ ‬ולברך‭ ‬אחרים‭ ‬בברכת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭", ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬להחזיר‭ ‬שלום‭ ‬למי‭ ‬שפונה‭ ‬אליו‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬אבלות‭ ‬בפרהסיה‭ ‬בשבת‭, ‬ולכן‭ ‬אין‭ ‬האבל‭ ‬צריך‭ ‬לצאת‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לפני‭ ‬סיום‭ ‬התפילה‭ ‬מחשש‭ ‬שהמתפללים‭ ‬יברכו‭ ‬אותו‭ ‬ב‭"‬שבת‭ ‬שלום‭".‬

אחרים‭ ‬באמירת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭"‬

כו‭. ‬ מותר‭ ‬ואפילו‭ ‬רצוי‭ ‬לאחרים‭ ‬לאחל‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭" ‬לאבלים‭, ‬ואדרבא‭ ‬יש‭ ‬בכך‭ ‬חשיבות‭ ‬מיוחדת‭, ‬משום‭ ‬שחשוב‭ ‬לקרב‭ ‬את‭ ‬האבל‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭.‬

תפילה‭ ‬בביהכ‭"‬נ‭ ‬בשבת

כז‭.‬ מותר‭ ‬לאבל‭ ‬לצאת‭ ‬מביתו‭ ‬בשבת‭ ‬וללכת‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לתפילות‭ ‬השבת‭. ‬אמנם‭ ‬יש‭ ‬שנהגו‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬וערבית‭ ‬בבית‭ ‬האבל‭, ‬ולא‭ ‬מחסרים‭ ‬כלום‭ ‬מהתפילה‭, ‬רק‭ ‬לא‭ ‬אומרים‭ ‬את‭ ‬משניות‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭", ‬רק‭ "‬אמר‭ ‬ר‭' ‬אלעזר‭" ‬וכו‭' ‬וקדיש‭ "‬על‭ ‬ישראל‭".‬

כח‭. ‬ גם‭ ‬אם‭ ‬מתפללים‭ ‬בבית‭ ‬האבל‭ ‬אומרים‭ ‬שם‭ ‬ברכת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭".‬

שינוי‭ ‬מקום‭ ‬בביהכ‭"‬נ

כט‭.‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אבלים‭ ‬המתפללים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בשבת‭ ‬אינם‭ ‬משנים‭ ‬את‭ ‬מקומם‭. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬אבלים‭ ‬משנים‭ ‬את‭ ‬מקומם‭ ‬המכובד‭ [‬ביום‭ ‬חול‭ ‬וגם‭] ‬בשבתמה‭ ‬שתוך‭ ‬שבעה‭.‬

ל‭.‬ אם‭ ‬יש‭ ‬קידוש‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭, ‬ברית‭ ‬מילה‭ – ‬מותר‭ ‬לאבל‭ ‬להשתתף‭ ‬בשבת‭ ‬כי‭ ‬אין‭ ‬אבלות‭ ‬בפרהסיא‭.‬

לא‭. ‬ נהגו‭ ‬בכמה‭ ‬בתי‭ ‬כנסיות‭ – ‬אחר‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭ ‬לבוא‭ ‬לבית‭ ‬האבלים‭ ‬ולומדים‭ ‬אידרא‭ ‬או‭ ‬דורשים‭ ‬בד‭"‬ת‭ ‬או‭ ‬ללמוד‭ ‬תהילים‭ ‬ואומרים‭ ‬קדיש‭, ‬ואומרים‭ ‬לו‭: "‬שבת‭ ‬היא‭ ‬מלנחם‭ ‬ונחמה‭ ‬קרובה‭ ‬לבוא‭", ‬וכיום‭ ‬נוהגים‭ ‬לעשות‭ ‬קידוש‭. ‬כך‭ ‬נהגו‭, ‬כך‭ ‬צריכים‭ ‬לנהוג‭.‬

זמירות‭ ‬שבת

לב‭. ‬ חובה‭ ‬על‭ ‬האבלים‭ ‬לנהוג‭ ‬כמנהגם‭ ‬בכל‭ ‬שבתות‭ ‬השנה‭ ‬ולשיר‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭" ‬ושאר‭ ‬זמירות‭ ‬שבת‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬אחרים‭ ‬עמהם‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬אחרים‭ ‬עמהם‭.‬

ברכת‭ ‬הבנים

לג‭. ‬ האבל‭ ‬מברך‭ ‬את‭ ‬הבנים‭ ‬כמו‭ ‬בכל‭ ‬שבת‭.‬

עונג‭ ‬שבת

לד‭. ‬ חובה‭ ‬על‭ ‬האבלים‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬בשבת‭ ‬ולשתות‭ ‬יין‭ ‬ולענג‭ ‬את‭ ‬השבת‭.‬

לה‭. ‬ מותר‭ ‬לקיים‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭ ‬עם‭ ‬תלמידים‭ ‬בבית‭ ‬בשנת‭ ‬האבלות‭.‬

ברכת‭ ‬המזון

לו‭. ‬ אם‭ ‬רק‭ ‬האבלים‭ ‬נמצאים‭ ‬בבית‭ ‬ואין‭ ‬אנשים‭ ‬זרים‭: ‬אם‭ ‬הם‭ ‬ספרדים‭ – ‬יכולים‭ ‬לברך‭ ‬בברכת‭ ‬המזון‭ ‬ברכת‭ ‬האבלים‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬אחד‭ ‬זר‭ – ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬ברכת‭ ‬האבלים‭.‬

עלייה‭ ‬לתורה

לז‭. ‬ המנהג‭ ‬הוא‭ ‬שאבל‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭ ‬שתוך‭ ‬שבעה‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬קראו‭ ‬לו‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ – ‬יעלה‭ ‬לתורה‭.‬

עליית‭ ‬כהן‭ ‬לתורה

לח‭. ‬ אבל‭ ‬שהוא‭ ‬כהן‭ ‬ומתפלל‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬כהן‭ ‬אחר‭ – ‬יעלה‭ ‬לתורה‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יראה‭ ‬כאבלות‭ ‬בפרהסיה‭. ‬אמנם‭, ‬במקרה‭ ‬כזה‭, ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬שיצא‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לפני‭ ‬הוצאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭.‬

ברכת‭ ‬כהנים

לט‭. ‬ אבל‭ ‬נושא‭ ‬כפיו‭ – ‬אעפ‭"‬י‭ ‬שיש‭ ‬מי‭ ‬שנוהג‭ ‬שכהן‭ ‬אבל‭, ‬בשבעת‭ ‬ימי‭ ‬אבלותו‭, ‬יצא‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בשעת‭ ‬ברכת‭ ‬כהנים‭, ‬אמנם‭ ‬מנהג‭ ‬ירושלים‭ ‬הוא‭ ‬שכהן‭ ‬אבל‭ ‬נושא‭ ‬את‭ ‬כפיו‭ ‬בין‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬ובין‭ ‬בשבת‭, ‬והנוהג‭ ‬כך‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭. ‬אבל‭ ‬האשכנזים‭ ‬נהגו‭ ‬לעלות‭ ‬לישא‭ ‬כפיים‭ ‬רק‭ ‬בשבת‭.‬

מ‭. ‬ בית‭ ‬אבל‭ – ‬בבית‭ ‬אבל‭ ‬נושאים‭ ‬הכהנים‭ ‬את‭ ‬כפיהם‭ ‬כי‭ ‬כך‭ ‬הוא‭ ‬מנהג‭ ‬ירושלים‭, ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬כהנים‭ ‬אבלים‭ ‬שאינם‭ ‬רוצים‭ ‬לשאת‭ ‬כפיהם‭ – ‬יצאו‭ ‬לחדר‭ ‬אחר‭ ‬קודם‭ ‬ברכת‭ "‬רצה‭".‬

שמו‭"‬ת

מא‭.‬ למנהג‭ ‬בני‭ ‬אשכנז‭ – ‬מותר‭ ‬לאבל‭ ‬לקרוא‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬בשבת‭ ‬שתוך‭ ‬השבעה‭, ‬ולמנהגם‭ ‬יכול‭ ‬לקרוא‭ ‬גם‭ ‬פי‭' ‬רש‭"‬י‭.‬

למנהג‭ ‬בני‭ ‬ספרד‭ – ‬לא‭ ‬יקרא‭ ‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭, ‬וישלים‭ ‬את‭ ‬פרשיותיו‭ ‬לאחר‭ ‬גמר‭ ‬האבלות‭.‬

הבדלה‭ ‬במוצ‭"‬ש

מב‭. ‬ אין‭ ‬אומרים‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ ‬השמחה‭ ‬שלפני‭ ‬ההבדלה‭ ["‬הנה‭ ‬אל‭ ‬ישועתי‭ ‬אבטח‭" "‬ראשון‭ ‬לציון‭ ‬הנה‭ ‬הנם‭" ‬וכו‭']. ‬לפי‭ ‬מנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אומרים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ברכות‭ ‬ההבדלה‭ ‬כרגיל‭, ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬אין‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭ [‬אמנם‭ ‬יש‭ ‬חלק‭ ‬מבני‭ ‬אשכנז‭ ‬שנהגו‭ ‬שהאבל‭ ‬מברך‭ ‬על‭ ‬הבשמים‭]. ‬אם‭ ‬חלק‭ ‬מהאבלים‭ ‬ספרדים‭ ‬וחלקם‭ ‬אשכנזים‭ – ‬יעשו‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬לפי‭ ‬מנהגו‭: ‬הספרדים‭ ‬יריחו‭ ‬הבשמים‭, ‬והאשכנזים‭ ‬לא‭ ‬יריחו‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬עדיף‭ ‬שהאבלים‭ ‬ישמעו‭ ‬הבדלה‭ ‬מאחר‭.‬

אבלות‭ ‬במוצ‭"‬ש

מג‭. ‬ מיד‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭ ‬יתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬ויבדיל‭, ‬ולאחר‭ ‬ההבדלה‭ ‬חוזרים‭ ‬לחול‭ ‬על‭ ‬האבל‭ ‬כל‭ ‬דיני‭ ‬אבלות‭. ‬וצריך‭ ‬לחלוץ‭ ‬את‭ ‬נעלי‭ ‬העור‭, ‬לפשוט‭ ‬את‭ ‬בגדי‭ ‬השבת‭ ‬וללבוש‭ ‬את‭ ‬הבגדים‭ ‬הקרועים‭.‬

שביעי‭ ‬של‭ ‬שבעה‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

סיום‭ ‬אבלות‭ ‬שבעה‭ ‬בשבת

מד‭. ‬ חל‭ ‬יום‭ ‬השביעי‭ ‬של‭ ‬האבלות‭ ‬בשבת‭ – ‬מסתיימת‭ ‬האבלות‭ [‬גם‭ ‬אבלות‭ ‬שבצנעה‭] ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭. ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭ ‬ולפני‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬אומר‭ ‬השליח‭ ‬הציבור‭ ‬או‭ ‬הגבאי‭ ‬לאבלים‭ ‬פסוקי‭ ‬הקמה‭ ‬מאבלות‭: "‬לֹא‭ ‬יָבוֹא‭ ‬עוֹד‭ ‬שִׁמְשֵׁךְ‭ ‬וִירֵחֵךְ‭ ‬לֹא‭ ‬יֵאָסֵף‭ ‬כִּי‭ ‬יְ‭-‬ה‭-‬ו‭-‬ה‭ ‬יִהְיֶה‭ ‬לָּךְ‭ ‬לְאוֹר‭ ‬עוֹלָם‭ ‬וְשָׁלְמוּ‭ ‬יְמֵי‭ ‬אֶבְלֵךְ‭, ‬וכתיב‭: ‬כְּאִישׁ‭ ‬אֲשֶׁר‭ ‬אִמּוֹ‭ ‬תְּנַחֲמֶנּוּ‭ ‬כֵּן‭ ‬אָנֹכִי‭ ‬אֲנַחֶמְכֶם‭ ‬וּבִירוּשָׁלִַם‭ ‬תְּנֻחָמוּ‭" ‬ונותנים‭ ‬לאבל‭ ‬יד‭ ‬להקימו‭ (‬אף‭ ‬שיושב‭ ‬על‭ ‬כיסא‭ ‬רגיל‭), ‬ובזה‭ ‬מתבטלת‭ ‬מן‭ ‬האבלים‭ ‬אבלות‭ ‬שבעה‭ [‬אבלות‭ ‬שבפרהסיה‭ ‬וכן‭ ‬אבלות‭ ‬שבצנעה‭], ‬ואחרי‭ ‬שהקימו‭ ‬יכול‭ ‬ללכת‭ ‬לטבול‭ ‬במקווה‭.‬

עליה‭ ‬לתורה‭ ‬בשביעי‭ ‬בשבת

מה‭. ‬ נהגו‭ ‬שאבל‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬אחרי‭ ‬סיום‭ ‬השבעה‭. ‬וכאשר‭ ‬חל‭ ‬היום‭ ‬השביעי‭ ‬של‭ ‬השבעה‭ ‬בשבת‭ ‬למנהג‭ ‬רוב‭ ‬בני‭ ‬ספרד‭ – ‬יכול‭ ‬האבל‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ [‬וכדלעיל‭ ‬ששליח‭ ‬הציבור‭ ‬או‭ ‬הגבאי‭ ‬מקים‭ ‬אותו‭ ‬מאבלותו‭ ‬לפני‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭].‬

ולמנהג‭ ‬בני‭ ‬אשכנז‭ – ‬האבל‭ ‬עולה‭ ‬בקריאת‭ ‬התורה‭ ‬של‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭.‬

שמו‭"‬ת‭ ‬ביום‭ ‬השביעי

מו‭. ‬ כאשר‭ ‬שבת‭ ‬היא‭ ‬היום‭ ‬האחרון‭ ‬לשבעה‭ – ‬לכל‭ ‬הדעות‭ ‬קורא‭ ‬שנים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭ ‬אחרי‭ ‬התפילה‭ ‬בבוקר‭.‬

סעודה‭ ‬לימוד‭ ‬ועליה‭ ‬לקבר

מז‭. ‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬השביעי‭ ‬של‭ ‬שבעה‭ ‬בשבת‭ – ‬עורכים‭ ‬סעודה‭ ‬ולימוד‭ ‬לעילוי‭ ‬נשמת‭ ‬הנפטר‭ ‬בליל‭ ‬שישי‭ [‬יום‭ ‬חמישי‭ ‬בלילה‭] ‬אך‭ ‬האבלים‭ ‬לא‭ ‬לומדים‭ ‬איתם‭, ‬כיון‭ ‬שאסורים‭ ‬בלימוד‭ ‬תורה‭. ‬והאבלים‭ ‬עולים‭ ‬לקבר‭ ‬הנפטר‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬ולא‭ ‬לפני‭ ‬כן‭, ‬משום‭ ‬שמאחרין‭ ‬ולא‭ ‬מקדימין‭.‬

תשמיש‭ ‬המיטה

מח‭. ‬ ליל‭ ‬שבת‭ ‬שהוא‭ ‬שביעי‭ ‬לאבלות‭ – ‬אסור‭ ‬לאבל‭ ‬לשמש‭ ‬מיטתו‭, ‬משום‭ ‬שעדיין‭ ‬חלה‭ ‬עליו‭ ‬אבלות‭. ‬למחרת‭ ‬במשך‭ ‬היום‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬לשמש‭ ‬מיטתו‭, ‬למרות‭ ‬שסיים‭ ‬את‭ ‬אבלות‭ ‬השבעה‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬לשמש‭ ‬מיטתו‭ ‬ביום‭.‬

,‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬מבטל‭ ‬אבלות‭, ‬שבת‭ ‬אינה‭ ‬מבטלת‭ ‬

חגים‭ ‬בביטול‭ ‬אבלות

מט‭.‬ שלושת‭ ‬הרגלים‭ [‬פסח‭, ‬שבועות‭ ‬וסוכות‭], ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬ויום‭ ‬הכיפורים‭ – ‬מבטלים‭ ‬את‭ ‬אבלות‭ ‬השבעה‭ ‬והשלושים‭, ‬משום‭ ‬שבחגים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬לשמוח‭ ‬ואבלות‭ ‬היא‭ ‬היפך‭ ‬השמחה‭.‬

שלושים‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

עלייה‭ ‬לקבר

נ‭.‬ כשחל‭ ‬יום‭ ‬השלושים‭ ‬בשבת‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬מקדימים‭ ‬לעלות‭ ‬לקבר‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬או‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬עד‭ ‬חצות‭, ‬והאשכנזים‭ – ‬נוהגים‭ ‬לאחֵר‭ ‬ליום‭ ‬ראשון‭. ‬אמנם‭, ‬חלק‭ ‬מבני‭ ‬אשכנז‭ ‬מקדימים‭ ‬ועולים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

‬יום‭ ‬השנה‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

עלייה‭ ‬לקבר

נא‭. ‬ כשחל‭ ‬יום‭ ‬השנה‭ ‬בשבת‭, ‬הספרדים‭ – ‬נוהגים‭ ‬להקדים‭ ‬ולעלות‭ ‬לקבר‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬או‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬והאשכנזים‭ – ‬נוהגים‭ ‬לאחֵר‭ ‬ולעלות‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭. ‬אמנם‭, ‬חלק‭ ‬מבני‭ ‬אשכנז‭ ‬נוהגים‭ ‬גם‭ ‬הם‭ ‬להקדים‭ ‬ולעלות‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

תענית

נב‭. ‬ מצוה‭ ‬להתענות‭ ‬בכל‭ ‬שנה‭ ‬ביום‭ ‬שמתו‭ ‬בו‭ ‬אביו‭ ‬או‭ ‬אמו‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬השנה‭ ‬בשבת‭ ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬אין‭ ‬מתענים‭ ‬באותה‭ ‬שנה‭ ‬כלל‭, ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬מתענים‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭.‬

‭"‬משלים‭" ‬או‭ "‬מפטיר‭"‬

נג‭. ‬ עליית‭ ‬קרובו‭ ‬של‭ ‬נפטר‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬מועילה‭ ‬לנשמת‭ ‬הנפטר‭ ‬עד‭ ‬למאוד‭ ‬ומועילה‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" ‬יותר‭ ‬מעליית‭ "‬משלים‭".‬

עליית‭ ‬מפטיר‭ ‬בשנה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושאר‭ ‬שנים

נד‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬עולים‭ ‬בשנה‭ ‬הראשונה‭ ‬לפטירת‭ ‬קרוב‭ ‬משפחה‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬דווקא‭, ‬ובשאר‭ ‬השנים‭ ‬עולים‭ ‬בין‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬בין‭ ‬ל‭"‬משלים‭".‬

למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬עולים‭ ‬בכל‭ ‬השנים‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭".‬

מנהגי‭ ‬השבתות‭ ‬בשנה‭ ‬הראשונה

נה‭. ‬ בשנת‭ ‬האבל‭ ‬הראשונה‭ – ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬אבל‭ ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬כשליח‭ ‬ציבור‭ ‬בתפילות‭ ‬השבת‭ (‬כיון‭ ‬שלספרדים‭ ‬אין‭ ‬הקפדה‭ ‬שהאבל‭ ‬ישמש‭ ‬כשליח‭ ‬ציבור‭ ‬בתפילות‭ ‬של‭ ‬השנה‭ ‬הראשונה‭ ‬לאבילות‭).‬

עליה‭ ‬לתורה‭ ‬ביום‭ ‬השנה‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

נו‭. ‬ חל‭ ‬יום‭ ‬השנה‭ ‬בשבת‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬מקדימים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭ ‬שלפניה‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעלות‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬בה‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬השנה‭.‬

ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬עולים‭ ‬באותה‭ ‬שבת‭.‬

קדיש‭ ‬ביום‭ ‬השנה

נז‭. ‬ קדיש‭ ‬בשבוע‭ ‬האזכרה‭ – ‬לאחר‭ ‬השנה‭ ‬הראשונה‭, ‬אם‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬הפטירה‭ ‬באמצע‭ ‬השבוע‭ – ‬מתחילים‭ ‬לומר‭ ‬קדיש‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬לאחר‭ ‬אמירת‭ ‬פרק‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭" ‬וכו‭' ‬וממשיכים‭ ‬לאומרו‭ ‬עד‭ ‬תפילת‭ ‬המנחה‭ ‬שביום‭ ‬הפטירה‭. ‬ואם‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬הפטירה‭ ‬בשבת‭ – ‬מתחילים‭ ‬לומר‭ ‬קדיש‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬שבשבוע‭ ‬שלפני‭ ‬יום‭ ‬הפטירה‭ ‬וממשיכים‭ ‬עד‭ ‬תפילת‭ ‬מנחת‭ ‬שבת‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬הפטירה‭, ‬ומתחיל‭ ‬להתפלל‭ ‬כשליח‭ ‬ציבור‭ ‬ממוצ‭"‬ש‭ ‬שלפני‭ ‬יום‭ ‬הפטירה‭.‬

ביקור‭ ‬בבית‭ ‬קברות

נח‭.‬ אין‭ ‬מבקרים‭ ‬בבית‭ ‬קברות‭ ‬בשבת‭. ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬זאת‭, ‬מותר‭ ‬לבקר‭ ‬בקברים‭ ‬שמתפללים‭ ‬שם‭, ‬כמו‭: ‬קבר‭ ‬הרשב‭"‬י‭, ‬קבר‭ ‬רחל‭ ‬אמנו‭ ‬או‭ ‬קבר‭ ‬רבי‭ ‬מאיר‭ ‬בעל‭ ‬הנס‭ ‬וכן‭ ‬מערת‭ ‬המכפלה‭ (‬שכל‭ ‬הנ‭"‬ל‭ ‬אינם‭ ‬קבורים‭ ‬עם‭ ‬אחרים‭), ‬ולהתפלל‭ ‬שם‭ ‬בשבת‭. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים