חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לז – הכרזת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬והתענית

הכרזת‭ ‬ראש‭ ‬חודש

א‭. ‬ מנהג‭ ‬ישראל‭ ‬להכריז‭ ‬בשבת‭ ‬קודם‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬על‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭ ‬שעתיד‭ ‬לחול‭ ‬באותו‭ ‬שבוע‭ ‬ולברך‭ ‬את‭ ‬החודש‭ ‬הבא‭ ‬בנוסח‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭". ‬על‭ ‬שם‭ ‬הכרזה‭ ‬זו‭ ‬נקראת‭ ‬השבת‭: "‬שבת‭ ‬מברכים‭".‬

טעמים‭ ‬להכרזה

ב‭. ‬ מכריזים‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭ ‬לפני‭ ‬בואו‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

א‭.‬ להזכיר‭ ‬לציבור‭ ‬שיש‭ ‬הלכות‭ ‬מיוחדות‭ ‬לראש‭ ‬חודש‭.‬

ב‭.‬ להודיע‭ ‬לציבור‭ ‬אם‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬יחול‭ ‬יום‭ ‬אחד‭ ‬או‭ ‬יומיים‭.‬

הכרזה‭ ‬בשבת

ג‭. ‬ מכריזים‭ ‬על‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬דווקא‭, ‬משום‭ ‬שביום‭ ‬השבת‭ ‬רבים‭ ‬באים‭ ‬להתפלל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ונשארים‭ ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬התפילה‭, ‬מה‭ ‬שאין‭ ‬כן‭ ‬בימי‭ ‬השבוע‭.‬

הכרזה‭ ‬אינה‭ ‬קידוש

ד‭. ‬ הכרזת‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬אינה‭ ‬קידוש‭ ‬החודש‭, ‬אלא‭ "‬סימנא‭ ‬בעלמא‭", ‬שהרי‭ ‬כיום‭ ‬אין‭ ‬אנו‭ ‬מקדשים‭ ‬את‭ ‬החודשים‭ ‬בפועל‭ ‬אלא‭ ‬סומכים‭ ‬על‭ ‬חכמים‭, ‬שראו‭ ‬שהסמיכה‭ ‬עתידה‭ ‬להתבטל‭ ‬מישראל‭ ‬וקידשו‭ ‬את‭ ‬החודשים‭ ‬עד‭ ‬זמן‭ ‬ביאת‭ ‬הגואל‭ ‬צדק‭.‬

לא‭ ‬הכריזו

ה‭. ‬ לא‭ ‬הכריזו‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מעכב‭.‬

נוסח‭ "‬ברכת‭ ‬החודש‭"‬

ו‭. ‬ פותחים‭ ‬בתפילת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬ואומרים‭ ‬בנוסח‭ ‬התפילה‭: "‬מלפני‭ ‬אלוקי‭ ‬השמים‭".‬

ז‭. ‬ אומרים‭ ‬תפילת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬על‭ ‬בית‭ ‬חיינו‭ ‬ועל‭ ‬השכינה‭.‬

ח‭. ‬ אומרים‭ ‬תפילת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬לרחם‭ ‬על‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭.‬

ט‭.‬‭ ‬ אומרים‭ ‬תפילת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬על‭ ‬החכמים‭, ‬ומתפללים‭ ‬לקיים‭ ‬בנו‭ ‬חכמי‭ ‬ישראל‭.‬

י‭.‬ אומרים‭ ‬תפילת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬לבשורות‭ ‬טובות‭.‬

יא‭. ‬ מברכים‭ ‬את‭ ‬החודש‭ ‬הבא‭ ‬בברכות‭ ‬רבות‭, ‬ובחורף‭ ‬מוסיפים‭: "‬ולגשמים‭ ‬בעתם‭" ‬ובקיץ‭: "‬ולטללי‭ ‬ברכה‭".‬

ר‭"‬ח‭ ‬יום‭ ‬או‭ ‬יומיים

יב‭. ‬ כאשר‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬חל‭ ‬יום‭ ‬אחד‭ ‬אומרים‭: "‬בסימן‭ ‬טוב‭ ‬יהא‭ ‬לנו‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬פלוני‭ ‬ביום‭ ‬פלוני‭". ‬וכאשר‭ ‬חל‭ ‬יומיים‭ ‬מציינים‭ ‬את‭ ‬שני‭ ‬ימי‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭, ‬ואומרים‭: "‬בסימן‭ ‬טוב‭ ‬יהא‭ ‬לנו‭ ‬ר‭"‬ח‭ ‬פלוני‭, ‬ביום‭ ‬פלוני‭ ‬ופלוני‭".‬

ראשי‭ ‬חודשים‭ ‬מיוחדים

חודש‭ ‬תשרי

יג‭. ‬ אין‭ ‬מכריזים‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ "‬תשרי‭" ‬בשבת‭ ‬שלפניו‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭:‬

א‭.‬ משום‭ ‬שהפסוק‭ ‬בתהילים‭ ‬אומר‭: "‬בכסה‭ ‬ליום‭ ‬חגנו‭". ‬כלומר‭, ‬יש‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬החג‭ ‬הוא‭ "‬ראש‭ ‬השנה‭" ‬ולא‭ ‬לפרסמו‭.‬

ב‭.‬ משום‭ ‬שביום‭ ‬זה‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬וגם‭ ‬יום‭ ‬טוב‭, ‬ואילו‭ ‬היו‭ ‬מכריזים‭ ‬עליהם‭ ‬היו‭ ‬צריכים‭ ‬לשנות‭ ‬מן‭ ‬ההכרזה‭ ‬הנהוגה‭ ‬בשאר‭ ‬שבתות‭ ‬מברכים‭ ‬ולהכריז‭ ‬על‭ ‬שניהם‭, ‬ואין‭ ‬לשנות‭ ‬מהנוסח‭.‬

חודש‭ ‬אב

יד‭. ‬ מכריזים‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ "‬אב‭" [‬המכונה‭ "‬מנחם‭ ‬אב‭"] ‬בשבת‭ ‬שלפניו‭ ‬ככל‭ ‬ראשי‭ ‬חודשים‭ ‬אחרים‭. ‬אמנם‭, ‬בעבר‭ ‬נהגו‭ [‬על‭ ‬פי‭ ‬מנהג‭ ‬קדום‭] ‬לא‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ "‬אב‭", ‬בשל‭ ‬הפסוק‭ ‬באיוב‭: "‬בְּמִסְפַּר‭ ‬יְרָחִים‭ ‬אַל‭ ‬יָבֹא‭", ‬אולם‭ ‬המנהג‭ ‬הנכון‭ ‬להכריז‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ "‬אב‭".‬

הכרזה‭ ‬בחודש‭ ‬אב

טו‭. ‬ אין‭ ‬משנים‭ ‬מנוסח‭ ‬הכרזת‭ ‬החודש‭ ‬בראש‭ ‬חודש‭ "‬אב‭" ‬ואומרים‭ ‬את‭ ‬הנוסח‭ ‬הרגיל‭ ‬כמו‭ ‬בכל‭ ‬שאר‭ ‬שבתות‭ ‬מברכים‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬מוסיפים‭ ‬ברכה‭ ‬מיוחדת‭: "‬יהפכהו‭ ‬הקדוש‭ ‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬עלינו‭ ‬ועל‭ ‬כל‭ ‬עמו‭ ‬ישראל‭ ‬לטובה‭".‬

הוספה‭ ‬בחודש‭ ‬אב

טז‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להוסיף‭ ‬בנוסח‭ ‬הכרזת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ "‬אב‭": "‬מחדש‭ ‬חדשים‭", ‬ויש‭ ‬להם‭ ‬על‭ ‬מי‭ ‬לסמוך‭. ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬למנהגם‭ – ‬אין‭ ‬לומר‭ ‬תוספת‭ ‬זו‭ ‬בלשון‭ ‬קינה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬המנהג‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬הנוסח‭ ‬הרגיל‭ ‬כבכל‭ ‬שבתות‭ ‬מברכים‭.‬

חודש‭ ‬חשון

יז‭. ‬ חודש‭ ‬מרחשוון‭ – ‬יש‭ ‬קוראים‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬החודש‭: "‬חשוון‭", ‬ויש‭ ‬קוראים‭: "‬מרחשוון‭". ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬הכריזו‭ ‬על‭ ‬חודש‭ "‬חשוון‭" ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬על‭ "‬מרחשון‭" – ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מעכב‭.‬

מנהגים‭ ‬בהכרזה

מנהגי‭ ‬הכרזת‭ ‬החודש

יח‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭ ‬אחרי‭ ‬שמחזירים‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ ‬בשעה‭ ‬שההיכל‭ ‬פתוח‭. ‬אמנם‭, ‬מנהגנו‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭ ‬כשספר‭ ‬התורה‭ ‬מונח‭ ‬עדיין‭ ‬על‭ ‬התיבה‭ ‬לפני‭ ‬החזרתו‭ ‬להיכל‭.‬

עמידה‭ ‬בהכרזה

יט‭.‬ נוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בעת‭ ‬אמירת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭" ‬בהכרזת‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭, ‬בין‭ ‬החזן‭ ‬ובין‭ ‬הקהל‭, ‬כפי‭ ‬שהיו‭ ‬עומדים‭ ‬בעת‭ "‬קידוש‭ ‬החודש‭".‬

פרסום‭ ‬המולד

כ‭.‬ טוב‭ ‬לדעת‭ ‬את‭ ‬זמן‭ ‬מולד‭ ‬הלבנה‭ ‬לפני‭ ‬שמכריזים‭ ‬עליו‭, ‬ולכן‭ ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬זמן‭ ‬המולד‭ ‬המדויק‭ ‬לפני‭ ‬אמירת‭ "‬יהי‭ ‬רצון‭". ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הכריזו‭ ‬על‭ ‬זמן‭ ‬המולד‭, ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מעכב‭.‬

הכרזת‭ ‬הקהל

כא‭. ‬ נוהגים‭ ‬שכל‭ ‬הקהל‭ ‬מכריזים‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬החודש‭ ‬ואומרים‭ ‬את‭ "‬ברכת‭ ‬החודש‭".‬

הכרזת‭ ‬תענית

הכרזת‭ ‬התענית

כב‭. ‬ מנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬תעניות‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬ועשרה‭ ‬בטבת‭ ‬בשבת‭ ‬שלפניהם‭.‬

זמן‭ ‬ההכרזה

כג‭. ‬ מכריזים‭ ‬על‭ ‬התענית‭ ‬אחרי‭ ‬קריאת‭ ‬ההפטרה‭ ‬וברכותיה‭, ‬לפני‭ "‬אשרי‭ ‬יושבי‭ ‬ביתך‭".‬

תעניות‭ ‬שאין‭ ‬מכריזים

כד‭. ‬ אין‭ ‬מכריזין‭ ‬על‭ ‬תעניות‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭, ‬יום‭ ‬הכיפורים‭ ‬ותענית‭ ‬אסתר‭ ‬בשבת‭ ‬שלפניהם‭, ‬וסימנך‭: "‬אכ‭"‬ף‭ ‬עליו‭ ‬פיהו‭". ‬כמו‭ ‬כן‭ ‬אין‭ ‬מכריזין‭ ‬על‭ ‬צום‭ ‬גדליה‭.‬

הכרזת‭ ‬בני‭ ‬אשכנז

כה‭. ‬ מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬לא‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬אף‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬הצומות‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬הרמ‭"‬א‭: "‬ומנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬שלא‭ ‬להכריז‭ ‬שום‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭". ‬ויש‭ ‬חלק‭ ‬מקהילות‭ ‬הספרדים‭ ‬שנהגו‭ ‬כאשכנזים‭ ‬בזה‭ ‬ולא‭ ‬היו‭ ‬מכריזים‭ ‬על‭ ‬אף‭ ‬אחד‭ ‬מן‭ ‬הצומות‭.‬

כו‭. ‬ רצוי‭ ‬להכריז‭ ‬היום‭ ‬בערוצי‭ ‬הקודש‭ ‬את‭ ‬ימי‭ ‬התענית‭ ‬שצריך‭ ‬להתענות‭ ‬בהם‭.‬

חיוב‭ ‬הצום‭ ‬גם‭ ‬ללא‭ ‬הכרזה

כז‭. ‬ גם‭ ‬הנוהגים‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬התענית‭, ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הוזכרו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הש‭"‬ץ‭ – ‬פשוט‭ ‬דחייב‭ ‬האדם‭ ‬לצום‭ ‬את‭ ‬הצומות‭ ‬הללו‭.‬

הכרזת‭ ‬תענית‭ ‬בה‭"‬ב

כח‭. ‬ הנוהגים‭ ‬לצום‭ ‬צומות‭ ‬בה‭"‬ב‭ – ‬צריכים‭ ‬להכריז‭ ‬עליהם‭, ‬בין‭ ‬האשכנזים‭ ‬ובין‭ ‬הספרדים‭.‬

הכרזת‭ ‬תענית‭ ‬בכל‭ ‬מקום

כט‭.‬ במקום‭ ‬שלא‭ ‬נוהגים‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬הצומות‭ ‬בשבת‭ ‬בנוסח‭ ‬הכרזת‭ ‬התענית‭ ‬המקובל‭ ["‬אחינו‭ ‬בית‭ ‬ישראל‭ ‬שמעו‭" ‬וכו‭'] – ‬מומלץ‭ ‬לגבאים‭ ‬להכריז‭ ‬בלשונם‭ ‬שצום‭ ‬פלוני‭ ‬יחול‭ ‬ביום‭ ‬פלוני‭, ‬וטוב‭ ‬להכריז‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬זמני‭ ‬תחילת‭ ‬התענית‭, ‬דהיינו‭ ‬זמן‭ ‬עלות‭ ‬השחר‭ ‬וסיום‭ ‬התענית‭. ‬וכל‭ ‬זאת‭, ‬משום‭ ‬שכחו‭ ‬של‭ ‬יצה‭"‬ר‭ ‬גדול‭ ‬להטעות‭ ‬את‭ ‬הציבור‭ ‬ולהביא‭ ‬להם‭ ‬שכחה‭, ‬וע‭"‬כ‭ ‬טוב‭ ‬להזכיר‭ ‬לציבור‭ ‬את‭ ‬זמני‭ ‬התענית‭.‬

נוסח‭ ‬הכרזת‭ ‬התענית

ל‭.‬ אומרים‭: "‬אחינו‭ ‬בית‭ ‬ישראל‭ ‬שמעו‭ ‬צום‭ ‬הרביעי‭" (‬לשבעה‭ ‬עשר‭ ‬בתמוז‭), ‬ואם‭ ‬זה‭ ‬צום‭ ‬עשרה‭ ‬בטבת‭ ‬אומר‭: "‬צום‭ ‬העשירי‭ ‬יהיה‭ ‬יום‭ ‬פלוני‭, ‬יהפוך‭ ‬אותו‭ ‬הקדוש‭ ‬ברוך‭ ‬הוא‭ ‬לששון‭ ‬ולשמחה‭, ‬כדכתיב‭: '‬כה‭ ‬אמר‭ ‬ה‭' ‬צבאות‭ ‬צום‭ ‬הרביעי‭ ‬וצום‭ ‬החמישי‭ ‬וצום‭ ‬השביעי‭ ‬וצום‭ ‬העשירי‭ ‬יהיה‭ ‬לבית‭ ‬יהודה‭ ‬לששון‭ ‬ולשמחה‭ ‬ולמועדים‭ ‬טובים‭ ‬והאמת‭ ‬והשלום‭ ‬אהבו‭'".‬

תפילה‭ ‬בסיום‭ ‬ההכרזה

לא‭. ‬ מברכים‭ ‬את‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬בכך‭ ‬שהצומות‭ ‬יהפכו‭ ‬לששון‭ ‬ושמחה‭, ‬ומוסיפים‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭ ‬מזכריה‭ "‬כה‭ ‬אמר‭ ‬ה‭' ‬צבאות‭ ‬צום‭ ‬הרביעי‭ ‬וצום‭ ‬החמישי‭ …. ‬והאמת‭ ‬והשלום‭ ‬אהבו‭".‬

הכרזת‭ ‬תענית‭ ‬דחויה

לב‭. ‬ י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬ונדחה‭ ‬ליום‭ ‬ראשון‭, ‬נוהגים‭ ‬הספרדים‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬הצום‭ ‬בשבת‭ ‬עצמה‭, ‬בנוסח‭ ‬הבא‭: "‬אחינו‭ ‬בית‭ ‬ישראל‭ ‬שמעו‭, ‬צום‭ ‬הרביעי‭ ‬היה‭ ‬צריך‭ ‬לחול‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬אבל‭ ‬נדחה‭ ‬ליום‭ ‬ראשון‭, ‬ומחר‭ ‬הוא‭ ‬יום‭ ‬התענית‭".‬

לג‭. ‬ גם‭ ‬במקום‭ ‬שלא‭ ‬נהגו‭ ‬להכריז‭ ‬בנוסח‭ ‬הכרזת‭ ‬התענית‭ ‬המקובל‭: "‬אחינו‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬שמעו‭" – ‬מותר‭ ‬להכריז‭ ‬על‭ ‬הצום‭ ‬בשבת‭ ‬שלפני‭ ‬צום‭ ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬דחוי‭, ‬כדי‭ ‬להזכיר‭ ‬לציבור‭ ‬שביום‭ ‬ראשון‭ ‬זה‭ ‬יחול‭ ‬יום‭ ‬תענית‭ ‬דחוי‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים