חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬לא – מניין‭ ‬העולים

שבעה‭ ‬עולים

א‭. ‬ בשבת‭ ‬עולים‭ ‬לתורה‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬כדי‭ ‬שאם‭ ‬יארע‭ ‬לאדם‭ ‬אונס‭ ‬שלא‭ ‬בא‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬כל‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬השבוע‭ ‬ולא‭ ‬שמע‭ ‬ברכו‭ – ‬יאזין‭ ‬מפי‭ ‬העולים‭ ‬שבע‭ ‬פעמים‭ "‬ברכו‭" ‬ויצא‭ ‬ידי‭ ‬חובתו‭, ‬ועפ‭"‬י‭ ‬הסוד‭ ‬יש‭ ‬טעם‭ – ‬כי‭ ‬העולים‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬הם‭ ‬שבעה‭ ‬כנגד‭ ‬שבע‭ ‬ספירות‭.‬

סדר‭ ‬העולים‭ ‬לתורה

ב‭. ‬ כהן‭ ‬קורא‭ ‬ראשון‭, ‬לוי‭ ‬קורא‭ ‬שני‭, ‬ישראל‭ ‬קורא‭ ‬שלישי‭.‬

מ‭"‬שלישי‭" ‬ואילך

ג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬מעליית‭ ‬רביעי‭ ‬ועד‭ ‬סוף‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬עולה‭ ‬לתורה‭ "‬ישראל‭".‬

חשיבות‭ ‬העליות

ד‭. ‬ עליית‭ ‬שישי‭ ‬הנה‭ ‬העלייה‭ ‬החשובה‭ ‬ביותר‭ ‬בין‭ ‬העליות‭. ‬שנייה‭ ‬בחשיבותה‭ ‬היא‭ ‬עליית‭ ‬שלישי‭, ‬אחריהן‭ ‬העליות‭ ‬בסדר‭ ‬חשיבות‭ ‬יורד‭: ‬עליית‭ ‬כהן‭, ‬לוי‭, ‬רביעי‭, ‬חמישי‭ ‬ושביעי‭.‬

העלו‭ ‬שישה‭ ‬במקום‭ ‬שבעה

ה‭. ‬ טעו‭ ‬והעלו‭ ‬לתורה‭ ‬שישה‭ ‬עולים‭ ‬במקום‭ ‬שבעה‭ ‬וסיימו‭ ‬לקרוא‭ ‬הפרשה‭, ‬ונזכרו‭ ‬לפני‭ ‬שאמרו‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ – ‬יעלו‭ ‬עולה‭ ‬נוסף‭ "‬שביעי‭". ‬ואפילו‭ ‬אמרו‭ ‬חצי‭ ‬קדיש‭ – ‬טוב‭ ‬להעלות‭ ‬עולה‭ ‬נוסף‭ ‬לפני‭ ‬ה‭"‬מפטיר‭". ‬נזכרו‭ ‬אחרי‭ ‬שקראו‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" – ‬עולה‭ ‬ה‭"‬מפטיר‭" ‬למניין‭ ‬שבעה‭.‬

עליית‭ ‬כהן

כהן‭ ‬עולה‭ ‬ראשון

ו‭. ‬ כהן‭ ‬עולה‭ ‬ראשון‭ ‬לתורה‭, ‬ולכתחילה‭ – ‬אין‭ ‬מעלים‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬כהן‭ ‬לעליית‭ ‬ראשון‭.‬

דאורייתא‭ ‬או‭ ‬דרבנן

ז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שעליית‭ ‬כהן‭ ‬ראשון‭ ‬לתורה‭ ‬היא‭ ‬מצוה‭ ‬מדאורייתא‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שהיא‭ ‬מדרבנן‭ [‬וקרא‭ ‬אסמכתא‭ ‬בעלמא‭], ‬שתקנו‭ ‬חכמים‭ ‬להעלות‭ ‬כהן‭ ‬ראשון‭ ‬משום‭ "‬דרכי‭ ‬שלום‭".‬

נאמן‭ ‬לומר‭: "‬כהן‭ ‬אני‭"‬

ח‭. ‬ בזמן‭ ‬הזה‭ ‬סומכים‭ ‬על‭ ‬האדם‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬אומר‭: "‬כהן‭ ‬אני‭".‬

כהן‭ ‬מכבד

ט‭.‬‭ ‬ אין‭ ‬הכהן‭ ‬רשאי‭ ‬לכבד‭ ‬בעלייה‭ ‬ראשונה‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬כהן‭, ‬ואינו‭ ‬רשאי‭ ‬לכבד‭ ‬אפילו‭ ‬תלמיד‭ ‬חכם‭, ‬משום‭ ‬דרכי‭ ‬שלום‭.‬

כהן‭ ‬ראשון‭ ‬או‭ ‬שבעה‭ ‬עולים

י‭.‬ למרות‭ ‬שרצוי‭ ‬לא‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬מוסיפים‭ ‬על‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬בעת‭ ‬הצורך‭ ‬ולא‭ ‬מעלים‭ "‬ישראל‭" ‬במקום‭ ‬כהן‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭, ‬שחשיבות‭ ‬עליית‭ ‬כהן‭ ‬ראשון‭ ‬גוברת‭ ‬על‭ ‬הענין‭ ‬שלא‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭.‬

ראשון‭ ‬שאינו‭ ‬כהן

יא‭. ‬ במקרים‭ ‬מיוחדים‭ ‬מותר‭ ‬להעלות‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬כהן‭ ‬לעליית‭ ‬ראשון‭, ‬כגון‭: ‬במקומות‭ ‬בהם‭ ‬נוהגים‭ ‬למכור‭ ‬את‭ ‬העלייה‭ ‬הראשונה‭ ‬בשבת‭ "‬בראשית‭" [‬והנוהגים‭ ‬כן‭ ‬יכולים‭ ‬להמשיך‭ ‬במנהגם‭ ‬משום‭ ‬שעושים‭ ‬לכבודה‭ ‬של‭ ‬תורה‭], ‬וכן‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬ביום‭ ‬שני‭ ‬או‭ ‬חמישי‭ ‬שני‭ ‬חתנים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬כפי‭ ‬שיבואר‭ ‬לקמן‭.‬

מחילת‭ ‬כהן

יב‭.‬ ‭ ‬כאשר‭ ‬מעלים‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬כהן‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭ – ‬יש‭ ‬לבקש‭ ‬מן‭ ‬הכהן‭ ‬למחול‭ ‬על‭ ‬עלייתו‭ ‬וראוי‭ ‬לכהן‭ ‬למחול‭ ‬על‭ ‬עלייתו‭ ‬ולאחוז‭ ‬במידתו‭ ‬של‭ ‬אהרון‭ ‬הכהן‭ [‬אוהב‭ ‬שלום‭ ‬ורודף‭ ‬שלום‭]. ‬אמנם‭, ‬כהן‭ ‬שמסרב‭ ‬למחול‭ ‬על‭ ‬עלייתו‭ – ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לחייבו‭ ‬למחול‭.‬

כהן‭ ‬שמחל‭ ‬אינו‭ ‬יוצא

יג‭. ‬ כהן‭ ‬שמחל‭ ‬על‭ ‬עלייתו‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לצאת‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בעת‭ ‬שאדם‭ ‬שאינו‭ ‬כהן‭ ‬עולה‭ ‬ראשון‭ ‬במקומו‭.‬

מחילת‭ ‬כהן‭ ‬שליח‭ ‬ציבור

יד‭. ‬ היו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ביום‭ ‬שני‭ ‬או‭ ‬חמישי‭ ‬שני‭ ‬חתנים‭ ‬ושניהם‭ "‬ישראל‭" ‬והיה‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬כהן‭ – ‬יכול‭ ‬אחד‭ ‬החתנים‭ ‬לעלות‭ ‬ראשון‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭, ‬משום‭ ‬שברור‭ ‬ומפורסם‭ ‬הוא‭ ‬שהקורא‭ ‬בתורה‭ ‬הכהן‭, ‬מחל‭ ‬על‭ ‬עלייתו‭.‬

שני‭ ‬חתנים‭ ‬כוהנים

טו‭. ‬ היו‭ ‬בשני‭ ‬וחמישי‭ ‬שני‭ ‬חתנים‭ ‬כוהנים‭ – ‬יתפצלו‭ ‬לשני‭ ‬מניינים‭ ‬לקריאת‭ ‬התורה‭.‬

אין‭ ‬אפשרות‭ ‬להתפצל

טז‭. ‬ אם‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬להתפצל‭ ‬לשני‭ ‬מניינים‭, ‬ועלול‭ ‬לצאת‭ ‬מחלוקת‭ ‬גדולה‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יעלו‭ ‬שניהם‭ – ‬יעלו‭ ‬ארבעה‭ ‬כסדר‭ ‬הבא‭: ‬כהן‭[‬חתן‭] – ‬ראשון‭, ‬לוי‭ – ‬שני‭, ‬ישראל‭ – ‬שלישי‭. ‬כהן‭[‬חתן‭] – ‬רביעי‭. ‬ופתרון‭ ‬זה‭ ‬נכון‭ ‬גם‭ ‬לספרדים‭ ‬משום‭ ‬שזו‭ ‬שעת‭ ‬הדחק‭.‬

שני‭ ‬חתנים‭ ‬לווים

יז‭. ‬ היו‭ ‬בשני‭ ‬וחמישי‭ ‬שני‭ ‬חתנים‭ ‬לווים‭, ‬ואין‭ ‬אפשרות‭ ‬להתפצל‭ ‬לשני‭ ‬מניינים‭, ‬ועלול‭ ‬לצאת‭ ‬מחלוקת‭ ‬גדולה‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יעלו‭ ‬שניהם‭ – ‬יעלו‭ ‬ארבעה‭ ‬כסדר‭ ‬הבא‭: ‬כהן‭ ‬‮–‬‭ ‬ראשון‭, ‬לוי‭ [‬חתן‭] – ‬שני‭, ‬ישראל‭ – ‬שלישי‭, ‬לוי‭ [‬חתן‭] – ‬רביעי‭.‬

מנהג‭ ‬ישראל

יח‭. ‬ בבית‭ ‬כנסת‭ ‬בו‭ ‬נהגו‭ ‬שנים‭ ‬רבות‭ ‬להעלות‭ ‬ישראל‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭ ‬בימי‭ ‬שני‭ ‬וחמישי‭ ‬כדי‭ ‬לאפשר‭ ‬למתפללים‭ ‬רבים‭ ‬ככל‭ ‬שניתן‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ – ‬אסור‭ ‬לגבאי‭ ‬לבטל‭ ‬את‭ ‬המנהג‭. ‬ולמעשה‭, ‬עליהם‭ ‬להמשיך‭ ‬לנהוג‭ ‬כמנהגם‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬יחליטו‭ ‬כל‭ ‬הגבאים‭ ‬או‭ ‬כל‭ ‬הקהל‭ ‬לשנות‭ ‬המנהג‭, ‬ובמקרה‭ ‬כזה‭ ‬מותר‭ ‬להחזיר‭ ‬את‭ ‬המנהג‭ ‬לקדמותו‭ ‬ולהעלות‭ ‬כהן‭ ‬ראשון‭ ‬ולא‭ ‬ישראל‭.‬

קראו‭ ‬לכהן‭ ‬ואינו‭ ‬שם

יט‭.‬ קראו‭ ‬לכהן‭ ‬פלוני‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בשמו‭ ‬ואינו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬אין‭ ‬לקרוא‭ ‬לכהן‭ ‬אחר‭ ‬בשמו‭, ‬משום‭ ‬פגמו‭ ‬של‭ ‬ראשון‭, ‬אלא‭ ‬יעלה‭ ‬כהן‭ ‬אחר‭ ‬מעצמו‭.‬

סדר‭ ‬העליות‭ ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬כהן

אין‭ ‬כהן‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת

כ‭.‬ במקום‭ ‬שאין‭ ‬כהן‭: ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬מעלים‭ ‬ישראל‭ ‬במקומו‭ ‬ואין‭ ‬מעלים‭ ‬לוי‭ ‬במקומו‭. ‬וכשעולה‭ ‬ישראל‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭ ‬מכריזים‭: "‬במקום‭ ‬כהן‭". ‬ויש‭ ‬קהילות‭ ‬מן‭ ‬הספרדים‭ ‬שנהגו‭ ‬להעלות‭ ‬לוי‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭. ‬ובמקום‭ ‬שאין‭ ‬מנהג‭ ‬ידוע‭ – ‬יעלו‭ ‬ישראל‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭ ‬ולא‭ ‬לוי‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭. ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬מעלים‭ ‬לוי‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭, ‬ומכריזין‭: "‬אין‭ ‬כהן‭, ‬לוי‭ ‬עולה‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭".‬

עלה‭ ‬ישראל‭ ‬במקום‭ ‬כהן

כא‭. ‬ לא‭ ‬היה‭ ‬שם‭ ‬כהן‭ ‬ועלה‭ ‬ישראל‭ ‬ראשון‭ [‬כמנהג‭ ‬הספרדים‭] – ‬יעלה‭ ‬אחריו‭ ‬ישראל‭ ‬לעליית‭ ‬שני‭ ‬וכן‭ ‬יעלה‭ ‬ישראל‭ ‬לעליית‭ ‬שלישי‭, ‬בין‭ ‬בשבת‭ ‬ובין‭ ‬בחול‭.‬

לוי‭ ‬במקום‭ ‬כהן

כב‭. ‬ במספר‭ ‬מקרים‭ ‬מעלים‭ ‬לוי‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭ [‬גם‭ ‬במקום‭ ‬שהמנהג‭ ‬להעלות‭ ‬ישראל‭ ‬במקום‭ ‬כהן‭]:‬

א‭.‬ כאשר‭ ‬צפוי‭ ‬שתגרם‭ ‬מחלוקת‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יעלה‭ ‬הלוי‭ ‬ראשון‭.‬

ב‭.‬ כאשר‭ ‬אין‭ ‬שם‭ ‬כהן‭ ‬והלוי‭ ‬הוא‭ ‬חתן‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭.‬

אין‭ ‬שם‭ ‬כהן‭ ‬גדול

כג‭. ‬ אין‭ ‬כהן‭ ‬גדול‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬מעלים‭ ‬כהן‭ ‬קטן‭ ‬או‭ ‬לא‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬תגרם‭ ‬מחלוקת‭ – ‬אין‭ ‬לעמוד‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שיעלה‭ ‬גדול‭ ‬בלבד‭, ‬ואפשר‭ ‬להעלות‭ ‬כהן‭ ‬קטן‭ [‬שהרי‭ ‬מעלים‭ ‬את‭ ‬הכהן‭ ‬ראשון‭ ‬בעיקר‭ ‬מפני‭ ‬דרכי‭ ‬שלום‭]. ‬ולכן‭, ‬במקום‭ ‬שנהגו‭ ‬להעלות‭ ‬כהן‭ ‬קטן‭ – ‬יעלו‭ ‬כהן‭ ‬קטן‭, ‬ובמקום‭ ‬שנהגו‭ ‬להעלות‭ ‬ישראל‭ ‬גדול‭ – ‬יעלו‭ ‬ישראל‭ ‬גדול‭, ‬וכל‭ ‬מקום‭ ‬ינהג‭ ‬כמנהגו‭, ‬ובלבד‭ ‬שירחיקו‭ ‬מן‭ ‬המחלוקת‭.‬

קראו‭ ‬לכהן‭ ‬והוא‭ ‬בקריאת‭ ‬שמע

כד‭. ‬ קראו‭ ‬לכהן‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬ולא‭ ‬הבחינו‭ ‬שהוא‭ ‬בקריאת‭ ‬שמע‭ – ‬צריך‭ ‬הכהן‭ ‬להשתדל‭ ‬להספיק‭ ‬לקרוא‭ ‬עד‭ ‬בין‭ ‬הפרקים‭ ‬הסמוך‭ ‬למקומו‭ [‬בתוך‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ ‬עצמה‭] ‬ויעלה‭, ‬וכשעולה‭ ‬מברך‭ ‬ברכת‭ ‬התורה‭.‬

קראו‭ ‬לכהן‭ ‬והוא‭ ‬בעמידה

כה‭. ‬ קראו‭ ‬לכהן‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬ולא‭ ‬הבחינו‭ ‬שהוא‭ ‬בתפילת‭ ‬העמידה‭ – ‬קוראים‭ ‬לכהן‭ ‬אחר‭ ‬במקומו‭. ‬וטוב‭ ‬להכריז‭ ‬שכהן‭ ‬זה‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬משום‭ ‬שהוא‭ ‬בתפילת‭ ‬עמידה‭.‬

עלה‭ ‬ישראל‭ ‬והגיע‭ ‬כהן

כו‭. ‬ לא‭ ‬היה‭ ‬שם‭ ‬כהן‭ ‬ועלה‭ ‬ישראל‭ ‬במקומו‭, ‬והתחיל‭ ‬לברך‭, ‬והגיע‭ ‬כהן‭ – ‬אין‭ ‬מפסיקים‭ ‬אותו‭ ‬וממשיך‭ ‬ה‭"‬ישראל‭" ‬בברכתו‭, ‬ועולה‭ ‬ראשון‭ ‬אפילו‭ ‬שהכהן‭ ‬שם‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬אמר‭ ‬רק‭: "‬ברכו‭ ‬את‭ ‬ה‭' ‬המבורך‭" – ‬מפסיקים‭ ‬אותו‭ ‬ועולה‭ ‬הכהן‭ ‬ראשון‭, ‬וימתין‭ ‬הישראל‭ ‬במקום‭ ‬הס‭"‬ת‭ ‬עד‭ ‬שיעלה‭ ‬גם‭ ‬הלוי‭, ‬ואח‭"‬כ‭ ‬הוא‭ ‬יעלה‭ ‬לשלישי‭.‬

כהן‭ ‬אבל

כז‭. ‬ אין‭ ‬קוראים‭ ‬לכהן‭ ‬אבל‭ ‬תוך‭ ‬שבעה‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭, ‬בין‭ ‬בחול‭ ‬ובין‭ ‬בשבת‭.‬

כהן‭ ‬אבל‭ ‬שנקרא‭ ‬לעלות

כח‭. ‬ קראו‭ ‬כהן‭ ‬אבל‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ – ‬לא‭ ‬יעלה‭ ‬לתורה‭. ‬קראוהו‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭ – ‬עולה‭ ‬לתורה‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬אבלות‭ ‬בשבת‭ ‬בפרהסיה‭.‬

עליית‭ ‬לוי

לוי‭ ‬עולה‭ ‬שני

כט‭.‬ עלה‭ ‬כהן‭ ‬ראשון‭ ‬לתורה‭ – ‬עולה‭ ‬אחריו‭ ‬לוי‭.‬

אין‭ ‬שם‭ ‬לוי

ל‭.‬ אין‭ ‬לוי‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬עולה‭ ‬הכהן‭ ‬שעלה‭ ‬לעליית‭ ‬ראשון‭ ‬גם‭ ‬לעליית‭ ‬שני‭.‬

היה‭ ‬שם‭ ‬לוי‭ ‬ואמר‭ ‬הכהן‭: "‬ברכו‭"‬

לא‭. ‬ חשבו‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬לוי‭ ‬והחל‭ ‬הכהן‭ ‬בעליית‭ ‬שני‭ ‬ואמר‭: "‬ברכו‭ ‬את‭ ‬ה‭' ‬המבורך‭" [‬אך‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬התחיל‭ ‬לברך‭] ‬והתברר‭ ‬שיש‭ ‬שם‭ ‬לוי‭ – ‬מפסיקים‭ ‬את‭ ‬הכהן‭ ‬ועולה‭ ‬הלוי‭ ‬לעליית‭ ‬שני‭.‬

התחיל‭ ‬הכהן‭ ‬לברך

לב‭. ‬ חשבו‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬לוי‭ ‬והתחיל‭ ‬הכהן‭ ‬לברך‭, ‬והתברר‭ ‬שיש‭ ‬שם‭ ‬לוי‭ – ‬אין‭ ‬מפסיקים‭ ‬אותו‭.‬

שאר‭ ‬עליות

משלישי‭ ‬ועד‭ "‬מפטיר‭"‬

לג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬עולה‭ "‬ישראל‭" ‬מעליית‭ ‬שלישי‭ ‬ועד‭ "‬מפטיר‭". ‬אמנם‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ – ‬מותר‭ ‬להעלות‭ ‬כהן‭ ‬או‭ ‬לוי‭ ‬החל‭ ‬מעליית‭ ‬מרביעי‭ ‬ואילך‭. ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬מעלים‭ ‬כהן‭ ‬בעליית‭ ‬כהן‭ ‬ולוי‭ ‬בעליית‭ ‬לוי‭, ‬ואינם‭ ‬עולים‭ ‬לשאר‭ ‬עליות‭ ‬אלא‭ ‬לעליית‭ ‬מפטיר‭. ‬אמנם‭, ‬בשמחת‭ ‬תורה‭ ‬נוהגים‭ ‬להקללו‭ (‬אלא‭ ‬שיש‭ ‬להקפיד‭ ‬להעלותם‭ ‬כפי‭ ‬הסדר‭, ‬וראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ו‭).‬

כהן‭ ‬או‭ ‬לוי‭ ‬בשאר‭ ‬עליות

לד‭. ‬ עלה‭ ‬כהן‭ ‬או‭ ‬לוי‭ ‬לאחת‭ ‬משאר‭ ‬העליות‭ – ‬אומרים‭: "‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שהוא‭ ‬כהן‭", "‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שהוא‭ ‬לוי‭".‬

כהן‭ ‬או‭ ‬לוי‭ ‬שנקרא‭ ‬לשאר‭ ‬עליות

לה‭. ‬ למנהג‭ ‬האשכנזים‭, ‬שלא‭ ‬מעלים‭ ‬כהן‭ ‬ולוי‭ ‬לשאר‭ ‬עליות‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שכהן‭ ‬או‭ ‬לוי‭ ‬שנקרא‭ ‬בטעות‭ ‬לתיבה‭ ‬לאחת‭ ‬משאר‭ ‬עליות‭ ‬והתברר‭ ‬שאינו‭ "‬ישראל‭" – ‬יעמוד‭ ‬אצל‭ ‬התיבה‭ ‬עד‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬ויעלה‭ "‬מפטיר‭".‬

שני‭ ‬כהנים‭ ‬או‭ ‬שני‭ ‬לויים

לו‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭, ‬המעלים‭ ‬כהן‭ ‬ולוי‭ ‬בשאר‭ ‬עליות‭ – ‬לא‭ ‬יעלו‭ ‬שני‭ ‬כוהנים‭ ‬או‭ ‬שני‭ ‬לויים‭ ‬אחד‭ ‬אחרי‭ ‬השני‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יאמרו‭ ‬שהראשון‭ ‬פגום‭, ‬אלא‭ ‬יעלו‭ ‬ישראל‭ ‬ביניהם‭.‬‭ ‬וכשאפשר‭, ‬יש‭ ‬להעלות‭ ‬כפי‭ ‬הסדר‭ ‬הראשון‭: ‬כהן‭, ‬לוי‭, ‬ישראל‭ ‬ושוב‭ ‬כהן‭, ‬לוי‭, ‬ישראל‭ ‬וחוזר‭ ‬חלילה‭. ‬והעושים‭ ‬כן‭ – ‬תבוא‭ ‬עליהם‭ ‬ברכת‭ ‬טוב‭.‬

שני‭ ‬כוהנים‭ "‬משלים‭" ‬ו‭"‬מפטיר‭"‬

לז‭. ‬ כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬שני‭ ‬ספרים‭ ‬וקוראים‭ ‬פרשה‭ ‬בספר‭ ‬אחד‭ ‬ועליית‭ "‬מפטיר‭" ‬בספר‭ ‬אחר‭ – ‬מותר‭ ‬להעלות‭ ‬כהן‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬שעלה‭ ‬כהן‭ ‬אחר‭ ‬לעליית‭ "‬משלים‭". ‬ויש‭ ‬מקילים‭ ‬להעלותם‭ ‬בזה‭ ‬אחר‭ ‬זה‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬ו‭"‬משלים‭" ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬קוראים‭ ‬שניהם‭ ‬בספר‭ ‬אחד‭.‬

כהן‭ ‬יחיד‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭"‬

לח‭. ‬ כהן‭ ‬הרוצה‭ ‬לעלות‭ "‬מפטיר‭" ‬בשבת‭ ‬אזכרה‭ ‬לקרובו‭ ‬והוא‭ ‬כהן‭ ‬יחיד‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬יצא‭ ‬מבית‭ ‬כנסת‭ ‬לפני‭ ‬עליית‭ ‬ראשון‭ ‬ויכול‭ ‬לעלות‭ "‬מפטיר‭". ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬הקהל‭ ‬רוצה‭ ‬שדווקא‭ ‬כהן‭ ‬יעלה‭ ‬ראשון‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לעלות‭ ‬ראשון‭ ‬וגם‭ "‬מפטיר‭". ‬אין‭ ‬שם‭ ‬לוי‭ – ‬יכול‭ ‬לעלות‭ ‬ראשון‭, ‬שני‭ ‬ו‭"‬מפטיר‭".‬

הוציאו‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה

לט‭. ‬ למרות‭ ‬האמור‭ ‬לעיל‭, ‬כאשר‭ ‬מוציאים‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭, ‬כהן‭ ‬שעלה‭ ‬ראשון‭ ‬בספר‭ ‬הראשון‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעלות‭ "‬מפטיר‭" ‬בספר‭ ‬השני‭, ‬משום‭ ‬פגמו‭ ‬של‭ ‬ספר‭ ‬ראשון‭.‬

כהן‭ ‬יחיד‭ ‬וישראל‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭"‬

מ‭. ‬ היו‭ ‬שם‭ ‬כהן‭ ‬וישראל‭, ‬ושניהם‭ ‬רוצים‭ ‬לעלות‭ "‬מפטיר‭", ‬והכהן‭ ‬הוא‭ ‬כהן‭ ‬יחיד‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬יעלה‭ ‬הכהן‭ ‬ראשון‭ ‬ו‭"‬ישראל‭" ‬יעלה‭ "‬מפטיר‭", ‬ויועיל‭ ‬לנשמת‭ ‬קרובו‭ ‬של‭ ‬הכהן‭ ‬כאילו‭ ‬עלה‭ "‬מפטיר‭".‬

עליית‭ "‬ישראל‭" ‬פעמיים

מא‭. ‬ עלה‭ ‬ישראל‭ ‬לאחת‭ ‬מן‭ ‬העליות‭ ‬שבין‭ ‬שלישי‭ ‬לשביעי‭, ‬ורוצה‭ ‬לעלות‭ ‬שוב‭ ‬ל‭"‬משלים‭" ‬או‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬סיבה‭ – ‬מותר‭ ‬להעלותו‭ ‬שנית‭. ‬אמנם‭, ‬ביום‭ ‬שמוציאים‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭, ‬אדם‭ ‬שעלה‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬אחד‭ – ‬לא‭ ‬יעלה‭ ‬שנית‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬השני‭ [‬ואפילו‭ ‬בשמחת‭ ‬תורה‭ ‬אדם‭ ‬שעלה‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬אחד‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬לקרוא‭ ‬בספר‭ ‬אחר‭.‬

מוסיפים

מב‭. ‬ נהגו‭ ‬הספרדים‭ ‬להוסיף‭ ‬עולים‭ ‬בשבת‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬לכתחילה‭ ‬ראוי‭ ‬לא‭ ‬להעלות‭ ‬יותר‭ ‬משבעה‭ ‬עולים‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬מיוחד‭, ‬וכן‭ ‬נוהגים‭ ‬האשכנזים‭. ‬ויש‭ ‬מקומות‭ ‬שתיקנו‭ ‬לא‭ ‬להעלות‭ ‬יותר‭ ‬משלשה‭ "‬מוסיפים‭" ‬מפני‭ ‬טורח‭ ‬הציבור‭, ‬ומנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭. ‬ומנהג‭ ‬בית‭ ‬אל‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭ ‬לא‭ ‬להעלות‭ ‬שום‭ "‬מוסיף‭".‬

מוסיפים‭ ‬אחרי‭ ‬שישי

מג‭. ‬ במקום‭ ‬שנהגו‭ ‬להוסיף‭ ‬על‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬המנהג‭ ‬הוא‭ ‬להעלות‭ ‬את‭ ‬העולים‭ ‬הנוספים‭ ‬אחרי‭ ‬עליית‭ "‬שישי‭".‬

מוסיפים‭ ‬בפרשת‭ "‬האזינו‭"‬

מד‭. ‬ במקום‭ ‬שנהגו‭ ‬להוסיף‭ ‬עולים‭ ‬ורוצים‭ ‬להוסיף‭ ‬בשבת‭ "‬האזינו‭" – ‬יוסיפו‭ ‬אחרי‭ ‬עליית‭ "‬שביעי‭" ‬ולא‭ ‬אחרי‭ ‬עליית‭ "‬שישי‭".‬

להוסיף‭ ‬בקריאה

מה‭. ‬ כאשר‭ ‬מוסיפים‭ ‬עולים‭ ‬לתורה‭ – ‬רצוי‭ ‬לקרוא‭ ‬בכל‭ ‬עליית‭ "‬מוסיף‭" ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬נקראו‭, ‬ולכל‭ ‬הפחות‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬שלא‭ ‬נקראו‭ ‬ואחד‭ ‬שנקרא‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬כאשר‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לקרוא‭ ‬פסוקים‭ ‬חדשים‭ – ‬מותר‭ ‬לקרוא‭ ‬פסוקים‭ ‬שכבר‭ ‬נקראו‭.‬

פסוקים‭ ‬שנקראו‭ ‬ב‭"‬האזינו‭"‬

מו‭. ‬ בפרשת‭ "‬האזינו‭", ‬לכתחילה‭ ‬יקראו‭ ‬בכל‭ ‬עליית‭ ‬מוסיף‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬שלא‭ ‬נקראו‭ ‬עדיין‭, ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬מותר‭ ‬לקרוא‭ ‬פסוקים‭ ‬שנקראו‭.‬

שני‭ ‬חתנים

מז‭. ‬ היו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬שני‭ ‬חתני‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬שהכינו‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬קטע‭ ‬לקריאה‭ ‬בתורה‭ – ‬יחלקו‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬כך‭ ‬שכל‭ ‬חתן‭ ‬יקרא‭ ‬לפחות‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬מתוך‭ ‬קטע‭ ‬הקריאה‭ ‬השלם‭ [‬אם‭ ‬הקטע‭ ‬ארוך‭ ‬מספיק‭]. ‬אם‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לחלק‭ ‬את‭ ‬הקטע‭ ‬כך‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬יקרא‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ [‬כשאין‭ ‬הקטע‭ ‬ארוך‭ ‬מספיק‭] – ‬יקראו‭ ‬שניהם‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬הקטע‭. ‬ופתרון‭ ‬זה‭ ‬נכון‭ ‬גם‭ ‬לנוהגים‭ ‬כרמ‭"‬א‭.‬

הפסקות‭ ‬בין‭ ‬העולים

הפסקה‭ ‬בכל‭ ‬מקום

מח‭. ‬ ככלל‭ ‬מותר‭ ‬להפסיק‭ ‬בקריאה‭ ‬בין‭ ‬העולים‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬שרוצה‭, ‬ואין‭ ‬חובה‭ ‬להפסיק‭ ‬במקומות‭ ‬המסומנים‭ ‬בחומשים‭ [‬שהרי‭ ‬ההפסקות‭ ‬המופיעות‭ ‬בחומשים‭ ‬אינן‭ ‬הלכה‭ ‬למשה‭ ‬מסיני‭], ‬בתנאי‭ ‬שמפסיק‭ ‬לפחות‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ ‬סוף‭ ‬פרשייה‭ [‬בין‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬פתוחה‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬סתומה‭]. ‬וכן‭, ‬לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬לסיים‭ ‬פחות‭ ‬משלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬לפני‭ ‬העליות‭ ‬המסומנות‭ ‬בחומשים‭.‬

פרשת‭ "‬האזינו‭"‬

מט‭.‬ בקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬האזינו‭" ‬יש‭ ‬להפסיק‭ ‬במקומות‭ ‬שקבעו‭ ‬חז‭"‬ל‭, ‬וסימנך‭ ‬בראשי‭ ‬תיבות‭: "‬הזי‭"‬ו‭ ‬ל‭"‬ך‭", ‬דהיינו‭: ‬כהן‭ ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬האזינו‭", ‬לוי‭ ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬זכור‭ ‬ימות‭ ‬עולם‭", ‬שלישי‭ ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬ירכיבהו‭ ‬על‭ ‬במותי‭ ‬ארץ‭", ‬רביעי‭ ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬וירא‭", ‬חמישי‭ ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬לו‭ ‬חכמו‭ ‬ישכילו‭", ‬שישי‭ ‬מתחיל‭ ‬ב‭"‬כי‭ ‬אשא‭", ‬והשביעי‭ ‬קורא‭ ‬מסוף‭ ‬השירה‭ ‬ועד‭ ‬סוף‭ ‬הפרשה‭.‬

הפסקות‭ ‬בשבוע‭ ‬שלפני‭ "‬האזינו‭"‬

נ‭.‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬על‭ ‬הפסקות‭ ‬קבועות‭ ‬בקריאת‭ ‬התורה‭ ‬במנחת‭ ‬שבת‭ ‬שלפני‭ ‬שבת‭ "‬האזינו‭" ‬וכן‭ ‬בימים‭ ‬שני‭ ‬וחמישי‭ ‬שלפניה‭ ‬וסימנך‭ ‬בראשי‭ ‬תיבות‭: ‬הז‭"‬י‭ [‬האזינו‭, ‬זכור‭, ‬ירכיבהו‭], ‬דהיינו‭: ‬ראשון‭ ‬קורא‭ ‬מ‭"‬האזינו‭" ‬עד‭ "‬ויכוננך‭", ‬שני‭ ‬קורא‭ ‬מ‭"‬זכור‭ ‬ימות‭ ‬עולם‭" ‬עד‭ "‬אל‭ ‬נכר‭", ‬שלישי‭ ‬קורא‭ ‬מ‭"‬ירכיבהו‭" ‬עד‭ "‬מחוללך‭". ‬ומנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬לא‭ ‬להקפיד‭ ‬על‭ ‬הפסקות‭ ‬אלה‭ ‬דווקא‭.‬

פרשות‭ ‬מיוחדות

נא‭. ‬ נהגו‭ ‬להקפיד‭ ‬לקרוא‭ ‬ברצף‭ ‬וללא‭ ‬הפסקה‭ ‬פרשיות‭: ‬שירת‭ ‬הים‭, ‬עשרת‭ ‬הדברות‭, ‬מ‭"‬ב‭ ‬מסעות‭ ‬ושמונה‭ ‬פסוקים‭ ‬אחרונים‭ ‬של‭ ‬התורה‭.‬

קדימויות‭ ‬בשאר‭ ‬עליות

כמה‭ ‬בעלי‭ ‬שמחה

נב‭. ‬ היו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬כמה‭ ‬בעלי‭ ‬שמחה‭ ‬וכולם‭ ‬רוצים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ – ‬יעלו‭ ‬לפי‭ ‬הסדר‭, ‬כדלהלן‭:‬

א‭.‬ בעל‭ ‬ברית‭ (‬סנדק‭).‬

ב‭.‬ אבי‭ ‬הבן‭.‬

ג‭.‬ חתן‭.‬

שני‭ ‬חתנים

נג‭. ‬ היו‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬שני‭ ‬חתנים‭ ‬ואחד‭ ‬מהם‭ ‬תלמיד‭ ‬חכם‭ ‬ואחד‭ ‬אינו‭ ‬תלמיד‭ ‬חכם‭ – ‬תלמיד‭ ‬חכם‭ ‬קודם‭ ‬לשאינו‭ ‬תלמיד‭ ‬חכם‭.‬

פוסק‭ ‬ולמדן

נד‭. ‬ היו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬שני‭ ‬חתנים‭ ‬ושניהם‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭, ‬אך‭ ‬האחד‭ "‬פוסק‭" ‬והשני‭ "‬למדן‭" – ‬קודם‭ ‬ה‭"‬פוסק‭" ‬ל‭"‬למדן‭". ‬היו‭ ‬שני‭ ‬תלמידי‭ ‬חכמים‭ ‬שווים‭ – ‬יטילו‭ ‬גורל‭ ‬ביניהם‭.‬

יארצייט

נה‭.‬ ‭ ‬נהגו‭ ‬קרובי‭ ‬משפחת‭ ‬הנפטרים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭ ‬שלפני‭ ‬יום‭ ‬השנה‭ ‬לפטירה‭.‬

‭"‬משלים‭" ‬או‭ "‬מפטיר‭"‬

נו‭. ‬ עליית‭ ‬קרובו‭ ‬של‭ ‬נפטר‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬מועילה‭ ‬לנשמת‭ ‬הנפטר‭ ‬עד‭ ‬למאוד‭, ‬ומועילה‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭" ‬יותר‭ ‬מעליית‭ "‬משלים‭".‬

שנה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושאר‭ ‬שנים

נז‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬עולים‭ ‬בשנה‭ ‬הראשונה‭ ‬לפטירת‭ ‬קרוב‭ ‬משפחה‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬דווקא‭, ‬ובשאר‭ ‬השנים‭ ‬עולים‭ ‬בין‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭ ‬בין‭ ‬ל‭"‬משלים‭". ‬למנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬עולים‭ ‬בכל‭ ‬השנים‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭".‬

יארצייט‭ ‬בשבת

נח‭. ‬ חל‭ ‬יום‭ ‬השנה‭ ‬בשבת‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ – ‬מקדימים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭ ‬שלפניה‭, ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬עולים‭ ‬באותה‭ ‬שבת‭.‬

יארצייט‭ ‬ובר‭ ‬מצווה‭ ‬באותו‭ ‬מקום

נט‭. ‬ היו‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬חתן‭ ‬בר‭-‬מצווה‭ ‬שהכין‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ "‬מפטיר‭" ‬ואת‭ ‬ה‭"‬הפטרה‭", ‬ואדם‭ ‬אחר‭ ‬הרוצה‭ ‬לעלות‭ ‬לעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬לרגל‭ ‬יארצייט‭ – ‬טוב‭ ‬יעשה‭ ‬העולה‭ ‬לרגל‭ ‬יארצייט‭ ‬אם‭ ‬יוותר‭ ‬על‭ ‬עליית‭ "‬מפטיר‭", ‬ויעלה‭ "‬משלים‭" ‬או‭ ‬כל‭ ‬עליה‭ ‬אחרת‭, ‬וימנע‭ ‬עגמת‭ ‬נפש‭ ‬מחתן‭ ‬בר‭ ‬המצווה‭.‬

חלוקת‭ ‬המנין

ס‭.‬ אם‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ – ‬יחלקו‭ ‬את‭ ‬המניין‭ ‬לשניים‭ ‬לקריאת‭ ‬התורה‭ [‬אם‭ ‬ניתן‭], ‬ויעלו‭ ‬שניהם‭.‬

עליית‭ ‬קרובים‭ ‬זה‭ ‬אחר‭ ‬זה

סא‭. ‬ אין‭ ‬מעלים‭ ‬שני‭ ‬בני‭ ‬משפחה‭ ‬אחת‭ ‬לתורה‭ ‬זה‭ ‬אחר‭ ‬זה‭, ‬משום‭ ‬עין‭ ‬הרע‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬אחד‭ ‬העולים‭ ‬אומר‭ ‬שאינו‭ ‬חושש‭ ‬מעין‭ ‬הרע‭ – ‬אין‭ ‬שומעים‭ ‬לו‭.‬

סב‭. ‬ מעלים‭ ‬בני‭ ‬משפחה‭ ‬אחת‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭ ‬אם‭ ‬עולה‭ ‬אחר‭ ‬מפסיק‭ ‬ביניהם‭, ‬ובכהאי‭ ‬גוונא‭ – ‬אין‭ ‬לחוש‭.‬

שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה

סג‭. ‬ הוציאו‭ ‬שני‭ ‬ספרי‭ ‬תורה‭ – ‬מותר‭ ‬להעלות‭ ‬שני‭ ‬בני‭ ‬משפחה‭ ‬אחת‭ ‬בזה‭ ‬אחר‭ ‬זה‭ ‬לתורה‭, ‬כאשר‭ ‬האחד‭ ‬עלה‭ ‬ל‭"‬משלים‭" ‬בספר‭ ‬ראשון‭ ‬והשני‭ ‬עולה‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬בספר‭ ‬שני‭.‬

אחים

סד‭. ‬ אין‭ ‬מעלים‭ ‬לתורה‭ ‬אחד‭ ‬אחר‭ ‬השני‭ ‬שני‭ ‬אחים‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬אחים‭ ‬מן‭ ‬האב‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬אחים‭ ‬מן‭ ‬האם‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬גדול‭ – ‬מותר‭ ‬להעלות‭ ‬שני‭ ‬אחים‭ ‬מן‭ ‬האם‭ ‬אחד‭ ‬אחר‭ ‬השני‭. ‬ובמקרה‭ ‬שיש‭ ‬שני‭ ‬אחים‭ ‬מן‭ ‬האם‭, ‬והאחד‭ ‬כהן‭ ‬והשני‭ ‬לוי‭ – ‬ניתן‭ ‬להעלותם‭ ‬זה‭ ‬אחר‭ ‬זה‭, ‬שלא‭ ‬ניכר‭ ‬שהם‭ ‬אחים‭.‬

אב‭ ‬ובנו

סה‭. ‬ אין‭ ‬מעלים‭ ‬לתורה‭ ‬אחד‭ ‬אחרי‭ ‬השני‭ ‬אב‭ ‬ובנו‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬עלה‭ ‬האב‭ ‬ואחריו‭ ‬רוצה‭ ‬לעלות‭ ‬הבן‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬עלה‭ ‬הבן‭ ‬ואחריו‭ ‬רוצה‭ ‬לעלות‭ ‬האב‭.‬

סב‭ ‬ונכדו

סו‭. ‬ אין‭ ‬מעלים‭ ‬לתורה‭ ‬אחד‭ ‬אחרי‭ ‬השני‭ ‬סב‭ ‬ונכדו‭ ‬כאשר‭ ‬הנכד‭ ‬הוא‭ ‬בן‭ ‬בנו‭. ‬אמנם‭, ‬מעלים‭ ‬נכד‭ ‬אחרי‭ ‬סבו‭ ‬כאשר‭ ‬הנכד‭ ‬הוא‭ ‬בן‭ ‬בתו‭.‬

חתן‭ ‬וחמיו

סז‭. ‬ רשאי‭ ‬אדם‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬אחרי‭ ‬חמיו‭.‬

גיסים

סח‭. ‬ רשאים‭ ‬שני‭ ‬גיסים‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬זה‭ ‬אחר‭ ‬זה‭.‬

מבקש‭ ‬הגבאי‭ ‬להזמין

סט‭. ‬ ביקש‭ ‬הגבאי‭ ‬להזמין‭ ‬אדם‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬אחרי‭ ‬קרובו‭ [‬מאותם‭ ‬שאינם‭ ‬עולים‭ ‬אחריו‭] – ‬יסרב‭ ‬לעליה‭ ‬זו‭ ‬ויאמר‭ ‬שאינו‭ ‬רשאי‭ ‬לעלות‭.‬

קראו‭ ‬שני‭ ‬בני‭ ‬משפחה

ע‭.‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬לאדם‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬אחרי‭ ‬בן‭ ‬משפחתו‭ [‬שאינו‭ ‬עולה‭ ‬אחריו‭], ‬אם‭ ‬קראוהו‭ ‬בשמו‭ – ‬לא‭ ‬יעלה‭, ‬ואם‭ ‬קראוהו‭ ‬לא‭ ‬בשמו‭ – ‬יעלה‭.‬

קראו‭ ‬בטעות‭ ‬ועלה

עא‭. ‬ קראו‭ ‬לאדם‭ ‬לעלות‭ ‬לתורה‭ ‬אחרי‭ ‬בן‭ ‬משפחתו‭ [‬שאינו‭ ‬עולה‭ ‬אחריו‭] ‬ועלה‭ ‬לבימה‭ – ‬לא‭ ‬ירד‭ ‬אפילו‭ ‬קראוהו‭ ‬בשמו‭.‬

אחר‭ ‬מפסיק

עב‭. ‬ עלה‭ ‬אדם‭ ‬לתורה‭ ‬וביקשו‭ ‬להעלות‭ ‬בן‭ ‬משפחתו‭ ‬אחריו‭, ‬והזמינו‭ ‬אדם‭ ‬שלישי‭ ‬לעלות‭ ‬ביניהם‭ ‬וכשהגיע‭ ‬זמן‭ ‬העלייה‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬השלישי‭ ‬שם‭ – ‬יעלו‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬ביניהם‭ ‬ואחריו‭ ‬יעלה‭ ‬בן‭ ‬המשפחה‭.‬

עליית‭ ‬קטן

קטן‭ ‬עולה‭ ‬לתורה

עג‭. ‬ נחלקו‭ ‬הדעות‭ ‬בדין‭ ‬עליית‭ ‬קטן‭ ‬לתורה‭ ‬בשבת‭ ‬בכמה‭ ‬נושאים‭: ‬א‭.‬‭ ‬האם‭ ‬נמנה‭ ‬הקטן‭ ‬במניין‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭. ‬ב‭.‬‭ ‬לאיזו‭ ‬מן‭ ‬העליות‭ ‬עולה‭ ‬קטן‭, ‬כדלהלן‭:‬

• לדעת‭ ‬השו‭"‬ע‭ ‬ורמ‭"‬א‭ – ‬קטן‭ ‬עולה‭ ‬לתורה‭ ‬ונמנה‭ ‬למניין‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬בשבת‭.‬

ולמנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ – ‬קטן‭ ‬עולה‭ ‬לכל‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬העליות‭ ‬ומברך‭ ‬לעצמו‭. ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬קטן‭ ‬עולה‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬בלבד‭, ‬וכך‭ ‬נהגו‭ ‬גם‭ ‬בחתן‭ "‬בר‭ ‬מצוה‭".‬

• יש‭ ‬אומרים‭ ‬שקטן‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬למניין‭ ‬שבעה‭ ‬אך‭ ‬עולה‭ '‬מוסיף‭'. ‬ולמנהגם‭, ‬עלה‭ ‬קטן‭ ‬בין‭ ‬שאר‭ ‬העולים‭ – ‬מעלים‭ ‬אחריו‭ ‬עולה‭ ‬נוסף‭ ‬להשלים‭ ‬למניין‭ ‬שבעה‭ ‬גדולים‭.‬

• דעת‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬שקטן‭ ‬לא‭ ‬עולה‭ ‬אלא‭ ‬לעליית‭ "‬שביעי‭".‬

• מנהג‭ ‬התימנים‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬לעליית‭ "‬שישי‭".‬

קטן‭ ‬הקורא‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים

קטן‭ ‬קורא‭ ‬בתורה

עד‭. ‬ לדעת‭ ‬השו‭"‬ע‭ – ‬מותר‭ ‬לקטן‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬והוא‭ ‬מוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקריאה‭ ‬זו‭. ‬אמנם‭ ‬לדעת‭ ‬החיד‭"‬א‭ ‬והמשנ‭"‬ב‭ – ‬אין‭ ‬קטן‭ ‬קורא‭ ‬בתורה‭, ‬וכן‭ ‬נוהגים‭. ‬ולכן‭, ‬לכתחילה‭ – ‬לא‭ ‬יקרא‭ ‬קטן‭ ‬בתורה‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬אך‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬אפשר‭ ‬להקל‭, ‬כדלהלן‭.‬

חתן‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬קטן

עה‭. ‬ היה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬חתן‭ ‬בר‭ ‬מצווה‭ ‬שהוא‭ ‬בגדר‭ ‬קטן‭ – ‬יקרא‭ ‬עליה‭ ‬אחת‭ ‬ולא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬העליות‭, ‬אמנם‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק‭, ‬כגון‭ ‬כשהכין‭ ‬את‭ ‬קריאת‭ ‬כל‭ ‬הפרשה‭ ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬התברר‭ ‬שהוא‭ ‬בגדר‭ ‬קטן‭ – ‬יקרא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬מתחילתה‭ ‬ועד‭ ‬עליית‭ "‬שישי‭" ‬בעליית‭ ‬עולה‭ ‬אחד‭ ‬ואת‭ ‬יתרת‭ ‬הפרשה‭ ‬יחלקו‭ ‬לששה‭ ‬חלקים‭, ‬ונמצא‭ ‬שקרא‭ ‬עליה‭ ‬אחת‭ ‬בלבד‭. ‬ורק‭ ‬כשאין‭ ‬אפשרות‭ ‬אחרת‭ ‬מאפשרים‭ ‬לו‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הפרשה‭.‬

בר‭ ‬מצוה‭ ‬בפסח

עו‭. ‬ חתן‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬ששבת‭ ‬חתן‭ ‬שלו‭ ‬חלה‭ ‬ב‭"‬פסח‭" ‬ורוצים‭ ‬להקדים‭ ‬עליה‭ ‬לתורה‭ ‬לפני‭ ‬ה‭"‬פסח‭" ‬מפני‭ ‬ההוצאות‭ ‬הגדולות‭ ‬שכרוכות‭ ‬בכיבוד‭ ‬כשר‭ ‬לפסח‭, ‬הרי‭ ‬זו‭ ‬שעת‭ ‬הדחק‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬יעלה‭ ‬חתן‭ ‬הבר‭ ‬מצוה‭ ‬ויקרא‭ ‬את‭ ‬העלייה‭ ‬שלו‭ ‬למרות‭ ‬שהוא‭ ‬בגדר‭ ‬קטן‭.‬

אין‭ ‬קורא‭ ‬גדול

עז‭. ‬ אין‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬גדול‭ ‬היודע‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬אך‭ ‬יש‭ ‬קטן‭ ‬היודע‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ – ‬יקרא‭ ‬הקטן‭.‬

יש‭ ‬גדול‭ ‬שלא‭ ‬התכונן‭ ‬לקריאה

עח‭. ‬ יש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬קטן‭ ‬המכיר‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬ויודע‭ ‬לקרוא‭ ‬כראוי‭ ‬בטעמים‭ ‬וגדול‭ ‬שלא‭ ‬הכין‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬אבל‭ ‬יכול‭ ‬להיעזר‭ ‬באחר‭ ‬שיסמן‭ ‬לו‭ ‬את‭ ‬הטעמים‭ [‬בלחש‭] – ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬שיקרא‭ ‬הגדול‭ ‬הנעזר‭ ‬בסימני‭ ‬חברו‭ ‬ולא‭ ‬הקטן‭ ‬שמכיר‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭.‬

קטן‭ ‬מתלמד

עט‭. ‬ מותר‭ ‬להעלות‭ ‬לתורה‭ ‬קטן‭ ‬המתלמד‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭, ‬כדי‭ ‬להרגילו‭ ‬לקרוא‭ ‬בציבור‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬עולה‭ ‬לקרוא‭ – ‬יברך‭ ‬הקטן‭ ‬ויקרא‭ ‬בעליית‭ ‬עצמו‭ ‬כעליית‭ ‬מוסיף‭.‬

עליית‭ ‬קטן‭ ‬בימים‭ ‬מיוחדים

‭"‬זכור‭" ‬ו‭"‬פרה‭"‬

פ‭.‬ מן‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬זכור‭" ‬ו‭"‬פרה‭".‬

ימים‭ ‬נוספים

פא‭. ‬ נהגו‭ ‬לא‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬ל‭"‬מפטיר‭" ‬לקריאת‭ ‬פרשת‭ "‬שקלים‭" ‬ופרשת‭ "‬החודש‭", ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬נהגו‭ ‬לא‭ ‬להעלות‭ ‬קטן‭ ‬למפטיר‭ ‬ב‭"‬שבת‭ ‬שובה‭", ‬בשביעי‭ ‬של‭ ‬פסח‭, ‬בשבועות‭, ‬בראש‭ ‬השנה‭ ‬וביום‭ ‬הכיפורים‭. [‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬פרק‭ ‬ל‭"‬ה‭ ‬הלכות‭ ‬מפטיר‭ ‬והפטרה‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ו‭-‬מ‭"‬ג‭].‬

חתן‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬ב‭"‬שבועות‭"‬

פב‭. ‬ היה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬חתן‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬בחג‭ ‬ה‭"‬שבועות‭" ‬והוא‭ ‬בגדר‭ ‬קטן‭, ‬יעלה‭ ‬לאחת‭ ‬מן‭ ‬העליות‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬לקריאת‭ "‬עשרת‭ ‬הדברות‭", ‬משום‭ ‬שנהגו‭ ‬להעלות‭ ‬לקריאתן‭ ‬גדול‭ ‬ולא‭ ‬קטן‭.‬

קטן‭ ‬ביום‭ ‬טוב

פג‭. ‬ קטן‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬למניין‭ ‬חמישה‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭.‬

שני‭ ‬וחמישי‭ ‬ומנחת‭ ‬שבת

פד‭. ‬ קטן‭ ‬אינו‭ ‬עולה‭ ‬למניין‭ ‬שלושה‭, ‬ולכן‭ ‬אין‭ ‬מעלים‭ ‬אותו‭ ‬בשני‭ ‬וחמישי‭ ‬ובמנחה‭ ‬בשבת‭. ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ ‬אפשר‭ ‬לסמוך‭ ‬על‭ ‬המקילים‭. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן