חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כ – הלכות‭ ‬לחם‭ ‬משנה‭ ‬ובציעת‭ ‬הפת

לחם‭ ‬משנה‭

שני‭ ‬ככרות

א‭. ‬ חייב‭ ‬לבצוע‭ ‬על‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬לחם‭ ‬שלמים‭ ‬בכל‭ ‬שלוש‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭, ‬זכר‭ ‬למן‭, ‬שנאמר‭ ‬בו‭: "‬לקטו‭ ‬לחם‭ ‬משנה‭".‬

חיוב‭ ‬אשה‭ ‬ב‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

ב‭. ‬ החיוב‭ ‬לבצוע‭ ‬על‭ "‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬חל‭ ‬בין‭ ‬על‭ ‬האיש‭ ‬ובין‭ ‬על‭ ‬האשה‭ [‬כמו‭ ‬בכל‭ ‬דיני‭ ‬שבת‭ ‬כגון‭: ‬קידוש‭, ‬אכילה‭ ‬וכו‭']. ‬לכן‭, ‬גם‭ ‬אשה‭ ‬הסועדת‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬לבדה‭ ‬תבצע‭ ‬על‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬שלמים‭.‬

לחם‭ ‬משנה‭ ‬בסעודות‭ ‬נוספות

ג‭. ‬ האוכל‭ ‬יותר‭ ‬משלוש‭ ‬סעודות‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬לכתחילה‭ ‬לבצוע‭ ‬על‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬שלמים‭ ‬גם‭ ‬בשאר‭ ‬הסעודות‭.‬

‬ככר‭ ‬פגום‭ ‬או‭ ‬חסר‭

חלה‭ ‬שנדבקה‭ ‬לאחרת

ד‭. ‬ חלה‭ ‬שנדבקה‭ ‬לחברתה‭ ‬בשעת‭ ‬האפייה‭ ‬והופרדה‭ ‬אחר‭ ‬האפייה‭ ‬ולא‭ ‬נחסר‭ ‬ממנה‭ ‬כלום‭ ‬בשעת‭ ‬ההפרדה‭ – ‬מותר‭ ‬לצרפה‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬ולבצוע‭ ‬ממנה‭ [‬אעפ‭"‬י‭ ‬שהצבע‭ ‬במקום‭ ‬ההפרדה‭ ‬לבן‭ ‬ולא‭ ‬חום‭]. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ – ‬יבצע‭ ‬במקום‭ ‬שנאפה‭ ‬יפה‭.‬

דבוקה‭ ‬וחסר

ה‭. ‬ חלה‭ ‬שנדבקה‭ ‬לחברתה‭ ‬בשעת‭ ‬האפייה‭ ‬והופרדה‭ ‬אחר‭ ‬האפייה‭, ‬ובשעת‭ ‬ההפרדה‭ ‬נחסר‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬השנייה‭ ‬והתווסף‭ ‬לראשונה‭ – ‬שתיהן‭ ‬פגומות‭ ‬ואין‭ ‬לבצוע‭ ‬עליהן‭. ‬אמנם‭, ‬ניתן‭ ‬להסיר‭ ‬את‭ ‬התוספת‭ ‬מן‭ ‬הראשונה‭ ‬כדי‭ ‬שתראה‭ ‬רגילה‭ ‬ולצרפה‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭".‬

שיעור‭ ‬חסרון

ו‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬בשיעור‭ ‬החיסרון‭ ‬הפוגם‭ ‬את‭ ‬ככר‭ ‬הלחם‭. ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שרק‭ ‬ככר‭ ‬שנחסר‭ ‬ממנו‭ ‬יותר‭ ‬מאחד‭ ‬חלקי‭ ‬ארבעים‭ ‬ושמונה‭ ‬נקרא‭ ‬חסר‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאפילו‭ ‬נחסר‭ ‬כלשהו‭ ‬נקרא‭ ‬הלחם‭ ‬חסר‭. ‬ולדעת‭ ‬כולם‭ ‬אם‭ ‬נחסר‭ ‬יותר‭ ‬מ1‭/‬48‭ – ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬ככר‭ ‬חסר‭ ‬ולכתחילה‭ ‬לא‭ ‬יבצע‭ ‬עליו‭.‬

ז‭. ‬ ומכל‭ ‬מקום‭, ‬מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬שלם‭ – ‬יכול‭ ‬בדיעבד‭ ‬לבצוע‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬ככר‭ ‬שחסר‭ ‬בו‭ ‬יותר‭ ‬מ‭-‬1/48‭.‬

מצה‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

ח‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬אחד‭ ‬שלם‭ ‬ומצה‭ ‬שלימה‭ – ‬יכול‭ ‬לצרף‭ ‬את‭ ‬המצה‭ ‬לככר‭ ‬השלם‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" [‬אע‭"‬פ‭ ‬שמברכים‭ ‬עליה‭ "‬מזונות‭" ‬בדרך‭ ‬כלל‭, ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬עדיפות‭ ‬ממיני‭ ‬מזונות‭, ‬כיון‭ ‬שי‭"‬א‭ ‬שמברכים‭ ‬על‭ ‬מצה‭ ‬ברכת‭ "‬המוציא‭"].‬

ביסקוויט‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

ט‭.‬‭ ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬אחד‭ ‬שלם‭ ‬וביסקוויט‭ ‬שלם‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ "‬כזית‭" – ‬יכול‭ ‬לצרף‭ ‬את‭ ‬הביסקוויט‭ ‬לככר‭ ‬השלם‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭". ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬יכול‭ ‬לצרף‭ ‬אפילו‭ ‬ביסקוויט‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ "‬כזית‭" ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭".‬

פרוסה‭ ‬ללחם‭ ‬משנה

י‭.‬ אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬אחד‭ ‬שלם‭ ‬ופרוסת‭ ‬לחם‭ – ‬יכול‭ ‬לצרף‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ ‬את‭ ‬ככר‭ ‬הלחם‭ ‬לפרוסת‭ ‬הלחם‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭".‬

אכילה‭ ‬מהלחם‭ ‬השלם

יא‭. ‬ המצרף‭ ‬מצה‭, ‬ביסקוויט‭ ‬או‭ ‬פרוסה‭ ‬לככר‭ ‬הלחם‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" – ‬צריך‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬שתיהן‭ ‬בידיו‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭ ‬כפי‭ ‬שאוחז‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬לחם‭ ‬ולאכול‭ ‬מככר‭ ‬הלחם‭.‬

חסר‭ ‬או‭ ‬ככר‭ ‬שרוף

יב‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬לבצוע‭ ‬על‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬שנשרף‭ ‬באפייה‭. ‬אמנם‭, ‬בדיעבד‭ ‬אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬שלם‭ ‬שנשרף‭ ‬באפייה‭ ‬וכן‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬חסר‭ – ‬יבצע‭ ‬על‭ ‬הככר‭ ‬השרוף‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬זה‭ ‬החסר‭.‬

‬לחם‭ ‬חצוי‭ ‬או‭ ‬פרוס

חצאי‭ ‬לחם‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

יג‭. ‬ אדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬שלם‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭", ‬אך‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬חצוי‭ ‬לשניים‭ – ‬יכול‭ ‬לתחוב‭ ‬קיסם‭ ‬בשני‭ ‬חלקי‭ ‬ככר‭ ‬הלחם‭ ‬ולחברו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הקיסם‭ ‬ויהיה‭ ‬דינו‭ ‬כלחם‭ ‬שלם‭.‬

פרוס‭ ‬בשקית‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

יד‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬להשתמש‭ ‬בלחם‭ ‬פרוס‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭". ‬אמנם‭, ‬מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬שלם‭ – ‬יכול‭ ‬לעטוף‭ ‬את‭ ‬הלחם‭ ‬הפרוס‭ ‬בשקית‭ ‬ניילון‭, ‬לסגור‭ ‬את‭ ‬השקית‭ ‬ולברך‭, ‬ובדיעבד‭ ‬יחשב‭ ‬לו‭ ‬ככיכר‭ ‬שלם‭.‬

פרוסות‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

טו‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬לחם‭ ‬שלמות‭ ‬ואפילו‭ ‬לא‭ ‬ככר‭ ‬אחד‭ ‬שלם‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬שתי‭ ‬פרוסות‭ ‬לחם‭ (‬שבצירוף‭ ‬שניהם‭ ‬יש‭ ‬כזית‭) – ‬יבצע‭ ‬על‭ ‬שתי‭ ‬הפרוסות‭ ‬זכר‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬ויצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודה‭ ‬בהן‭.‬

בציעה‭ ‬על‭ ‬פרוסה‭ ‬אחת

טז‭. ‬ אין‭ ‬לו‭ ‬אפילו‭ ‬שתי‭ ‬פרוסות‭ ‬לחם‭ – ‬יבצע‭ ‬על‭ ‬פרוסה‭ ‬אחת‭.‬

‬כזית‭ ‬פת

‭"‬כזית‭" ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬משתי‭ ‬הככרות

יז‭. ‬ שני‭ ‬ככרות‭ ‬המשמשות‭ "‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬צריכות‭ ‬להיות‭ ‬כל‭ ‬אחת‭ ‬במשקל‭ "‬כזית‭" ‬לפחות‭.‬

‭"‬כזית‭" ‬בשתי‭ ‬הככרות‭ ‬יחד

יח‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬שבכל‭ ‬אחד‭ ‬מהן‭ ‬יש‭ "‬כזית‭" – ‬יבצע‭ ‬על‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬שיש‭ ‬בשניהן‭ ‬יחד‭ ‬כזית‭ "‬אחת‭", ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬יבצע‭ ‬אפילו‭ ‬על‭ ‬שתי‭ ‬פרוסות‭ ‬לחם‭ ‬שיש‭ ‬בשתיהן‭ ‬יחד‭ ‬משקל‭ "‬כזית‭" ‬ויועיל‭ ‬כזכר‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭".‬

חלה‭ ‬מתוקה

גדר‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬וברכתה

יט‭.‬ לדעת‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השו‭"‬ע‭ ‬חלה‭ ‬שבעיסתה‭ ‬סוכר‭, ‬שמן‭ ‬או‭ ‬ביצים‭ ‬וכד‭', ‬וניכר‭ ‬בה‭ ‬טעם‭ ‬מתוק‭ ‬מחמת‭ ‬הסוכר‭ ‬וכד‭' ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬זו‭ ‬מתיקות‭ ‬מועטה‭ (‬ולא‭ ‬רק‭ ‬שונה‭ ‬מחלה‭ ‬רגילה‭) – ‬ברכתה‭ ‬מזונות‭ ‬ואין‭ ‬יוצאים‭ ‬בה‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬פת‭, ‬וכן‭ ‬נוהגים‭ ‬הספרדים‭. ‬לדעת‭ ‬רמ‭"‬א‭ – ‬מברכים‭ "‬מזונות‭" ‬רק‭ ‬על‭ ‬פת‭ ‬מתוקה‭ ‬מאוד‭, ‬כעוגה‭ ‬או‭ "‬לעקח‭".‬

חלה‭ ‬מתוקה בסעודה

סעודה‭ ‬בחלה‭ ‬מתוקה

כ‭.‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬לאכול‭ "‬פת‭" ‬בסעודות‭ ‬השבת‭ ‬ואינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודה‭ ‬בשבת‭ ‬באכילת‭ ‬כזית‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭".‬

אכילת‭ ‬חלה‭ ‬מתוקה‭ ‬אחרי‭ ‬פת

כא‭. ‬ הרוצה‭ ‬לאכול‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬בסעודת‭ ‬שבת‭ – ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬לכתחילה‭ ‬מעט‭ ‬יותר‭ ‬מ‭"‬כביצה‭" ‬או‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭ "‬כזית‭" ‬פת‭ ‬ואחריה‭ ‬יוכל‭ ‬לאכול‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭". ‬לחליפין‭ ‬ניתן‭ ‬לקבוע‭ ‬סעודה‭ ‬על‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬באכילת‭ ‬שיעור‭ ‬קביעות‭ ‬סעודה‭ [‬כמאתיים‭ ‬ושלושים‭ ‬גרם‭].‬

בדיקת‭ ‬החלה‭ ‬קודם‭ ‬שבת

כב‭. ‬ קנה‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬לשבת‭ ‬ואינו‭ ‬יודע‭ ‬אם‭ ‬מתיקותה‭ ‬רבה‭ ‬או‭ ‬מועטה‭ – ‬יטעם‭ ‬מעט‭ ‬מהחלה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ [‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬לספק‭ ‬ברכות‭ – ‬יטעם‭ ‬ויפלוט‭].‬

ספק‭ ‬חלה‭ ‬מתוקה

כג‭. ‬ קנה‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬ואינו‭ ‬יודע‭ ‬אם‭ ‬מתיקותה‭ ‬רבה‭ ‬או‭ ‬מועטה‭ ‬ולא‭ ‬טעם‭ ‬ממנה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬עליה‭ "‬המוציא‭" ‬בשבת‭. ‬לכן‭, ‬יברך‭ "‬המוציא‭"‬‭ ‬על‭ ‬חלה‭ ‬רגילה‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬המתוקה‭, – ‬יאכל‭ "‬כביצה‭" ‬או‭ ‬לפחות‭ "‬כזית‭" ‬מן‭ ‬הרגילה‭ ‬ואחרי‭ ‬כן‭ ‬יאכל‭ ‬מן‭ ‬המתוקה‭.‬

אירוח‭ ‬ספרדי‭ ‬אצל‭ ‬אשכנזי

כד‭. ‬ ספרדי‭ ‬המתארח‭ ‬אצל‭ ‬אשכנזי‭ ‬הבוצע‭ ‬על‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬ואכל‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬והרגיש‭ ‬בה‭ ‬מתיקות‭ – ‬עליו‭ ‬לאכול‭ ‬שיעור‭ ‬קביעות‭ ‬סעודה‭ ‬ע‭"‬מ‭ ‬לצאת‭ ‬יד‭"‬ח‭ ‬סעודה‭ ‬כאמור‭ ‬לעיל‭. ‬אמנם‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לבקש‭ ‬לאכול‭ ‬שיעור‭ ‬קביעות‭ ‬סעודה‭ – ‬יכול‭ ‬לסמוך‭ ‬בדיעבד‭ ‬על‭ ‬הדעה‭ ‬המובאת‭ ‬בשו‭"‬ע‭ ‬בשם‭ ‬י‭"‬א‭ ‬ויצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬באכילת‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭". ‬כל‭ ‬זה‭ ‬בדיעבד‭, ‬אבל‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬אם‭ ‬אפשר‭ ‬שהספרדי‭ ‬יביא‭ ‬אתו‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ ‬ממש‭.‬

לחם‭ ‬משנה‭ ‬בחלה‭ ‬מתוקה

חלה‭ ‬מתוקה‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭"‬

כה‭. ‬ מותר‭ ‬לצרף‭ "‬חלה‭ ‬מתוקה‭" ‬לככר‭ ‬לחם‭ ‬רגיל‭ ‬לצורך‭ "‬לחם‭ ‬משנה‭". ‬וכשעושה‭ ‬כן‭, ‬צריך‭ ‬לבצוע‭ ‬על‭ ‬ככר‭ ‬הלחם‭ ‬הרגיל‭ ‬ולאכול‭ ‬תחילה‭ ‬מן‭ ‬הלחם‭ ‬הרגיל‭ "‬כביצה‭" ‬או‭ ‬לפחות‭ "‬כזית‭".‬

‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬בפרוסות‭ ‬או‭ ‬חלות‭ ‬מתוקות

כו‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬ככר‭ ‬לחם‭ ‬שלם‭ ‬אבל‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬פרוסת‭ ‬לחם‭ ‬ושתי‭ ‬חלות‭ ‬מתוקות‭ ‬שלמות‭ – ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬שלושתן‭ ‬בידיו‭, ‬יברך‭ ‬המוציא‭ ‬ויבצע‭ ‬ויאכל‭ ‬מפרוסת‭ ‬הלחם‭ ‬ולא‭ ‬מן‭ ‬המתוקות‭ ‬השלימות‭ [‬למרות‭ ‬שהפרוסה‭ ‬אינה‭ ‬שלימה‭ ‬והמתוקות‭ ‬שלימות‭].‬

לחם‭ ‬קפוא

‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬קפוא

כז‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬לצרף‭ ‬חלה‭ ‬קפואה‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭", ‬מפני‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬ממנה‭ ‬כמות‭ ‬שהיא‭. ‬אמנם‭, ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬אפשר‭ ‬לצרפה‭ [‬מיהו‭ ‬היינו‭ ‬דוקא‭ ‬באופן‭ ‬שיכולה‭ ‬להפשיר‭ ‬לפני‭ ‬מוצ‭"‬ש‭].‬

הקפאת‭ ‬חלה

כח‭. ‬ אסור‭ ‬להכניס‭ ‬חלה‭ ‬להקפאה‭ ‬בשבת‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכלה‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬שזו‭ ‬הכנה‭ ‬משבת‭ ‬לחול‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬מקום‭ ‬אחר‭ ‬להניחה‭ – ‬יכול‭ ‬להניחה‭ ‬במקפיא‭.‬

‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬מפת‭ ‬גוי

כט‭.‬ אין‭ ‬לקחת‭ ‬לחם‭ ‬מן‭ ‬הגוי‭ ‬כדי‭ ‬להשלים‭ ‬ל‭"‬לחם‭ ‬משנה‭" [‬אפילו‭ ‬באופן‭ ‬שהלחם‭ ‬אינו‭ ‬אסור‭].‬

בין‭ ‬נטילה‭ ‬לברכת המוציא

הפסק‭ ‬בין‭ ‬נטילה‭ ‬להמוציא

ל‭.‬ קבעו‭ ‬רבותינו‭ ‬ז‭"‬ל‭: "‬תכף‭ ‬לנטילת‭ ‬ידיים‭ ‬סעודה‭". ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אין‭ ‬לדבר‭ ‬בין‭ "‬נטילת‭ ‬ידיים‭" ‬לברכת‭ "‬המוציא‭" ‬ואין‭ ‬להתעסק‭ ‬בשום‭ ‬דבר‭. ‬ואפילו‭ ‬בשתיקה‭ ‬לא‭ ‬יפסיק‭, ‬אלא‭ ‬תכף‭ ‬בגמר‭ ‬הניגוב‭ ‬יברך‭ "‬המוציא‭" ‬ויבצע‭. ‬ובדיעבד‭ ‬אם‭ ‬שהה‭ ‬בשתיקה‭ ‬בין‭ "‬נטילת‭ ‬ידיים‭" ‬לברכת‭ "‬המוציא‭" – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭.‬

הפסק‭ ‬בין‭ ‬ניגוב‭ ‬ל‭"‬המוציא‭"‬

לא‭. ‬ יזהר‭ ‬לכתחילה‭ ‬שלא‭ ‬ישהה‭ ‬בין‭ ‬ניגוב‭ ‬הידיים‭ ‬לברכת‭ "‬המוציא‭" ‬זמן‭ ‬כדי‭ ‬הילוך‭ ‬כ‭"‬ב‭ ‬אמה‭. ‬וצריך‭ ‬זריזות‭ ‬רבה‭ ‬כדי‭ ‬להיזהר‭ ‬בכך‭.‬

בין‭ ‬ברכת ‬המוציא‭ ‬לאכילה

דיבור‭ ‬בין‭ ‬ברכה‭ ‬לבליעה

לב‭. ‬ אין‭ ‬לדבר‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ "‬המוציא‭" ‬עד‭ ‬אחר‭ ‬שבלע‭ ‬חתיכה‭ ‬ראשונה‭ ‬מן‭ ‬הלחם‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬כבר‭ ‬הכניס‭ ‬כבר‭ ‬את‭ ‬המאכל‭ ‬לפיו‭ ‬והחל‭ ‬ללעוס‭ ‬כל‭ ‬עוד‭ ‬שלא‭ ‬בלע‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬אם‭ ‬דיבר‭ ‬לפני‭ ‬שבלע‭, ‬אפילו‭ ‬בדברים‭ ‬שלא‭ ‬ממין‭ ‬הענין‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭.‬

דיבור‭ ‬אחר‭ ‬אכילת‭ ‬כזית

לג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬נכון‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬לדבר‭ ‬כלל‭ ‬עד‭ ‬שמסיים‭ ‬לאכול‭ "‬כזית‭" ‬מפרוסת‭ ‬המוציא‭.‬

אם‭ ‬הפסיק‭ ‬בדיבור

לד‭. ‬ דיבר‭ ‬הבוצע‭ ‬דברים‭ ‬שלא‭ ‬קשורים‭ ‬לסעודה‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ ‬ולפני‭ ‬שאכל‭ ‬בעצמו‭, ‬או‭ ‬אחד‭ ‬הסועדים‭ – ‬צריך‭ ‬הבוצע‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭, ‬ושאר‭ ‬הסועדים‭ ‬שלא‭ ‬דיברו‭ -‬‭ ‬לא‭ ‬צריכים‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭.‬

דיבור‭ ‬כשיוצא‭ ‬בברכת‭ ‬חבירו

לה‭. ‬ היוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכת‭ "‬המוציא‭" ‬של‭ ‬חברו‭ ‬ודיבר‭ ‬דברים‭ ‬שאינם‭ ‬קשורים‭ ‬לסעודה‭ ‬לאחר‭ ‬שהחבר‭ ‬בצע‭ ‬וטעם‭ ‬ולפני‭ ‬שהוא‭ ‬עצמו‭ ‬טעם‭, ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭ ‬או‭ ‬לא‭. ‬ולהלכה‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭, ‬משום‭ ‬ספק‭ ‬ברכות‭ ‬להקל‭. ‬אמנם‭, ‬צריך‭ ‬להרהר‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬בלבו‭.‬

ברכת‭ ‬המוציא‭ ‬לחם‭ ‬מן‭ ‬הארץ

ברכה‭ ‬על‭ ‬לחם‭ ‬שאוהב

לו‭. ‬ המברך‭ "‬המוציא‭" ‬יברך‭ ‬על‭ ‬סוג‭ ‬הלחם‭ ‬שהוא‭ ‬אוהב‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬אוהב‭ ‬לֶחֶם‭ ‬שחור‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬לחם‭ ‬לבן‭ ‬וכו‭'.‬

דקדוק‭ ‬בברכה

לז‭. ‬ צריך‭ ‬לדקדק‭ ‬בהגיית‭ ‬אות‭ "‬הא‭" ‬של‭ ‬מילת‭ "‬המוציא‭" ‬ולהדגישה‭ ‬כאילו‭ ‬יש‭ ‬בתוכה‭ ‬ה‭"‬א‭ ‬נוספת‭. ‬ולכן‭, ‬יאריך‭ ‬בה‭ ‬מעט‭ ‬ויגביה‭ ‬קולו‭ ‬בה‭ ‬מעט‭ ‬כאילו‭ ‬מזכירה‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭, ‬ואומר‭: "‬ה‭" "‬מוציא‭".‬

דקדוק‭ ‬באותיות‭ ‬הברכה

לח‭. ‬ כשמברך‭ ‬ברכת‭ "‬המוציא‭ ‬לחם‭ ‬מן‭ ‬הארץ‭" ‬צריך‭ ‬להפריד‭ ‬בין‭ ‬המילים‭ "‬לחם‭" ‬ו‭"‬מן‭ ‬הארץ‭" ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬ישמע‭ ‬כאילו‭ ‬המילים‭ "‬לחם‭" ‬ו‭"‬מן‭" ‬הן‭ ‬מילה‭ ‬אחת‭ – "‬לחמן‭".‬

כוונה‭ ‬כשמוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה

לט‭. ‬ המברך‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יכוון‭ ‬להוציאם‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכת‭ "‬המוציא‭" ‬והם‭ ‬יתכוונו‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בברכתו‭.‬

ברכה‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬ובנחת

מ‭. ‬ המברך‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬ובנחת‭ ‬כדי‭ ‬שהסועדים‭ ‬ישמעו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הברכה‭ ‬היטב‭ ‬ולא‭ ‬יחסירו‭ ‬אפילו‭ ‬תיבה‭ ‬אחת‭.‬

חושש‭ ‬שהמברך‭ ‬יברך‭ ‬שלא‭ ‬כהוגן

מא‭. ‬ היוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬ברכת‭ "‬המוציא‭" ‬בברכת‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬וחושש‭ ‬שהמברך‭ ‬יברך‭ ‬ברכה‭ ‬חטופה‭ ‬וקטופה‭ ‬או‭ ‬שחושש‭ ‬שהמברך‭ ‬אינו‭ ‬מכוון‭ ‬להוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יברך‭ ‬לעצמו‭. ‬וכן‭ ‬יעשה‭ ‬בן‭ ‬הסמוך‭ ‬על‭ ‬שלחן‭ ‬אביו‭ ‬שחושש‭ ‬לברכה‭ ‬כנ‭"‬ל‭. ‬מיהו‭ ‬יברך‭ ‬בלחש‭ ‬ובהצנע‭, ‬כדי‭ ‬שהמברך‭ ‬לא‭ ‬ירגיש‭ ‬שמברך‭ ‬בנפרד‭ ‬ומפני‭ ‬דרכי‭ ‬שלום‭.‬

כשקשה‭ ‬לו‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הברכה

מב‭. ‬ אדם‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬כולה‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭ – ‬יכבד‭ ‬את‭ ‬אחד‭ ‬מבני‭ ‬הבית‭ ‬לברך‭ ‬במקומו‭.‬

הטבלה‭ ‬במלח

טבילה‭ ‬במלח

מג‭. ‬ מצוה‭ ‬לטבול‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬פת‭" ‬במלח‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭, ‬ויש‭ ‬לזה‭ ‬טעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭. ‬אמנם‭, ‬המברך‭ "‬המוציא‭" ‬ואין‭ ‬מלח‭ ‬לפניו‭ – ‬לא‭ ‬ימתין‭ ‬עד‭ ‬שיביאו‭ ‬מלח‭ ‬לפניו‭ ‬אלא‭ ‬יבצע‭ ‬ויאכל‭ ‬מיד‭, ‬ובעת‭ ‬שיביאו‭ ‬את‭ ‬המלח‭ ‬יטבול‭ ‬את‭ ‬שארית‭ ‬הלחם‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭.‬

הנחת‭ ‬מלח‭ ‬על‭ ‬השולחן

מד‭. ‬ ראוי‭ ‬להשאיר‭ ‬את‭ ‬המלח‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬מתחילת‭ ‬הסעודה‭ ‬ועד‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭.‬

אחיזת‭ ‬הפת‭ ‬בעת‭ ‬הברכה

צורת‭ ‬אחיזת‭ ‬החלות

מה‭. ‬ בשעת‭ ‬הברכה‭ ‬טוב‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬שני‭ ‬ככרות‭ ‬הלחם‭ ‬צמודים‭ ‬אחור‭ ‬אל‭ ‬אחור‭ [‬החלק‭ ‬השטוח‭ ‬שהיה‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬התנור‭] ‬ופניהם‭ ‬החוצה‭ ‬כך‭ ‬שמשני‭ ‬צדדיו‭ ‬יראו‭ ‬פני‭ ‬הלחם‭ ‬כעין‭ "‬לחם‭ ‬הפנים‭" ‬שהיה‭ ‬בבית‭ ‬מקדש‭.‬

אחיזת‭ ‬החלות

מו‭. ‬ יאחז‭ ‬את‭ ‬ככרות‭ ‬הלחם‭ ‬האחד‭ ‬מעל‭ ‬השני‭ ‬במעט‭, ‬ובליל‭ ‬שבת‭ ‬בוצע‭ ‬על‭ ‬ככר‭ ‬הלחם‭ ‬התחתון‭ ‬וביום‭ ‬השבת‭ ‬על‭ ‬העליון‭.‬

קירוב‭ ‬החלות‭ ‬בבציעה

מז‭. ‬ בליל‭ ‬שבת‭ [‬כאשר‭ ‬בוצע‭ ‬על‭ ‬הככר‭ ‬התחתון‭] ‬יקרב‭ ‬אליו‭ ‬את‭ ‬הככר‭ ‬התחתון‭ ‬בשעה‭ ‬שאוחז‭ ‬את‭ ‬החלות‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ "‬מעביר‭ ‬על‭ ‬המצוות‭" ‬שהרי‭ ‬הככר‭ ‬העליון‭ ‬קרוב‭ ‬יותר‭ ‬לפיו‭.‬

סדר‭ ‬הברכה‭ ‬על‭ ‬הפת

מח‭. ‬ לפני‭ ‬שמתחיל‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬המוציא‭" ‬יניח‭ ‬את‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬הפת‭ ‬המונחת‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ [‬ויש‭ ‬רמז‭ ‬בדבר‭: ‬עשר‭ ‬אצבעותיו‭ ‬כנגד‭ ‬עשר‭ ‬מצוות‭ ‬התלויות‭ ‬בפת‭]. ‬יברך‭ ‬עד‭ ‬תיבת‭: "‬מלך‭ ‬העולם‭", ‬ואחרי‭ ‬שאומר‭: "‬מלך‭ ‬העולם‭" ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬הפת‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭, ‬יגמור‭ ‬הברכה‭ ‬ויבצע‭.‬

בציעת‭ ‬החלה

סימון‭ ‬הלחם

מט‭.‬ אין‭ ‬נוהגים‭ ‬לסמן‭ ‬על‭ ‬הככר‭ ‬את‭ ‬מקום‭ ‬הבציעה‭, ‬לפני‭ ‬הברכה‭.‬

מקום‭ ‬הבציעה

נ‭.‬ יזהר‭ ‬לבצוע‭ ‬מן‭ ‬הפת‭ ‬במקום‭ ‬שנאפה‭ ‬יפה‭ ‬ושלטה‭ ‬בו‭ ‬האש‭ ‬יותר‭. ‬אמנם‭, ‬זקן‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬מן‭ ‬המקום‭ ‬שנאפה‭ ‬יפה‭ ‬מחמת‭ ‬שהוא‭ ‬קשה‭, ‬וכן‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬אוהב‭ ‬לאכול‭ ‬מן‭ ‬המקום‭ ‬הקשה‭ ‬שנאפה‭ ‬יותר‭ ‬אלא‭ ‬מן‭ ‬המקום‭ ‬הרך‭ – ‬יכולים‭ ‬לבצוע‭ ‬מן‭ ‬המקום‭ ‬הרך‭.‬

חלוקת‭ ‬הבציעה

נא‭. ‬ בעל‭ ‬הבית‭ ‬בוצע‭ ‬חתיכה‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬לעצמו‭ ‬תחילה‭ ‬ומיד‭ ‬אחריו‭ ‬בוצע‭ ‬לאשתו‭. ‬ואפילו‭ ‬שיש‭ ‬סועדים‭ ‬חשובים‭ ‬סביב‭ ‬השולחן‭ – ‬נותן‭ ‬לאשתו‭ ‬תחילה‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬לשאר‭ ‬הסועדים‭. ‬וכן‭ ‬כשיש‭ ‬לו‭ ‬אורחים‭ – ‬יקדים‭ ‬תמיד‭ ‬לתת‭ ‬לאשתו‭ ‬כביצה‭ ‬מהחלה‭ ‬ורק‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬יתן‭ ‬לשאר‭ ‬המסובים‭.‬

נב‭. ‬ אם‭ ‬אמו‭ ‬של‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭ ‬יושבת‭ ‬בשולחן‭ ‬שבת‭ – ‬אם‭ ‬היא‭ ‬פקחית‭, ‬לא‭ ‬תדרוש‭ ‬לעצמה‭ ‬לקבל‭ ‬ראשונה‭ ‬מהחלה‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬היא‭ ‬נפגעת‭ ‬מכך‭ – ‬יתן‭ ‬הבוצע‭ ‬לאמו‭ ‬כזית‭ ‬ראשונה‭, ‬ויתן‭ ‬לאשתו‭ ‬כביצה‭ ‬לפני‭ ‬שאר‭ ‬המסובים‭.‬

שיעור‭ ‬הבציעה

נג‭. ‬ חתיכה‭ ‬שבוצע‭ ‬לעצמו‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬לפחות‭ ‬בשיעור‭ "‬כזית‭" ‬ואילו‭ ‬חתיכה‭ ‬שבוצע‭ ‬לאשתו‭ ‬לפחות‭ ‬בשיעור‭ "‬כביצה‭".‬

נד‭. ‬ כאשר‭ ‬בוצע‭ ‬מן‭ ‬הלחם‭ – ‬יבצע‭ ‬מן‭ ‬הלחם‭ ‬הימני‭, ‬ויטבלנו‭ ‬שלש‭ ‬פעמים‭ ‬במלח‭, ‬יאכל‭ ‬ויכוון‭ ‬לשם‭ ‬מצות‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭.‬

בציעת‭ ‬החלה‭ ‬כששתי‭ ‬החלות‭ ‬בידו

נה‭. ‬ צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬שבעת‭ ‬שבוצע‭ ‬את‭ "‬הכזית‭" ‬שלו‭ ‬וה‭"‬כביצה‭" ‬של‭ ‬אשתו‭ ‬לא‭ ‬ישמיט‭ ‬את‭ ‬הככר‭ ‬השני‭ ‬מידו‭, ‬אלא‭ ‬יבצע‭ ‬בעוד‭ ‬שני‭ ‬הככרות‭ ‬מחוברים‭ ‬בידיו‭.‬

בציעת‭ ‬בעל‭ ‬הבית

נו‭. ‬ בעל‭ ‬הבית‭ ‬צריך‭ ‬לבצוע‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬ולא‭ ‬אחד‭ ‬האורחים‭, ‬משום‭ ‬שבעל‭ ‬הבית‭ ‬בוצע‭ ‬ומחלק‭ ‬לסועדים‭ ‬חתיכות‭ ‬מן‭ ‬החלה‭ ‬בעין‭ ‬יפה‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬בין‭ ‬הסועדים‭ ‬יש‭ ‬אורח‭ ‬חשוב‭, ‬יבצע‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭.‬

בציעה‭ ‬באורח‭ ‬חשוב

נז‭. ‬ כאשר‭ ‬אביו‭ ‬סועד‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬והוא‭ ‬מתבייש‭ ‬לבצוע‭ ‬לפני‭ ‬אביו‭ ‬וכן‭ ‬כאשר‭ ‬סועד‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬אדם‭ ‬חשוב‭ ‬מאוד‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיכול‭ ‬לכבדם‭ ‬בבציעת‭ ‬הפת‭ [‬מכיון‭ ‬שכיום‭ ‬אין‭ ‬הבוצע‭ ‬מחלק‭ ‬את‭ ‬הלחם‭ ‬לכל‭ ‬הסעודה‭ ‬מראש‭], ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שגם‭ ‬במקרה‭ ‬כזה‭ ‬יבצע‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭ ‬בעצמו‭. ‬ולכן‭, ‬כשסועד‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬אורח‭ ‬חשוב‭ ‬מאוד‭ ‬ורוצה‭ ‬לכבדו‭ ‬בבציעת‭ ‬ה‭"‬פת‭" – ‬יכול‭ ‬לכבדו‭, ‬וטוב‭ ‬לומר‭ ‬לו‭ ‬במפורש‭ ‬מראש‭: ‬אתה‭ ‬רשאי‭ ‬לבצוע‭ ‬ולחלק‭ ‬את‭ ‬הלחם‭ ‬כראות‭ ‬עיניך‭ ‬ובעין‭ ‬טובה‭.‬

בציעת‭ ‬פרוסה‭ ‬גדולה

נח‭. ‬ הפורס‭ ‬מהלחם‭ ‬פרוסות‭ ‬גדולות‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬נראה‭ ‬ונקרא‭ "‬רעבתן‭", ‬אך‭ ‬בשבת‭ ‬מצוה‭ ‬לפרוס‭ ‬פרוסות‭ ‬גדולות‭, ‬משום‭ ‬שזהו‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭.‬

פרוסה‭ ‬לכל‭ ‬הסעודה

נט‭. ‬ יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שבסעודת‭ ‬שבת‭, ‬כבר‭ ‬בבציעת‭ ‬הפת‭ ‬צריך‭ ‬לפרוס‭ ‬פרוסה‭ ‬שתספיק‭ ‬לו‭ ‬לכל‭ ‬הסעודה‭, ‬ולא‭ ‬נהגו‭ ‬כדעה‭ ‬זו‭. ‬ומספיק‭ ‬לפרוס‭ ‬פרוסה‭ ‬גדולה‭ ‬מעט‭ ‬יותר‭ ‬מזו‭ ‬שפורסים‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬כדי‭ ‬להראות‭ ‬שיש‭ ‬מצוה‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬בשבת‭.‬

סידור‭ ‬השולחן‭ ‬ובציעת‭ ‬הפת‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל

סידור‭ ‬י‭"‬ב‭ ‬ככרות

ס‭.‬ יסדר‭ ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬מסעודות‭ ‬השבת‭ ‬שנים‭ ‬עשר‭ ‬ככרות‭ ‬לחם‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭. ‬ויחלקם‭, ‬שישה‭ ‬ככרות‭ ‬מצד‭ ‬ימין‭ ‬ושישה‭ ‬ככרות‭ ‬מצד‭ ‬שמאל‭. ‬ויסדר‭ ‬מימין‭ ‬שלושה‭ ‬ככרות‭ ‬בצורת‭ ‬סגול‭ [‬על‭ ‬צדו‭] ‬ויניח‭ ‬עליהם‭ ‬שלושה‭ ‬ככרות‭ ‬נוספים‭, ‬וכן‭ ‬יעשה‭ ‬בצד‭ ‬שמאל‭. ‬כזה‭: ‬

וישאיר‭ ‬ריווח‭ ‬בין‭ ‬ששת‭ ‬הככרות‭ ‬המסודרים‭ ‬בצורת‭ ‬סגול‭ ‬מימין‭, ‬לבין‭ ‬ששת‭ ‬הככרות‭ ‬המסודרים‭ ‬בצורת‭ ‬סגול‭ ‬משמאל‭.‬

הסדר‭ ‬בשלושת‭ ‬הסעודות

סא‭. ‬ צריך‭ ‬לעשות‭ ‬כסדר‭ ‬הזה‭ ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬משלוש‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭.‬

כשאין‭ ‬לו‭ ‬י‭"‬ב‭ ‬ככרות

סב‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬שניים‭-‬עשר‭ ‬ככרות‭ ‬לחם‭ – ‬יסדר‭ ‬ארבע‭ ‬ככרות‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬מצוה‭ ‬רבה‭ ‬להשתדל‭ ‬לסדר‭ ‬שנים‭-‬עשר‭ ‬ככרות‭ ‬בצורה‭ ‬דלעיל‭.‬

שינוי‭ ‬הסדר

סג‭. ‬ מי‭ ‬שנוהג‭ ‬להניח‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬בשבת‭ ‬י‭"‬ב‭ ‬לחמים‭ – ‬לא‭ ‬ישנה‭ ‬ממנהגו‭ ‬גם‭ ‬כשמתארחים‭ ‬אצלו‭ ‬כאלה‭ ‬שאינם‭ ‬נוהגים‭ ‬כך‭.‬

זמן‭ ‬אכילת‭ "‬כזית‭" ‬מן‭ ‬הפת

סד‭. ‬ צריך‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬הכזית‭ ‬פת‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬אכילת‭ ‬פרס‭. ‬ובשיעור‭ ‬זמן‭ ‬זה‭ ‬נחלקו‭ ‬זה‭ ‬רבו‭ ‬הדעות‭, ‬ולהלכה‭ – ‬צריך‭ ‬לסיים‭ ‬תוך‭ ‬ארבע‭ ‬דקות‭. ‬ומי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לסיים‭ ‬אכילת‭ "‬כזית‭" ‬תוך‭ ‬ארבע‭ ‬דקות‭ – ‬רשאי‭ ‬להמשיך‭ ‬את‭ ‬אכילתו‭ ‬עד‭ ‬תשע‭ ‬דקות‭.‬

כזית‭ ‬לחם‭ ‬עם‭ ‬תוספת

סה‭. ‬ מותר‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ "‬כזית‭" ‬הפת‭ ‬עם‭ ‬סלטים‭ ‬וכדו‭' ‬ואינו‭ ‬חייב‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬לבד‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭, ‬משום‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭".‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן