חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כט – בדיני‭ ‬קריאת‭ ‬התורה

הכנה‭ ‬לקריאת‭ ‬התורה

לימוד‭ ‬הקריאה

א‭. ‬ טוב‭ ‬יעשה‭ ‬העולה‭ ‬לתורה‭ ‬אם‭ ‬ילמד‭ ‬את‭ ‬קטע‭ ‬הקריאה‭ ‬של‭ ‬עלייתו‭ ‬לפני‭ ‬העלייה‭ ‬לתורה‭, ‬כדי‭ ‬שבעת‭ ‬העלייה‭ ‬תהיה‭ ‬משמעות‭ ‬המילים‭ ‬מובנת‭ ‬לו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬לא‭ ‬נהגו‭ ‬להקפיד‭ ‬בכך‭.‬

הכנת‭ ‬הקריאה

ב‭. ‬ שליח‭ ‬הציבור‭ ‬וכן‭ ‬עולה‭ ‬הקורא‭ ‬בתורה‭ ‬צריך‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬כהלכה‭, ‬בדקדוקיה‭ ‬ניגוניה‭ ‬וטעמיה‭.‬

לא‭ ‬הכינו‭ ‬את‭ ‬הקריאה

ג‭. ‬ שכחו‭ ‬ולא‭ ‬הכינו‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬מבעוד‭ ‬מועד‭ – ‬יעמוד‭ ‬אדם‭ ‬ליד‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬ויקרא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬בלחש‭ ‬ואחריו‭ ‬יקרא‭ ‬החזן‭ ‬בקול‭ ‬רם‭, ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬משום‭: "‬תרי‭ ‬קלי‭ ‬לא‭ ‬משתמעי‭".‬

אין‭ ‬גדול‭ ‬שיודע‭ ‬לקרוא

ד‭. ‬ אין‭ ‬שם‭ ‬גדול‭ ‬שיודע‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬אך‭ ‬יש‭ ‬שם‭ ‬קטן‭ ‬שיודע‭ ‬לקרוא‭ – ‬יקרא‭ ‬הקטן‭ [‬ועיין‭ ‬בפרק‭ ‬ל‭"‬א‭ "‬מניין‭ ‬העולים‭" ‬סעי‭' ‬ע‭"‬ז‭-‬ע‭"‬ח‭].‬

אין‭ ‬קורא‭ ‬כלל

ה‭. ‬ אם‭ ‬אין‭ ‬מי‭ ‬שיודע‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬בטעמי‭ ‬המקרא‭ – ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬ללא‭ ‬טעמים‭.‬

שקף‭ ‬טעמים

ו‭. ‬ אין‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬באמצעות‭ ‬שקף‭ ‬טעמים‭ [‬ניילון‭ ‬ועליו‭ ‬מסומנים‭ ‬טעמי‭ ‬המקרא‭], ‬ואפילו‭ ‬אין‭ ‬שם‭ ‬אדם‭ ‬שיודע‭ ‬לקרוא‭ ‬בטעמים‭.‬

שקף‭ ‬ניקוד

ז‭. ‬ אם‭ ‬אין‭ ‬מי‭ ‬שיודע‭ ‬את‭ ‬ניקוד‭ ‬האותיות‭, ‬ורואה‭ ‬הרב‭ ‬שאין‭ ‬ברירה‭ – ‬אפשר‭ ‬להקל‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ ‬לקרוא‭ ‬באמצעות‭ ‬שקף‭ ‬ניקוד‭ [‬ניילון‭ ‬ועליו‭ ‬מסומן‭ ‬ניקוד‭ ‬האותיות‭].‬

תיקון‭ ‬טעות‭ ‬של‭ ‬שליח‭ ‬הציבור

תיקון‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬קריאה

ח‭. ‬ יש‭ ‬להעמיד‭ ‬לצד‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬אדם‭ ‬הבקי‭ ‬בכללי‭ ‬הדקדוק‭ ‬לתקן‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬בעת‭ ‬הצורך‭. ‬ויש‭ ‬להקפיד‭ ‬שרק‭ ‬אותו‭ ‬בקי‭ ‬יתקן‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭, ‬ואילו‭ ‬שאר‭ ‬הציבור‭ ‬לא‭ ‬יתקנו‭ ‬ולא‭ ‬יפריעו‭ ‬ולא‭ ‬ירעישו‭ ‬בשעת‭ ‬הקריאה‭.‬

החזרת‭ ‬שליח‭ ‬ציבור

ט‭.‬‭ ‬ מחזירים‭ ‬את‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬על‭ ‬הקריאה‭ ‬בכמה‭ ‬מקרים‭, ‬כדלהלן‭:‬

א‭.‬ דילג‭ ‬או‭ ‬השמיט‭ ‬אות‭ ‬או‭ ‬תיבה‭.‬

ב‭.‬ טעה‭ ‬בקריאת‭ ‬הניקוד‭ ‬באופן‭ ‬שמשנה‭ ‬את‭ ‬משמעות‭ ‬המילה‭.‬

ג‭.‬ טעה‭ ‬בקריאת‭ ‬הטעמים‭ ‬באופן‭ ‬שהשתנתה‭ ‬משמעות‭ ‬הקריאה‭.‬

פסוק‭ ‬ובו‭ ‬שם‭ ‬ה‭'‬

י‭.‬ טעה‭ ‬בקריאת‭ ‬פסוק‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬שם‭ ‬ה‭' [‬טעות‭ ‬שחוזרים‭ ‬עליה‭] ‬ותיקנו‭ ‬אותו‭ ‬אחרי‭ ‬שכבר‭ ‬הזכיר‭ ‬שם‭ ‬ה‭' – ‬יעצור‭ ‬שם‭ ‬ויחזור‭ ‬לקרוא‭ ‬מתחילת‭ ‬הפסוק‭.‬

ברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה

יא‭. ‬ דילג‭ ‬או‭ ‬השמיט‭ ‬פסוק‭ ‬או‭ ‬תיבה‭ ‬אחת‭ ‬וכבר‭ ‬ברך‭ ‬העולה‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ – ‬חוזר‭ ‬לקרוא‭ ‬אותו‭ ‬פסוק‭ ‬או‭ ‬תיבה‭ ‬בברכה‭ ‬עם‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬נוספים‭.‬

נשמע‭ ‬רעש

יב‭. ‬ נשמע‭ ‬רעש‭ ‬חזק‭ ‬בשעת‭ ‬הקריאה‭, ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬שמעו‭ ‬את‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭, ‬והחסירו‭ ‬פסוק‭ ‬שלם‭ – ‬נוהגים‭ ‬להקל‭ ‬ולהמשיך‭ ‬בלא‭ ‬חזרה‭ ‬על‭ ‬הקריאה‭, ‬משום‭ ‬שזה‭ ‬לא‭ ‬נחשב‭ ‬דילוג‭. ‬אמנם‭, ‬לכתחילה‭ ‬צריך‭ ‬הקורא‭ ‬להמתין‭ ‬עד‭ ‬שיחלוף‭ ‬הרעש‭.‬

נמצא‭ ‬שטעו‭ ‬אחרי‭ ‬שסיים‭ ‬לקרוא

יג‭. ‬ טעו‭ ‬בקריאת‭ ‬תיבה‭ ‬אחת‭ [‬טעות‭ ‬שחוזרים‭ ‬עליה‭], ‬ונודעה‭ ‬הטעות‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬שסיימו‭ ‬לקרוא‭ – ‬יקראו‭ ‬תיבה‭ ‬זו‭ ‬תוך‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭.‬

נמצא‭ ‬שטעו‭ ‬אחרי‭ ‬שהוחזר‭ ‬הספר

יד‭. ‬ טעו‭ ‬בקריאת‭ ‬תיבה‭ ‬אחת‭ [‬טעות‭ ‬שחוזרים‭ ‬עליה‭], ‬ונודעה‭ ‬הטעות‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬שהכניסו‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬להיכל‭ – ‬לא‭ ‬יוציאוהו‭ ‬שוב‭. ‬מיהו‭, ‬אם‭ ‬דילג‭ ‬פסוק‭ ‬שלם‭ – ‬חוזרים‭ ‬לקרא‭ ‬פסוק‭ ‬זה‭ ‬עם‭ ‬עוד‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭.‬

נשתתק‭ ‬שליח‭ ‬הציבור

טו‭. ‬ נשתתק‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬במהלך‭ ‬הקריאה‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לגמור‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ [‬כגון‭: ‬שנצטרד‭ ‬או‭ "‬בר‭ ‬מצוה‭" ‬שמתרגש‭] – ‬יעלה‭ ‬קורא‭ ‬אחר‭ ‬ויקרא‭ ‬ממקום‭ ‬שפסק‭ ‬הראשון‭.‬

נשתתק‭ ‬העולה

טז‭. ‬ עולה‭ ‬לתורה‭ ‬שהתחיל‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬עליית‭ ‬עצמו‭ ‬ונשתתק‭, ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬וכן‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ – ‬יעלה‭ ‬אחר‭ ‬במקומו‭ ‬ויברך‭ ‬תחילה‭ ‬וסוף‭, ‬ויקרא‭ ‬ממקום‭ ‬שהתחיל‭ ‬קודמו‭.‬

נשתתק‭ ‬בעצמו

יז‭. ‬ קרא‭ ‬קריאת‭ ‬עצמו‭ ‬ונשתתק‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭, ‬אך‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬נחלק‭ ‬הדין‭: ‬אם‭ ‬קרא‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ – ‬רשאי‭ ‬לברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬והעולה‭ ‬אחריו‭ ‬מברך‭ ‬תחילה‭ ‬וסוף‭ ‬וקורא‭ ‬ממקום‭ ‬שפסק‭ ‬קודמו‭. ‬לא‭ ‬קרא‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ – ‬אינו‭ ‬מברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬והעולה‭ ‬אחריו‭ ‬מברך‭ ‬תחילה‭ ‬וסוף‭ ‬וקורא‭ ‬ממקום‭ ‬שהתחיל‭ ‬קודמו‭.‬

עולה‭ ‬קורא‭ ‬בלחש

יח‭. ‬ בעת‭ ‬ששליח‭ ‬הציבור‭ ‬קורא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬צריך‭ ‬העולה‭ ‬לתורה‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬יחד‭ ‬איתו‭ ‬בלחש‭, ‬אך‭ ‬יחד‭ ‬עם‭ ‬זאת‭ ‬צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬להשמיע‭ ‬לאוזניו‭ ‬וכל‭ ‬שכן‭ ‬לא‭ ‬לאחרים‭.‬

קריאה‭ ‬מתוך‭ ‬הספר

יט‭.‬ צריך‭ ‬העולה‭ ‬לתורה‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ [‬בלחש‭] ‬מתוך‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬דווקא‭, ‬ולא‭ ‬לשמוע‭ ‬מפי‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬ולומר‭ ‬את‭ ‬הפסוקים‭ ‬בעל‭ ‬פה‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭ ‬ש‭"‬דברים‭ ‬שבכתב‭ ‬אין‭ ‬אתה‭ ‬רשאי‭ ‬לאמרם‭ ‬על‭ ‬פה‭".‬

דיבור‭ ‬בין‭ ‬ברכה‭ ‬לקריאה

כ‭.‬ אסור‭ ‬לשליח‭ ‬הציבור‭ ‬לדבר‭ ‬בין‭ ‬ברכת‭ ‬העולה‭ ‬לבין‭ ‬תחילת‭ ‬הקריאה‭. ‬ובדיעבד‭, ‬אם‭ ‬דיבר‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬בעניין‭ ‬הקריאה‭ – ‬אין‭ ‬העולה‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬דיבר‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬שלא‭ ‬בעניין‭ ‬הקריאה‭ – ‬אין‭ ‬העולה‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭, ‬מדין‭ ‬ספק‭ ‬ברכות‭ ‬להקל‭.‬

דיבור‭ ‬באמצע‭ ‬הקריאה

כא‭. ‬ לכתחילה‭ ‬טוב‭ ‬ששליח‭ ‬הציבור‭ ‬לא‭ ‬ידבר‭ ‬במהלך‭ ‬הקריאה‭ ‬אפילו‭ ‬בעניין‭ ‬הקריאה‭ (‬כגון‭: ‬במילה‭ ‬שכתיבתה‭ ‬חסר‭ ‬וקריאתה‭ ‬מלא‭ – ‬לא‭ ‬ישאל‭ ‬לקהל‭ ‬אם‭ ‬היא‭ "‬חסרה‭"), ‬אלא‭, ‬ירמוז‭ ‬בעת‭ ‬הצורך‭ ‬בידיו‭ ‬או‭ ‬בעיניו‭. ‬וכשאין‭ ‬ברירה‭ – ‬יאמר‭ ‬את‭ ‬דברו‭ ‬בקצרה‭ ‬אחרי‭ ‬שהתחיל‭ ‬לקרוא‭.‬

‭"‬אקדמות‭" ‬באמצע‭ ‬הקריאה

כב‭. ‬ מנהג‭ ‬האשכנזים‭ ‬לקרוא‭ ‬בחג‭ ‬השבועות‭ "‬אקדמות‭", ‬ופעם‭ ‬היה‭ ‬המנהג‭ ‬לאמרן‭ ‬לאחר‭ ‬שהעולה‭ ‬בירך‭ ‬וקרא‭ ‬פסוק‭ ‬אחד‭. ‬ולמעשה‭ ‬הסכימו‭ ‬הפוסקים‭ ‬שקודם‭ ‬שיברך‭ ‬הכהן‭ ‬יאמרו‭ ‬האקדמות‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יברך‭ ‬ויקרא‭ ‬הכל‭.‬

קריאת‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬לכל‭ ‬עולה

שלושה‭ ‬פסוקים

כג‭. ‬ אין‭ ‬קוראים‭ ‬פחות‭ ‬משלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬לכל‭ ‬עולה‭, ‬בין‭ ‬בשבת‭ ‬ובין‭ ‬ביום‭ ‬חול‭.‬

קראו‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בשבת

כד‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬בשבת‭ ‬בעליית‭ ‬עולה‭ ‬אחד‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭, ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬ברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬‭- ‬יקראו‭ ‬פסוק‭ ‬נוסף‭ ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭.‬

ברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה

כה‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬בשבת‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬וברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ – ‬אינו‭ ‬מברך‭ ‬שנית‭, ‬ובלבד‭ ‬שיעלו‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬מלבדו‭.‬

קראו‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬ב‭"‬מפטיר‭"‬

כו‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬בשבת‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬בעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬וברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬התחיל‭ ‬לברך‭ ‬ברכות‭ ‬ההפטרה‭ – ‬יקראו‭ ‬פסוק‭ ‬שלישי‭ ‬בלא‭ ‬ברכה‭.‬

התחיל‭ ‬לברך‭ ‬ברכות‭ "‬הפטרה‭"‬

כז‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬בשבת‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬בעליית‭ "‬מפטיר‭" ‬והתחיל‭ ‬לברך‭ ‬ברכות‭ "‬הפטרה‭" – ‬ימשיך‭ ‬לברך‭ ‬ויקרא‭ "‬הפטרה‭", ‬ומה‭ ‬שנעשה‭ – ‬נעשה‭.‬

קראו‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬ביום‭ ‬חול

כח‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬בעליית‭ ‬אחד‭ ‬העולים‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭, ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬ברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ – ‬יקראו‭ ‬פסוק‭ ‬נוסף‭ ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭.‬

ברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה

כט‭.‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬וברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬ירד‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭ – ‬חוזרים‭ ‬וקוראים‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ [‬בלי‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭] ‬ומברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬שנית‭.‬

ירד‭ ‬מן‭ ‬הבימה

ל‭.‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬וברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬וירד‭ ‬מן‭ ‬הבימה‭ ‬ועלה‭ ‬אחר‭ ‬אחריו‭ ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬התחיל‭ ‬לברך‭ – ‬ישוב‭ ‬הראשון‭ ‬אל‭ ‬הבימה‭ ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭, ‬ויקראו‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭, ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬ואחריו‭ ‬יעלה‭ ‬העולה‭ ‬השני‭.‬

עלה‭ ‬אחר‭ ‬והתחיל‭ ‬לברך

לא‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬שני‭ ‬פסוקים‭ ‬בלבד‭ ‬וירד‭ ‬העולה‭ ‬הראשון‭ ‬ועלה‭ ‬אחר‭ ‬לבימה‭ ‬והתחיל‭ ‬לברך‭ – ‬יסיים‭ ‬ברכתו‭ ‬וקריאתו‭ ‬כרגיל‭ ‬ואחריו‭ ‬יעלה‭ ‬הראשון‭ ‬או‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭, ‬ויקראו‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭, ‬ויברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭, ‬ונמצא‭ ‬שעלו‭ ‬ארבעה‭ ‬עולים‭.‬

מעבר‭ ‬מעמודה‭ ‬לעמודה

שליח‭ ‬ציבור‭ ‬גולל

לב‭. ‬ סיימו‭ ‬לקרוא‭ ‬עמודה‭ ‬בספר‭ ‬תורה‭ ‬וצריך‭ ‬להמשיך‭ ‬בעמודה‭ ‬הבאה‭ – ‬יגלול‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬בעצמו‭ ‬ולא‭ ‬העולה‭ ‬לתורה‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יגלול‭ ‬מוקדם‭ ‬מדי‭ ‬ושליח‭ ‬הציבור‭ ‬יקרא‭ ‬בעל‭ ‬פה‭. ‬ואם‭ ‬קשה‭ ‬לשליח‭ ‬הציבור‭ ‬לגלול‭ ‬בעצמו‭ – ‬יכול‭ ‬לרמוז‭ ‬לעולה‭ ‬לסייע‭ ‬לו‭.‬

נגיעה‭ ‬בספר‭ ‬תורה

לג‭. ‬ אין‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬יריעות‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬ביד‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬הגולל‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬היריעות‭ ‬באמצעות‭ ‬מטפחת‭ [‬או‭ ‬בבד‭ ‬העוטף‭ ‬את‭ ‬הספר‭] ‬או‭ ‬יגלול‭ ‬באמצעות‭ ‬עמוד‭ ‬העץ‭.‬

זהירות‭ ‬בספר‭ ‬תורה

לד‭. ‬ שליח‭ ‬ציבור‭ ‬הקורא‭ ‬בתורה‭ ‬ופניו‭ ‬מזיעות‭ ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭ ‬שניכרים‭ ‬אגלי‭ ‬זיעה‭ ‬על‭ ‬פניו‭ – ‬ינגב‭ ‬את‭ ‬פניו‭ ‬במטפחת‭ ‬ולא‭ ‬ביד‭ ‬חשופה‭, ‬שמא‭ ‬תקלקל‭ ‬הלחות‭ ‬שעל‭ ‬ידו‭ ‬את‭ ‬אותיות‭ ‬הספר‭.‬

כיבוד‭ ‬ספר‭ ‬התורה

בין‭ ‬העולים

לה‭. ‬ ספר‭ ‬תורה‭ ‬המונח‭ ‬בתיק‭ ‬המיוחד‭ ‬לו‭ – ‬משאירים‭ ‬את‭ ‬הספר‭ ‬פתוח‭ ‬בין‭ ‬עולה‭ ‬לעולה‭ ‬ומכסים‭ ‬את‭ ‬קלף‭ ‬הספר‭ ‬במפה‭ ‬בעת‭ ‬שמתחלפים‭ ‬העולים‭.‬

הפסקה‭ ‬ארוכה

לו‭. ‬ גמרו‭ ‬לקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬או‭ ‬שמפסיקים‭ ‬הפסקה‭ ‬ארוכה‭ ‬בקריאה‭ (‬כגון‭ ‬שרוצים‭ ‬לקרוא‭ ‬פסוקים‭ ‬לחתן‭ ‬וכדו‭') – ‬סוגרים‭ ‬את‭ ‬תיק‭ ‬הספר‭.‬

יציאה‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת

לז‭. ‬ אסור‭ ‬לצאת‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬ולהשאיר‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬פתוח‭, ‬אבל‭ ‬בין‭ ‬גברא‭ ‬לגברא‭ – ‬מותר‭.‬

ציבור‭ ‬השומעים‭ ‬קריאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה

שמיעה‭ ‬בלבד

לח‭. ‬ אין‭ ‬קהל‭ ‬המתפללים‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬קורא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬עם‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭. ‬ולכן‭, ‬בעת‭ ‬קריאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ – ‬ישתוק‭ ‬הקהל‭ ‬וישמע‭ ‬את‭ ‬הקריאה‭ ‬מפי‭ ‬שליח‭ ‬הציבור‭,‬‭ ‬ויש‭ ‬מן‭ ‬האשכנזים‭ ‬שקוראים‭ ‬בלחש‭ ‬עם‭ ‬השליח‭ ‬ציבור‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭.‬

ישיבה‭ ‬או‭ ‬עמידה‭ ‬בקריאה

לט‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬ורוב‭ ‬האשכנזים‭ – ‬אין‭ ‬הציבור‭ ‬צריך‭ ‬לעמוד‭ ‬בשעת‭ ‬קריאת‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭, ‬וכך‭ ‬היה‭ ‬מנהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬לשבת‭ ‬בעת‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭. ‬אמנם‭,‬‭ ‬למנהג‭ ‬חלק‭ ‬מן‭ ‬האשכנזים‭ – ‬יש‭ ‬להחמיר‭ ‬ולעמוד‭ ‬בשעת‭ ‬הקריאה‭.‬

עמידה‭ ‬בברכות

מ‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שגם‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬עומד‭ ‬משך‭ ‬כל‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ – ‬צריך‭ ‬לעמוד‭ ‬בשעה‭ ‬שהעולה‭ ‬מברך‭ ‬ברכות‭ ‬התורה‭. ‬ומנהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬וכן‭ ‬מנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬לשבת‭ ‬בשעה‭ ‬שהעולה‭ ‬מברך‭ ‬ובשעת‭ ‬הקריאה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬הרוצה‭ ‬להחמיר‭ ‬ולעמוד‭ ‬בשעת‭ ‬הברכות‭ – ‬רשאי‭ ‬להחמיר‭.‬

בטלו‭ ‬קריאה‭ ‬בתורה

בטלו‭ ‬קריאתה‭ ‬בשבת‭ ‬שחרית

מא‭. ‬ לא‭ ‬קראו‭ ‬בתורה‭ ‬בשבת‭ ‬שחרית‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ – ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭ ‬אין‭ ‬משלימים‭ ‬קריאתה‭ ‬ב‭"‬מנחה‭", ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬קוראים‭ ‬פרשה‭ ‬שלמה‭ ‬ב‭"‬מנחה‭" ‬ואין‭ ‬עולים‭ ‬שבעה‭ ‬ב‭"‬מנחה‭", ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬ישלימו‭ ‬אותה‭ ‬בשבת‭ ‬שאחריה‭.‬

השלמה‭ ‬בשבת‭ ‬שאחרי

מב‭. ‬ המשלימים‭ ‬בשבת‭ ‬שחרית‭ ‬קריאת‭ ‬שבת‭ ‬שלפניה‭ – ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬פרשת‭ ‬השבת‭ ‬שלפניה‭ ‬בעליית‭ ‬ראשון‭ ‬ויוסיפו‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬מפרשת‭ ‬השבת‭ ‬הזו‭, ‬ושאר‭ ‬עולים‭ – ‬יקראו‭ ‬בפרשת‭ ‬השבת‭ ‬הזו‭.‬

בטלו‭ ‬פרשה‭ ‬בסוף‭ ‬ספר

מג‭. ‬ בטלו‭ ‬קריאת‭ ‬הפרשה‭ ‬האחרונה‭ ‬בספר‭ [‬אחרונה‭ ‬ב‭"‬בראשית‭" ‬‮–‬‭ "‬ויחי‭", ‬אחרונה‭ ‬ב‭"‬שמות‭" ‬‮–‬‭ "‬פקודי‭" ‬וכו‭'] – ‬יקראו‭ ‬בשבת‭ ‬שאחריה‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬שעברה‭ ‬ופרשת‭ ‬חובת‭ ‬היום‭ ‬למרות‭ ‬שהן‭ ‬בשני‭ ‬ספרים‭ ‬שונים‭.‬

השלמת‭ ‬קריאת‭ ‬פרשות‭ ‬מחוברות

מד‭. ‬ בטלו‭ ‬קריאה‭ ‬בשבת‭ ‬שקוראים‭ ‬בה‭ ‬שתי‭ ‬פרשות‭ ‬מחוברות‭, ‬יקראו‭ ‬בשבת‭ ‬שאחריה‭ ‬את‭ ‬שתי‭ ‬הפרשות‭ ‬המחוברות‭ ‬שבטלו‭ ‬בשבת‭ ‬שעברה‭ ‬ויוסיפו‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬מפרשת‭ ‬השבת‭ ‬הזו‭, ‬ושאר‭ ‬העולים‭ – ‬יקראו‭ ‬בפרשת‭ ‬השבת‭ ‬הזו‭.‬

השלמת‭ ‬כמה‭ ‬שבתות

מה‭.‬ בטלו‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬בכמה‭ ‬שבתות‭ – ‬אין‭ ‬משלימים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬השבתות‭ ‬שביטלו‭ ‬אלא‭ ‬את‭ ‬פרשת‭ ‬השבת‭ ‬האחרונה‭ ‬בלבד‭.‬

קראו‭ ‬פרשה‭ ‬אחרת

מו‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬בשבת‭ ‬שחרית‭ ‬פרשת‭ ‬שבת‭ ‬אחרת‭ – ‬משלימים‭ ‬קריאת‭ ‬הפרשה‭ ‬בעליית‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭ ‬בברכה‭, ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬נודעה‭ ‬טעותם‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬אינם‭ ‬יכולים‭ ‬להשלים‭ ‬קריאתה‭ ‬בשבת‭ ‬זו‭ ‬ומשלימים‭ ‬בשבת‭ ‬הבאה‭, ‬כדין‭ ‬פרשה‭ ‬שנתבטלה‭ ‬קריאתה‭.‬

בטלו‭ ‬קריאתה‭ ‬במנחת‭ ‬שבת

מז‭. ‬ לא‭ ‬קראו‭ ‬בתורה‭ ‬ב‭"‬מנחה‭" ‬של‭ ‬שבת‭ – ‬משלימים‭ ‬קריאתה‭ ‬עד‭ ‬השקיעה‭. ‬לא‭ ‬קראו‭ ‬עד‭ ‬השקיעה‭, ‬אין‭ ‬לה‭ ‬תשלומין‭.‬

בטלו‭ ‬קריאתה‭ ‬בשני‭ ‬וחמישי

מח‭. ‬ לא‭ ‬קראו‭ ‬בתורה‭ ‬בתפילה‭ ‬בשני‭ ‬או‭ ‬בחמישי‭, ‬למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬משלימים‭ ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ ‬בלבד‭. ‬ולמנהג‭ ‬האשכנזים‭ – ‬משלימים‭ ‬באותו‭ ‬יום‭ ‬עד‭ ‬השקיעה‭.‬

השלמת‭ ‬הקריאה‭ ‬למתפלל‭ ‬יחיד

מט‭.‬ אנוס‭ ‬שהתפלל‭ ‬יחיד‭ ‬בביתו‭ – ‬יכול‭ ‬להשלים‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬במניין‭ ‬אנשים‭ ‬וכאמור‭ ‬לעיל‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬משלימים‭ ‬ביחיד‭ ‬ובין‭ ‬בציבור‭ – ‬רצוי‭ ‬שהקריאה‭ ‬תהא‭ ‬לפני‭ ‬סוף‭ ‬זמן‭ ‬תפילה‭ ‬המפורסם‭ ‬בלוחות‭.‬

קראו‭ ‬אחת‭ ‬במקום‭ ‬שתיים

נ‭.‬ היו‭ ‬צריכים‭ ‬לקרוא‭ ‬שתי‭ ‬פרשות‭ ‬מחוברות‭ ‬ובטלו‭ ‬קריאת‭ ‬פרשה‭ ‬אחת‭ ‬מתוך‭ ‬השתיים‭ – ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬זו‭ ‬שבטלו‭, ‬עד‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬נודעה‭ ‬טעותם‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬יקראו‭ ‬את‭ ‬זו‭ ‬שהחסירו‭ ‬בשבת‭ ‬שאחריה‭ ‬כדין‭ ‬פרשה‭ ‬שנתבטלה‭ ‬קריאתה‭.‬

נא‭. ‬ בשבת‭ ‬שבה‭ ‬קוראים‭ ‬פרשיות‭ "‬נצבים‭ ‬וילך‭" ‬מחוברים‭, ‬וטעו‭ ‬וקראו‭ ‬את‭ ‬פרשת‭ ‬נצבים‭ ‬לבד‭ – ‬יקפידו‭ ‬לקרוא‭ ‬לעולה‭ ‬הראשון‭ ‬בשבת‭ ‬הבאה‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬פרשת‭ ‬וילך‭ ‬ומתחילת‭ ‬האזינו‭ ‬עד‭ "‬זכור‭" ‬ויסיימו‭ ‬כרגיל‭.‬

קראו‭ ‬שתיים‭ ‬במקום‭ ‬אחת

נב‭. ‬ טעו‭ ‬וקראו‭ ‬שתי‭ ‬פרשות‭ "‬מטות‭" ‬ו‭"‬מסעי‭" ‬בשבת‭ ‬אחת‭ ‬והיו‭ ‬אמורים‭ ‬לקרוא‭ "‬מטות‭" ‬בלבד‭ – ‬אין‭ ‬הם‭ ‬צריכים‭ ‬לקרוא‭ ‬שוב‭ "‬מטות‭" ‬לבד‭ ‬בעליית‭ ‬שבעה‭ ‬עולים‭, ‬ובשבת‭ ‬שאחריה‭ ‬יקראו‭ "‬מסעי‭" ‬בלבד‭.‬

שמעו‭ ‬רוב‭ ‬המתפללים‭ ‬במקום‭ ‬אחר

נג‭. ‬ בטלו‭ ‬קריאת‭ ‬הפרשה‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬אחד‭, ‬אולם‭ ‬רוב‭ ‬המתפללים‭ ‬שמעו‭ ‬קריאתה‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭ – ‬אינם‭ ‬צריכים‭ ‬להשלים‭ ‬קריאתה‭ ‬באותו‭ ‬בית‭ ‬הכנסת‭, ‬משום‭ "‬דבתר‭ ‬רובא‭ ‬אזלינן‭".‬

טעו‭ ‬בקריאת‭ ‬שבת‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭"‬

נד‭. ‬ שבת‭ ‬ו‭"‬ראש‭ ‬חודש‭" – ‬קורא‭ ‬ה‭"‬מפטיר‭" ‬קריאת‭ "‬ראש‭ ‬חודש‭" ‬בפרשת‭ "‬פנחס‭" ‬החל‭ ‬מ‭"‬וביום‭ ‬השבת‭". ‬טעו‭ ‬והתחילו‭ ‬לקרוא‭ ‬מ‭"‬ובראשי‭ ‬חודשיכם‭" [‬והשמיטו‭ ‬שני‭ ‬פסוקי‭ "‬וביום‭ ‬השבת‭"] ‬ונזכרו‭ ‬לפני‭ ‬שברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ – ‬יקראו‭ ‬שם‭ ‬את‭ ‬שני‭ ‬פסוקי‭ "‬וביום‭ ‬השבת‭", ‬ואחריהם‭ ‬יברך‭ ‬העולה‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭. ‬נזכרו‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ – ‬אין‭ ‬חוזרים‭ ‬לקראם‭.‬

שונות

המתפלל‭ ‬ביחיד

נה‭. ‬ אדם‭ ‬המתפלל‭ ‬ביחיד‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬פרשת‭ ‬השבוע‭ ‬מתוך‭ ‬החומש‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭, ‬אע‭"‬פ‭ ‬שקרא‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

אשה‭ ‬מאחרת

נו‭. ‬ הגיעה‭ ‬אשה‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בזמן‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬בשבת‭, ‬והיא‭ ‬רוצה‭ ‬להתפלל‭ ‬שחרית‭ – ‬תמתין‭ ‬עד‭ ‬לסיום‭ ‬קריאת‭ ‬התורה‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬תתפלל‭ ‬שחרית‭. ‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן