חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬כא – הלכות‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית

מעלתה

א‭. ‬ מצות‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬חשובה‭ ‬מאוד‭ ‬וצריך‭ ‬להיזהר‭ ‬מאוד‭ ‬לקיים‭ ‬מצווה‭ ‬זו‭.‬

סעודה‭ ‬ראויה

ב‭. ‬ יש‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬כדבעי‭. ‬ואדם‭ ‬שלא‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭, ‬אפילו‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭, ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬כאילו‭ ‬לא‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭. ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שלא‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭, ‬אפילו‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭, ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬כאילו‭ ‬לא‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭. ‬וידוע‭ ‬שהשתבח‭ ‬רשב‭"‬י‭ ‬ואמר‭: "‬אסהדנא‭ ‬עליי‭ ‬שלא‭ ‬ביטלתי‭ ‬שלש‭ ‬סעודות‭ ‬בפת‭".‬

המחוייבים‭ ‬בה

ג‭. ‬ אחד‭ ‬האיש‭ ‬ואחד‭ ‬האשה‭ ‬חייבים‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭. ‬וחיוב‭ ‬הנשים‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬זו‭ ‬מצווה‭ ‬ככל‭ ‬מצוות‭ ‬השבת‭ ‬שנשים‭ ‬חייבות‭ ‬בהן‭. ‬ב‭.‬‭ ‬החיוב‭ ‬לאכול‭ ‬שלוש‭ ‬סעודות‭ ‬בשבת‭ ‬נלמד‭ ‬מן‭ ‬המן‭ ‬שירד‭ ‬במדבר‭, ‬ובנס‭ ‬זה‭ ‬גם‭ ‬נשים‭ ‬היו‭.‬

‬זמנה

זמנה

ד‭. ‬ זמן‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬משיגיע‭ ‬זמן‭ ‬המנחה‭. ‬כלומר‭, ‬אחרי‭ ‬שיעברו‭ ‬שש‭ ‬שעות‭ ‬ומחצה‭ [‬זמניות‭] ‬מתחילת‭ ‬היום‭, ‬והוא‭ ‬כחצי‭ ‬שעה‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬ואם‭ ‬אכלה‭ ‬קודם‭ ‬לכן‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

לאחר‭ ‬מנחה

ה‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬לאחריה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬יש‭ ‬הנוהגים‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬פעמיים‭, ‬פעם‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ "‬מנחה‭" ‬ופעם‭ ‬נוספת‭ ‬אחריה‭. ‬אמנם‭, ‬להלכה‭ – ‬צריך‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬להוסיף‭ ‬סעודה‭ ‬לפניה‭.‬

לפני‭ ‬מנחה

ו‭. ‬ אדם‭ ‬שסעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בדיעבד‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הפשט‭. ‬אמנם‭, ‬לדעת‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וצריך‭ ‬לסעוד‭ ‬שוב‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬שום‭ ‬אפשרות‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ [‬כגון‭ ‬שהציבור‭ ‬באותו‭ ‬מקום‭ ‬מתפללים‭ ‬מנחה‭ ‬סמוך‭ ‬לשקיעה‭] – ‬יכול‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭. ‬וכמו‭ ‬כן‭, ‬אם‭ ‬יכול‭ ‬לסעוד‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬במזונות‭ ‬בלבד‭ – ‬עדיף‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בפת‭ ‬לפני‭ ‬תפילה‭ ‬מנחה‭ [‬ולפני‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭], ‬ואחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬יאכל‭ ‬שוב‭ ‬מזונות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭.‬

עדיפות‭ ‬מנחה‭ ‬גדולה

ז‭. ‬ מותר‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬גדולה‭ ‬בשבת‭ ‬לכתחילה‭, ‬וטוב‭ ‬לעשות‭ ‬כך‭ ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬במתינות‭ ‬ולא‭ ‬במהירות‭, ‬וכן‭ ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לאכול‭ ‬בצאת‭ ‬השבת‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ (‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬ו‭ ‬סעי‭' ‬נ‭"‬א‭ ‬לזמן‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭ ‬בשבת‭).‬

ח‭. ‬ אם‭ ‬נמשכה‭ ‬סעודת‭ ‬הבוקר‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬חצות‭ ‬ואם‭ ‬יסיימה‭ ‬לא‭ ‬יוכל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬יפסיק‭ ‬באמצע‭, ‬יברך‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭, ‬יטול‭ ‬ידיו‭ ‬שוב‭ ‬ויאכל‭, ‬ותעלה‭ ‬לו‭ ‬לסעודה‭ ‬שלישית‭.‬

סעודה‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬שקיעה

ט‭.‬‭ ‬ התחיל‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ – ‬יכול‭ ‬להמשיך‭ ‬בסעודתו‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעה‭, ‬ובלבד‭ ‬שהתחיל‭ ‬לסעוד‭ ‬לפחות‭ ‬חמש‭ ‬עשרה‭ ‬דקות‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭. ‬התחיל‭ ‬לסעוד‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬כעשר‭ ‬דקות‭ ‬או‭ ‬פחות‭ ‬מכך‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭ – ‬צריך‭ ‬להפסיק‭ ‬לאכול‭ ‬בשקיעה‭.‬

סעודה‭ ‬בין‭ ‬השמשות

י‭.‬ אם‭ ‬הגיע‭ ‬השקיעה‭ ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬סעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬יכול‭ ‬להתחיל‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בבין‭ ‬השמשות‭, ‬ויאכל‭ ‬כזית‭ ‬לחם‭ ‬בלבד‭ ‬ויפסיק‭ ‬סעודתו‭.‬

סעודה‭ ‬או‭ ‬שיעור

יא‭. ‬ אדם‭ ‬שהתבקש‭ ‬למסור‭ ‬שיעור‭ ‬סמוך‭ ‬לשקיעה‭ (‬לאחר‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭) ‬אין‭ ‬לו‭ ‬זמן‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬יקיים‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬באכילת‭ ‬פירות‭ ‬וכדו‭'. ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬יספיק‭ ‬לאכול‭ ‬אפילו‭ ‬פירות‭ – ‬ימסור‭ ‬את‭ ‬השיעור‭ ‬ולא‭ ‬יאכל‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ (‬אך‭ ‬לא‭ ‬ירגיל‭ ‬בכך‭) [‬וראה‭ ‬לעיל‭ ‬סעי‭' ‬ה‭'-‬ו‭'].‬

‬הסעודה

הידור‭ ‬הסעודה

יב‭. ‬ יש‭ ‬מסתפקים‭ ‬באכילה‭ ‬מועטה‭ ‬ולא‭ ‬חשובה‭ ‬כל‭-‬כך‭ "‬בסעודה‭ ‬שלישית‭", ‬ומוצאים‭ ‬רמז‭ ‬לדבר‭ ‬בכך‭ ‬שסעודת‭ ‬הלילה‭ – ‬כנגד‭ ‬יצחק‭ ‬אבינו‭, ‬סעודת‭ ‬היום‭ – ‬כנגד‭ ‬אברהם‭ ‬אבינו‭ ‬וסעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬כנגד‭ ‬יעקב‭ ‬אבינו‭, ‬שאמר‭: "‬ונתן‭ ‬לי‭ ‬לחם‭ ‬לאכל‭ ‬ובגד‭ ‬ללבש‭", ‬דהיינו‭ ‬הסתפקות‭ ‬המועט‭. ‬אמנם‭ ‬לכתחילה‭ – ‬צריך‭ ‬לאכול‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬בהרחבה‭ ‬ולא‭ ‬בצמצום‭. ‬והחכם‭ ‬עיניו‭ ‬בראשו‭, ‬ובסעודת‭ ‬הבוקר‭ ‬לא‭ ‬ימלא‭ ‬בטנו‭, ‬כדי‭ ‬להשאיר‭ "‬מקום‭" ‬לסעודה‭ ‬שלישית‭".‬

סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬או‭ ‬מלווה‭ ‬מלכה

יג‭. ‬ הנשאר‭ ‬לו‭ ‬מעט‭ ‬אוכל‭ ‬כדי‭ ‬לקיים‭ ‬או‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬או‭ ‬סעודה‭ ‬רביעית‭ – ‬יסעד‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יישאר‭ ‬לו‭ ‬אוכל‭ ‬עבור‭ ‬סעודת‭ "‬מלווה‭ ‬מלכה‭"‬‭.‬

פת‭ ‬בסעודה

יד‭. ‬ צריך‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬כבכל‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭. ‬וכן‭ ‬לפי‭ ‬הקבלה‭ ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬דווקא‭ ‬פת‭ [‬וראה‭ ‬לקמן‭ ‬סעי‭' ‬ט‭"‬ז‭ ‬לגבי‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭].‬

שיעור‭ ‬הפת

טו‭. ‬ שיעור‭ ‬הפת‭ ‬שצריך‭ ‬לאכול‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬הינו‭ ‬כבכל‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭ – ‬שיעור‭ ‬מעט‭ ‬יותר‭ ‬מ‭"‬כביצה‭" (=‬60‭ ‬גרם‭), ‬ובדיעבד‭ ‬או‭ ‬אם‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ – ‬יאכל‭ ‬שיעור‭ "‬כזית‭" (‬28‭ ‬גרם‭).‬

קיומה‭ ‬במקום‭ ‬פת

טז‭. ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" – ‬יאכל‭ ‬מיני‭ ‬דגן‭ ‬מבושלים‭ [‬אטריות‭ ‬וכדו‭']. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬מיני‭ ‬דגן‭ ‬מבושלים‭ – ‬יאכל‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬אפויים‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬אפויים‭ – ‬יאכל‭ ‬בשר‭ ‬ודגים‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬ודגים‭ – ‬יאכל‭ ‬פירות‭ ‬משבעת‭ ‬המינים‭.‬‭ ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬פירות‭ ‬משבעת‭ ‬המינים‭ – ‬יאכל‭ ‬שאר‭ ‬פירות‭.‬

לחם‭ ‬משנה

יז‭. ‬ לכתחילה‭ ‬צריך‭ ‬לבצוע‭ ‬על‭ "‬לחם‭ ‬משנה‭" ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬כפי‭ ‬שבוצע‭ ‬בכל‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭.‬

קידוש‭ ‬בסעודה

יח‭. ‬ אין‭ ‬מקדשים‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬לפני‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭, ‬אבל‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬ראוי‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬ויברך‭ ‬עליו‭ "‬הגפן‭".‬

אכילה‭ ‬בישיבה

יט‭.‬ לא‭ ‬יאכל‭ ‬מעומד‭ ‬אלא‭ ‬בישיבה‭ ‬דרך‭ ‬כבוד‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬אוכל‭ ‬פירות‭ ‬בלבד‭ – ‬יאכלם‭ ‬בישיבה‭.‬

פריסת‭ ‬מפה‭ ‬בסעודה

כ‭.‬ בסעודה‭ ‬שלישית‭, ‬למרות‭ ‬שלא‭ ‬מקדשים‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬לפני‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" – ‬צריך‭ ‬לפרוס‭ ‬מפה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬ומפה‭ ‬נוספת‭ ‬על‭ ‬החלות‭ ‬כבשאר‭ ‬סעודות‭, ‬ומשאירים‭ ‬את‭ ‬המפה‭ ‬הפרוסה‭ ‬על‭ ‬החלות‭ ‬עד‭ ‬לפני‭ ‬ברכת‭ "‬המוציא‭ ‬לחם‭ ‬מן‭ ‬הארץ‭".‬

יין‭ ‬בער‭"‬פ‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

כא‭. ‬ ערב‭ ‬פסח‭ ‬או‭ ‬ערב‭ ‬ר‭"‬ה‭ ‬שחל‭ ‬להיות‭ ‬בשבת‭ – ‬לא‭ ‬ישתו‭ ‬יין‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לאבד‭ ‬את‭ ‬התיאבון‭ ‬לקראת‭ ‬הלילה‭, ‬ויכול‭ ‬לשתות‭ ‬מעט‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭.‬

זמירות

כב‭. ‬ גם‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬יזמר‭ ‬זמירות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭.‬

בשמים

כג‭. ‬ בתוך‭ ‬הסעודה‭, ‬טוב‭ ‬לברך‭ "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭" ‬על‭ ‬שתי‭ ‬אגודות‭ ‬הדסים‭, ‬להריח‭ ‬ולומר‭: "‬זכור‭ ‬ושמור‭ ‬בדיבור‭ ‬אחד‭ ‬נאמרו‭" ‬וכן‭: "‬ריח‭ ‬ניחוח‭ ‬אשה‭ ‬לה‭'".‬‭ ‬וכן‭ ‬לקרוא‭ ‬את‭ ‬מאמר‭ ‬הזוהר‭: "‬אלין‭ ‬ארבע‭ ‬ממנן‭" ‬עד‭ "‬איהו‭ ‬נוצר‭ ‬חסד‭", "‬תא‭ ‬חזי‭ ‬בכל‭ ‬שיתא‭ ‬יומי‭ ‬דשבתא‭" ‬עד‭ "‬אשתמע‭ ‬כמאן‭ ‬דנטיר‭"‬‭ ‬העוסק‭ ‬בכבוד‭ ‬הסעודה‭.‬

לימוד‭ ‬מס‭' ‬שבת

כד‭. ‬ גם‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬צריך‭ ‬ללמוד‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬ח‭' ‬פרקים‭ ‬ממסכת‭ ‬שבת‭ [‬פרקי‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭: ‬י‭"‬ז‭-‬כ‭"‬ד‭]. ‬אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬ללמוד‭ ‬שמונה‭ ‬פרקים‭ – ‬ילמד‭ ‬ארבעה‭ ‬פרקים‭ ‬ראשונים‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬ללמוד‭ ‬ארבעה‭ ‬פרקים‭ ‬ראשונים‭ – ‬ילמד‭ ‬פרק‭ ‬אחד‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭.‬

‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בזמנים‭ ‬מיוחדים

כשיו‭"‬ט‭ ‬חל‭ ‬במוצ‭"‬ש

כה‭. ‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬חג‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭ ‬וצריך‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬חג‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬יסעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬מוקדם‭, ‬כדי‭ ‬שיאכל‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬החג‭ ‬לתאבון‭. ‬ואם‭ ‬מקיימה‭ ‬כשעתיים‭ ‬וחצי‭ ‬קודם‭ ‬השקיעה‭ – ‬יאכל‭ ‬לפחות‭ ‬כזית‭ (‬28‭ ‬גרם‭) ‬לחם‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬יותר‭ ‬מכביצה‭ (‬56‭ ‬גרם‭) ‬לחם‭.‬

כשער‭"‬פ‭ ‬חל‭ ‬בשבת

כו‭. ‬ ערב‭ ‬פסח‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬יש‭ ‬בעיה‭ ‬כיצד‭ ‬לערוך‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭, ‬כיון‭ ‬שלחם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬אחר‭ ‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬חמץ‭, ‬ולפני‭ ‬הצהרים‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לערוך‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭. ‬גם‭ ‬מצה‭ ‬אסור‭ ‬לאכול‭ ‬בערב‭ ‬פסח‭, ‬ובפירות‭ ‬ובבשר‭ ‬יוצא‭ ‬אדם‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬רק‭ ‬בדיעבד‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬ישנן‭ ‬כמה‭ ‬מנהגים‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭.‬

למעשה‭ ‬רצוי‭ ‬להכין‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ "‬קציצות‭" ‬או‭ "‬קנידלך‭" ‬העשויים‭ ‬מצה‭ ‬טחונה‭ ‬מעורבת‭ ‬עם‭ ‬ביצה‭ ‬ויבשל‭ ‬אותה‭ ‬תוך‭ ‬החמין‭, ‬ויאכל‭ ‬ממנה‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬ביחד‭ ‬עם‭ ‬עוף‭ ‬או‭ ‬בשר‭ ‬או‭ ‬בלעדיו‭, ‬ויברך‭ ‬עליה‭ "‬מזונות‭" ‬ואחר‭ ‬כך‭ "‬על‭ ‬המחיה‭" (‬ויקיים‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬זו‭ ‬לפני‭ ‬השעה‭ ‬העשירית‭ ‬‮–‬‭ ‬כשלוש‭ ‬שעות‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭). ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬הכין‭ ‬כן‭ – ‬יקיים‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בבשר‭ ‬ודגים‭. ‬ואם‭ ‬גם‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬הכין‭ – ‬יקיים‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בפירות‭, ‬ורצוי‭ ‬משבעת‭ ‬המינים‭.‬

זמנה‭ ‬כשער‭"‬פ‭ ‬בשבת

כז‭. ‬ בערב‭ ‬פסח‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬טוב‭ ‬לעשות‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬לפני‭ ‬השעה‭ ‬העשירית‭ (‬זמנית‭ – ‬שהיא‭ ‬כשלוש‭ ‬שעות‭ ‬קודם‭ ‬השקיעה‭). ‬ואם‭ ‬איחר‭ – ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬בה‭ ‬מזונות‭ ‬אלא‭ ‬בשר‭, ‬פירות‭ ‬או‭ ‬ירקות‭. ‬וגם‭ ‬מאלה‭ ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬הרבה‭ ‬כדי‭ ‬שיאכל‭ ‬בלילה‭ ‬בתיאבון‭.‬

תשעה‭ ‬באב‭ ‬ביום‭ ‬ראשון

כח‭. ‬ כשתשעה‭ ‬באב‭ ‬חל‭ ‬ביום‭ ‬ראשון‭, ‬או‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬ונדחה‭ ‬ליום‭ ‬ראשון‭ – ‬מותר‭ ‬בשבת‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬ולשתות‭ ‬יין‭ ‬כסעודת‭ ‬שלמה‭ ‬בשעתו‭ (‬אף‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬רגיל‭ ‬בכך‭), ‬ולא‭ ‬ימנע‭ ‬מכבוד‭ ‬שבת‭ ‬בגלל‭ ‬ערב‭ ‬תשעה‭ ‬באב‭. ‬ואפילו‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬שלאחר‭ ‬מנחה‭ – ‬מותר‭ ‬בכל‭. ‬ויכול‭ ‬לשבת‭ ‬לאכול‭ ‬עם‭ ‬בני‭ ‬ביתו‭ [‬ואם‭ ‬רגיל‭ ‬להזמין‭ ‬אורחים‭ – ‬יכול‭ ‬להזמין‭ ‬גם‭ ‬בשבת‭ ‬זו‭], ‬ויכול‭ ‬לברך‭ ‬בזימון‭. ‬אך‭ ‬צריך‭ ‬להפסיק‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬עם‭ ‬השקיעה‭ ‬לפני‭ ‬בין‭ ‬השמשות‭.‬

ראש‭ ‬השנה‭ ‬בשבת

כט‭.‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬בשבת‭ – ‬יקפידו‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬ולומר‭ "‬תשליך‭" ‬מוקדם‭, ‬כדי‭ ‬שיספיקו‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭, ‬שהרי‭ ‬אוכלים‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭. ‬ובזמן‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – [‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬סעיף‭ ‬ט‭"‬ו‭].‬

ל‭.‬ דין‭ ‬כוס‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬בסעודה‭ ‬שלישית‭ ‬שנמשכה‭ ‬לאחר‭ ‬השקיעה‭ – [‬ראה‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ג‭ ‬סעי‭' ‬י‭"‬ב‭] ‬דין‭ ‬הבדלה‭ ‬בתוך‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – [‬ראה‭ ‬בפרק‭ ‬מ‭"‬ב‭ ‬סעי‭'‬‭ ‬מ‭'].‬

לא‭. ‬ דין‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬בתוך‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – [‬ראה‭ ‬פרק‭ ‬מ‭"‬ב‭ ‬סעי‭' ‬ל‭"‬ט‭].‬

לב‭. ‬ דין‭ ‬אמירת‭ "‬רצה‭", ‬כשהתחיל‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬ביום‭ ‬ונמשכה‭ ‬עד‭ ‬הלילה‭ – [‬ראה‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬ב‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ז‭].‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן