חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יט – הלכות‭ ‬סעודות‭ ‬שבת

שלוש‭ ‬סעודות‭ ‬שבת

א‭.‬ כתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬חייב‭ ‬אדם‭ ‬לאכול‭ ‬שלש‭ ‬סעודות‭ ‬בשבת‭ – ‬אחת‭ ‬ערבית‭ ‬ואחת‭ ‬שחרית‭ ‬ואחת‭ ‬במנחה‭. ‬וצריך‭ ‬להיזהר‭ ‬בשלש‭ ‬סעודות‭ ‬אלו‭ ‬שלא‭ ‬יפחות‭ ‬מהן‭ ‬כלל‭. ‬ואפילו‭ ‬עני‭ ‬המתפרנס‭ ‬מן‭ ‬הצדקה‭ – ‬סועד‭ ‬שלש‭ ‬סעודות‭. ‬ואם‭ ‬היה‭ ‬חולה‭ ‬מרוב‭ ‬האכילה‭ ‬או‭ ‬שהיה‭ ‬מתענה‭ ‬תמיד‭ – ‬פטור‭ ‬משלש‭ ‬סעודות‭. ‬וצריך‭ ‬לקבוע‭ ‬כל‭ ‬סעודה‭ ‬משלשתן‭ ‬על‭ ‬היין‭ (‬וזה‭ ‬כדעת‭ ‬חכמי‭ ‬הקבלה‭) ‬ולבצוע‭ ‬על‭ ‬שתי‭ ‬ככרות‭, ‬וכן‭ ‬בימים‭ ‬טובים‭". ‬ולהלן‭ ‬יתבארו‭ ‬פרטי‭ ‬הלכות‭ ‬אלו‭.‬

חיוב‭ ‬לחם‭ ‬בסעודה

מצווה‭ ‬בלחם

ב‭. ‬ מצווה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬בשבת‭. ‬אלא‭ ‬שיש‭ ‬אומרים‭ ‬שהמצווה‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬בשבת‭ ‬הינה‭ ‬מצוה‭ ‬דאוריתא‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שהיא‭ ‬מצוה‭ ‬דרבנן‭. ‬ויש‭ ‬נפק‭"‬מ‭ ‬להלכה‭ ‬בדינים‭ ‬רבים‭ ‬אם‭ ‬החיוב‭ ‬הוא‭ ‬דאורייתא‭ ‬או‭ ‬דרבנן‭.‬

שתי‭ ‬סעודות‭ ‬ראשונות

ג‭. ‬ אין‭ ‬אדם‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודה‭ ‬בשתי‭ ‬סעודות‭ ‬ראשונות‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬שיאכל‭ ‬לחם‭, ‬שנאמר‭ ‬על‭ ‬המן‭: "‬הוא‭ ‬הלחם‭ ‬אשר‭ ‬נתן‭ ‬ה‭' ‬לכם‭ ‬לאכלה‭". ‬ולכן‭, ‬גם‭ ‬אם‭ ‬אכל‭ ‬כל‭ ‬מיני‭ ‬מעדנים‭ ‬ותבשילים‭, ‬כגון‭: ‬בשר‭, ‬יין‭, ‬דגים‭, ‬ואפילו‭ ‬תבשילים‭ ‬העשויים‭ ‬מחמשת‭ ‬מיני‭ ‬דגן‭ [‬כגון‭: ‬אטריות‭ ‬וכדו‭'] ‬ולא‭ ‬אכל‭ ‬לחם‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודה‭.‬

סעודה‭ ‬שלישית

ד‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬ב‭"‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬כבכל‭ ‬סעודות‭ ‬השבת‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬סעודה‭ ‬שלישית‭" ‬גם‭ ‬בשאר‭ ‬דברים‭, ‬אך‭ ‬לפי‭ ‬הקבלה‭ -‬‭ ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬דוקא‭ ‬לחם‭ [‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בהלכות‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬א‭ ‬סעי‭' ‬ג‭', ‬ט‭"‬ז‭].‬

פותח‭ ‬בלחם

ה‭. ‬ מכיון‭ ‬שעיקר‭ ‬מצות‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬היא‭ ‬בלחם‭, ‬ישתדל‭ ‬האדם‭ ‬לפתוח‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬בלחם‭ (‬ויכול‭ ‬לאכול‭ ‬עם‭ ‬סלטים‭ ‬כדלקמן‭) ‬ורק‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬לאכול‭ ‬שאר‭ ‬מעדנים‭, ‬משום‭ ‬שכך‭ ‬תהיה‭ ‬אכילת‭ ‬הלחם‭ ‬לתיאבון‭ ‬ויהיה‭ ‬הלחם‭ ‬עונג‭ ‬השבת‭.‬

פת‭ ‬בלי‭ ‬שום‭ ‬תוספת

ו‭. ‬ יש‭ ‬מחמירים‭ ‬על‭ ‬עצמם‭ ‬שבליל‭ ‬שבת‭ ‬אוכלים‭ ‬לחם‭ ‬עם‭ ‬מלח‭ ‬בלבד‭, ‬ולא‭ ‬עם‭ ‬סלטים‭ ‬וכדומה‭, ‬כדי‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬הפת‭ ‬לתאבון‭. ‬ומיהו‭, ‬מנהג‭ ‬זה‭ ‬אין‭ ‬להחמיר‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭, ‬אלא‭ ‬ינהגו‭ ‬כן‭ ‬רק‭ ‬בליל‭ ‬פסח‭, ‬כדי‭ ‬שיאכלו‭ ‬את‭ ‬המצה‭ ‬לתיאבון‭, ‬אבל‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ – ‬אדרבה‭ ‬יש‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬עם‭ ‬תוספות‭ ‬כדי‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭.‬

שיעור‭ ‬לחם‭ ‬בסעודה

ז‭. ‬ שיעור‭ ‬לחם‭ ‬שאדם‭ ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬בו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ (‬סעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושניה‭, ‬ולפי‭ ‬הקבלה‭ ‬גם‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬פרק‭ ‬כ‭"‬א‭ ‬סעי‭'‬‭ ‬י‭"‬ד‭), ‬הוא‭ – ‬מעט‭ ‬יותר‭ ‬מ‭"‬כביצה‭" [‬כ‭-‬56‭ ‬גרם‭]. ‬ובדיעבד‭, ‬או‭ ‬כשקשה‭ ‬לאכול‭ ‬שיעור‭ ‬זה‭ – ‬יוצא‭ ‬באכילת‭ ‬שיעור‭ "‬כזית‭" [‬כ‭-‬28‭ ‬גרם‭].‬

לחם‭ ‬המזיק‭ ‬לבריאותו

ח‭. ‬ אדם‭ ‬שפת‭ ‬מזיק‭ ‬לבריאותו‭ – ‬פטור‭ ‬מאכילת‭ ‬פת‭ ‬בסעודות‭ ‬השבת‭. ‬אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שאכילת‭ ‬פת‭ ‬היא‭ ‬רק‭ ‬בגדר‭ ‬דבר‭ ‬שאינו‭ ‬נעים‭ ‬לו‭ ‬וכדו‭' – ‬אינו‭ ‬פטור‭ ‬מאכילת‭ ‬פת‭ ‬בסעודות‭ ‬השבת‭.‬

אדם‭ ‬שצריך‭ ‬לחם‭ ‬מסויים

ט‭.‬‭ ‬ אדם‭ ‬שצריך‭ ‬לבריאותו‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬מדגנים‭ ‬מסוימים‭ ‬ונגמר‭ ‬הלחם‭ ‬הזה‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬עוגיות‭ ‬מדגנים‭ ‬אלו‭ – ‬יאכל‭ ‬כדי‭ ‬שיעור‭ ‬קביעות‭ ‬סעודה‭.‬

אכילה‭ ‬לתיאבון

מיני‭ ‬מזונות‭ ‬ומתיקה

י‭.‬ כתבו‭ ‬האחרונים‭ ‬שלא‭ ‬נכון‭ ‬עושים‭ ‬הנוהגים‭ ‬לאכול‭ ‬מזונות‭ ‬ומיני‭ ‬מתיקה‭ ‬לאחר‭ ‬הקידוש‭ ‬בביהכ‭"‬נ‭, ‬משום‭ ‬שכאשר‭ ‬יבואו‭ ‬לעיקר‭ ‬הסעודה‭ ‬שהיא‭ ‬בלחם‭, ‬לא‭ ‬יאכלוהו‭ ‬לתיאבון‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬הרוצה‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬יטעם‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬אך‭ ‬החכם‭ ‬עיניו‭ ‬בראשו‭ ‬ויאכל‭ ‬כזית‭ ‬בלבד‭.‬

אכילה‭ ‬המזיקה‭ ‬לו

יא‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬שאכילה‭ ‬מזיקה‭ ‬לו‭ (‬אפי‭' ‬כזית‭) ‬לצום‭ ‬בשבת‭ ‬ולא‭ ‬לאכול‭ ‬מאומה‭, ‬ולא‭ ‬עוד‭ ‬אלא‭ ‬שצריך‭ ‬לצום‭ ‬ואסור‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭. ‬וכל‭ ‬זאת‭ ‬משום‭ ‬שאכילה‭ ‬זו‭ ‬תגרום‭ ‬לו‭ ‬צער‭ ‬ומצוה‭ ‬להתענג‭ ‬בשבת‭, ‬כמו‭ ‬שאמר‭ ‬הנביא‭ ‬ישעיה‭: "‬וקראת‭ ‬לשבת‭ ‬ענג‭".‬

מצטער

יב‭. ‬ מותר‭ ‬לאדם‭ ‬להקדים‭ ‬או‭ ‬לאחר‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬מעט‭, ‬כאשר‭ ‬הוא‭ ‬יודע‭ ‬שאכילה‭ ‬באותה‭ ‬העת‭ ‬תגרום‭ ‬לו‭ ‬צער‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬במקרה‭ ‬כזה‭ – ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬הסעודה‭ ‬בזמנה‭ [‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬נ‭"‬ו‭ ‬לגבי‭ ‬זמן‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭ ‬ובסי‭' ‬כ‭"‬א‭ ‬סעי‭' ‬ד‭'-‬ה‭' ‬לגבי‭ ‬זמן‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭].‬

מאכלי‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭

תוספת‭ ‬תבשיל

יג‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬להכין‭ ‬לסעודת‭ ‬שבת‭ ‬שני‭ ‬תבשילים‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭. ‬ודוקא‭ ‬אדם‭ ‬שרגיל‭ ‬לאכול‭ ‬תבשיל‭ ‬אחד‭ ‬בסעודתו‭ ‬בימי‭ ‬החול‭ ‬די‭ ‬לו‭ ‬שיאכל‭ ‬בשבת‭ ‬שני‭ ‬תבשילים‭,‬‭ ‬אך‭ ‬אדם‭ ‬שרגיל‭ ‬לאכול‭ ‬בסעודת‭ ‬ימי‭ ‬החול‭ ‬שני‭ ‬תבשילים‭ – ‬צריך‭ ‬להכין‭ ‬תבשיל‭ ‬נוסף‭ ‬לסעודת‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ ‬מאכלו‭ ‬בחול‭ ‬כמאכלו‭ ‬בשבת‭. ‬כמו‭"‬כ‭ ‬יכול‭ ‬אדם‭ ‬לשנות‭ ‬ממאכלו‭ ‬בחול‭ ‬למאכלו‭ ‬בשבת‭, ‬לא‭ ‬רק‭ ‬בכמות‭ ‬המאכלים‭ ‬אלא‭ ‬גם‭ ‬בטיב‭ ‬המאכלים‭, ‬ויוצא‭ ‬בזה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

מאכל‭ ‬מיוחד

יז‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬להכין‭ ‬מאכלים‭ ‬משובחים‭ ‬לפי‭ ‬יכולתו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬איזה‭ ‬הוא‭ ‬עונג‭? ‬זה‭ ‬שאמרו‭ ‬חכמים‭ ‬שצריך‭ ‬לתקן‭ ‬תבשיל‭ ‬שמן‭ ‬ביותר‭ ‬ומשקה‭ ‬מבושם‭ ‬לשבת‭, ‬הכל‭ ‬לפי‭ ‬ממונו‭ ‬של‭ ‬אדם‭. ‬וכל‭ ‬מרבה‭ ‬בהוצאת‭ ‬שבת‭ ‬ובתיקון‭ ‬מאכלים‭ ‬רבים‭ ‬וטובים‭ – ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬משובח‭".‬

שינוי‭ ‬מאכל

טו‭. ‬ אדם‭ ‬שנוהג‭ ‬לאכול‭ ‬אוכל‭ ‬משובח‭ ‬גם‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ – ‬צריך‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬סוג‭ ‬המאכל‭ ‬בשבת‭ ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ ‬מאכלו‭ ‬בשבת‭ ‬כמאכלו‭ ‬בחול‭.‬

שינוי‭ ‬זמן

טז‭. ‬ אדם‭ ‬שנוהג‭ ‬לאכול‭ ‬אוכל‭ ‬משובח‭ ‬בימות‭ ‬החול‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬סוג‭ ‬המאכל‭ ‬בשבת‭ – ‬ישנה‭ ‬את‭ ‬זמן‭ ‬הסעודה‭ ‬בשבת‭ ‬מזמן‭ ‬הסעודה‭ ‬בחול‭ (‬מיהו‭, ‬יאכל‭ ‬את‭ ‬הסעודה‭ ‬בזמנה‭).‬

כמה‭ ‬שינויים‭ ‬צריך‭ ‬לשנות

יז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬אדם‭ ‬לשנות‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬המאכלים‭ ‬וגם‭ ‬את‭ ‬זמן‭ ‬הסעודה‭, ‬ואין‭ ‬להסתפק‭ ‬בשינוי‭ ‬אחד‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שמספיק‭ ‬שינוי‭ ‬אחד‭. ‬אמנם‭ ‬אדם‭ ‬ששינוי‭ ‬זמן‭ ‬הסעודה‭ ‬בשבת‭ ‬יגרום‭ ‬לו‭ ‬צער‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬זמן‭ ‬הסעודה‭, ‬ויכול‭ ‬לאכול‭ ‬באותה‭ ‬שעה‭ ‬שרגיל‭ ‬לאכול‭ ‬בימות‭ ‬החול‭.‬

סעודות‭ ‬עם‭ ‬דג

יח‭. ‬ מצווה‭ ‬לאכול‭ ‬דג‭ ‬בכל‭ ‬אחת‭ ‬מסעודות‭ ‬השבת‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬הבן‭ ‬איש‭ ‬חי‭: "‬מצוה‭ ‬לאכול‭ ‬דגים‭ ‬בשלש‭ ‬סעודות‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬אפילו‭ ‬דבר‭ ‬מועט‭ ‬וכנז‭' ‬בפוסקים‭".‬

פשטידה‭ ‬ממולאת

יט‭.‬ מנהג‭ ‬יפה‭ ‬הוא‭ ‬לאכול‭ ‬פשטידה‭ ‬ממולאת‭ [‬בבשר‭], ‬זכר‭ ‬למן‭ ‬שאכלו‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬במדבר‭ ‬והיה‭ ‬מכוסה‭ ‬מלמעלה‭ ‬ומלמטה‭. ‬ומטעם‭ ‬זה‭ ‬נוהגים‭ ‬בכמה‭ ‬עדות‭ ‬לאכול‭ ‬מאכל‭ ‬הנקרא‭ "‬קובּה‭", ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ומנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭, ‬ומי‭ ‬שנהג‭ ‬בזה‭ – ‬אין‭ ‬לו‭ ‬לשנות‭ ‬ממנהגו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אין‭ ‬להגיע‭ ‬לידי‭ ‬קטטה‭ ‬בגלל‭ ‬זה‭ ‬שלא‭ ‬יצא‭ ‬שכרו‭ ‬בהפסדו‭. ‬ומאכלים‭ ‬מסוג‭ ‬זה‭ ‬אין‭ ‬חובה‭ ‬לאוכלם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬דוקא‭, ‬אלא‭ ‬העיקר‭ ‬לאוכלם‭ ‬בשבת‭.‬

קערות‭ ‬מלאות

כ‭.‬ משום‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭ ‬ראוי‭ ‬להגיש‭ ‬את‭ ‬מאכלי‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬כך‭ ‬שקערות‭ ‬ההגשה‭ ‬יהיו‭ ‬מלאות‭ ‬עד‭ ‬סופן‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬בכוונתו‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הכמות‭ ‬שהוגשה‭ ‬בקערות‭.‬

אורחים

כא‭. ‬ המארח‭ ‬אורחים‭ ‬בביתו‭ ‬בשבת‭, ‬טוב‭ ‬יעשה‭ ‬אם‭ ‬יברר‭ ‬לפני‭ ‬השבת‭ ‬מה‭ ‬הם‭ ‬המאכלים‭ ‬האהובים‭ ‬על‭ ‬אורחיו‭, ‬ויכין‭ ‬מאכלים‭ ‬אלה‭ ‬עבורם‭.‬

הסועד‭ ‬לבדו

כב‭. ‬ הסועד‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬לבדו‭, ‬יניח‭ ‬קערה‭ ‬מלאה‭ ‬פירות‭ ‬על‭ ‬השולחן‭.‬

מפות‭ ‬על‭ ‬השולחן

כג‭. ‬ כתב‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭: "‬כאשר‭ ‬תסדר‭ ‬האשה‭ ‬הפת‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬תזהר‭ ‬להניח‭ ‬מפה‭ ‬תחתונה‭ ‬ומפה‭ ‬עליונה‭, ‬ויש‭ ‬בזה‭ ‬כמה‭ ‬טעמים‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הפשט‭. ‬אמנם‭ ‬כיום‭ ‬שיש‭ ‬מפת‭ ‬ניילון‭ – ‬די‭ ‬במפה‭ ‬אחת‭ ‬ומפת‭ ‬ניילון‭, ‬וכשמפת‭ ‬הניילון‭ ‬מתלכלכת‭ ‬ומורידה‭, ‬נשארת‭ ‬המפה‭ ‬שתחתיה‭ ‬נקייה‭. ‬ואחר‭ ‬שתניח‭ ‬מפה‭ ‬העליונה‭ ‬תניח‭ ‬שתי‭ ‬ידיה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬ותאמר‭ ‬פסוק‭: '‬וידבר‭ ‬אלי‭ ‬זה‭ ‬השולחן‭ ‬אשר‭ ‬לפני‭ ‬ה‭", ‬וע‭"‬י‭ ‬אמירה‭ ‬זו‭ ‬תשרה‭ ‬הקדושה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭".‬

כד‭. ‬ הלכות‭ ‬כיסוי‭ ‬הפת‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ – ‬ראה‭ ‬באריכות‭ ‬בהלכות‭ ‬קידוש‭ ‬פרק‭ ‬ט‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬נ‭"‬א‭-‬נ‭"‬ד‭.‬

סעודה‭ ‬במקום‭ ‬מכובד

כה‭. ‬ צריך‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬סעודותיו‭ ‬בשבת‭ ‬במקום‭ ‬מכובד‭ ‬ולסדר‭ ‬שם‭ ‬את‭ ‬שולחן‭ ‬השבת‭.‬

שינוי‭ ‬מקום

כו‭. ‬ רצוי‭ ‬שמקום‭ ‬הסעודה‭ ‬יהא‭ ‬שונה‭ ‬ממקום‭ ‬שרגיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודותיו‭ ‬בחול‭.‬

מקום‭ ‬השולחן‭ ‬והנרות

כז‭. ‬ טוב‭ ‬לשים‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬בצפון‭ ‬כסדר‭ ‬שהיה‭ ‬במשכן‭ ‬ואת‭ ‬הנרות‭ ‬בדרום‭, ‬ועל‭ ‬ידי‭ ‬כן‭ ‬זוכה‭ ‬שעל‭ ‬ידי‭ ‬אמירת‭ ‬דברי‭ ‬תורה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬בסעודה‭ ‬יהיה‭ ‬השולחן‭ ‬כמזבח‭.‬

הלכות‭ ‬לחם‭ ‬משנה‭ ‬ובציעת‭ ‬הפת‭ – ‬ראה‭ ‬בפרק‭ ‬כ‭'.‬

סעודת‭ ‬הלילה‭ – ‬סעודה‭ ‬ראשונה

זמנה

כח‭. ‬ זמן‭ ‬סעודת‭ ‬ליל‭ ‬שבת‭, ‬מיד‭ ‬כשמגיע‭ ‬הביתה‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭.‬

המקבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם

כט‭.‬ אדם‭ ‬שקיבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ ‬ואכל‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬הלילה‭ ‬לפני‭ ‬חשכה‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬ראוי‭ ‬שיאכל‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ ‬בלילה‭.‬

קבלת‭ ‬שבת‭ ‬מוקדמת‭ ‬בספירת‭ ‬העומר

ל‭.‬ המקבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ ‬בימי‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭ – ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬כחצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ ‬ולהתחיל‭ ‬לסעוד‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬מיד‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭, ‬שהרי‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לקבוע‭ ‬סעודה‭ ‬תוך‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬שלפני‭ ‬זמן‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭ ‬עד‭ ‬שיברך‭, ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

קיבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ ‬ולא‭ ‬קידש

לא‭. ‬ קיבל‭ ‬שבת‭ ‬מוקדם‭ ‬בימי‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭ ‬ולא‭ ‬הספיק‭ ‬לקדש‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ – ‬יקדש‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬למרות‭ ‬שהוא‭ ‬תוך‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬לספירת‭ ‬העומר‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬יותר‭ ‬מכביצה‭. ‬וכשיגיע‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ – ‬יקרא‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ ‬ויברך‭ ‬על‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭ ‬וימשיך‭ ‬בסעודתו‭, ‬או‭ ‬שיאכל‭ ‬כדרכו‭, ‬אך‭ ‬יעמיד‭ ‬שומר‭ ‬ע‭"‬מ‭ ‬שיזכיר‭ ‬לו‭ ‬לומר‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭.‬

חיילים

לב‭. ‬ חיילים‭ ‬העומדים‭ ‬על‭ ‬משמרתם‭ ‬ואינם‭ ‬יכולים‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלמה‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ – ‬יקדשו‭ ‬ויאכלו‭ ‬מעט‭ ‬יותר‭ ‬מכביצה‭ ‬אחרי‭ ‬ערבית‭, ‬וכשיסיימו‭ ‬את‭ ‬משמרתם‭ ‬ימשיכו‭ ‬בסעודה‭.‬

לא‭ ‬אכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬בלילה

לג‭. ‬ אדם‭ ‬שלא‭ ‬אכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬בתחילת‭ ‬הלילה‭ – ‬בדיעבד‭ ‬מותר‭ ‬לאכלה‭ ‬כל‭ ‬הלילה‭, ‬עד‭ ‬שיעלה‭ ‬עמוד‭ ‬השחר‭.‬

לא‭ ‬אכל‭ ‬סעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬כלל

לד‭. ‬ מי‭ ‬שנאנס‭ ‬ולא‭ ‬אכל‭ ‬סעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ – ‬יאכל‭ ‬שלש‭ ‬סעודות‭ ‬ביום‭: ‬שתים‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ (‬אחת‭ ‬בבוקר‭ ‬ואחת‭ ‬לפני‭ ‬הצהרים‭) ‬ואחת‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭. ‬וגם‭ ‬בסעודת‭ ‬התשלומים‭ ‬יאכל‭ ‬פת‭ ‬ויבצע‭ ‬על‭ ‬לחם‭ ‬משנה‭.‬

סדר‭ ‬סעודה‭ ‬ראשונה

הכנות‭ ‬מראש

לה‭. ‬ האישה‭ ‬תשתדל‭ ‬להכין‭ ‬את‭ ‬הבית‭ ‬לסעודה‭ ‬כך‭ ‬שכשיחזור‭ ‬האיש‭ ‬מן‭ ‬התפילה‭ ‬ימצא‭ ‬את‭ ‬הבית‭ ‬מסודר‭, ‬שולחן‭ ‬ערוך‭, ‬הנרות‭ ‬דולקים‭ ‬והכל‭ ‬מוכן‭ ‬לסעודה‭.‬

אמירת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭"‬

לו‭. ‬ כאשר‭ ‬האיש‭ ‬בא‭ ‬לביתו‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬יכנס‭ ‬בשמחה‭ ‬ונחת‭, ‬ויאמר‭ ‬בקול‭ ‬גדול‭ ‬ובשמחה‭ ‬יתירה‭: "‬שבת‭ ‬שלום‭", ‬ויחשוב‭ ‬בלבו‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬שני‭ ‬מלאכי‭ ‬השרת‭ ‬המלווים‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬לביתו‭.‬

נשיקת‭ ‬ידי‭ ‬אביו‭ ‬ואמו

לז‭. ‬ מנהגנו‭ ‬שכאשר‭ ‬האיש‭ ‬חוזר‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לביתו‭, ‬הבן‭ ‬מנשק‭ ‬את‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬של‭ ‬אביו‭ ‬ואמו‭ [‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬איטרי‭ ‬יד‭ ‬ימין‭].‬

התבוננות‭ ‬בנרות

לח‭. ‬ כשבא‭ ‬לביתו‭ ‬יסתכל‭ ‬בנרות‭ ‬השבת‭ ‬ויכוון‭ ‬שנר‭ ‬אחד‭ ‬כנגד‭ "‬זכור‭" ‬ואחד‭ ‬כנגד‭ "‬שמור‭".‬

התבוננות‭ ‬בשני‭ ‬נרות

לט‭. ‬ בבית‭ ‬בו‭ ‬מדליקים‭ ‬יותר‭ ‬משני‭ ‬נרות‭, ‬יסתכל‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬שניים‭ ‬מתוך‭ ‬כל‭ ‬הנרות‭ ‬ויכוון‭ "‬זכור‭" ‬ו‭"‬שמור‭".‬

ברכה‭ ‬על‭ ‬ההדס

מ‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הדסים‭ "‬בורא‭ ‬עצי‭ ‬בשמים‭" ‬ואומרים‭: "‬אִשֵּׁה‭ ‬רֵיחַ‭ ‬נִיחוֹח‭ ‬לַה‭'" – [‬וראה‭ ‬פירוט‭ ‬המנהג‭ ‬לקמן‭ ‬סעיף‭ ‬נ‭"‬ה‭ ‬בסדר‭ ‬הקידוש‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭].‬

זהירות‭ ‬מהקפדה

מא‭. ‬ יזהר‭ ‬זהירות‭ ‬גדולה‭ ‬לא‭ ‬להקפיד‭ ‬בשעה‭ ‬זו‭, ‬אפילו‭ ‬בלבו‭, ‬אם‭ ‬מצא‭ ‬משהו‭ ‬שלא‭ ‬מוכן‭ ‬כרצונו‭.‬

לפני‭ ‬הקידוש

עמידה‭ ‬בכניסה‭ ‬לביתו

מב‭. ‬ כאשר‭ ‬חוזר‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לביתו‭ ‬לא‭ ‬ישב‭ ‬עד‭ ‬שיגיד‭: "‬שלום‭ ‬עליכם‭".‬

אמירת‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭"‬

מג‭. ‬ אומרים‭ ‬את‭ ‬הפיוט‭: "‬שלום‭ ‬עליכם‭". ‬ולמנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬אומרים‭: "‬מלך‭ ‬מלכי‭ ‬המלכים‭" ‬ולא‭ ‬ממלך‭.‬

בצאתכם‭ ‬לשלום

מד‭. ‬ יש‭ ‬שאינם‭ ‬אומרים‭: "‬צאתכם‭ ‬לשלום‭" ‬שנראה‭ ‬כאילו‭ ‬מגרש‭ ‬את‭ ‬המלאכים‭, ‬אלא‭ ‬אומרים‭: "‬בצאתכם‭" – ‬דהיינו‭ ‬אם‭ ‬תרצו‭ ‬לצאת‭, ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭, ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬רוצה‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬הבית‭ ‬האחרון‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לומר‭. ‬ואכן‭, ‬יש‭ ‬עדות‭ ‬שמנהגן‭ ‬לא‭ ‬לומר‭: "‬בצאתכם‭ ‬לשלום‭".‬

‭"‬כי‭ ‬מלאכיו‭"‬

מה‭. ‬ אחרי‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭" ‬נוהגים‭ ‬להוסיף‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭: "‬כי‭ ‬מלאכיו‭ ‬יצוה‭ ‬לך‭ ‬לשמרך‭ ‬בכל‭ ‬דרכיך‭" ‬ואת‭ ‬הפסוק‭: "‬ה‭' ‬ישמור‭ ‬צאתך‭ ‬ובואך‭ ‬מעתה‭ ‬ועד‭ ‬עולם‭".‬

‭"‬אשת‭ ‬חיל‭"‬

מו‭. ‬ אומרים‭ "‬אשת‭ ‬חיל‭ ‬מי‭ ‬ימצא‭" ‬אחרי‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭" ‬בלי‭ ‬הפסק‭. ‬ויכוון‭ ‬שהם‭ ‬עשרים‭ ‬ושניים‭ ‬פסוקים‭ ‬כנגד‭ ‬עשרים‭ ‬ושניים‭ ‬צינורות‭ ‬של‭ ‬מעלה‭, ‬שבעת‭ ‬הזו‭ ‬הם‭ ‬פתוחים‭ ‬ומריקים‭ ‬שפע‭ ‬וברכה‭ ‬מהברכה‭ ‬העליונה‭ ‬מראש‭ ‬כל‭ ‬הכתרים‭.‬

לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬בליל‭ ‬הסדר

מז‭. ‬ כשחל‭ ‬ליל‭ ‬הסדר‭ ‬בשבת‭ ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬אומרים‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭", "‬אשת‭ ‬חיל‭" ‬ו‭"‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭". ‬ומנהגנו‭ ‬לומר‭ ‬בזריזות‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הפיוטים‭ ‬שנוהגים‭ ‬לומר‭ ‬בשבת‭.‬

לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬בראש‭ ‬השנה

מח‭. ‬ בראש‭ ‬השנה‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ ‬נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬אומרים‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭", "‬אשת‭ ‬חיל‭" ‬ו‭"‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭". ‬ומנהגנו‭ ‬לומר‭ "‬שלום‭ ‬עליכם‭", "‬אשת‭ ‬חיל‭" ‬ו‭"‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭" ‬כמו‭ ‬בכל‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬אמירת‭ ‬הפסוקים‭ ‬שנוהגים‭ ‬לומר‭ ‬בליל‭ ‬ראש‭ ‬השנה‭.‬

תוספות‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש

מט‭.‬ טוב‭ ‬לומר‭ ‬נוסח‭ ‬מרבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ "‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭" ‬ופזמון‭ "‬אזמר‭ ‬בשבחין‭" ‬וכן‭ ‬נוסח‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬שהובא‭ ‬בספר‭ "‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭".‬

‭"‬מזמור‭ ‬לדוד‭"‬

נ‭.‬ טוב‭ ‬לומר‭ ‬לפני‭ ‬הסעודה‭ ‬מזמור‭ ‬כ‭"‬ג‭ ‬בתהילים‭: "‬מזמור‭ ‬לדוד‭ ‬ה‭' ‬רועי‭"… ‬וכו‭', ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬ז‭"‬ן‭ ‬תיבות‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יחסר‭ ‬מזונו‭ ‬ומזון‭ ‬הנפש‭.‬

זמן‭ ‬אמירת‭ "‬מזמור‭ ‬לדוד‭"‬

נא‭. ‬ בסעודת‭ ‬הלילה‭ ‬ראוי‭ ‬לומר‭ ‬מזמור‭ ‬זה‭ ‬לפני‭: "‬ויכולו‭ ‬השמיים‭ ‬והארץ‭" ‬ובסעודת‭ ‬הבוקר‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭. ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬מי‭ ‬שאומרו‭ ‬בין‭ ‬נטילת‭ ‬ידיים‭ ‬לברכת‭ ‬המוציא‭ – ‬אין‭ ‬למחות‭ ‬בידו‭.‬

הלכות‭ ‬קידוש‭ – ‬ראה‭ ‬בפרק‭ ‬קידוש‭ ‬כללי‭ ‬פרק‭ ‬ט‭"‬ז‭.‬

ברכת‭ ‬הילדים

‭"‬ישימך‭ ‬אלוקים‭"‬

נב‭. ‬ מנהג‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭ ‬שהאב‭ ‬מברך‭ ‬את‭ ‬הילדים‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬יניח‭ ‬האב‭ ‬את‭ ‬ידו‭ ‬על‭ ‬ראשי‭ ‬ילדיו‭ ‬ויברכם‭: "‬ישימך‭ ‬אלֹהים‭" ‬וכו‭'.‬

זמנה

נג‭. ‬ למנהג‭ ‬הספרדים‭ ‬מברכים‭ ‬את‭ ‬הילדים‭ ‬אחרי‭ ‬הקידוש‭, ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לברך‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭.‬

ברכה‭ ‬לכל‭ ‬ילד

נד‭. ‬ המנהג‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬שהאב‭ ‬מניח‭ ‬את‭ ‬ידו‭ ‬על‭ ‬ראש‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬בנפרד‭ ‬ומברך‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬ילדים‭ ‬ונכדים‭ ‬רבים‭, ‬וקשה‭ ‬לו‭ ‬לברך‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬בפני‭ ‬עצמו‭ -‬‭ ‬יכול‭ ‬לברך‭ ‬את‭ ‬כולם‭ ‬ביחד‭, ‬כשם‭ ‬שהכהנים‭ ‬מברכים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הקהל‭ ‬ביחד‭.‬

סדר‭ ‬ההכנה‭ ‬לקידוש‭ ‬לפי‭ ‬מנהג‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬הבן‭ ‬איש‭ ‬חי‭ ‬זיע‭"‬א

נה‭. ‬ זהו‭ ‬סדר‭ ‬סעודת‭ ‬ליל‭ ‬שבת‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭ ‬המיוסד‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬דברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭:‬

 • • אחר‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬יכנס‭ ‬לביתו‭ ‬בשמחה‭ ‬ונחת‭, ‬וכשיכנס‭ ‬למקום‭ ‬השולחן‭ ‬יאמר‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬ובשמחה‭ ‬יתירה‭: "‬שבת‭ ‬שלום‭". ‬וינשק‭ ‬ידי‭ ‬אביו‭ ‬וידי‭ ‬אמו‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬בחיים‭.‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יסתכל‭ ‬באור‭ ‬הנר‭ ‬אשר‭ ‬ברכו‭ ‬עליו‭, ‬ויסתכל‭ ‬בשני‭ ‬הנרות‭, ‬ויכוון‭ ‬שהם‭ ‬א‭' ‬כנגד‭ "‬זכור‭" ‬וא‭' ‬כנגד‭ "‬שמור‭", ‬ואע‭"‬פ‭ ‬שהדליקו‭ ‬ז‭' ‬נרות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬עכ‭"‬ז‭ ‬לא‭ ‬יסתכל‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬בשניים‭, ‬ויכוון‭ ‬בהסתכלותו‭ ‬שיאירו‭ ‬נרות‭ ‬העליונים‭.‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יעמוד‭ ‬במקום‭ ‬שיושב‭ ‬בו‭ ‬אצל‭ ‬השלחן‭, ‬ויאמר‭ ‬בקול‭ ‬רם‭: "‬דָּא‭ ‬הִיא‭ ‬סְעוּדָתָא‭ ‬דַּחֲקַל‭ ‬תַּפּוּחִין‭".‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יקיף‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬דרך‭ ‬ימין‭, ‬ויחזור‭ ‬ויעמוד‭ ‬במקום‭ ‬שעמד‭ ‬בו‭ ‬קודם‭ ‬ההקפה‭, ‬ואז‭ ‬בעמדו‭ ‬שם‭ ‬יקח‭ ‬בידו‭ ‬ב‭' ‬אגודות‭ ‬הדס‭, ‬שהם‭ ‬א‭' ‬כנגד‭ "‬זכור‭" ‬וא‭' ‬כנגד‭ "‬שמור‭", ‬ויאחזם‭ ‬ויחברם‭ ‬יחד‭ ‬כדרך‭ ‬גדילתן‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬ויברך‭ ‬עליהם‭ "‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬ויריח‭ ‬בהם‭.‬
 • • אחר‭ ‬שיריח‭, ‬אז‭ ‬תיכף‭ ‬ומיד‭ ‬בעודם‭ ‬מחוברים‭ ‬יחד‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬יאמר‭ ‬בפיו‭: "‬זָכוֹר‭ ‬וְשָׁמוֹר‭ ‬בְּדִבּוּר‭ ‬אֶחָד‭ ‬נֶאֱמרוּ‭" ‬ויאמר‭ ‬ג‭"‬כ‭ ‬פסוק‭: "‬רֵיחַ‭ ‬נִיחֹחַ‭ ‬לה‭'", ‬כי‭ ‬בתיבות‭ ‬אלו‭ ‬רמוזים‭ ‬כל‭ ‬הכוונות‭ ‬של‭ ‬ברכת‭ ‬הריח‭.‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יחזור‭ ‬להקיף‭ ‬השולחן‭ ‬פעם‭ ‬שנית‭ ‬בשתיקה‭ ‬בעוד‭ ‬ההדס‭ ‬בידו‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬שיהיה‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬גם‭ ‬בעת‭ ‬שמקיף‭ ‬אלא‭ ‬די‭ ‬לאחוז‭ ‬ביד‭ ‬ימין‭ ‬בלבד‭, ‬ואם‭ ‬ישאר‭ ‬אחוז‭ ‬בשתי‭ ‬ידיו‭ – ‬הנה‭ ‬מה‭ ‬טוב‭ ‬ומה‭ ‬נעים‭, ‬דנכון‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭. ‬ואחר‭ ‬שעשה‭ ‬ההקפה‭ ‬השנית‭ ‬בהדס‭ ‬וחזר‭ ‬לעמוד‭ ‬במקומו‭ ‬הראשון‭, ‬ישאר‭ ‬ההדס‭ ‬ביד‭ ‬ימינו‭ ‬לחבוב‭ ‬מצוה‭, ‬ויאמר‭: "‬שלום‭ ‬עליכם‭ ‬מלאכי‭ ‬השרת‭" ‬וכו‭', ‬ויאמר‭: "‬מלך‭ ‬מלכי‭ ‬המלכים‭", ‬ולא‭ ‬יאמר‭: "‬ממלך‭' ‬וכו‭' (‬במנהג‭ ‬אמירת‭ "‬בצאתכם‭ ‬לשלום‭" ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬סעיף‭ ‬מ‭"‬ד‭).‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יאמר‭: "‬כי‭ ‬מלאכיו‭ ‬יצוה‭ ‬לך‭" ‬וכו‭', ‬ויכוון‭ ‬בשם‭ ‬יוה‭"‬ך‭ ‬שהוא‭ ‬בס‭"‬ת‭ ‬פסוק‭ ‬זה‭, ‬ובשם‭ ‬כל‭"‬ך‭ ‬שהוא‭ ‬רמוז‭ ‬באות‭ ‬כ‭"‬ף‭ ‬של‭ ‬תיבת‭ "‬כי‭", ‬ובאותיות‭ "‬לך‭" ‬מתיבת‭ ‬מלאכי‭"‬ו‭.‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יאמר‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭: "‬ה‭' ‬ישמור‭ ‬צאתך‭ ‬ובואך‭"‬‭ ‬וכו‭'.‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬בלי‭ ‬הפסק‭ ‬יאמר‭ ‬תכף‭ ‬פסוקי‭: "‬אשת‭ ‬חיל‭" ‬וכו‭', ‬ויכוון‭ ‬שהם‭ ‬כ‭"‬ב‭ ‬פסוקים‭ ‬כנגד‭ ‬כ‭"‬ב‭ ‬צינורות‭ ‬של‭ ‬מעלה‭, ‬שבעת‭ ‬הזאת‭ ‬הם‭ ‬פתוחים‭ ‬ומריקים‭ ‬שפע‭ ‬וברכה‭ ‬מהבריכה‭ ‬העליונה‭ ‬מראש‭ ‬כל‭ ‬הכתרים‭.‬
 • • אח‭"‬כ‭ ‬יאמר‭: "‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭" ‬וכו‭', "‬אהללה‭ ‬שם‭ ‬אלהים‭ ‬בשיר‭" ‬וכו‭', "‬ה‭' ‬עוזי‭" ‬וכו‭' ‬ואח‭"‬כ‭ ‬פזמון‭: "‬אזמר‭ ‬בשבחין‭" ‬וכו‭', ‬ואח‭"‬כ‭: "‬יהא‭ ‬רעוא‭" ‬וכו‭', ‬ואח‭"‬כ‭ ‬זוהר‭ ‬ויקהל‭: "‬יומא‭ ‬דא‭ ‬מתעטרא‭" ‬וכו‭'. ‬ודע‭ ‬דאע‭"‬ג‭ ‬דרבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬יסד‭ ‬פזמון‭ "‬אזמר‭ ‬בשבחין‭" ‬הנז‭' ‬לאומרו‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭, ‬עכ‭"‬ז‭ ‬פשט‭ ‬המנהג‭ ‬בכל‭ ‬המקומות‭ ‬לאומרו‭ ‬קודם‭ ‬הקידוש‭. ‬ומנהגנו‭ ‬לפעמים‭ ‬כשיש‭ ‬סיבה‭ ‬למהר‭ ‬הקידוש‭, ‬כגון‭ ‬בימי‭ ‬העומר‭, ‬וכיוצא‭ ‬לומר‭ ‬הפזמון‭ ‬הנזכר‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭,‬‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יתחיל‭ ‬בסדר‭ ‬הקידוש‭.‬

סעודת‭ ‬היום‭ – ‬סעודה‭ ‬שניה

זמן‭ ‬סעודה‭ ‬שניה

נו‭. ‬ צריך‭ ‬להתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭, ‬דהיינו‭ ‬עם‭ ‬פת‭ ‬יותר‭ ‬מכביצה‭, ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬ואין‭ ‬להסתפק‭ ‬באכילת‭ ‬מזונות‭ ‬ומיני‭ ‬תרגימא‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭. ‬ולא‭ ‬טוב‭ ‬עושים‭ ‬אותם‭ ‬אלה‭ ‬שמתעכבים‭ ‬בבוקר‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬ומטיילים‭ ‬וכדו‭' ‬ואינם‭ ‬אוכלים‭ ‬פת‭ ‬עד‭ ‬חצי‭ ‬היום‭. ‬וחמור‭ ‬יותר‭ ‬אלו‭ ‬שאינם‭ ‬טועמים‭ ‬כלל‭ ‬עד‭ ‬חצות‭, ‬כיון‭ ‬שאסור‭ ‬לצום‭ ‬בשבת‭ ‬אפי‭' ‬מקצתו‭.‬

סעודה‭ ‬בזמן‭ ‬שיעור

נז‭. ‬ נהגו‭ ‬לקבוע‭ ‬שיעור‭ ‬תורה‭ ‬בשעות‭ ‬היום‭, ‬ולכן‭ ‬אין‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬זמן‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬בשעה‭ ‬שמתקיים‭ ‬שיעור‭ ‬תורה‭ ‬במקומו‭. ‬ותוכחת‭ ‬מגולה‭ ‬לאותם‭ ‬האנשים‭ ‬שמטיילים‭ ‬בעת‭ ‬ההיא‭ ‬בשווקים‭ ‬וברחובות‭, ‬כי‭ ‬אפילו‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬שהיא‭ ‬מצוה‭ ‬אסור‭ ‬אז‭, ‬מפני‭ ‬ביטול‭ ‬תורה‭, ‬וכ‭"‬ש‭ ‬לטייל‭ ‬ולהרבות‭ ‬אז‭ ‬בשיחה‭ ‬בטלה‭ ‬שאסור‭.‬

קיצור‭ ‬זמן‭ ‬השיעור

נח‭. ‬ אין‭ ‬לזרז‭ ‬את‭ ‬הציבור‭ ‬לסיים‭ ‬שיעור‭ ‬תורה‭ ‬כשעוד‭ ‬היום‭ ‬גדול‭ ‬כדי‭ ‬להתפלל‭ ‬מנחה‭ ‬ולסעוד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭, ‬והעושה‭ ‬כן‭ ‬גורם‭ ‬ביטול‭ ‬תורה‭ ‬דרבים‭, ‬שהרי‭ ‬יכולים‭ ‬להמשיך‭ ‬בלימודם‭ ‬וכן‭ ‬להספיק‭ ‬להתפלל‭ ‬ולאכול‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בזמן‭.‬

לא‭ ‬אכל‭ ‬בזמן

נט‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬אכל‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭ ‬בזמנה‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬חייב‭ ‬לאכלה‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬אפילו‭ ‬שכבר‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לקיים‭ ‬מצוה‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭ ‬כהלכתה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬אוכל‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬אחריה‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭.‬

כשאינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬שתי‭ ‬סעודות

ס‭.‬ לא‭ ‬אכל‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭ ‬בזמנה‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לסעוד‭ ‬שתי‭ ‬סעודות‭ ‬סמוכות‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬יסעד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭ ‬בלבד‭, ‬מפני‭ ‬שזה‭ ‬זמנה‭ ‬ולא‭ ‬יסעד‭ ‬סעודה‭ ‬שניה‭.‬

יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

סא‭. ‬ למרות‭ ‬שביום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬באחד‭ ‬מימות‭ ‬השבוע‭ ‬ניתן‭ ‬להקל‭ ‬לקדש‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ ‬ולאכול‭ ‬סעודת‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭ – ‬יש‭ ‬חובה‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב‭, ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ [‬דהיינו‭ ‬שיאכל‭ ‬שיעור‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭ ‬טוב‭ [‬שיש‭ ‬לאכול‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭] ‬שהינו‭ ‬לפחות‭ ‬כשיעור‭ ‬כזית‭ ‬לחם‭ [‬28‭ ‬גרם‭] ‬או‭ ‬שיעור‭ ‬קביעות‭ ‬סעודה‭ ‬במיני‭ ‬מזונות‭ [‬כ‭-‬230‭ ‬גרם‭].‬

תפילה‭ ‬שמסתיימת‭ ‬לפני‭ ‬חצות

סב‭. ‬ הרגיל‭ ‬להתפלל‭ ‬בבית‭ ‬כנסת‭ ‬שבו‭ ‬מסיימים‭ ‬תפילה‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ ‬ושבת‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬יתפלל‭ ‬במנין‭ ‬מוקדם‭ ‬ויסעד‭ ‬בביתו‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

סדר‭ ‬סעודת‭ ‬היום‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל

סג‭. ‬ זהו‭ ‬סדר‭ ‬סעודת‭ ‬היום‭ ‬מיוסד‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬כפי‭ ‬שהתבאר‭ ‬בשער‭ ‬הכוונות‭:‬

 • • תחילה‭ ‬יקיף‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬דרך‭ ‬ימין‭, ‬ויחזור‭ ‬ויעמוד‭ ‬במקום‭ ‬שעמד‭ ‬בו‭ ‬קודם‭ ‬ההקפה‭.‬
 • • בעומדו‭ ‬שם‭ ‬יקח‭ ‬בידו‭ ‬ב‭' ‬אגודות‭ ‬הדס‭ (‬שהן‭ ‬א‭' ‬כנגד‭ "‬זכור‭" ‬וא‭' ‬כנגד‭ "‬שמור‭"), ‬ויאחזן‭ ‬ויחברן‭ ‬יחד‭ ‬כדרך‭ ‬גדילתן‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬ויברך‭ ‬עליהן‭ "‬עצי‭ ‬בשמים‭", ‬ויריח‭ ‬בהן‭.‬
 • • אחר‭ ‬שיריח‭, ‬תיכף‭ ‬ומיד‭ ‬בעודן‭ ‬מחוברות‭ ‬יחד‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬יאמר‭ ‬בפיו‭: "‬זָכוֹר‭ ‬ושָׁמוֹר‭ ‬בּדִבּוּר‭ ‬אֶחָד‭ ‬נֶאֶמְרוּ‭" ‬וכן‭ "‬רֵיחַ‭ ‬נִיחֹחַ‭ ‬אשה‭ ‬לה‭".‬
 • • אחר‭ ‬כך‭ ‬יחזור‭ ‬להקיף‭ ‬השולחן‭ ‬פעם‭ ‬שניה‭ ‬בשתיקה‭ ‬בעוד‭ ‬ההדס‭ ‬בידו‭ [‬אך‭ ‬אין‭ ‬זה‭ ‬מעכב‭ ‬שיהיה‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬גם‭ ‬בעת‭ ‬שמקיף‭ ‬אלא‭ ‬די‭ ‬לאחוז‭ ‬בימין‭ ‬בלבד‭, ‬ואם‭ ‬יהיה‭ ‬אחוז‭ ‬בשתי‭ ‬ידיו‭ – ‬הנה‭ ‬מה‭ ‬טוב‭ ‬ומה‭ ‬נעים‭ ‬לעשות‭ ‬כך‭].‬
 • • אחר‭ ‬כך‭ ‬ישב‭ ‬במקומו‭ ‬ויאמר‭ ‬משנה‭ ‬כלים‭ ‬פרק‭ ‬א‭' ‬ותחילת‭ ‬פרק‭ ‬ב‭' ‬ומאמרים‭ ‬מהזוהר‭.‬

זמירות‭ ‬שבת

‭"‬אזמר‭ ‬בשבחין‭"‬

סד‭. ‬ את‭ ‬הפיוט‭: "‬אזמר‭ ‬בשבחין‭" ‬ייסד‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬כדי‭ ‬לאומרו‭ ‬תוך‭ ‬הסעודה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭. ‬אמנם‭, ‬פשט‭ ‬המנהג‭ ‬בכל‭ ‬המקומות‭ ‬לאומרו‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭, ‬וכן‭ ‬אנו‭ ‬נוהגים‭, ‬אלא‭ ‬שאם‭ ‬יש‭ ‬סיבה‭ ‬לקדש‭ ‬מהר‭, ‬כגון‭ ‬בימי‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭ ‬‮–‬‭ ‬יש‭ ‬לאומרו‭ ‬תוך‭ ‬הסעודה‭.‬

אסדר‭ ‬לסעודתא

סה‭. ‬ אם‭ ‬השולחן‭ ‬לא‭ ‬עומד‭ ‬לצד‭ ‬דרום‭ ‬והנרות‭ ‬לצפון‭ – ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬ב‭"‬אזמר‭ ‬בשבחין‭": "‬אסדר‭" ‬אלא‭ "‬אסדרו‭".‬

‭"‬בר‭ ‬יוחאי‭"‬

סו‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לשיר‭ ‬את‭ ‬הפיוט‭: "‬בר‭ ‬יוחאי‭" ‬לכבוד‭ ‬רבי‭ ‬שמעון‭ ‬בר‭ ‬יוחאי‭ ‬זיע‭"‬א‭.‬

שירת‭ ‬נשים

סז‭. ‬ אסור‭ ‬לאשה‭, ‬בין‭ ‬צעירה‭ ‬בין‭ ‬זקנה‭ ‬בין‭ ‬פנויה‭ ‬בין‭ ‬נשואה‭ ‬ובין‭ ‬יפה‭ ‬ובין‭ ‬מכוערת‭, ‬לשיר‭ ‬בקול‭ ‬רם‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬אורחים‭ ‬בבית‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬האורחים‭ ‬הם‭ ‬קרובי‭ ‬המשפחה‭. ‬אמנם‭, ‬אשה‭ ‬יכולה‭ ‬לומר‭ ‬זמירות‭ ‬בלחש‭ – "‬רק‭ ‬שפתיה‭ ‬נעות‭ ‬וקולה‭ ‬לא‭ ‬ישמע‭". ‬במה‭ ‬דברים‭ ‬אמורים‭ ‬‮–‬‭ ‬בגדולה‭, ‬אבל‭ ‬קטנה‭ ‬שפחות‭ ‬מבת‭ ‬שש‭ ‬שנים‭ – ‬מותר‭ ‬לה‭ ‬לשיר‭ ‬בקול‭ ‬רם‭.‬

לימוד‭ ‬בסעודה

משניות‭ ‬מסכת‭ ‬שבת

סח‭. ‬ טוב‭ ‬ללמוד‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬משניות‭ ‬מסכת‭ "‬שבת‭" ‬בשלוש‭ ‬סעודות‭. ‬על‭ ‬כן‭, ‬בסעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬ילמד‭ ‬ח‭' ‬פרקים‭ ‬ראשונים‭ [‬א‭'-‬ח‭'] ‬של‭ ‬המסכת‭, ‬בסעודה‭ ‬שניה‭ ‬ילמד‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ – ‬ח‭' ‬פרקים‭ ‬שניים‭ [‬ט‭'-‬ט‭"‬ז‭] ‬ובסעודה‭ ‬שלישית‭ – ‬שמונה‭ ‬פרקים‭ ‬שלישיים‭ [‬י‭"‬ז‭-‬כ‭"‬ד‭].‬

אינו‭ ‬יכול‭ ‬ללמוד‭ ‬ח‭' ‬פרקים

סט‭. ‬ אדם‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬ללמוד‭ ‬ח‭' ‬פרקים‭ ‬בסעודה‭ – ‬ילמד‭ ‬ד‭' ‬פרקים‭, ‬ואם‭ ‬גם‭ ‬ד‭' ‬פרקים‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬ללמוד‭ – ‬ילמד‭ ‬פרק‭ ‬אחד‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭.‬

לימוד‭ ‬גמרא

ע‭.‬ הרוצה‭ ‬ללמוד‭ ‬גמרא‭ ‬במקום‭ ‬משנה‭ ‬בסעודה‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭, ‬משום‭ ‬שלא‭ ‬ניתנו‭ ‬שבתות‭ ‬וימים‭ ‬טובים‭ ‬אלא‭ ‬להגות‭ ‬בהם‭ ‬בתורה‭.‬

פרקי‭ ‬אבות‭ ‬בימי‭ ‬העומר

עא‭. ‬ בשבתות‭ ‬העומר‭ ‬מנהגנו‭ ‬ללמוד‭ ‬פרקי‭ ‬אבות‭ ‬בכל‭ ‬סעודה‭. ‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרק‭ ‬כ‭"‬ו‭ ‬סעי‭' ‬ס‭"‬ז‭-‬ס‭"‬ח‭.‬

חידושי‭ ‬תורה

עב‭. ‬ טוב‭ ‬להרגיל‭ ‬את‭ ‬הילדים‭ ‬לומר‭ ‬חידושי‭ ‬תורה‭ ‬בסעודות‭ ‬השבת‭.‬

כבוד‭ ‬היום‭ ‬וכבוד‭ ‬הלילה

כבוד‭ ‬היום‭ ‬עדיף‭ ‬על‭ ‬כבוד‭ ‬הלילה

עג‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬מאכלים‭ ‬משובחים‭ ‬המספיקים‭ ‬לסעודה‭ ‬אחת‭ ‬בלבד‭ – ‬יאכלם‭ ‬בסעודת‭ ‬היום‭ ‬ולא‭ ‬בסעודת‭ ‬הלילה‭. ‬וכבר‭ ‬קרא‭ ‬תגר‭ ‬רש‭"‬ל‭ ‬בספרו‭ "‬ים‭ ‬של‭ ‬שלמה‭" ‬על‭ ‬המוסיפים‭ ‬בסעודת‭ ‬הלילה‭ ‬יותר‭ ‬מסעודת‭ ‬היום‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬ישתדל‭ ‬להשאיר‭ ‬לפחות‭ ‬מאכל‭ ‬אחד‭ ‬החביב‭ ‬עליו‭ ‬במיוחד‭ ‬לסעודת‭ ‬היום‭ ‬כדי‭ ‬לכבד‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬היום‭ ‬ולהעדיפה‭ ‬על‭ ‬סעודת‭ ‬הלילה‭.‬

כבוד‭ ‬היום‭ ‬במאכל‭ ‬מקולקל

עד‭. ‬ מאכלים‭ ‬שיתקלקלו‭ ‬או‭ ‬שיתקלקל‭ ‬טעמם‭ ‬אם‭ ‬ישאירו‭ ‬אותם‭ ‬עד‭ ‬למחרת‭ – ‬אין‭ ‬להשאירם‭ ‬לסעודת‭ ‬היום‭.‬

‭"‬שהחיינו‭" – ‬בלילה‭ ‬או‭ ‬ביום

עה‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬מתי‭ ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬לאכול‭ ‬פרי‭ ‬חדש‭ ("‬שהחיינו‭") – ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬או‭ ‬ביומו‭. ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬משום‭: "‬מצוה‭ ‬הבאה‭ ‬לידך‭ ‬אל‭ ‬תחמיצנה‭", ‬או‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬משום‭ ‬שעיקר‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭ ‬הוא‭ ‬ביום‭. ‬ולמעשה‭ – ‬רצוי‭ ‬לאוכלו‭ ‬ביום‭ ‬שבת‭ ‬ולאחר‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭, ‬כדי‭ ‬להרבות‭ ‬בברכות‭. ‬ואולם‭ ‬אם‭ ‬מתאוה‭ ‬לאוכלו‭ – ‬יאכלו‭ ‬כבר‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן