חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יז – דין‭ ‬היין‭ ‬והכוס‭ ‬של‭ ‬קידוש

יין‭

מצות‭ ‬קידוש‭ ‬על‭ ‬יין

א‭. ‬ מצוה‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬ישן‭, ‬ומצוה‭ ‬לברור‭ ‬יין‭ ‬יפה‭, ‬ואם‭ ‬אפשר‭ – ‬יש‭ ‬להדר‭ ‬אחר‭ ‬יין‭ ‬אדום‭, ‬שנאמר‭: '‬אל‭ ‬תרא‭ ‬יין‭ ‬כי‭ ‬יתאדם‭' (‬משלי‭ ‬כ‭"‬ג‭, ‬ל‭"‬א‭).‬

קידוש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬משובח

ב‭. ‬ אם‭ ‬קנה‭ ‬בקבוק‭ ‬יין‭ ‬משובח‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬בקבוק‭ ‬אחר‭ ‬פשוט‭ ‬יותר‭ – ‬יקח‭ ‬את‭ ‬הבקבוק‭ ‬הפשוט‭ ‬לקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬והבקבוק‭ ‬המשובח‭ ‬ליום‭, ‬דגדול‭ ‬כבוד‭ ‬יום‭ ‬מכבוד‭ ‬הלילה‭.‬

מיץ‭ ‬ענבים

מיץ‭ ‬ענבים

ג‭. ‬ מותר‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬וסוחט‭ ‬אדם‭ ‬אשכול‭ ‬ענבים‭ ‬ואומר‭ ‬עליו‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭" [‬כמובן‭ ‬שאינו‭ ‬סוחט‭ ‬בשבת‭ ‬אלא‭ ‬קודם‭ ‬השבת‭]. ‬למרות‭ ‬שמיץ‭ ‬הענבים‭ ‬אינו‭ ‬נקרא‭ ‬יין‭, ‬ברכתו‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬ומקדשים‭ ‬עליו‭.‬

מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬משוחזר

ד‭. ‬ מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬שמותר‭ ‬לקדש‭ ‬עליו‭ ‬הוא‭ ‬מיץ‭ ‬הנעשה‭ ‬מענבים‭ ‬שנסחטו‭ ‬אפילו‭ ‬שהוסיפו‭ ‬לו‭ ‬חומרים‭ ‬אחרים‭, ‬אבל‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ "‬משוחזר‭", ‬דהיינו‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ ‬שהפך‭ ‬לתרכיז‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬הוסיפו‭ ‬עליו‭ ‬מים‭ – ‬ברכתו‭ "‬שהכל‭" ‬ולא‭ ‬מקדשים‭ ‬עליו‭ [‬למרות‭ ‬שישנם‭ ‬כאלה‭ ‬שכתוב‭ ‬עליהם‭: "‬כשר‭ ‬לקידוש‭"].‬

יין‭ ‬צימוקים

ה‭. ‬ מותר‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ "‬יין‭ ‬צימוקים‭" [‬יין‭ ‬המופק‭ ‬מענבים‭ ‬יבשים‭ ‬המושרים‭ ‬במים‭], ‬בתנאי‭ ‬שהצימוקים‭ ‬לחים‭ ‬מספיק‭ ‬כך‭ ‬שניתן‭ ‬להוציא‭ ‬מהם‭ ‬לחלוחית‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬דריכה‭ ‬לפני‭ ‬שהושרו‭ ‬במים‭. ‬אך‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬יוצאת‭ ‬מהן‭ ‬לחלוחית‭ ‬לפני‭ ‬השרייה‭ ‬במים‭ – ‬אין‭ ‬מקדשים‭ ‬עליו‭, ‬ואף‭ ‬אין‭ ‬לברך‭ ‬עליו‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭". ‬מכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬יוצאת‭ ‬מהן‭ ‬לחלוחית‭ – ‬נהגו‭ ‬להשרותם‭ ‬במים‭ ‬לפחות‭ ‬שלושה‭ ‬ימים‭ ‬או‭ ‬להרתיחם‭ ‬עם‭ ‬המים‭.‬

כמות‭ ‬המים‭ ‬המותרת‭ ‬ביין

יין‭ ‬מהול‭ ‬במים

ו‭. ‬ מותר‭ ‬להוסיף‭ ‬מים‭ (‬במידה‭ ‬שיבואר‭) ‬ליין‭ ‬ואינו‭ ‬נפסל‭ ‬לקידוש‭, ‬אך‭ ‬נחלקו‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬השו‭"‬ע‭ ‬והרמ‭"‬א‭ ‬בכמות‭ ‬המים‭ ‬שמותר‭ ‬להוסיף‭ ‬ליין‭ ‬ועדיין‭ ‬יישאר‭ ‬עליו‭ ‬שם‭ ‬יין‭. ‬לדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭: ‬אם‭ ‬יש‭ ‬בו‭ ‬20%‭ ‬יין‭ ‬ו80‭% ‬מים‭ ‬ושאר‭ ‬חומרים‭ ‬וטעמו‭ ‬טעם‭ ‬יין‭ – ‬עדיין‭ ‬שם‭ ‬יין‭ ‬עליו‭ ‬ומברכים‭ ‬עליו‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭", ‬וכן‭ ‬נוהגים‭ ‬האשכנזים‭. ‬ולנוהגים‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬דעת‭ ‬השו‭"‬ע‭: ‬רק‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬בו‭ ‬לפחות‭ ‬51%‭ ‬יין‭ ‬שם‭ ‬יין‭ ‬עליו‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬טעם‭ ‬יין‭, ‬אם‭ ‬אין‭ ‬בו‭ ‬51%‭ ‬יין‭ – ‬לא‭ ‬מברכים‭ ‬עליו‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭", ‬וכן‭ ‬נוהגים‭ ‬הספרדים‭, ‬ואין‭ ‬אומרים‭ ‬בזה‭ "‬טעם‭ ‬כעיקר‭ ‬דאורייתא‭", ‬אלא‭ ‬צריך‭ ‬רוב‭ ‬יין‭ ‬ממש‭.‬

הכנת‭ ‬הכוס‭ ‬לקידוש

ז‭. ‬ עשרה‭ ‬דברים‭ ‬נאמרו‭ ‬בכוס‭ ‬של‭ ‬ברכה‭, ‬ורבי‭ ‬יוחנן‭ ‬אמר‭: "‬אנו‭ ‬אין‭ ‬לנו‭ ‬אלא‭ ‬ארבעה‭ ‬בלבד‭: ‬הדחה‭, ‬שטיפה‭, ‬חי‭ ‬ומלא‭" (‬ויתבארו‭ ‬להלן‭). ‬וה‭"‬ה‭ ‬בכוס‭ ‬של‭ ‬קידוש‭. ‬אולם‭ ‬יש‭ ‬לציין‭ ‬כי‭ ‬דברים‭ ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬לכתחילה‭, ‬ובדיעבד‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬אפשרות‭ ‬לקדש‭ ‬באותם‭ ‬תנאים‭ – ‬יעשה‭ ‬קידוש‭ ‬לפי‭ ‬מה‭ ‬שיכול‭.‬

מזיגת‭ ‬שלוש‭ ‬טיפות

ח‭. ‬ על‭ ‬פי‭ ‬הקבלה‭ ‬יש‭ ‬למזוג‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬היין‭ ‬לקידוש‭ ‬במעט‭ ‬מים‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬ביינות‭ ‬הנמכרים‭ ‬בחנויות‭ ‬כיום‭ – ‬ימזוג‭ ‬שלוש‭ ‬טיפות‭ ‬בלבד‭ [‬בזו‭ ‬אחר‭ ‬זו‭] ‬ולא‭ ‬ירבה‭ ‬במים‭.‬

צורת‭ ‬המזיגה

ט‭.‬‭ ‬ מוזגים‭ ‬את‭ ‬שלוש‭ ‬הטיפות‭ ‬לכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭, ‬בעת‭ ‬שאוחז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬ביד‭ ‬ימין‭.‬

יין‭ ‬בעל‭ ‬חשיבות

י‭.‬ צריך‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬בעל‭ ‬חשיבות‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬אין‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬שחשיבותו‭ ‬פחותה‭, ‬כגון‭: ‬יין‭ ‬שנשאר‭ ‬מגולה‭ [‬ללא‭ ‬כיסוי‭] ‬לילה‭ ‬שלם‭ [‬אפילו‭ ‬במקום‭ ‬שלא‭ ‬חוששים‭ ‬לדין‭ ‬יין‭ ‬מגולה‭ – ‬אין‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬כזה‭]. ‬ולכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬אפי‭' ‬בשעה‭ ‬מועטת‭.‬

יין‭ ‬מגולה

יא‭. ‬ יין‭ ‬מגולה‭ ‬שאין‭ ‬לקדש‭ ‬עליו‭ ‬הוא‭ ‬יין‭ ‬שעמד‭ ‬לילה‭ ‬שלם‭ ‬ללא‭ ‬כיסוי‭ ‬בחוץ‭. ‬ואפילו‭ ‬יין‭ ‬שעמד‭ ‬ללא‭ ‬כיסוי‭ ‬במזנון‭ ‬או‭ ‬במקרר‭ ‬סגור‭ ‬נקרא‭ ‬יין‭ ‬מגולה‭ ‬ואין‭ ‬לקדש‭ ‬עליו‭.‬

יין‭ ‬מגולה‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק

יב‭. ‬ אין‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מגולה‭ ‬דווקא‭ ‬כשיש‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬אחר‭ ‬או‭ ‬פת‭ ‬לקדש‭ ‬עליהם‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬אחר‭ ‬או‭ ‬פת‭ – ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מגולה‭.‬

שיעור‭ ‬הגילוי

יג‭. ‬ מותר‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬שעמד‭ ‬מגולה‭ ‬שעה‭ ‬קלה‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬שעמד‭ ‬מגולה‭ ‬שעה‭ ‬קלה‭ ‬וגם‭ ‬יין‭ ‬אחר‭ – ‬עדיף‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬אחר‭.‬

יין‭ ‬חמוץ

יד‭. ‬ יין‭ ‬שריחו‭ ‬ריח‭ ‬חומץ‭ ‬וטעמו‭ ‬טעם‭ ‬יין‭ – ‬מקדשין‭ ‬עליו‭, ‬אולם‭ ‬יין‭ ‬שנתחמץ‭ ‬וטעמו‭ ‬טעם‭ ‬חומץ‭ – ‬אין‭ ‬מקדשין‭ ‬עליו‭.‬

יין‭ ‬שריחו‭ ‬רע

טו‭. ‬ אין‭ ‬מקדשין‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬ריח‭ ‬רע‭ [‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬החמיץ‭] ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬הסריח‭ ‬קצת‭ ‬מחמת‭ ‬שהיה‭ ‬בכלי‭ ‬מאוס‭ ‬או‭ ‬שעולה‭ ‬ממנו‭ ‬ריח‭ ‬רע‭ ‬שקיבל‭ ‬מן‭ ‬החבית‭.‬

יין‭ ‬עם‭ ‬נקודות‭ ‬לבנות

טז‭. ‬ יין‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬קמחין‭, ‬דהיינו‭ ‬נקודות‭ ‬לבנות‭, ‬אם‭ ‬רוצה‭ ‬לקדש‭ ‬עליו‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬לסננו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ואסור‭ ‬לסננו‭ ‬בשבת‭.‬

יין‭ ‬מבושל

יין‭ ‬מבושל‭ ‬או‭ ‬מעורב‭ ‬עם‭ ‬ממתיק

יז‭. ‬ יין‭ ‬מבושל‭ ‬וכן‭ ‬יין‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬דבש‭ ‬או‭ ‬סוכר‭, ‬לדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ – ‬אין‭ ‬מקדשין‭ ‬עליו‭. ‬ומרן‭ ‬בשולחן‭ ‬ערוך‭ ‬הביא‭ ‬שתי‭ ‬דעות‭: ‬בדעת‭ "‬סתם‭" ‬כתב‭ ‬שמקדשין‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מבושל‭ ‬ועל‭ ‬יין‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬דבש‭, ‬ובדעת‭ "‬יש‭ ‬אומרים‭" ‬כתב‭ ‬שאין‭ ‬מקדשין‭ ‬עליהם‭. ‬והלכה‭ – ‬כדעת‭ ‬ה‭"‬סתם‭" ‬שמותר‭ ‬לקדש‭ ‬עליהן‭. ‬אמנם‭, ‬הנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ – ‬צריכים‭ ‬להחמיר‭ ‬כמותו‭.‬

יין‭ ‬מפוסטר

יח‭. ‬ מותר‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מפוסטר‭ ‬כשם‭ ‬שמותר‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מבושל‭. ‬והנוהגים‭ ‬כדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭ – ‬צריכים‭ ‬להחמיר‭ ‬ולא‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מפוסטר‭.‬

מי‭ ‬שאינו‭ ‬מקדש‭ ‬על‭ ‬מבושל

יט‭.‬ הנוהג‭ ‬כדעת‭ ‬הרמב‭"‬ם‭, ‬ואינו‭ ‬מקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬מבושל‭ ‬או‭ ‬מפוסטר‭ ‬וכו‭' – ‬יכול‭ ‬לשמוע‭ ‬ולצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬שעושה‭ ‬חברו‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬כזה‭, ‬למרות‭ ‬שלשיטתו‭ ‬היין‭ ‬שחברו‭ ‬מקדש‭ ‬עליו‭ ‬אינו‭ ‬יין‭.‬

קידוש‭ ‬בְּשֵׁכָר

קידוש‭ ‬על‭ ‬שכר

כ‭.‬ מותר‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬רק‭ ‬כשאין‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬ואין‭ ‬אפשרות‭ ‬להשיג‭ ‬יין‭, ‬וכפי‭ ‬שמוגדר‭ ‬בהלכה‭: "‬אין‭ ‬בעיר‭ ‬יין‭" [‬ואף‭ ‬ביום‭ ‬אין‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬יין‭], ‬אבל‭ ‬יש‭ ‬להשתדל‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬גם‭ ‬בקידוש‭ ‬היום‭. ‬וכשמקדשים‭ ‬על‭ ‬שֵׁכָר‭ – ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שיש‭ ‬בה‭ ‬לפחות‭ ‬רביעית‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬כוסית‭ ‬קטנה‭, ‬ומרביעית‭ ‬זו‭ ‬צריך‭ ‬לשתות‭ ‬את‭ ‬רובה‭ ‬או‭ ‬לפחות‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭". ‬אם‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ ‬לשתות‭ ‬מלא‭ ‬לוגמיו‭ ‬קוניאק‭ ‬וכדו‭' – ‬יתן‭ ‬לכל‭ ‬בני‭ ‬הבית‭ ‬לשתות‭ ‬מכוס‭ ‬זו‭ ‬עד‭ ‬שכולם‭ ‬יחד‭ ‬ישתו‭ ‬את‭ ‬רוב‭ ‬הכוס‭ ‬או‭ ‬לפחות‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭".‬

כא‭.‬ ‭ ‬דיני‭ ‬קידוש‭ ‬על‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭ ‬הובאו‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬ט‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬ק‭'-‬ק‭"‬ב‭.‬

דיני‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש

כוס‭ ‬מחזיק‭ ‬רביעית

כב‭. ‬ כוס‭ ‬הקידוש‭ ‬צריכה‭ ‬להכיל‭ ‬לפחות‭ ‬כמות‭ ‬יין‭ ‬של‭ ‬רביעית‭ ‬הלוג‭. ‬ונחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬האחרונים‭ ‬כמה‭ ‬היא‭ ‬רביעית‭. ‬י‭"‬א‭ ‬כ‭-‬86‭ ‬גרם‭, ‬וסימנך‭ ‬בגימטריה‭: ‬כו‭"‬ס‭, ‬וי‭"‬א‭ ‬כ‭-‬150‭ ‬גרם‭, ‬וסימנך‭ ‬בגימטריה‭: ‬כו‭"‬ס‭ ‬הגו‭"‬ן‭. ‬ואנו‭ ‬נוהגים‭ ‬כדעה‭ ‬הראשונה‭ ‬ששיעור‭ ‬רביעית‭ ‬הוא‭ ‬86‭ ‬גרם‭, ‬והמחמיר‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬הברכה‭.‬

כוס‭ ‬מלאה‭ ‬מתחילת‭ ‬הברכה

כג‭. ‬ שיעור‭ ‬זה‭ ‬של‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭, ‬צריך‭ ‬שיהיה‭ ‬בכוס‭ ‬כבר‭ ‬בתחילת‭ ‬הברכה‭ ‬ואין‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬אמירת‭ ‬הברכה‭.‬

מכסה‭ ‬של‭ ‬סיר‭ ‬ככוס‭ ‬ברכה

כד‭. ‬ לכתחילה‭ ‬עדיף‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬ממש‭, ‬אולם‭ ‬מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬לקידוש‭ – ‬יכול‭ ‬לתת‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬במכסה‭ ‬של‭ ‬סיר‭ ‬וכד‭', ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שכיסוי‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬מיועד‭ ‬להיות‭ ‬כלי‭ ‬קיבול‭.‬

קידוש‭ ‬בבקבוק

כה‭. ‬ כתב‭ ‬הרמ‭"‬א‭ ‬שאין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שפיו‭ ‬צר‭, ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לתת‭ ‬את‭ ‬עיניו‭ ‬ביין‭. ‬אמנם‭, ‬אחרונים‭ ‬חלקו‭ ‬ואמרו‭ ‬שאין‭ ‬צריך‭ ‬לתת‭ ‬את‭ ‬עיניו‭ ‬ביין‭ ‬אלא‭ ‬בכוס‭ ‬עצמה‭, ‬ולכן‭ ‬אם‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬למצוא‭ ‬כוס‭ ‬רגילה‭ ‬בקלות‭ – ‬מותר‭ ‬לקדש‭ ‬גם‭ ‬עם‭ ‬בקבוק‭ ‬וכדו‭'. ‬ולכו‭"‬ע‭, ‬אם‭ ‬הבקבוק‭ ‬עשוי‭ ‬מזכוכית‭ ‬שקופה‭ – ‬מותר‭ ‬לקדש‭ ‬עמו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬כשמקדש‭ ‬עם‭ ‬בקבוק‭ – ‬צריך‭ ‬להקפיד‭ ‬לכתחילה‭ ‬שיהיה‭ ‬מלא‭ ‬עד‭ ‬סופו‭ [‬כפי‭ ‬שיתבאר‭ ‬לקמן‭].‬

הדחה

הדחת‭ ‬ושטיפת‭ ‬הכוס

כו‭. ‬ צריך‭ ‬להדיח‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש‭ ‬מבפנים‭ ‬ולשוטפה‭ ‬מבחוץ‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭, ‬וכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬כיצד‭ ‬הוא‭ ‬עושה‭? ‬לוקח‭ ‬כוס‭ ‬שהוא‭ ‬מחזיק‭ ‬רביעית‭ ‬או‭ ‬יתר‭, ‬ומדיחו‭ ‬מבפנים‭ ‬ושוטפו‭ ‬מבחוץ‭ ‬וממלאהו‭ ‬יין‭".‬

דרך‭ ‬הדחה‭ ‬ושטיפה

כז‭. ‬ מדיח‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬מבפנים‭ ‬בעזרת‭ ‬היד‭ ‬ושטיפה‭ ‬מבחוץ‭ ‬במים‭, ‬ובשטיפה‭ ‬מבחוץ‭-‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לנקותה‭ ‬בעזרת‭ ‬היד‭.‬

כוס‭ ‬נקיה

כח‭. ‬ יש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭: ‬ששטיפה‭ ‬צריך‭ ‬רק‭ ‬אם‭ ‬הכוס‭ ‬מלוכלך‭ ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬הכוס‭ ‬נקי‭ – ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬שטיפה‭ ‬והדחה‭. ‬ולהלכה‭:‬‭ ‬לכתחילה‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬היתה‭ ‬הכוס‭ ‬בארון‭ – ‬צריכה‭ ‬גם‭ ‬שטיפה‭ ‬וגם‭ ‬הדחה‭, ‬ובדיעבד‭ – ‬מקילים‭.‬

כוס‭ ‬פלסטיק

כט‭.‬ גם‭ ‬כוס‭ ‬פלסטיק‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭ ‬טעונה‭ ‬שטיפה‭ ‬והדחה‭ ‬כנ‭"‬ל‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬מקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬פלסטיק‭ ‬שהייתה‭ ‬עטופה‭ ‬באריזת‭ ‬ניילון‭ – ‬אין‭ ‬חובה‭ ‬להדיחה‭ ‬ולשטפה‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬טוב‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ ‬גם‭ ‬בכוס‭ ‬כזו‭ ‬כמבואר‭ ‬בסעיף‭ ‬הקודם‭.‬

ניקוי‭ ‬כוס‭ ‬במטלית

ל‭.‬ אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לשטוף‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬במים‭ – ‬יכול‭ ‬לנקות‭ ‬אותה‭ ‬יפה‭ ‬יפה‭ ‬במטלית‭, ‬ודי‭ ‬בכך‭.‬

כוס‭ ‬עם‭ ‬שמות‭ ‬קודש

לא‭. ‬ כוס‭ ‬שחקוקים‭ ‬או‭ ‬מוטבעים‭ ‬בתוכה‭ ‬שמות‭ ‬קודש‭ ["‬כוס‭ ‬הנהרות‭"] – ‬יש‭ ‬להיזהר‭ ‬לנקותה‭ ‬בספוג‭ ‬חדש‭ ‬ולא‭ ‬בספוג‭ ‬מלוכלך‭, ‬מפני‭ ‬קדושת‭ ‬השמות‭ ‬שבה‭.‬

דין‭ ‬פגום

כוס‭ ‬שאינה‭ ‬פגומה

לב‭. ‬ כוס‭ ‬של‭ ‬קידוש‭ – ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬לא‭ ‬פגומה‭, ‬דהיינו‭ ‬שלא‭ ‬שתו‭ ‬ישירות‭ ‬ממנה‭. ‬וכן‭ ‬הבקבוק‭ ‬ממנו‭ ‬מזגו‭ ‬יין‭ ‬אל‭ ‬הכוס‭ ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬כזה‭ ‬שלא‭ ‬שתו‭ ‬ישירות‭ ‬ממנו‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬אם‭ ‬טעם‭ ‬יין‭ ‬מהבקבוק‭ ‬ע‭"‬מ‭ ‬לבודקו‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬טעים‭ – ‬הבקבוק‭ ‬פגום‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬מזגו‭ ‬מן‭ ‬הבקבוק‭ ‬לכוס‭ ‬אחרת‭ – ‬מותר‭ ‬למזוג‭ ‬ממנו‭ ‬גם‭ ‬לכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬ולקדש‭.‬

חבית‭ ‬ששתו‭ ‬ממנה

לג‭. ‬ חבית‭ ‬גדולה‭ ‬של‭ ‬יין‭ ‬ששתו‭ ‬ישירות‭ ‬ממנה‭ – ‬לא‭ ‬נפגמה‭, ‬ומותר‭ ‬לקחת‭ ‬ממנה‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭.‬

פגימת‭ ‬המים‭ ‬שנותנים‭ ‬בכוס

לד‭. ‬ מים‭ ‬למזיגת‭ ‬כוס‭ ‬קידוש‭ ‬צריכים‭ ‬להיות‭ ‬כאלה‭ ‬שלא‭ ‬שתו‭ ‬מהם‭ ‬ולא‭ ‬נפגמו‭, ‬ואם‭ ‬שתו‭ ‬מהם‭ – ‬אין‭ ‬לתת‭ ‬אותם‭ ‬בכוס‭ ‬קידוש‭.‬

קידוש‭ ‬על‭ ‬שאריות‭ ‬הכוס

לה‭. ‬ כוס‭ ‬ששתו‭ ‬ממנה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ונשאר‭ ‬בה‭ ‬יין‭ – ‬אסור‭ ‬לקדש‭ ‬עליה‭ ‬בקידוש‭ ‬היום‭, ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬אסור‭ ‬להבדיל‭ ‬עליה‭ [‬וראה‭ ‬סעי‭' ‬מ‭'].‬

דרך‭ ‬השימוש‭ ‬ביין‭ ‬שלא‭ ‬יפגם

לו‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬מספיק‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬היום‭ ‬וצריך‭ ‬להשתמש‭ ‬ביין‭ ‬של‭ ‬הלילה‭ ‬גם‭ ‬לקידוש‭ ‬היום‭ – ‬ישפוך‭ ‬מעט‭ ‬יין‭ ‬מכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬לכוס‭ ‬אחרת‭ ‬וישתה‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭ ‬האחרת‭.‬

טעימה‭ ‬באצבע

לז‭. ‬ טעימה‭ ‬באצבע‭ – ‬אינה‭ ‬פוגמת‭ ‬את‭ ‬הכוס‭. ‬ומי‭ ‬שטעם‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬באצבעו‭, ‬כמו‭ ‬שעושים‭ ‬ב‭"‬ברית‭ ‬מילה‭" ‬ששמים‭ ‬את‭ ‬האצבע‭ ‬בכוס‭ ‬ונותנים‭ ‬בפי‭ ‬התינוק‭ – ‬לא‭ ‬פגם‭ ‬את‭ ‬הכוס‭.‬

שתיה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬קש

לח‭. ‬ שתיה‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭ ‬או‭ ‬מן‭ ‬הבקבוק‭ ‬באמצעות‭ ‬קש‭ – ‬יש‭ ‬לומר‭ ‬שדומה‭ ‬לטעימה‭ ‬באצבע‭ ‬ואינה‭ ‬פוגמת‭ ‬את‭ ‬היין‭.‬

שפך‭ ‬לידו‭ ‬ושתה

לט‭. ‬ מי‭ ‬שטעם‭ ‬מהיין‭ ‬בידו‭, ‬כלומר‭, ‬שפך‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬לתוך‭ ‬כף‭ ‬ידו‭ ‬ושתה‭ – ‬לא‭ ‬פגם‭ ‬את‭ ‬הכוס‭.‬

קידוש‭ ‬בדיעבד‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬פגומה

מ‭. ‬ אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬פגומה‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לתקנה‭ ‬ביין‭ ‬או‭ ‬במים‭ [‬כפי‭ ‬שיתבאר‭ ‬לקמן‭], ‬וכמו‭ ‬כן‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭ – ‬יכול‭ ‬בדיעבד‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬הפגומה‭, ‬ובלבד‭ ‬שיהיה‭ ‬בה‭ ‬שיעור‭ ‬רביעית‭.‬

תקנת‭ ‬כוס‭ ‬פגום

תיקון‭ ‬כוס‭ ‬או‭ ‬בקבוק‭ ‬פגומים

מא‭. ‬ אפשר‭ ‬לתקן‭ ‬כוס‭ ‬או‭ ‬בקבוק‭ ‬ששתו‭ ‬ישירות‭ ‬מהם‭ ‬ונפגמו‭ ‬ולקדש‭ ‬עליהם‭, ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הוספת‭ ‬מעט‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬מים‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬אין‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ ‬אלא‭ ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬אחר‭.‬

כוס‭ ‬שבורה

כוס‭ ‬שבורה

מב‭. ‬ כוס‭ ‬של‭ ‬קידוש‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬שלימה‭. ‬ואין‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שבורה‭ ‬או‭ ‬סדוקה‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שיש‭ ‬בה‭ ‬חסרון‭ ‬מועט‭ ‬או‭ ‬פגימה‭ ‬בשפתה‭, ‬וכן‭ ‬אפי‭' ‬אם‭ ‬יש‭ ‬שבר‭ ‬בבסיסה‭ – ‬נקראת‭ ‬כוס‭ ‬פגומה‭.‬

הגבהת‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש

כוס‭ ‬מלאה

מג‭. ‬ יש‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש‭ ‬עד‭ ‬שהיין‭ ‬יגיע‭ ‬לשפתה‭, ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬מספיק‭ ‬יין‭ ‬כדי‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬לגמרי‭ – ‬ניתן‭ ‬להכניס‭ ‬לתוכה‭ ‬אגוז‭ ‬או‭ ‬סוכריה‭ ‬וכדו‭' ‬כדי‭ ‬שהיין‭ ‬יגיע‭ ‬לשפתה‭.‬

קידוש‭ ‬בדיעבד‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬חסרה

מד‭. ‬ בדיעבד‭ ‬אף‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬ביין‭ – ‬יקדש‭ ‬עליה‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬הפת‭, ‬ובלבד‭ ‬שיהיה‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬בשיעור‭ ‬רביעית‭.‬

נתינת‭ ‬היין‭ ‬לכוס‭ ‬לשם‭ ‬ברכה

מה‭. ‬ נוהגים‭ ‬להחמיר‭ ‬ליתן‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬מהבקבוק‭ ‬ישירות‭ ‬לכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬לשם‭ ‬ברכה‭, ‬ולא‭ ‬למלאת‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש‭ ‬מיין‭ ‬שניתנו‭ ‬לשאר‭ ‬הכוסות‭ ‬למטרות‭ ‬אחרות‭ ‬שאינן‭ ‬לשם‭ ‬ברכה‭.‬

נתינת‭ ‬היין‭ ‬לכוס‭ ‬סמוך‭ ‬לברכה

מו‭. ‬ נוהגים‭ ‬להחמיר‭ ‬ליתן‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬לכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬סמוך‭ ‬ככל‭ ‬שניתן‭ ‬לברכה‭.‬

מז‭. ‬ בעניין‭ ‬מזיגת‭ ‬מים‭ ‬ליין‭ ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬סעיפים‭ ‬ו‭'-‬י‭'.‬

הגשת‭ ‬הכוס‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬אחר

מח‭. ‬ טוב‭ ‬שאדם‭ ‬אחר‭ ‬ימזוג‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬לכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬ויגיש‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬בשתי‭ ‬ידיו‭ ‬למקדש‭. ‬וצריך‭ ‬המקדש‭ ‬לקבל‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬בשתי‭ ‬ידיו‭, ‬להראות‭ ‬חביבות‭ ‬הכוס‭.‬

אחיזת‭ ‬הכוס

מט‭.‬ אחר‭ ‬שקיבל‭ ‬המקדש‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬בשתי‭ ‬ידיו‭, ‬יאחז‭ ‬אותה‭ ‬ביד‭ ‬ימין‭ ‬ללא‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭, ‬מכמה‭ ‬סיבות‭: ‬א‭.‬‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהא‭ ‬נראה‭ ‬כמשא‭. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬מעלה‭ ‬מיוחדת‭ ‬בימין‭.‬

יד‭ ‬תומכת‭ ‬באחיזת‭ ‬הכוס

נ‭.‬ אין‭ ‬לתמוך‭ ‬את‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬האוחזת‭ ‬בכוס‭ ‬ביד‭ ‬שמאל‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭, ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬כן‭ ‬המקדש‭ ‬חלש‭ ‬ביותר‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬ביד‭ ‬ימין‭ ‬לבדה‭. ‬ולמרות‭ ‬שיש‭ ‬אומרים‭ ‬שמותר‭ ‬לתמוך‭ ‬את‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬ביד‭ ‬שמאל‭, ‬ויש‭ ‬להקפיד‭ ‬שרק‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭ ‬לא‭ ‬תיגע‭ ‬בכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭, ‬מכל‭ ‬מקום‭ – ‬אין‭ ‬לסמוך‭ ‬על‭ ‬קולא‭ ‬זו‭, ‬וכל‭ ‬תמיכה‭ ‬של‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭ ‬אסורה‭ (‬אא‭"‬כ‭ ‬הוא‭ ‬חלש‭ ‬כאמור‭).‬

איטר

נא‭. ‬ איטר‭ ‬יד‭ ‬ימינו‭ – ‬יאחז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬ביד‭ ‬ימינו‭ ‬כשאר‭ ‬כל‭ ‬אדם‭ ‬ולא‭ ‬ביד‭ ‬שמאלו‭.‬

הגבהת‭ ‬הכוס

נב‭. ‬ יגביה‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬לפחות‭ ‬טפח‭ ‬מעל‭ ‬לשולחן‭, ‬שנאמר‭: "‬כוס‭ ‬ישועות‭ ‬אשא‭ ‬ובשם‭ ‬ה‭' ‬אקרא‭". ‬וכן‭ ‬משום‭ ‬שבהגבהת‭ ‬הכוס‭ ‬היא‭ ‬נראית‭ ‬וניכרת‭ ‬למסובים‭ ‬שהיא‭ ‬כוס‭ ‬הברכה‭. ‬וטוב‭ ‬יותר‭ ‬להגביהה‭ ‬עד‭ ‬כנגד‭ ‬החזה‭, ‬ויש‭ ‬לכך‭ ‬טעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭.‬

דרך‭ ‬האחיזה

נג‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬לאחוז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬בראשי‭ ‬אצבעותיו‭, ‬כך‭ ‬שאצבעותיו‭ ‬יקיפו‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬כמו‭ ‬עלי‭ ‬הכותרת‭ ‬המקיפים‭ ‬את‭ ‬פרח‭ ‬השושנה‭. ‬ובכוס‭ ‬שיש‭ ‬לה‭ ‬רגלית‭, ‬יעביר‭ ‬את‭ ‬הרגלית‭ ‬בין‭ ‬אצבעותיו‭ ‬ויאחז‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬באצבעותיו‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שצריך‭ ‬להניח‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬כך‭ ‬שתשב‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬ראשי‭ ‬אצבעותיו‭.‬

ולהלכה‭:‬‭ ‬יניח‭ ‬את‭ ‬בסיס‭ ‬הכוס‭ ‬על‭ ‬כף‭ ‬ידו‭, ‬ויזקוף‭ ‬את‭ ‬אצבעותיו‭ ‬סביב‭ ‬לכוס‭.‬

קידוש‭ ‬בכוס‭ ‬נאה

כוס‭ ‬מהודרת

נד‭. ‬ ראוי‭ ‬להדר‭ ‬בכלים‭ ‬המשמשים‭ ‬למצוות‭ ‬ככל‭ ‬שניתן‭, ‬כמו‭ ‬שנאמר‭: "‬זה‭ ‬אלי‭ ‬ואנוהו‭", ‬ולכן‭ ‬יש‭ ‬להדר‭ ‬גם‭ ‬בכוס‭ ‬הקידוש‭.‬

מעלות‭ ‬בכוסות

נה‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לפניו‭ ‬כוסות‭ ‬מסוגים‭ ‬שונים‭: ‬כוס‭ ‬מזהב‭ ‬ומכסף‭ ‬וכוס‭ ‬מזכוכית‭ ‬ומפלסטיק‭ ‬וכוס‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬הנאה‭ ‬ביותר‭, ‬דהיינו‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬הזהב‭. ‬אין‭ ‬לו‭ ‬מזהב‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬מכסף‭. ‬אין‭ ‬לו‭ ‬מכסף‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬זכוכית‭. ‬אין‭ ‬לו‭ ‬זכוכית‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬פלסטיק‭. ‬אין‭ ‬לו‭ ‬מפלסטיק‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭.‬

כוס‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭ ‬מהודרת

נו‭. ‬ המקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭ – ‬יבחר‭ ‬כוס‭ ‬חד‭ ‬פעמית‭ ‬מהודרת‭ ‬ויפה‭ ‬ככל‭ ‬שימצא‭, ‬משום‭ ‬שגם‭ ‬בזה‭ ‬שייך‭ "‬זה‭ ‬אלי‭ ‬ואנוהו‭".‬

כוס‭ ‬שתספיק‭ ‬לכל

נז‭. ‬ כשבני‭ ‬ביתו‭ ‬מרובים‭ ‬ורוצה‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬שתספיק‭ ‬לכולם‭, ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬זכוכית‭ ‬גדולה‭ ‬שתספיק‭ ‬לכל‭, ‬או‭ ‬כוס‭ ‬כסף‭ ‬שלא‭ ‬תספיק‭ ‬לכל‭ – ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬זכוכית‭ ‬למרות‭ ‬שחשיבותה‭ ‬פחותה‭.‬

כוס‭ ‬כסף‭ ‬ובתוכו‭ ‬פלסטיק

נח‭. ‬ מותר‭ ‬לקדש‭ ‬בכוס‭ ‬כסף‭ ‬שבתוכה‭ ‬כוסית‭ ‬פלסטיק‭ ‬שבסיסה‭ ‬מעוגל‭ ‬ואינה‭ ‬עומדת‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭, ‬ובלבד‭ ‬שישתה‭ ‬מהכוס‭ ‬הפנימית‭ ‬בעודה‭ ‬בתוך‭ ‬הכוס‭ ‬החיצונה‭.‬

נט‭. ‬ בדין‭ ‬קידוש‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬ט‭"‬ז‭ ‬סעי‭' ‬ק‭"‬ז‭-‬ק‭"‬י‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים