חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬יג – ברכת‭ ‬ההדלקה

נוסח‭ ‬הברכה

א‭. ‬ נוסח‭ ‬ברכת‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בשבת‭ ‬הוא‭: "‬ברוך‭… ‬אשר‭ ‬קדשנו‭ ‬במצוותיו‭ ‬וצוונו‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬שבת‭". ‬ביום‭-‬טוב‭ ‬נוסח‭ ‬הברכה‭: "… ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭-‬טוב‭". ‬וכאשר‭ ‬חל‭ ‬יום‭-‬טוב‭ ‬בשבת‭ ‬מברכים‭: "‬ברוך‭… ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬ויום‭-‬טוב‭" [‬וראה‭ ‬להלן‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ב‭].‬

ציווי‭ ‬על‭ ‬ההדלקה

ב‭. ‬ החובה‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬ויו‭"‬ט‭ ‬היא‭ ‬חובה‭ ‬מדרבנן‭, ‬ואעפ‭"‬כ‭ ‬אומרים‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭: "‬אשר‭ ‬קדשנו‭ ‬במצוותיו‭ ‬וציוונו‭", ‬משום‭ ‬שהקב‭"‬ה‭ ‬ציווה‭ ‬אותנו‭ ‬לשמוע‭ ‬בקול‭ ‬דברי‭ ‬חכמים‭ ‬ולגזרותיהם‭ ‬ולתקנותיהם‭ ‬והם‭ ‬שתיקנו‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬אלו‭.‬

נוסח‭ ‬הברכה‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬שבת

ג‭. ‬ בשעת‭ ‬ההדלקה‭, ‬אומרים‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭: "‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬שבת‭", ‬למרות‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬נכנסה‭ ‬שבת‭ ‬ועדיין‭ ‬לא‭ ‬נהנים‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭ ‬בשבת‭ ‬עצמה‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬אפשרות‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬בשבת‭ ‬עצמה‭.‬

תוספת‭ ‬המילה‭: "‬קודש‭"‬

ד‭. ‬ אין‭ ‬להוסיף‭ ‬בנוסח‭ ‬הברכה‭ ‬את‭ ‬המילה‭: "‬קודש‭" ‬כך‭ ‬שיהיה‭ ‬נוסח‭ ‬הברכה‭: "‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭".‬

הדלקה‭ ‬לאשה‭ ‬שאינה‭ ‬טהורה

ה‭. ‬ אשה‭ ‬שאיננה‭ ‬טהורה‭ – ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬וכן‭ ‬על‭ ‬נרות‭ ‬חנוכה‭, ‬ויכולה‭ ‬להתפלל‭ ‬ולקרוא‭ ‬בתורה‭ ‬כמנהגה‭. ‬ולמרות‭ ‬שיש‭ ‬אומרים‭ ‬שאינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬וחנוכה‭ – ‬אין‭ ‬הלכה‭ ‬כמותם‭.‬

כוונה‭ ‬על‭ ‬אור‭ ‬החשמל

ו‭. ‬ בברכת‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬צריך‭ ‬לכוון‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬אור‭ ‬החשמל‭ ‬שבחדרים‭ ‬השונים‭ ‬ובמטבח‭.‬

מתי‭ ‬מברכים‭ ‬על‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות

זמן‭ ‬הברכה

ז‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שכדי‭ ‬שהברכה‭ ‬תהיה‭ "‬עובר‭ ‬לעשייתן‭" ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭, ‬כמו‭ ‬בכל‭ ‬המצוות‭ ‬שבהן‭ ‬מברכים‭ ‬לפני‭ ‬מעשה‭ ‬המצווה‭. ‬ויש‭ ‬חולקים‭ ‬ואומרים‭ ‬שצריכה‭ ‬להדליק‭ ‬ורק‭ ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬לברך‭, ‬משום‭ ‬שבברכה‭ ‬על‭ ‬הנרות‭ ‬האשה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ ‬ואז‭ ‬אסור‭ ‬לה‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭. ‬אמנם‭, ‬כדי‭ ‬שתהיה‭ ‬הברכה‭ "‬עובר‭ ‬לעשייתן‭", ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ ‬צריכה‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬בכפות‭ ‬הידיים‭ ‬או‭ ‬לעצום‭ ‬עיניים‭ [‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להנות‭ ‬מאור‭ ‬הנרות‭], ‬ואחרי‭ ‬הברכה‭ ‬להסיר‭ ‬את‭ ‬הידיים‭ ‬או‭ ‬לפקוח‭ ‬את‭ ‬העיניים‭ ‬ובכך‭ ‬יתקיים‭ "‬עובר‭ ‬לעשייתן‭". ‬אנו‭ ‬פוסקים‭ ‬שבליל‭ ‬שבת‭ ‬אשה‭ ‬קודם‭ ‬תדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬ותעצום‭ ‬את‭ ‬עיניה‭ ‬ותשים‭ ‬את‭ ‬כפות‭ ‬ידיה‭ ‬מול‭ ‬הנרות‭ ‬ותברך‭, ‬ואחר‭-‬כך‭ ‬תפקח‭ ‬עיניה‭ ‬ותראה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ [‬ותתפלל‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬משפחתה‭], ‬מכיון‭ ‬שכך‭ ‬פסק‭ ‬הבא‭"‬ח‭, ‬על‭-‬פי‭ ‬הסוד‭.‬

ומעבר‭ ‬לכך‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭ ‬דבר‭ ‬טוב‭ ‬הוא‭ ‬שאשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬תעצום‭ ‬את‭ ‬העיניים‭ ‬בשעת‭ ‬הברכה‭, ‬מלבד‭ ‬עניין‭ "‬עובר‭ ‬לעשייתן‭". ‬וכך‭ ‬נהגו‭ ‬אמותינו‭ ‬ואמות‭ ‬אמותינו‭, ‬וברכת‭ ‬טוב‭ ‬תבוא‭ ‬על‭ ‬המחזיקות‭ ‬במנהגן‭, ‬ואין‭ ‬לשנות‭.‬

ברכה‭ ‬לבעל‭ ‬שמדליק

ח‭. ‬ כאשר‭ ‬הבעל‭ ‬מדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ [‬כגון‭ ‬כאשר‭ ‬אשתו‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ ‬מסיבות‭ ‬רפואיות‭ ‬וכדו‭'] – ‬אינו‭ ‬נוהג‭ ‬כמנהג‭ ‬הנשים‭ ‬להדליק‭ ‬ולכסות‭ ‬את‭ ‬הנרות‭ ‬ולעצום‭ ‬את‭ ‬עיניו‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬לברך‭, ‬משום‭ ‬שאינו‭ ‬מקבל‭ ‬שבת‭ ‬בהדלקה‭ ‬זו‭ ‬אלא‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬ולכן‭ – ‬יברך‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬ידליק‭.‬

ברכה‭ ‬סמוך‭ ‬להדלקה

ט‭.‬‭ ‬ אשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬כמנהג‭ ‬גאון‭ ‬עוזנו‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭" ‬ומברכת‭ ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ – ‬צריכה‭ ‬להיזהר‭ ‬לברך‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ ‬ולא‭ ‬לעשות‭ ‬שום‭ ‬פעולה‭ ‬אחרת‭ ‬בינתיים‭. ‬וכן‭ ‬אשה‭ ‬שעושה‭ ‬כמנהג‭ ‬אימה‭ ‬ומברכת‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬מדליקה‭ – ‬צריכה‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬לדבר‭ ‬אחרי‭ ‬הברכה‭ ‬עד‭ ‬שמסיימת‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הנרות‭, ‬כדי‭ ‬שהדיבור‭ ‬לא‭ ‬יהווה‭ ‬הפסק‭ ‬בין‭ ‬הברכה‭ ‬למעשה‭ ‬המצווה‭.‬

התרה‭ – ‬שינוי‭ ‬מנהג

י‭.‬‭ ‬ אשה‭ ‬שנהגה‭ ‬לברך‭ ‬אחרי‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬בעל‭ ‬ה‭ "‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭", ‬ושינתה‭ ‬ממנהגה‭ ‬והייתה‭ ‬מברכת‭ ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭ ‬ורוצה‭ ‬לחזור‭ ‬למנהג‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭" ‬ולברך‭ ‬אחרי‭ ‬ההדלקה‭ – ‬אינה‭ ‬צריכה‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭.‬

כיבוי‭ ‬הגפרור‭ ‬אחר‭ ‬ההדלקה

יא‭. ‬ לאחר‭ ‬שתסיים‭ ‬הדלקת‭ ‬כל‭ ‬הנרות‭ – ‬תיכף‭ ‬ומיד‭ ‬תניח‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭, ‬או‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬שהדליקה‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הנרות‭, ‬כדי‭ ‬שיכבה‭ ‬מאליו‭. ‬ותניח‭ ‬ידיה‭ ‬על‭ ‬עיניה‭ ‬ותעצום‭ ‬עיניה‭ ‬ותברך‭, ‬ומיד‭ ‬אחרי‭ ‬הברכה‭, ‬תפתח‭ ‬עיניה‭ ‬ותראה‭ ‬זריחת‭ ‬אור‭ ‬הנרות‭ ‬והתפשטות‭ ‬אורן‭ ‬במקום‭ ‬ההוא‭.‬

תנאי‭ ‬בכיבוי‭ ‬הגפרור

יב‭. ‬ אשה‭ ‬החוששת‭ ‬שהנחת‭ ‬הגפרור‭ ‬מידה‭ ‬תגרום‭ ‬שריפה‭ ‬וכדו‭' – ‬יכולה‭ ‬להתנות‭ ‬לפני‭ ‬ההדלקה‭ ‬שאינה‭ ‬מקבלת‭ ‬שבת‭ [‬או‭ ‬חג‭] ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬שתכבה‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭, ‬ותפנה‭ ‬את‭ ‬צורכי‭ ‬ההדלקה‭ ‬המוקצים‭.‬

,‭ ‬אשה‭ ‬ששכחה‭ ‬לברך‭ ‬או‭ ‬להדליק‭ ‬

ברכה‭ ‬בנרות‭ ‬דולקים

יג‭. ‬ אשה‭ ‬ששכחה‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬הדלקת‭ ‬הנר‭ – ‬יכולה‭ ‬לברך‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬שלא‭ ‬קבלה‭ ‬עליה‭ ‬שבת‭ ‬ועדיין‭ ‬היא‭ ‬יכולה‭ ‬להדליק‭ (‬מעט‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭).‬

הדלקה‭ ‬אחר‭ ‬ציבור‭ ‬שקיבל‭ ‬שבת

יד‭. ‬ אשה‭ ‬ששכחה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ונזכרה‭ ‬לפני‭ ‬שקיעה‭, ‬אך‭ ‬אחרי‭ ‬שבעלה‭ ‬או‭ ‬רוב‭ ‬הציבור‭ ‬קיבל‭ ‬שבת‭ – ‬יכולה‭ ‬לומר‭ ‬לנכרי‭ ‬להדליק‭ ‬עבורה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭, ‬ותברך‭ ‬על‭ ‬נרות‭ ‬אלה‭.‬

הדלקה‭ ‬בבין‭ ‬השמשות

טו‭. ‬ שכחה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ונזכרה‭ ‬אחרי‭ ‬ששקעה‭ ‬החמה‭ ‬ולפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ [‬כ‭-‬13.5‭ ‬דקות‭ ‬אחר‭ ‬השקיעה‭, ‬והוא‭ ‬זמן‭ ‬הנקרא‭: ‬בין‭ ‬השמשות‭] – ‬יכולה‭ ‬לומר‭ ‬לנכרי‭ ‬להדליק‭ ‬עבורה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬תוכל‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬נרות‭ ‬אלה‭ [‬והתירו‭ ‬לה‭ ‬לומר‭ ‬לנכרי‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הנרות‭, ‬משום‭ ‬שאמירה‭ ‬לנכרי‭ ‬הינה‭ "‬שבות‭", ‬ולא‭ ‬גזרו‭ "‬שבות‭" ‬בבין‭ ‬השמשות‭ ‬אם‭ ‬זה‭ ‬לצורך‭ ‬מצוה‭].‬

הדלקה‭ ‬אחר‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים

טז‭. ‬ שכחה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ונזכרה‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ – ‬אסור‭ ‬לה‭ ‬לומר‭ ‬לגוי‭ ‬להדליק‭ ‬עבורה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭.‬

ברכת‭ ‬שהחיינו ‬על‭ ‬נרות‭ ‬שבת

‭"‬שהחיינו‭" ‬בהדלקת‭ ‬הנר

יז‭. ‬ לא‭ ‬נהגו‭ ‬לברך‭ "‬שהחיינו‭" ‬על‭ ‬קיום‭ ‬מצוה‭ ‬ראשונה‭, ‬ולכן‭ ‬גם‭ ‬כלה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬בפעם‭ ‬ראשונה‭ – ‬לא‭ ‬תברך‭ "‬שהחיינו‭". ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לה‭ ‬פמוטים‭ ‬חדשים‭ ‬ושמחה‭ ‬בהם‭ – ‬תברך‭ "‬שהחיינו‭" ‬לפני‭ ‬שמדליקה‭ ‬את‭ ‬הנרות‭. ‬וכמו‭ ‬כן‭, ‬יכולה‭ ‬ללבוש‭ ‬בגד‭ ‬חדש‭ ‬ולברך‭ ‬עליו‭ "‬שהחיינו‭" ‬ולכוון‭ ‬לפטור‭ ‬את‭ ‬ההדלקה‭ ‬הראשונה‭ ‬של‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬הנוהגות‭ ‬לברך‭ "‬שהחיינו‭" ‬על‭ ‬ההדלקה‭ ‬הראשונה‭ – ‬יש‭ ‬להן‭ ‬על‭ ‬מה‭ ‬לסמוך‭.‬

נר‭ ‬של‭ ‬יום‭-‬טוב

סדר‭ ‬הדלקת‭ ‬הנר‭ ‬ביו‭"‬ט

יח‭. ‬ אשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭-‬טוב‭ – ‬מברכת‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬מדליקה‭, ‬משום‭ ‬שאפילו‭ ‬שקיבלה‭ ‬קדושת‭ ‬יום‭-‬טוב‭ ‬בברכת‭ ‬הנר‭, ‬מותר‭ ‬להדליק‭ (‬ע‭"‬י‭ ‬העברה‭ ‬מאש‭ ‬לאש‭). ‬וצריכה‭ ‬להזהר‭ ‬לא‭ ‬לדבר‭ ‬אחרי‭ ‬הברכה‭ ‬עד‭ ‬שתסיים‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הנרות‭, ‬כדי‭ ‬שהדיבור‭ ‬לא‭ ‬יהווה‭ ‬הפסק‭ ‬בין‭ ‬הברכה‭ ‬למעשה‭ ‬המצווה‭.‬

קבלת‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬בהדלקה

יט‭.‬‭ ‬ אשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬של‭ ‬יום‭-‬טוב‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬מקבלת‭ ‬קדושת‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬בברכה‭, ‬ואחרי‭ ‬שברכה‭ ‬אסור‭ ‬לה‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬גפרור‭ ‬ההדלקה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬המדליקה‭ ‬נרות‭ ‬בערב‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ [‬מברכת‭ ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬מדליקה‭] – ‬לא‭ ‬תכבה‭ ‬את‭ ‬גפרור‭ ‬ההדלקה‭ ‬אלא‭ ‬תניחו‭ ‬מידה‭.‬

זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נר‭ ‬יו‭"‬ט

כ‭.‬‭ ‬ בדיני‭ ‬זמן‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ב‭.‬

‭"‬שהחיינו‭" ‬בהדלקה

כא‭. ‬ ביו‭"‬ט‭ ‬שמברכים‭ "‬שהחיינו‭" ‬בקידוש‭, ‬מברכים‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנר‭ ‬שתי‭ ‬ברכות‭: "‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭-‬טוב‭" ‬וכן‭ "‬שהחיינו‭ ‬וקיימנו‭ ‬והגיענו‭ ‬לזמן‭ ‬הזה‭" [‬ובשביעי‭ ‬של‭ ‬פסח‭ ‬שלא‭ ‬מברכים‭ "‬שהחיינו‭, ‬בקידוש‭ ‬גם‭ ‬בהדלקת‭ ‬הנרות‭ – ‬לא‭ ‬תברך‭]. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬אם‭ ‬מדליקה‭ ‬נרות‭ ‬אחר‭ ‬הקידוש‭ – ‬אינה‭ ‬מברכת‭ "‬שהחיינו‭".‬

כב‭. ‬ גם‭ ‬בראש‭ ‬השנה‭ ‬יש‭ ‬לברך‭: "‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬טוב‭", ‬ולא‭ "‬של‭ ‬יום‭ ‬הזכרון‭" (‬מלבד‭ ‬מנהג‭ ‬חב‭"‬ד‭), ‬ואם‭ ‬ברכה‭ "‬של‭ ‬יום‭ ‬הזיכרון‭" – ‬יצאה‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

כג‭. ‬ ביום‭ ‬הכיפורים‭ ‬מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬כמו‭ ‬בשבת‭, ‬ומברכים‭ ‬על‭ ‬הנרות‭ (‬אחר‭ ‬ההדלקה‭): "‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬הכיפורים‭".‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים