חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬ט – רחיצה‭, ‬טבילה‭ ‬ותספורת‭ ‬בערב‭ ‬שבת

לבישת‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬ורחיצה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת

מצוה‭ ‬לרחוץ‭ ‬לשבת

א‭. ‬ מצווה‭ ‬לרחוץ‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬ומובא‭ ‬בגמ‭' ‬שבת‭: "‬דאמר‭ ‬רב‭ ‬יהודה‭ ‬אמר‭ ‬רב‭: ‬כך‭ ‬היה‭ ‬מנהגו‭ ‬של‭ ‬רבי‭ ‬יהודה‭ ‬בר‭ ‬אלעאי‭: ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬מביאים‭ ‬לו‭ ‬עריבה‭ ‬מלאה‭ ‬חמין‭ ‬ורוחץ‭ ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭, ‬ומתעטף‭, ‬ויושב‭ ‬בסדינין‭ ‬המצויצין‭ ‬ודומה‭ ‬למלאך‭ ‬ד‭' ‬צבאות‭".‬

וכתב‭ ‬הרמב‭"‬ם‭: "‬ארבע‭ ‬דברים‭ ‬נאמרו‭ ‬בשבת‭, ‬שנים‭ ‬מדברי‭ ‬תורה‭ ‬ושנים‭ ‬מדברי‭ ‬סופרים‭, ‬והן‭ ‬מפורשין‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הנביאים‭. ‬שבתורה‭ – ‬זכור‭ ‬ושמור‭. ‬ושנתפרשו‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הנביאים‭ – ‬כבוד‭ ‬ועונג‭, ‬שנא‭': '‬וקראת‭ ‬לשבת‭ ‬עונג‭ ‬לקדוש‭ ‬ה‭' ‬מכובד‭'". ‬ובהלכה‭ ‬ב‭': "‬איזהו‭ ‬כבוד‭? ‬זה‭ ‬שאמרו‭ ‬חכמים‭ ‬שמצוה‭ ‬על‭ ‬אדם‭ ‬לרחוץ‭ ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬בחמין‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬מפני‭ ‬כבוד‭ ‬השבת‭"….‬

ב‭. ‬ המצוה‭ ‬לרחוץ‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬חלה‭ ‬על‭ ‬אנשים‭ ‬ועל‭ ‬נשים‭ ‬כאחד‭.‬

רחיצת‭ ‬כל‭ ‬הגוף

ג‭. ‬ אף‭ ‬שבגמ‭' ‬מוזכר‭ ‬רחיצת‭ (‬פניו‭) ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭, ‬כתבו‭ ‬הראשונים‭ ‬שהלשון‭ ‬לאו‭ ‬דוקא‭ ‬אלא‭ ‬רחיצת‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬רחיצת‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ ‬בחמין‭. ‬ולשון‭ ‬השו‭"‬ע‭ ‬עם‭ ‬תוספת‭ ‬הרמ‭"‬א‭: "‬מצוה‭ ‬לרחוץ‭ (‬כל‭ ‬גופו‭, ‬ואם‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לו‭ – ‬ירחוץ‭) ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬בחמין‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭". ‬להלכה‭ – ‬מצוה‭ ‬לרחוץ‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ ‬בחמין‭ ‬בע‭"‬ש‭, ‬אמנם‭ ‬אדם‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לרחוץ‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ – ‬יכול‭ ‬להסתפק‭ ‬ברחיצת‭ ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ (‬מיהו‭ ‬ברגליו‭ ‬ניתן‭ ‬להקל‭ ‬במקום‭ ‬הצורך‭ ‬‮–‬‭ ‬ראה‭ ‬בסעי‭' ‬הבא‭). ‬וכתב‭ ‬ר‭"‬ת‭: "‬ונקיות‭ ‬הגוף‭ ‬תחדש‭ ‬את‭ ‬נקיות‭ ‬הלב‭, ‬וטינוף‭ ‬הגוף‭ ‬יטנף‭ ‬כמו‭ ‬כן‭ ‬הלב‭".‬

רחיצת‭ ‬הרגליים

ד‭. ‬ המשנ‭"‬ב‭ ‬כתב‭ ‬שלא‭ ‬נהגו‭ ‬להיזהר‭ ‬ברחיצת‭ ‬רגליים‭. ‬ואפשר‭ ‬שהטעם‭ ‬הוא‭ ‬משום‭ ‬שבעבר‭ ‬הלכו‭ ‬יחפים‭ ‬והיה‭ ‬אבק‭ ‬על‭ ‬רגליהם‭, ‬אך‭ ‬כיום‭ ‬נועלים‭ ‬מנעלים‭. ‬מכל‭ ‬מקום‭, ‬להלכה‭: ‬יש‭ ‬לרחוץ‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬רגליו‭, ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬גם‭ ‬טעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭ ‬שטומאת‭ ‬הרגלים‭ ‬עוברת‭ ‬רק‭ ‬ברחיצת‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭.‬

זמן‭ ‬הרחיצה

רחיצה‭ ‬ביום‭ ‬שישי

ה‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמצוה‭ ‬לרחוץ‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬דוקא‭ ‬ביום‭ ‬ו‭', ‬כדי‭ ‬שיהא‭ ‬ניכר‭ ‬שהרחיצה‭ ‬היא‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬וי‭"‬א‭ ‬שבימי‭ ‬שישי‭ ‬הקצרים‭ ‬וכדו‭' ‬אפשר‭ ‬להקדים‭ ‬ולהתרחץ‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬או‭ ‬בליל‭ ‬שישי‭. ‬להלכה‭:‬‭ ‬טוב‭ ‬לרחוץ‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ ‬ביום‭ ‬ו‭' ‬אחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

ו‭. ‬ אם‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לרחוץ‭ ‬גופו‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭ – ‬ירחץ‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬או‭ ‬בליל‭ ‬שישי‭ ‬או‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭, ‬וביום‭ ‬ו‭' ‬לאחר‭ ‬חצות‭ ‬ירחץ‭ ‬לפחות‭ ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭, ‬ואם‭ ‬גם‭ ‬זה‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ – ‬ירחץ‭ ‬לפחות‭ ‬פניו‭ ‬וידיו‭ (‬ברגליו‭ ‬מקילים‭ ‬יותר‭ ‬כמבואר‭ ‬לעיל‭ ‬בסעי‭' ‬ד‭') [‬הדבר‭ ‬מצוי‭ ‬בימי‭ ‬החורף‭ ‬שהימים‭ ‬קצרים‭, ‬ויש‭ ‬שמתרחצים‭ ‬או‭ ‬רוחצים‭ ‬את‭ ‬ילדיהם‭ ‬בליל‭ ‬שישי‭].‬

ז‭. ‬ לפני‭ ‬שיוצא‭ ‬מביתו‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭, ‬טוב‭ ‬שירחץ‭ ‬את‭ ‬פניו‭ ‬או‭ ‬את‭ ‬ידיו‭, ‬ויעשה‭ ‬פעולה‭ ‬מסוימת‭ ‬ממש‭ ‬ביציאתו‭, ‬וזוהי‭ ‬ההכנה‭ ‬שאדם‭ ‬עושה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬מלכתא‭. [‬וראה‭ ‬עוד‭ ‬פרק‭ ‬א‭' ‬סעי‭' ‬ה‭'].‬

מצוה‭ ‬בחמין

רחיצה‭ ‬בחמין

ח‭. ‬ מצווה‭ ‬לרחוץ‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬בחמין‭.‬

ט‭.‬‭ ‬ לגבי‭ ‬רחיצה‭ ‬במים‭ ‬פושרים‭ ‬יש‭ ‬מסתפקים‭ ‬אם‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬רחיצה‭ ‬לשבת‭, ‬ולדעת‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ ‬צריך‭ ‬לרחוץ‭ ‬בחמין‭ ‬ממש‭ ‬בין‭ ‬בקיץ‭ ‬ובין‭ ‬בחורף‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬ישתדל‭ ‬שלפחות‭ ‬את‭ ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬ירחץ‭ ‬בחמין‭ ‬ממש‭.‬

י‭. ‬ הרוחץ‭ ‬במים‭ ‬קרים‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬רחיצה‭ ‬לשבת‭ ‬לכל‭ ‬הדעות‭.‬

טבילה‭ ‬בחמין

יא‭. ‬ ראה‭ ‬להלן‭ ‬סע‭' ‬כ‭"‬ז‭ ‬בדין‭ ‬טבילה‭ ‬במקווה‭ ‬חם‭ ‬אם‭ ‬מועילה‭ ‬כרחיצה‭.‬

רחיצה‭ ‬לאבל

יב‭. ‬ אבל‭ ‬תוך‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬האבלות‭ – ‬אסור‭ ‬ברחיצה‭ ‬ובטבילה‭, ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬גם‭ ‬ברחיצה‭ ‬וטבילה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬לכן‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שבתוך‭ ‬השבעה‭ – ‬לא‭ ‬ירחץ‭ ‬כל‭ ‬גופו‭ (‬אפי‭' ‬במים‭ ‬קרים‭) ‬אלא‭ ‬ירחץ‭ ‬כשעה‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭ ‬את‭ ‬פניו‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬בלבד‭, ‬במים‭ ‬חמים‭.‬

רחיצה‭ ‬בסבון

יג‭. ‬ בעבר‭ ‬היו‭ ‬נוהגים‭ ‬לסוך‭ ‬את‭ ‬הגוף‭ ‬בשמן‭ ‬זית‭ ‬אחרי‭ ‬הרחיצה‭, ‬כדי‭ ‬לחזקו‭, ‬וכך‭ ‬היו‭ ‬עושים‭ ‬תמיד‭. ‬כיום‭ ‬לא‭ ‬נוהגים‭ ‬לסוך‭ ‬את‭ ‬הגוף‭ ‬בשמן‭, ‬ולכן‭ ‬טוב‭ ‬לרחוץ‭ ‬את‭ ‬הגוף‭ ‬בסבון‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬ובזה‭ ‬יחשב‭ ‬שסך‭ ‬את‭ ‬גופו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

סדר‭ ‬הרחיצה

יד‭. ‬ בפשיטת‭ ‬הבגדים‭ ‬יפשוט‭ ‬קודם‭ ‬את‭ ‬השמאלי‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬את‭ ‬הימני‭. ‬וכן‭ ‬בהתרת‭ ‬השרוכים‭ ‬ובחליצת‭ ‬הנעלים‭ ‬יקדים‭ ‬שמאל‭ ‬לימין‭.‬

טו‭. ‬ טוב‭ ‬לרחוץ‭ ‬כסדר‭ ‬המוזכר‭ ‬בגמ‭': ‬קודם‭ ‬פנים‭, ‬אח‭"‬כ‭ ‬ידים‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬רגלים‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬רגליו‭ ‬מלוכלכות‭ – ‬רשאי‭ ‬לנקותם‭ ‬תחילה‭.‬

טז‭. ‬ לא‭ ‬ירחץ‭ ‬את‭ ‬רגליו‭ ‬במים‭ ‬שרחץ‭ ‬בהן‭ ‬פניו‭ ‬וידיו‭ ‬אלא‭ ‬במים‭ ‬אחרים‭, ‬והדבר‭ ‬מצוי‭ ‬כשרוחץ‭ ‬באמבטיה‭ ‬מלאה‭ ‬מים‭.‬

יז‭. ‬ בכל‭ ‬פעולה‭ ‬יקדים‭ ‬אדם‭ ‬ימין‭ ‬לשמאל‭, ‬וכן‭ ‬ברחיצה‭ ‬ירחץ‭ ‬קודם‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭, ‬רגל‭ ‬ימין‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬רגל‭ ‬שמאל‭.‬

יח‭. ‬ וכן‭ ‬בלבישת‭ ‬הבגדים‭ ‬יקדים‭ ‬ימין‭ ‬לשמאל‭, ‬לבישת‭ ‬שרוול‭ ‬ימין‭ ‬לשרוול‭ ‬שמאל‭, ‬נעילת‭ ‬נעל‭ ‬ימין‭ ‬לנעל‭ ‬שמאל‭ ‬וכו‭'. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬שורך‭ ‬נעליו‭ – ‬יקדים‭ ‬שמאל‭ ‬לימין‭. ‬וה‭"‬ה‭ ‬בסגירת‭ ‬אבזם‭ ‬הנעל‭.‬

ניגוב‭ ‬הרגלים

יט‭.‬‭ ‬ אחר‭ ‬הרחיצה‭ ‬יזהר‭ ‬לנגב‭ ‬את‭ ‬רגליו‭ ‬היטב‭ ‬ולא‭ ‬יגרוב‭ ‬גרבים‭ ‬בזמן‭ ‬שרגליו‭ ‬רטובות‭, ‬משום‭ ‬שקשה‭ ‬לעניות‭.‬

כ‭. ‬ לא‭ ‬ינעל‭ ‬את‭ ‬נעליו‭ ‬בעוד‭ ‬שרגליו‭ ‬רטובות‭, ‬מפני‭ ‬שקשה‭ ‬לעניות‭.‬

ניגוב‭ ‬בבגדים

כא‭. ‬ לא‭ ‬ינגב‭ ‬את‭ ‬גופו‭ ‬בבגדיו‭ ‬ואף‭ ‬לא‭ ‬את‭ ‬רגליו‭, ‬ואפילו‭ ‬כשאין‭ ‬לו‭ ‬מגבת‭ ‬לניגוב‭ ‬משום‭ ‬שכחה‭.‬

רחיצה‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬חזון

רחיצה‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬חזון

כב‭. ‬ מי‭ ‬שנוהג‭ ‬לא‭ ‬לרחוץ‭ ‬כל‭ ‬תשעת‭ ‬הימים‭, ‬אך‭ ‬רגיל‭ ‬לרחוץ‭ ‬בחמין‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ – ‬יכול‭ ‬לרחוץ‭ ‬במים‭ ‬חמים‭ ‬בר‭"‬ח‭ ‬אב‭ ‬שחל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬וגם‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬חזון‭.‬

טבילה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת

טבילה‭ ‬בער‭"‬ש

כג‭. ‬ מנהג‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬היה‭ ‬לטבול‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭. ‬ומי‭ ‬שמקדש‭ ‬את‭ ‬עצמו‭ ‬מלמטה‭ – ‬מקדשין‭ ‬אותו‭ ‬מלמעלה‭.‬

כד‭. ‬ אין‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬טבילה‭ ‬זו‭, ‬מכיון‭ ‬שאינה‭ ‬חובה‭ ‬מהדין‭.‬

זמן‭ ‬הטבילה‭ ‬בער‭"‬ש

כה‭. ‬ הזמן‭ ‬הראוי‭ ‬ביותר‭ ‬לטבילה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬הוא‭ ‬מחצות‭ ‬היום‭ ‬ואילך‭, ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ – ‬משעה‭ ‬חמישית‭ [‬בשעות‭ ‬זמניות‭], ‬דהיינו‭ ‬שעתיים‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭. ‬ע‭"‬כ‭ ‬הרוצה‭ ‬להקדים‭ ‬ולטבול‭, ‬משום‭ ‬שמאוחר‭ ‬יותר‭ ‬מי‭ ‬המקווה‭ ‬מתלכלכים‭ – ‬יכול‭ ‬לטבול‭ ‬כשעתיים‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭.‬

כו‭. ‬ אם‭ ‬קורא‭ "‬שניים‭ ‬מקרא‭ ‬ואחד‭ ‬תרגום‭" ‬לפני‭ ‬הטבילה‭ – ‬יכול‭ ‬אף‭ ‬לכתחילה‭ ‬לטבול‭ ‬משעה‭ ‬חמישית‭ [‬בשעות‭ ‬זמניות‭], ‬ועולה‭ ‬הטבילה‭ ‬כאילו‭ ‬טבל‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭.‬

כז‭. ‬ טבילה‭ ‬במקוה‭ ‬חם‭ ‬מועילה‭ ‬כרחיצה‭, ‬אבל‭ ‬טבילה‭ ‬במקוה‭ ‬קר‭ ‬אינה‭ ‬מועילה‭ ‬כרחיצה‭, ‬מכיון‭ ‬שצריך‭ ‬לרחוץ‭ ‬בחמין‭.‬

מספר‭ ‬הטבילות‭ ‬בער‭"‬ש‭ ‬וכוונתם

כח‭. ‬ לגבי‭ ‬מספר‭ ‬הטבילות‭ ‬יש‭ ‬כמה‭ ‬מנהגים‭: ‬מובא‭ ‬בשער‭ ‬הכוונות‭ ‬שיש‭ ‬לטבול‭ ‬שתי‭ ‬טבילות‭ ‬זו‭ ‬אחר‭ ‬זו‭, ‬הראשונה‭ – ‬להפשיט‭ ‬בגדי‭ ‬החול‭ ‬של‭ ‬הנפש‭, ‬והשנייה‭ -‬‭ ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭. ‬ובעל‭ ‬קרי‭ ‬צריך‭ ‬לטבול‭ ‬שלוש‭ ‬טבילות‭: ‬אחת‭ – ‬להסיר‭ ‬הטומאה‭, ‬שנייה‭ – ‬להסיר‭ ‬בגדי‭ ‬החול‭, ‬שלישית‭ – ‬לקבל‭ ‬תוספת‭ ‬שבת‭. ‬ויש‭ ‬נוהגין‭ ‬לטבול‭ ‬חמש‭ ‬טבילות‭ ‬כנגד‭ ‬חמשת‭ ‬חלקי‭ ‬הנשמה‭: ‬נפש‭, ‬רוח‭, ‬נשמה‭, ‬חיה‭, ‬יחידה‭. ‬ויש‭ ‬מוסיפין‭ ‬שתים‭ ‬כנגד‭: ‬חיה‭ ‬ויחידה‭ ‬דכללות‭. ‬ויש‭ ‬טובלים‭ ‬כנגד‭ ‬מספר‭ ‬העולים‭ ‬לספר‭ ‬תורה‭: ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ – ‬שבע‭ ‬טבילות‭ ‬ובערב‭ ‬יו‭"‬ט‭ – ‬ה‭', ‬ובערב‭ ‬יוכ‭"‬פ‭ – ‬ו‭' ‬טבילות‭. ‬ויש‭ ‬טובלים‭ ‬י‭"‬ג‭ ‬טבילות‭ ‬כמניין‭ "‬אחד‭", ‬ומכוונים‭ ‬בטבילתם‭ ‬לשמות‭ ‬הקודש‭, ‬כפי‭ ‬שמבואר‭ ‬בדברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭. ‬אבל‭ ‬מהדין‭ – ‬די‭ ‬בשתי‭ ‬טבילות‭.‬

טבילה‭ ‬ללא‭ ‬כוונה

כט‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬זוכר‭ ‬את‭ ‬כוונות‭ ‬הטבילה‭ – ‬יכוין‭ ‬בטבילתו‭ ‬שיעלה‭ ‬לו‭ ‬כאילו‭ ‬כיוון‭ ‬את‭ ‬הכוונות‭ ‬כפי‭ ‬שפורטו‭ ‬בסידור‭ ‬התפילה‭ ‬או‭ ‬בספר‭ "‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭".‬

תפילה‭ ‬במקוה

ל‭.‬‭ ‬ נאמר‭ ‬בתורה‭: "‬ולא‭ ‬יראה‭ ‬בך‭ ‬ערות‭ ‬דבר‭" – ‬מכאן‭ ‬שדיבור‭ ‬כנגד‭ ‬ערווה‭ – ‬אסור‭, ‬אבל‭ ‬להרהר‭ ‬כנגדה‭ – ‬מותר‭, ‬ולכן‭ ‬אותם‭ ‬ההולכים‭ ‬למקווה‭ ‬ומכוונים‭ ‬כוונות‭ ‬בשעת‭ ‬הטבילה‭ ‬או‭ ‬מתוודים‭ ‬שם‭, ‬יזהרו‭ ‬שלא‭ ‬יוציאו‭ ‬איזה‭ ‬פסוק‭ ‬או‭ ‬דבר‭ ‬תורה‭ ‬מפיהם‭, ‬אלא‭ ‬יאמרו‭ ‬מחוץ‭ ‬למקום‭ ‬שבו‭ ‬ישנם‭ ‬אנשים‭ ‬ללא‭ ‬בגדים‭.‬

הרהור‭ ‬במקוה

לא‭. ‬ בחדר‭ ‬של‭ ‬המקוה‭ ‬‮–‬‭ ‬אסור‭ ‬להרהר‭, ‬כיון‭ ‬שדינו‭ ‬כמרחץ‭ ‬שאסור‭ ‬להרהר‭ ‬בו‭ ‬בדברי‭ ‬תורה‭, ‬אך‭ ‬מקווה‭ ‬שמימיו‭ ‬עמוקים‭ ‬יותר‭ ‬מי‭' ‬טפחים‭ – ‬מותר‭ ‬להרהר‭ ‬בהם‭ ‬בדברי‭ ‬תורה‭, ‬וטוב‭ ‬להעכיר‭ ‬את‭ ‬המים‭ ‬ברגליו‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יראה‭ ‬לבו‭ ‬את‭ ‬הערווה‭.‬

כוונות‭ ‬במקוה

לב‭. ‬ אסור‭ ‬לכוון‭ ‬שמות‭ ‬הקודש‭ ‬בתוך‭ ‬המקווה‭ ‬מתוך‭ ‬דפי‭ ‬למינציה‭. ‬ואף‭ ‬שמותר‭ ‬להרהר‭ ‬שמות‭ ‬קודש‭ ‬במחשבה‭ ‬כשהוא‭ ‬בתוך‭ ‬מי‭ ‬המקווה‭, ‬להרהר‭ ‬מתוך‭ ‬נייר‭ – ‬אסור‭.‬

ריבוי‭ ‬טבילות‭ ‬במקוה‭ ‬ציבורי

לג‭. ‬ הרוצה‭ ‬לטבול‭ ‬מספר‭ ‬רב‭ ‬של‭ ‬טבילות‭ – ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬במקווה‭ ‬פרטי‭, ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬במקווה‭ ‬ציבורי‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להפריע‭ ‬לאחרים‭ ‬הרוצים‭ ‬לטבול‭.‬

ניגוב‭ ‬אחר‭ ‬טבילה

לד‭. ‬ יש‭ ‬חסידים‭ ‬ואנשי‭ ‬מעשה‭ ‬הנוהגים‭ ‬לא‭ ‬להתנגב‭ ‬אחר‭ ‬הטבילה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬שמי‭ ‬המקווה‭ ‬ייבשו‭ ‬מעצמם‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭, ‬כיון‭ ‬שמי‭ ‬המקוה‭ ‬הם‭ ‬מים‭ ‬חשובים‭ ‬וטהורים‭, ‬ובעיקר‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שמקבל‭ ‬עליו‭ ‬קדושת‭ ‬שבת‭. ‬אכן‭, ‬בימות‭ ‬חורף‭ ‬הקרים‭ – ‬אין‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭, ‬משום‭ ‬סכנה‭ ‬לבריאות‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬מנהג‭ ‬משובח‭ ‬הוא‭ ‬להשאיר‭ ‬חלק‭ ‬אחד‭ ‬בגוף‭, ‬כמו‭: ‬כף‭ ‬היד‭, ‬חלק‭ ‬מהזרוע‭ ‬או‭ ‬מקום‭ ‬אחר‭ ‬בגוף‭ ‬ללא‭ ‬ניגוב‭, ‬כדי‭ ‬לקיים‭ ‬במקצת‭ ‬את‭ ‬דברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬עליו‭ ‬השלום‭.‬

רחיצה‭ ‬אחר‭ ‬הטבילה

לה‭. ‬ יש‭ ‬אוסרים‭ ‬לרחוץ‭ ‬במי‭ ‬הברז‭ ‬אחרי‭ ‬הטבילה‭ ‬כל‭ ‬עוד‭ ‬הוא‭ ‬נמצא‭ ‬במקווה‭. ‬לכן‭, ‬הרוצה‭ ‬לשטוף‭ ‬עצמו‭ ‬ממי‭ ‬המקווה‭ – ‬ינגב‭ ‬עצמו‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭, ‬ורק‭ ‬לאחר‭ ‬מכן‭ ‬ישטוף‭ ‬עצמו‭ ‬במי‭ ‬הברז‭. ‬וכשעושה‭ ‬כן‭ ‬אין‭ ‬זה‭ ‬נחשב‭ ‬רחיצה‭ ‬לאחר‭ ‬טבילה‭.‬

אדם‭ ‬שלא‭ ‬יכול‭ ‬לטבול

שפיכת‭ ‬ט‭' ‬קבין

לו‭. ‬ זקן‭ ‬או‭ ‬חולה‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לטבול‭ ‬במקווה‭ – ‬ישפוך‭ ‬על‭ ‬גופו‭ ‬תשעה‭ ‬קבין‭ ‬מים‭ [‬שהם‭ ‬כשלושה‭ ‬עשר‭ ‬וחצי‭ ‬ליטר‭ ‬מים‭] ‬ללא‭ ‬הפסקה‭. ‬וישפוך‭ ‬מכלי‭ ‬אחד‭ ‬או‭ ‬שניים‭ ‬או‭ ‬שלושה‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יותר‭ ‬מכך‭. ‬אם‭ ‬משתמש‭ ‬בשניים‭ ‬או‭ ‬בשלושה‭ ‬כלים‭ – ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬ישפוך‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬המים‭ ‬ללא‭ ‬הפסקה‭ ‬בין‭ ‬כלי‭ ‬לכלי‭. ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬משתמש‭ ‬בכלי‭ ‬אחד‭ – ‬יכול‭ ‬לשפוך‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬או‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬צריך‭ ‬לשפוך‭ ‬מכלי‭ ‬דווקא‭ ‬אלא‭ ‬אפילו‭ ‬עומד‭ ‬תחת‭ ‬המקלחת‭ ‬ויורדים‭ ‬על‭ ‬גופו‭ ‬כשלוש‭ ‬עשרה‭ ‬וחצי‭ ‬ליטר‭ ‬מים‭ ‬ללא‭ ‬הפסקה‭ – ‬הרי‭ ‬זה‭ ‬מטהרו‭ [‬למנוע‭ ‬מכשול‭, ‬יש‭ ‬להדגיש‭ ‬כי‭ ‬תשעה‭ ‬קבין‭ ‬הנ‭"‬ל‭ ‬מועילים‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬במקום‭ ‬טבילה‭ ‬לגבר‭, ‬אך‭ ‬לטהר‭ ‬נשים‭ ‬לבעליהן‭ ‬אין‭ ‬לכך‭ ‬כל‭ ‬ערך‭, ‬ואפילו‭ ‬תשפוך‭ ‬עליה‭ ‬כל‭ ‬מימות‭ ‬שבעולם‭ – ‬אינה‭ ‬נטהרת‭ ‬עד‭ ‬שתטבול‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬גופה‭ ‬במקווה‭ ‬כשר‭].‬

נטילה‭ ‬במקום‭ ‬טבילה

לז‭.‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לטבול‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לשפוך‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬תשעה‭ ‬קבין‭ – ‬יטול‭ ‬את‭ ‬ידיו‭ ‬ארבעים‭ ‬פעם‭, ‬ויכוין‭ ‬אותיות‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬לפי‭ ‬הסדר‭ ‬הבא‭: ‬בנטילה‭ ‬ראשונה‭ ‬יערה‭ ‬מים‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬ויכווין‭ ‬אות‭ ‬ראשונה‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬‭[‬י‭]‬‭. ‬בשנייה‭ ‬יערה‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭ ‬ויכווין‭ ‬שוב‭ ‬באות‭ ‬ראשונה‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬‭[‬י‭]‬‭. ‬בשלישית‭ ‬יערה‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬ויכווין‭ ‬באות‭ ‬השנייה‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬‭[‬ו‭]‬‭. ‬ברביעית‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭ ‬ויכווין‭ ‬שוב‭ ‬באות‭ ‬השנייה‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬‭[‬ו‭]‬‭. ‬בחמישית‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬ויכווין‭ ‬באות‭ ‬השלישית‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬‭[‬ד‭]‬‭. ‬בשישית‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭ ‬ויכווין‭ ‬שוב‭ ‬באות‭ ‬השלישית‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬‭[‬ד‭]‬‭, ‬וכן‭ ‬הלאה‭ ‬לסרוגין‭, ‬עד‭ ‬שמסיים‭ ‬לכוון‭ ‬בכל‭ ‬אותיות‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭. ‬עד‭ ‬כאן‭ ‬נטל‭ ‬עשרים‭ ‬נטילות‭. ‬עתה‭, ‬יערה‭ ‬עשר‭ ‬פעמים‭ ‬רצופות‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬ימין‭, ‬ובכל‭ ‬פעם‭ ‬יכווין‭ ‬אות‭ ‬אחת‭ ‬מעשר‭ ‬אותיות‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭ ‬לפי‭ ‬הסדר‭. ‬ושוב‭ ‬עשר‭ ‬פעמים‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬שמאל‭, ‬ויכווין‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬אות‭ ‬אחת‭ ‬מעשר‭ ‬אותיות‭ ‬של‭ ‬שם‭ ‬ע‭"‬ב‭. ‬נמצא‭ ‬שנטל‭ ‬בסך‭ ‬הכל‭ ‬ארבעים‭ ‬נטילות‭.‬

לח‭. ‬ לפני‭ ‬שיטול‭ ‬ידיו‭ ‬יאמר‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬על‭ ‬פי‭ ‬הנוסח‭ ‬הבא‭:‬

לְשֵׁם‭ ‬יִחוּד‭ ‬קֻדְשָׁא‭ ‬בְּרִיךְ‭ ‬הוּא‭ ‬וּשְׁכִֽינְתֵּיהּ‭, ‬בִּדְחִילוּ‭ ‬וּרְחִימוּ‭ ‬וּרְחִימוּ‭ ‬וּדְחִילוּ‭, ‬לְיַחֲדָא‭ ‬שֵׁם‭ ‬יוֹ‭"‬ד‭ ‬הֵ‭"‬א‭ ‬בְּאוֹתִיּוֹת‭ ‬וָא‭"‬ו‭ ‬הֵ‭"‬א‭ ‬בְּיִחוּדָא‭ ‬שְׁלִים‭ (‬יהרהר‭ ‬בלבו‭ ‬י‭-‬ה‭-‬ו‭-‬ה‭) ‬בְּשֵׁם‭ ‬כֹּל‭ ‬יִשְׂרָאֵל‭. ‬הֲרֵינִי‭ ‬מוּכָן‭ ‬וּמְזֻמָּן‭ ‬לִנְטוֹל‭ ‬יָדַי‭ ‬עֶשֶׂר‭ ‬נְטִילוֹת‭ ‬לְיַד‭ ‬יָמִין‭ ‬וְעֶשֶׂר‭ ‬נְטִילוֹת‭ ‬לְיַד‭ ‬שְׂמֹאל‭ ‬בְּסֵירוּגִין‭ ‬כְּנֶגֶד‭ ‬עֶשֶׂר‭ ‬אוֹתִיּוֹת‭ ‬שֶׁל‭ ‬שֵׁם‭ ‬הויה‭ ‬בְּמִלּוּי‭ ‬יוֹדִין‭, ‬וְעוֹד‭ ‬אֲנִי‭ ‬נוֹטֵל‭ ‬עֶשֶׂר‭ ‬פְּעָמִים‭ ‬רְצוּפוֹת‭ ‬לְיַד‭ ‬יָמִין‭ ‬וְעֶשֶׂר‭ ‬פְּעָמִים‭ ‬רְצוּפוֹת‭ ‬לְיַד‭ ‬שְׂמֹאל‭ ‬כְּנֶגֶד‭ ‬עֶשֶׂר‭ ‬אוֹתִיּוֹת‭ ‬שֶׁל‭ ‬שֵׁם‭ ‬הויה‭ ‬בְּמִלּוּי‭ ‬יוֹדִין‭ ‬אֲשֶׁר‭ ‬עוֹלֶה‭ ‬כֹּל‭ ‬זֶה‭ ‬מִסְפָּר‭ ‬אַרְבָּעִים‭ ‬כְּנֶגֶד‭ ‬אַרְבָּעִים‭ ‬סֵאָה‭, ‬כְּדֵי‭ ‬לְטַהֵר‭ ‬בָּזֶה‭ ‬כֹּל‭ ‬גּוּפִי‭ ‬שֶׁהוּא‭ ‬מָאתַיִם‭ ‬אַרְבָּעִים‭ ‬וּשְׁמוֹנָה‭ ‬אֵבָרִים‭ ‬וּשְׁלשׁ‭ ‬מֵאוֹת‭ ‬שִׁשִּׁים‭ ‬וַחֲמִשָּׁה‭ ‬גִּידִים‭ ‬מִטֻּמְאַת‭ ‬קֶרִי‭ ‬וּמִכֹּל‭ ‬טֻמְאָה‭ ‬וְרוּחַ‭ ‬רָעָה‭.‬

וְיהִי‭ ‬רָצוֹן‭ ‬מִלְּפָנֶיךָ‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהַי‭ ‬וֵאלֹהֵי‭ ‬אֲבוֹתַי‭ ‬שֶׁיִהְיוּ‭ ‬חֲשׁוּבִים‭ ‬לְפָנֶיךָ‭ ‬נְטִילוֹת‭ ‬אֵלּוּ‭ ‬שֶׁאָנֹכִי‭ ‬מוּכָן‭ ‬לִטּוֹל‭ ‬יָדַי‭ ‬כְּאִלּוּ‭ ‬טָבַלְתִּי‭ ‬גּוּפִי‭ ‬בְּמַיִם‭ ‬לְטַהֲרֵנִי‭ ‬מִטֻּמְאַת‭ ‬קֶרִי‭ ‬וּמִכֹּל‭ ‬מִינֵי‭ ‬טֻמְאָה‭ ‬וְרוּח‭ ‬רָעָה‭, ‬וְיִמָּחֶה‭ ‬כֹּחַ‭ ‬הַטֻּמְאָה‭ ‬הַנַּעֲשָׂה‭ ‬מִן‭ ‬הַקֶּרִי‭ ‬מְחִיָּה‭ ‬גְּמוּרָה‭ ‬מִלְּמַעְלָה‭ ‬וּמִלְּמַטָּה‭, ‬וִיתֻקַּן‭ ‬עֲוֹן‭ ‬הַכַּעַס‭ (‬בערב‭ ‬שבת‭: ‬וְיוּפְשְׁטוּ‭ ‬בִּגְדֵי‭ ‬חֹל‭ ‬וַאֲקַבֵּל‭ ‬קְדֻשַּׁת‭ ‬שַׁבָּת‭). ‬לֵב‭ ‬טָהוֹר‭ ‬בְּרָא–לִי‭ ‬אֱלֹהִים‭. ‬וְרוּחַ‭ ‬נָכוֹן‭ ‬חַדֵּשׁ‭ ‬בְּקִרְבִּי‭: ‬וְיַעֲלֶה‭ ‬לְפָנֶיךָ‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהֵינוּ‭ ‬וֵאלֹהֵי‭ ‬אֲבוֹתֵינוּ‭ ‬כְּאִלּוּ‭ ‬כִּוַּנְתִּי‭ ‬בְּכָל‭ ‬הַכַּוָּנוֹת‭ ‬הָרְאוּיוֹת‭ ‬לְכַוֵּן‭ ‬בְּסֵדֶר‭ ‬נְטִילַת‭ ‬יָדַיִם‭ ‬זֹאת‭. ‬אֶרְחַץ‭ ‬בְּנִקָּיוֹן‭ ‬כַּפָּי‭. ‬וַאֲסֹֽבְבָה‭ ‬אֶת–מִזְבַּחֲךָ‭ ‬ה‭', ‬וִיהִי‭ ‬נֹעַם‭ ‬אֲדֹנָי‭ ‬אֱלֹהֵינוּ‭ ‬עָלֵינוּ‭. ‬וּמַעֲשֵׂה‭ ‬יָדֵינוּ‭ ‬כּוֹנְנָה‭ ‬עָלֵינוּ‭. ‬וּמַעֲשֵׂה‭ ‬יָדֵינוּ‭ ‬כּוֹנְנֵהוּ‭.‬

לט‭.‬‭ ‬ אחרי‭ ‬שנטל‭ ‬ארבעים‭ ‬נטילות‭ ‬יאמר‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭: ‬‭"‬לֵב‭ ‬טָהוֹר‭ ‬בְּרָא–לִי‭ ‬אֱלֹהִים‭. ‬וְרוּחַ‭ ‬נָכוֹן‭ ‬חַדֵּשׁ‭ ‬בְּקִרְבִּי‭"‬ ‬ויכווין‭ "‬לֵ‭'‬ב‭ ‬טָ‭'‬הוֹר‭ ‬בְּ‭'‬רָא‭" – ‬ראשי‭ ‬תיבות‭: ‬‭"‬טבל‭"‬‭ ‬וסופי‭ ‬תיבות‭ ‬‭"‬אבר‭" ‬לומר‭, ‬שבטבילת‭ ‬אבר‭ ‬אחד‭ ‬נטהרים‭ ‬כל‭ ‬אבריו‭.‬

גזיזת‭ ‬ציפורנים‭ ‬בע‭"‬ש

קציצת‭ ‬ציפורניים

מ‭.‬‭ ‬ מצווה‭ ‬לקצוץ‭ ‬את‭ ‬ציפורניו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

סדר‭ ‬הגזיזה

מא‭. ‬ יש‭ ‬שכתבו‭ ‬שיש‭ ‬ליטול‭ ‬הצפורניים‭ ‬בסדר‭ ‬הבא‭: ‬בדאג‭"‬ה‭ ‬בימין‭ (‬מתחילים‭ ‬באצבע‭ ‬השניה‭ ‬שהיא‭ "‬אצבע‭" ‬ואח‭"‬כ‭ ‬הרביעית‭ ‬וכו‭'), ‬ובשמאל‭ ‬דבהג‭"‬א‭ (‬מתחילים‭ ‬בקמיצה‭). ‬אך‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬לא‭ ‬חשש‭ ‬לכך‭. ‬ולכן‭ ‬מי‭ ‬שלא‭ ‬נהג‭ ‬להקפיד‭ ‬בכל‭ ‬הנ‭"‬ל‭- ‬יעשה‭ ‬כרצונו‭, ‬ומי‭ ‬שנהג‭ ‬להקפיד‭ – ‬ימשיך‭ ‬במנהגו‭. ‬ואנו‭ ‬לא‭ ‬מקפידים‭ ‬באזהרות‭ ‬אלו‭ ‬ונוטלים‭ ‬ציפורני‭ ‬ידים‭ ‬ורגלים‭ ‬אפילו‭ ‬ביום‭ ‬אחד‭.‬

מב‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שלא‭ ‬לקוץ‭ ‬צפורני‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬ביום‭ ‬אחד‭, ‬ולכן‭ ‬נוהגים‭ ‬לקוץ‭ ‬צפרני‭ ‬הרגליים‭ – ‬ביום‭ ‬ה‭' ‬והידים‭ – ‬ביום‭ ‬ו‭'. ‬אך‭ ‬האר‭"‬י‭ – ‬לא‭ ‬חשש‭ ‬לכך‭.‬

מג‭. ‬ נכון‭ ‬להקפיד‭ ‬ליטול‭ ‬את‭ ‬צפורני‭ ‬יד‭ ‬ימין‭ ‬קודם‭ ‬לשמאל‭.‬

זמני‭ ‬קציצת‭ ‬צפורנים

מד‭. ‬ מותר‭ ‬לקצוץ‭ ‬ציפורני‭ ‬ידיו‭ ‬ורגליו‭ ‬כבר‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭. ‬אולם‭ ‬טוב‭ ‬לקוצצן‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ [‬ואין‭ ‬זה‭ ‬משנה‭ ‬אם‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬או‭ ‬אחר‭ ‬חצות‭].‬

מה‭. ‬ יש‭ ‬מקפידים‭ ‬לא‭ ‬להסתפר‭ ‬ולא‭ ‬ליטול‭ ‬צפורנים‭ ‬בראש‭ ‬חודש‭ ‬אף‭ ‬כשחל‭ ‬בע‭"‬ש‭. ‬ויש‭ ‬שלא‭ ‬חוששים‭ ‬לכך‭. ‬ואולם‭ ‬אם‭ ‬הצפורנים‭ ‬ארוכות‭ ‬כ‭"‬כ‭ ‬עד‭ ‬שיוצאות‭ ‬מחוץ‭ ‬לבשר‭ – ‬יש‭ ‬לגזזן‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬אף‭ ‬בר‭"‬ח‭.‬

זריקת‭ ‬ציפורניים

מו‭. ‬ אין‭ ‬לזרוק‭ ‬ציפורניים‭ ‬שנקצצו‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭ ‬במקום‭ ‬שעוברים‭ ‬ושבים‭. ‬וכן‭ ‬כשקוצץ‭ ‬ציפורניו‭ – ‬לא‭ ‬יניחם‭ ‬על‭ ‬בגדיו‭ ‬או‭ ‬מנעליו‭ ‬אלא‭ ‬על‭ ‬מגבת‭ ‬נייר‭ ‬וכדו‭' ‬בזהירות‭ ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬יתפזרו‭, ‬ויזרקם‭ ‬בבית‭ ‬הכסא‭ ‬ויוריד‭ ‬עליהם‭ ‬מים‭.‬

נפילת‭ ‬ציפורן

מז‭. ‬ ציפורן‭ ‬שנפלה‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬שטיח‭.‬‭ ‬יש‭ ‬להשתדל‭ ‬למוצאה‭ ‬ולהשליכה‭ ‬לבית‭ ‬הכסא‭. ‬אם‭ ‬קשה‭ ‬למוצאה‭ – ‬יטאטא‭ ‬את‭ ‬הרצפה‭ ‬או‭ ‬השטיח‭ [‬או‭ ‬ינערו‭] ‬כדי‭ ‬שלכה‭"‬פ‭ ‬יזיזה‭ ‬ממקומה‭, ‬משום‭ ‬שציפורן‭ ‬מזיקה‭ ‬רק‭ ‬כשהיא‭ ‬נשארת‭ ‬במקום‭ ‬נפילתה‭.‬

נט‭"‬י‭ ‬אחר‭ ‬קציצת‭ ‬צפורנים

מח‭. ‬ יש‭ ‬ליטול‭ ‬ידים‭ ‬אחרי‭ ‬קציצת‭ ‬הציפורניים‭. ‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬ליטול‭ ‬בכלי‭ ‬ודי‭ ‬ליטול‭ ‬ישר‭ ‬מהברז‭, ‬וכן‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬ליטול‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬יד‭. ‬והמחמיר‭ ‬ליטול‭ ‬ג‭' ‬פעמים‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭, ‬ובפרט‭ ‬אם‭ ‬ציפורניו‭ ‬היו‭ ‬עודפות‭ ‬על‭ ‬הבשר‭.‬

גילוח‭ ‬ותספורת‭ ‬בע‭"‬ש

מט‭.‬‭ ‬ אם‭ ‬היו‭ ‬שערות‭ ‬ראשו‭ ‬גדולות‭ – ‬מצווה‭ ‬לגלחן‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

זמן‭ ‬גילוח‭ ‬ותספורת‭ ‬בער‭"‬ש

נ‭. ‬ ירא‭ ‬שמים‭ ‬הרוצה‭ ‬להסתפר‭ ‬או‭ ‬להתגלח‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬יעשה‭ ‬זאת‭ ‬לפני‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭. ‬וטוב‭ ‬להקדים‭ ‬כחצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭.‬

זמן‭ ‬גילוח‭ ‬באונס‭ ‬וכיו‭"‬ב

נא‭. ‬ מי‭ ‬שנאנס‭ ‬או‭ ‬נטרד‭ ‬או‭ ‬שהיה‭ ‬עסוק‭ ‬בצרכי‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬התגלח‭ ‬לפני‭ ‬זמן‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ – ‬יכול‭ ‬לסמוך‭ ‬בדיעבד‭ ‬על‭ ‬המקילין‭ ‬ולהתגלח‭ ‬אחר‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יכנס‭ ‬לשבת‭ ‬מנוול‭.‬

נב‭. ‬ לא‭ ‬טוב‭ ‬עושים‭ ‬אותם‭ ‬שדוחים‭ ‬את‭ ‬הגילוח‭ ‬עד‭ ‬הערב‭, ‬ואף‭ ‬לזמן‭ ‬מועט‭ ‬קודם‭ ‬הדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬משום‭ ‬שכל‭ ‬ההיתר‭ ‬הוא‭ ‬שלא‭ ‬יכנס‭ ‬לשבת‭ ‬מנוול‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬יתגלח‭ ‬לפני‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬אינו‭ ‬בגדר‭ ‬מנוול‭, ‬ולכך‭ ‬יתגלח‭ ‬קודם‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭.‬

גילוח‭ ‬סמוך‭ ‬לשבת

נג‭. ‬ המגלח‭ ‬במכונה‭ ‬חשמלית‭ ‬המחוברת‭ ‬לחשמל‭ – ‬אסור‭ ‬להשהות‭ ‬את‭ ‬הגילוח‭ ‬עד‭ ‬סמוך‭ ‬לכניסת‭ ‬השבת‭, ‬מחשש‭ ‬שתהיה‭ ‬הפסקת‭ ‬חשמל‭ ‬ולא‭ ‬יספיק‭ ‬להתגלח‭ ‬לפני‭ ‬השבת‭ ‬ויכנס‭ ‬לשבת‭ ‬כשהוא‭ ‬מנוול‭ [‬או‭ ‬חצי‭ ‬מגולח‭]. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬מכונה‭ ‬נטענת‭ [‬או‭ ‬מכונה‭ ‬שעובדת‭ ‬על‭ ‬בטריות‭] ‬או‭ ‬שיכול‭ ‬לשאול‭ ‬מכונה‭ ‬כזו‭ ‬מאחר‭, ‬ולא‭ ‬התגלח‭ ‬לפני‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ – ‬יכול‭ ‬להתגלח‭ ‬אח‭"‬כ‭. ‬והטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬להתגלח‭ ‬כשעה‭ ‬קודם‭ ‬השבת‭, ‬ולא‭ ‬להכנס‭ ‬לספקות‭.‬

בגדי‭ ‬שבת

בגדים‭ ‬נאים‭ ‬לשבת

נד‭. ‬ יכבד‭ ‬אדם‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬בלבושו‭ ‬וילבש‭ ‬בגדים‭ ‬נקיים‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬וטוב‭ ‬שיהיו‭ ‬אלה‭ ‬בגדים‭ ‬המיוחדים‭ ‬לשבת‭. ‬ואם‭ ‬לובש‭ ‬בגד‭ ‬חדש‭, ‬תיקן‭ ‬בעל‭ ‬הבא‭"‬ח‭ ‬שיאמר‭ ‬אדם‭ ‬בקשה‭ ‬לפני‭ ‬שלובש‭ ‬מלבוש‭ ‬חדש‭, ‬ובה‭ ‬הודאה‭ ‬לה‭' ‬יתברך‭ ‬שמו‭ ‬ויתעלה‭. ‬ואחר‭ ‬בקשה‭ ‬זו‭, ‬יברך‭ "‬שהחיינו‭".‬

נעליים‭ ‬לשבת

נה‭. ‬ אין‭ ‬צריך‭ ‬לייחד‭ ‬נעליים‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬והמייחד‭ ‬נעלים‭ ‬לשבת‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭.‬

כיפה‭ ‬לשבת

נו‭. ‬ כשם‭ ‬שצריך‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬כך‭ ‬צריך‭ ‬להחליף‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬הכיפה‭ ‬שלראשו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

חולצה‭ ‬לשבת

נז‭. ‬ ראוי‭ ‬ללבוש‭ ‬בשבת‭ ‬חולצה‭ ‬שכובסה‭ ‬וגוהצה‭ ‬והוכנה‭ ‬לשבת‭ ‬ביום‭ ‬רביעי‭ ‬או‭ ‬חמישי‭. ‬ויש‭ ‬מי‭ ‬שאומר‭ ‬שמותר‭ ‬ללבוש‭ ‬בשבת‭ ‬חולצה‭ ‬הנשמרת‭ ‬משבת‭ ‬לשבת‭, ‬למרות‭ ‬שלא‭ ‬כובסה‭ ‬וגוהצה‭ ‬לשבת‭ ‬זו‭, ‬בתנאי‭ ‬שצורתה‭ ‬נאה‭. ‬ונהגו‭ ‬שאם‭ ‬אדם‭ ‬נהנה‭ ‬בלבישת‭ ‬בגד‭ ‬מכובס‭ ‬יותר‭ ‬מבגד‭ ‬נקי‭ – ‬לא‭ ‬ילבש‭ ‬את‭ ‬הבגד‭ ‬הנקי‭ ‬אלא‭ ‬יכבסו‭,‬‭ ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬הנאה‭ ‬מיוחדת‭ – ‬יכול‭ ‬ללבוש‭ ‬את‭ ‬הבגד‭ ‬הנקי‭ (‬וראה‭ ‬מש‭"‬כ‭ ‬בפרק‭ ‬א‭' ‬סעי‭' ‬מ‭'-‬מ‭"‬ג‭ ‬ובפרק‭ ‬ט‭' ‬מסעי‭' ‬נ‭"‬ז‭ ‬ואילך‭ ‬ובהערות‭ ‬שם‭).‬

נח‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬חולצה‭ ‬מיוחדת‭ ‬לשבת‭ – ‬יכול‭ ‬ללבוש‭ ‬חולצה‭ ‬של‭ ‬ימי‭ ‬החול‭, ‬כיון‭ ‬שבימינו‭ ‬מכבסים‭ ‬ומגהצים‭ ‬את‭ ‬החולצה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬החולצה‭ ‬נחשבת‭ ‬כעין‭ ‬חדשה‭, ‬ומותר‭. ‬לכן‭ ‬אחרי‭ ‬שלבש‭ ‬את‭ ‬החולצה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ – ‬יכבסנה‭ ‬ויגהצנה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭.‬

בגד‭ ‬שלא‭ ‬מכובס

נט‭.‬‭ ‬ מכנסיים‭ ‬או‭ ‬חליפה‭ ‬שנהוג‭ ‬למסור‭ ‬למכבסה‭ ‬לעיתים‭ ‬רחוקות‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לכבס‭ ‬בכל‭ ‬שבוע‭.‬

שינוי‭ ‬בבגד‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת

ס‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬כגון‭ ‬שהיה‭ ‬בדרך‭ ‬או‭ ‬חייל‭ ‬בצבא‭ – ‬לכה‭"‬פ‭ ‬ינקה‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬או‭ ‬יחליף‭ ‬את‭ ‬הכיפה‭ ‬בראשו‭ ‬או‭ ‬יעשה‭ ‬איזה‭ ‬שינוי‭ ‬אחר‭ ‬בבגדיו‭, ‬כך‭ ‬שיהא‭ ‬ניכר‭ ‬שמכבד‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬גם‭ ‬בלבושו‭.‬

לבישת‭ ‬לבן‭ ‬בשבת

סא‭. ‬ יש‭ ‬הנוהגים‭ ‬ללבוש‭ ‬בשבת‭ ‬בגדי‭ ‬לבן‭, ‬ויש‭ ‬מקום‭ ‬למנהגם‭ ‬גם‭ ‬בימינו‭, ‬ואפילו‭ ‬במקומות‭ ‬שאין‭ ‬רגילים‭ ‬ללבוש‭ ‬בגדי‭ ‬לבן‭ – ‬טוב‭ ‬ללבשן‭, ‬ואין‭ ‬לחוש‭ ‬ליוהרא‭, ‬וגם‭ ‬אבל‭ ‬בי‭"‬ב‭ ‬חודש‭ ‬של‭ ‬אבלות‭ ‬יכול‭ ‬ללבוש‭ ‬בגדי‭ ‬לבן‭.‬

לבישת‭ ‬שחורים‭ ‬בשבת

סב‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬ללבוש‭ ‬בגד‭ ‬שחור‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬שכיום‭ ‬לבוש‭ ‬שחור‭ ‬הוא‭ ‬המהודר‭ ‬והיפה‭ ‬ביותר‭ ‬ואין‭ ‬הוא‭ ‬נחשב‭ ‬בגד‭ ‬של‭ ‬אבלים‭, ‬ומכל‭ ‬מקום‭ ‬צריך‭ ‬להקפיד‭ ‬שהחולצה‭ ‬תהיה‭ ‬לבנה‭.‬

לבישת‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬בחול

סג‭. ‬ אין‭ ‬ללבוש‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬בגדים‭ ‬שיוחדו‭ ‬לשבת‭ ‬אלא‭ ‬אם‭ ‬כן‭ ‬הולך‭ ‬לסעודת‭ ‬מצוה‭. ‬אמנם‭, ‬אדם‭ ‬שייחד‭ ‬בגדים‭ ‬חדשים‭ ‬לשבת‭ – ‬יכול‭ ‬ללבוש‭ ‬את‭ ‬הישנים‭ ‬שהיו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬ביום‭ ‬חול‭.‬

רחיצה‭ ‬ולבישת‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬בשבת‭ ‬חזון

סד‭. ‬ מי‭ ‬שרגיל‭ ‬לטבול‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ – ‬מותר‭ ‬לו‭ ‬לטבול‭ ‬גם‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬חזון‭.‬

סה‭. ‬ לפי‭ ‬הרמ‭"‬א‭ – ‬אין‭ ‬ללבוש‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬בשבת‭ ‬חזון‭, ‬ולפי‭ ‬השו‭"‬ע‭ – ‬מותר‭ ‬ללבוש‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬בשבת‭ ‬חזון‭ ‬בבגדים‭ ‬מכובסים‭. ‬לפי‭ ‬האר‭"‬י‭ – ‬אסור‭ ‬ללבוש‭ ‬בשבת‭ ‬בגדי‭ ‬חול‭, ‬וכן‭ ‬דעת‭ ‬הגאון‭ ‬מווילנא‭, ‬וכן‭ ‬נהגו‭ ‬רוב‭ ‬ישראל‭, ‬וכן‭ ‬יעשה‭ ‬מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬מנהג‭ ‬קבוע‭, ‬אמנם‭, ‬מי‭ ‬שנהג‭ ‬שלא‭ ‬ללבוש‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬בשבת‭ ‬זו‭ – ‬ימשיך‭ ‬במנהגו‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים