חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬טז – הלכות‭ ‬קידוש‭ – ‬כללי

מצות‭ ‬קידוש‭

קידוש‭ ‬בדיבור

א‭. ‬ מצות‭ ‬עשה‭ ‬מדאורייתא‭ ‬לקדש‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬בדברים‭, ‬דהיינו‭ ‬בשתי‭ ‬הזכרות‭: ‬א‭.‬‭ ‬בהזכרת‭ ‬קדושת‭ ‬השבת‭. ‬ב‭.‬‭ ‬בהזכרת‭ ‬שבח‭, ‬דהיינו‭ ‬בברכה‭.‬

מצוה‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭. ‬י‭"‬א‭ ‬שקידוש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬הוא‭ ‬מדאורייתא‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שמדאורייתא‭ ‬מצות‭ ‬קידוש‭ ‬הינה‭ ‬רק‭ ‬בדיבור‭, ‬וקידוש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬הינה‭ ‬מצווה‭ ‬מדברי‭ ‬סופרים‭. ‬וע‭"‬כ‭ ‬נוהגים‭ ‬אנו‭ ‬לומר‭ ‬זאת‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬ב‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬מספר‭ ‬לשון‭ ‬חכמים‭, ‬כפי‭ ‬שמובא‭ ‬בסידורים‭: "…‬הנה‭ ‬אנחנו‭ ‬באים‭ ‬לקיים‭ ‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬דאורייתא‭, ‬לקדש‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬בדברים‭. ‬ולקיים‭ ‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬דרבנן‭, ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭".‬

אמירת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭" ‬אם‭ ‬היא‭ ‬כקידוש

ב‭. ‬ אין‭ ‬אדם‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬באמירת‭ "‬שבת‭ ‬שלום‭", ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬באמירה‭ ‬זו‭ ‬לא‭ ‬שבח‭ ‬ולא‭ ‬קדושה‭, ‬אך‭ ‬אם‭ ‬יאמר‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬מקדש‭ ‬השבת‭" ‬וכדו‭' -‬‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬דאורייתא‭, ‬כי‭ ‬כולל‭ ‬הוא‭ ‬בדבריו‭ ‬גם‭ ‬שבח‭ ‬וגם‭ ‬קדושה‭.‬

הזכרת‭ ‬יציאת‭ ‬מצרים‭ ‬בקידוש

זכרון‭ ‬יציאת‭ ‬מצרים

ג‭. ‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬להזכיר‭ "‬יציאת‭ ‬מצרים‭" ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬ליל‭ ‬שבת‭.‬

שכח‭ ‬להזכיר‭ ‬יציאת‭ ‬מצרים

ד‭. ‬ אם‭ ‬המקדש‭ ‬לא‭ ‬אמר‭ ‬בקידוש‭: "‬זכר‭ ‬ליציאת‭ ‬מצרים‭": ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שלא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שהזכרת‭ ‬יצירת‭ ‬מצרים‭ ‬היא‭ ‬חיוב‭ ‬רק‭ ‬לכתחילה‭, ‬והפסוק‭ ‬הוא‭ ‬אסמכתא‭ ‬בלבד‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬אמר‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬וע‭"‬כ‭ ‬יקפיד‭ ‬האדם‭ ‬לאמר‭ ‬בקידוש‭: "‬זכר‭ ‬ליציאת‭ ‬מצרים‭".‬

ה‭. ‬ זכירת‭ ‬יציאת‭ ‬מצרים‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬בפה‭ ‬ולא‭ ‬בלב‭, ‬מיהו‭ ‬חולה‭ ‬או‭ ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לדבר‭ – ‬יזכור‭ ‬בלב‭.‬

קידוש‭ ‬בתפילה

קידוש‭ ‬בערבית

ו‭. ‬ כיון‭ ‬שלהלכה‭ ‬קידוש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬הינו‭ ‬מדרבנן‭, ‬ומדאורייתא‭ ‬יכול‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬בתפילה‭, ‬לכן‭ ‬כשאינו‭ ‬יכול‭ ‬להשיג‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬פת‭ ‬לקדש‭ ‬עליהם‭ (‬כגון‭ ‬חייל‭ ‬הנמצא‭ ‬בשטח‭) – ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬בתפילת‭ ‬ערבית‭ ‬ואח‭"‬כ‭ ‬לאכול‭. ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬חשב‭ ‬באופן‭ ‬מיוחד‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬כי‭ ‬בכל‭ ‬מצוות‭ ‬דאורייתא‭, ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬מכוון‭ ‬בהם‭ – ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

זמן‭ ‬קידוש‭ ‬הערב

קידוש‭ ‬בכניסתו‭ ‬לבית

ז‭. ‬ יקדש‭ ‬מיד‭ ‬כשבא‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭ ‬לביתו‭ [‬ובפרט‭ ‬יש‭ ‬להזדרז‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שחל‭ ‬בי‭' ‬בטבת‭, ‬לקדש‭ ‬מיד‭ ‬ולא‭ ‬להאריך‭ ‬בתענית‭].‬

אם‭ ‬אינו‭ ‬רעב

ח‭. ‬ מותר‭ ‬להמתין‭ ‬זמן‭ ‬מועט‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬עד‭ ‬לבואם‭ ‬של‭ ‬אורחים‭, ‬וכן‭ ‬יכול‭ ‬להמתין‭ ‬זמן‭ ‬מועט‭ ‬מלקדש‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬רעב‭ ‬ואינו‭ ‬רוצה‭ ‬לאכול‭ ‬מיד‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬סמוכים‭ ‬על‭ ‬שולחנו‭ ‬משרתים‭ ‬או‭ ‬אורחים‭, ‬ובפרט‭ ‬אורח‭ ‬עני‭, ‬או‭ ‬שיודע‭ ‬שאם‭ ‬ימתין‭ ‬ייפגע‭ ‬שלום‭ ‬הבית‭ – ‬לא‭ ‬יחכה‭ ‬כלל‭ ‬ויקדש‭ ‬מיד‭ ‬אפילו‭ ‬כשאינו‭ ‬רעב‭.‬

‭"‬שלום‭ ‬עליכם‭" ‬בכניסתו

ט‭.‬‭ ‬ גם‭ ‬כשממתין‭ ‬זמן‭ ‬מועט‭ ‬צריך‭ ‬לומר‭: "‬שלום‭ ‬עליכם‭ ‬מלאכי‭ ‬השרת‭" ‬מיד‭ ‬בבואו‭ ‬הביתה‭, ‬שהרי‭ ‬המלאכים‭ ‬מלווים‭ ‬אותו‭ ‬מבית‭ ‬הכנסת‭.‬

המתנה‭ ‬לאורחים

י‭.‬ מי‭ ‬שייאלץ‭ ‬להמתין‭ ‬זמן‭ ‬ארוך‭, ‬כגון‭ ‬שהאורחים‭ ‬מתעכבים‭ – ‬יקדש‭ ‬מיד‭ ‬ויאכל‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ ‬או‭ ‬עוגה‭, ‬וכשיבואו‭ ‬האורחים‭ ‬יקדשו‭ ‬לעצמם‭. ‬ואם‭ ‬חושש‭ ‬שהאורחים‭ ‬ייפגעו‭ ‬אם‭ ‬יקדש‭ ‬בלעדיהם‭ – ‬ימתין‭ ‬להם‭, ‬מכיון‭ ‬ש‭"‬גדולה‭ ‬הכנסת‭ ‬אורחים‭ ‬כהקבלת‭ ‬פני‭ ‬השכינה‭", ‬או‭: "‬יותר‭ ‬מהקבלת‭ ‬פני‭ ‬השכינה‭".‬

כשאינם‭ ‬יודעים‭ ‬לקדש

יא‭. ‬ אם‭ ‬האורחים‭ ‬עמי‭ ‬ארצות‭ ‬שלא‭ ‬יודעים‭ ‬לקדש‭ – ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬להם‭ ‬אף‭ ‬שכבר‭ ‬קידש‭ ‬כבר‭ ‬לעצמו‭.‬

קידוש‭ ‬למתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬מוקדם

קידוש‭ ‬בצאת‭ ‬הכוכבים

יב‭. ‬ הזמן‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬לקידוש‭ ‬של‭ ‬ליל‭ ‬שבת‭ ‬הוא‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬והמחמיר‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ – ‬תבוא‭ ‬עליו‭ ‬ברכה‭.‬

קידוש‭ ‬מפלג‭ ‬המנחה

יג‭. ‬ מותר‭ ‬להתפלל‭, ‬לקדש‭ ‬ולאכול‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬אחרי‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭, ‬ויוצאים‭ ‬בכך‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬וסעודת‭ ‬שבת‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬סיימו‭ ‬לאכול‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭,‬‭ ‬ראוי‭ ‬לאכול‭ ‬כזית‭ ‬לחם‭ ‬אחר‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

סמיכות‭ ‬ערבית‭ ‬לסעודה

יד‭. ‬ המתפלל‭ ‬אחר‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭ – ‬יסמיך‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתפילת‭ ‬ערבית‭ ‬ולא‭ ‬ישהה‭ ‬בין‭ ‬תפילה‭ ‬לסעודה‭ ‬כדי‭ ‬לאכול‭ ‬אחרי‭ ‬חשיכה‭. ‬וכן‭, ‬לא‭ ‬ישהה‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לסעודה‭. ‬אמנם‭, ‬יכול‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬סדר‭ ‬ליל‭ ‬שבת‭ "‬אתקינו‭ ‬סעודתא‭", "‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭" ‬וכו‭' ‬וכשיחשך‭ – ‬יקדש‭ ‬ויאכל‭.‬

חזרה‭ ‬על‭ ‬קרי‭"‬ש

טו‭. ‬ המתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬וקרא‭ "‬קריאת‭ ‬שמע‭" ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ – ‬יזכור‭ ‬לקרוא‭ "‬קריאת‭ ‬שמע‭" ‬פעם‭ ‬נוספת‭ ‬אחר‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬וזמן‭ ‬זה‭ ‬הוא‭ ‬כעשרים‭ ‬וחמש‭ ‬דקות‭ ‬אחר‭ ‬השקיעה‭.‬

בר‭ ‬מצוה‭ ‬בשבת

טז‭. ‬ קטן‭ ‬הנעשה‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ – ‬לא‭ ‬יקדש‭ ‬עד‭ ‬שיהא‭ ‬לילה‭ ‬ודאי‭, ‬וכן‭ ‬ראוי‭ ‬להורות‭ ‬בדין‭ ‬זה‭ ‬לכתחילה‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬בזה‭ ‬לא‭ ‬טרחה‭ ‬ולא‭ ‬הפסד‭, "‬דמה‭ ‬יפסיד‭ ‬אם‭ ‬ימתין‭ ‬עד‭ ‬הלילה‭".‬

קידוש‭ ‬מוקדם‭ ‬בימי‭ ‬העומר

סעודה‭ ‬מוקדמת‭ ‬בעומר

יז‭. ‬ המתפלל‭ ‬מוקדם‭ (‬בפלג‭ ‬המנחה‭) ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬בימי‭ ‬העומר‭ – ‬יקדש‭ ‬ויתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬לפני‭ ‬שקיעת‭ ‬החמה‭, ‬ואז‭ ‬יוכל‭ ‬להמשיך‭ ‬בסעודתו‭ ‬גם‭ ‬אחרי‭ ‬שקיעה‭. ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬להפסיק‭ ‬מלאכול‭ ‬בשקיעה‭ [‬למרות‭ ‬שאסור‭ ‬לקבוע‭ ‬סעודה‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬זמן‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭], ‬מכיון‭ ‬שהתחיל‭ ‬לאכול‭ ‬בהיתר‭. ‬וכשיגיע‭ ‬זמן‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ [‬כעשרים‭ ‬וחמש‭ ‬דקות‭ ‬אחרי‭ ‬השקיעה‭] – ‬יפסיק‭ ‬בסעודתו‭ ‬יקרא‭ ‬קריאת‭ ‬שמע‭ ‬ויברך‭ ‬ויספור‭ "‬ספירת‭ ‬העומר‭" ‬בזמנה‭.‬

קידוש‭ ‬אחר‭ ‬השקיעה

יח‭. ‬ המתפלל‭ ‬מוקדם‭ ‬בימי‭ ‬העומר‭ ‬ולא‭ ‬קידש‭ ‬עד‭ ‬ששקעה‭ ‬החמה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬כהרגלו‭, ‬משום‭ ‬שאסור‭ ‬לקבוע‭ ‬סעודה‭ ‬חצי‭ ‬שעה‭ ‬לפני‭ ‬זמן‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭, ‬אך‭ ‬גם‭ ‬לא‭ ‬טוב‭ ‬לדחות‭ ‬את‭ ‬הקידוש‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬כל‭ ‬כך‭ [‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭], ‬כמבואר‭ ‬לעיל‭ (‬סעיפים‭ ‬ז‭'-‬י‭'), ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬ינהג‭ ‬באחת‭ ‬משתי‭ ‬דרכים‭:‬

  • • יקדש‭, ‬יאכל‭ ‬לחם‭ ‬פחות‭ ‬מכביצה‭ ‬וילמד‭ ‬תורה‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬ואז‭ ‬יברך‭ ‬ויספור‭ "‬ספירת‭ ‬העומר‭" ‬בזמנה‭ ‬ואחריה‭ ‬יאכל‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭.‬
  • • יקדש‭ ‬ויתחיל‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬מיד‭, ‬אך‭ ‬יעמיד‭ ‬שומר‭ [‬החייב‭ ‬במצות‭ ‬ספירת‭ ‬העומר‭] ‬להזכירו‭ ‬שצריך‭ ‬לברך‭ ‬ולספור‭ "‬ספירת‭ ‬העומר‭" ‬בזמן‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

כוונה‭ ‬בקידוש

‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬לפני‭ ‬קידוש

יט‭.‬ מצוות‭ ‬צריכות‭ ‬כוונה‭, ‬לכן‭ ‬ירגיל‭ ‬אדם‭ ‬עצמו‭ ‬להתפלל‭ ‬מתוך‭ ‬סידור‭ ‬וירגיל‭ ‬לשונו‭ ‬לומר‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬לפני‭ ‬עשיית‭ ‬כל‭ ‬מצווה‭. ‬ובמיוחד‭ ‬בקידוש‭ ‬ישתדל‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬נוסח‭ ‬ה‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭", ‬משום‭ ‬שעיקר‭ ‬הקידוש‭ – ‬בדיבור‭ ‬ובמחשבה‭.‬

כוונה‭ ‬כשזמנו‭ ‬קצר

כ‭.‬ מי‭ ‬שזמנו‭ ‬קצר‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬ה‭"‬לשם‭ ‬יחוד‭" ‬הארוך‭ – ‬יכול‭ ‬לומר‭ ‬בקיצור‭: "‬הריני‭ ‬מכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬מהתורה‭ ‬לקדש‭ ‬בדברים‭, ‬ומצות‭ ‬עשה‭ ‬מדרבנן‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭".‬

לא‭ ‬כיוון‭ ‬בקידוש

כא‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬כיוון‭ ‬בקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬מצווה‭ ‬דאורייתא‭ ‬לקדש‭ ‬בדיבור‭ ‬ומצווה‭ ‬דרבנן‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭ (‬ולא‭ ‬אמר‭ "‬לשם‭ ‬יחוד‭"), ‬והתחיל‭ ‬בסעודה‭ – ‬חייב‭ ‬להפסיק‭ ‬את‭ ‬סעודתו‭ ‬ולומר‭: "‬ברוך‭ ‬מקדש‭ ‬השבת‭" [‬ללא‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭], ‬כיון‭ ‬שיש‭ ‬הסוברים‭ ‬שלא‭ ‬יצא‭ ‬יד‭"‬ח‭.‬

כוונה‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים

כב‭. ‬ המקדש‭ ‬יכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬והשומעים‭ ‬יכוונו‭ ‬לצאת‭ ‬בברכתו‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬כוונו‭ – ‬לא‭ ‬יצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬ולכן‭ ‬ראוי‭ ‬להזכיר‭ ‬לשומעים‭ ‬לכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

כוונת‭ ‬השומעים

כג‭. ‬ היוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬שעושה‭ ‬אחר‭ – ‬חייבים‭ ‬לשמוע‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הקידוש‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭ ‬מתחילתו‭ ‬ועד‭ ‬סופו‭, ‬מברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬עד‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭".‬‭ ‬ומעשה‭ ‬יצה‭"‬ר‭ ‬הוא‭ ‬שדווקא‭ ‬כשדרוש‭ ‬שקט‭ ‬כדי‭ ‬לשמוע‭ ‬כל‭ ‬מילה‭ ‬אז‭ ‬ישנם‭ ‬רעשים‭ ‬ומפריעים‭ ‬למיניהם‭, ‬ולמרות‭ ‬הכל‭ ‬יקפידו‭ ‬כל‭ ‬בני‭ ‬הבית‭ ‬לשמוע‭ ‬כל‭ ‬מילה‭ ‬ולא‭ ‬ישימו‭ ‬לב‭ ‬לשום‭ ‬דבר‭ ‬אחר‭.‬

כשאינו‭ ‬שומע‭ ‬את‭ ‬המקדש

כד‭. ‬ מי‭ ‬שאזניו‭ ‬כבדות‭ ‬ואינו‭ ‬שומע‭ ‬את‭ ‬המקדש‭, ‬וכן‭ ‬כאשר‭ ‬המקדש‭ ‬מגמגם‭ ‬או‭ ‬שאינו‭ ‬הוגה‭ ‬את‭ ‬המילים‭ ‬כדבעי‭ – ‬ישתדל‭ ‬לקדש‭ ‬לעצמו‭ ‬על‭ ‬כוס‭ ‬בנפרד‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬לעצמו‭ ‬בנפרד‭ – ‬יתן‭ ‬עיניו‭ ‬בכוס‭ ‬המקדש‭ ‬ויאמר‭ ‬בלחש‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ ‬הקידוש‭ ‬עם‭ ‬המקדש‭. ‬ואפילו‭ ‬שאינו‭ ‬מחזיק‭ ‬בידו‭ ‬את‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש‭ – ‬יוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬טוב‭ ‬להחזיק‭ ‬כוס‭ ‬יין‭ ‬בשעת‭ ‬הקידוש‭ ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬יוצא‭ ‬בברכת‭ ‬המקדש‭.‬

מקדש‭ ‬שאינו‭ ‬מוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה

כה‭. ‬ המתארח‭ ‬במקום‭ ‬שנוהגים‭ ‬שרק‭ ‬בעל‭ ‬הבית‭ ‬מקדש‭, ‬וקיים‭ ‬חשש‭ ‬שהמקדש‭ ‬אינו‭ ‬יודע‭ ‬לכוון‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יתן‭ ‬עיניו‭ ‬בכוס‭ ‬המקדש‭ ‬ויאמר‭ ‬את‭ ‬הקידוש‭ ‬בלחש‭ ‬עם‭ ‬המקדש‭. ‬אך‭ ‬אין‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬כשהמקדש‭ ‬יודע‭ ‬לכוון‭ ‬להוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

הבנת‭ ‬מילות‭ ‬הקידוש

כו‭. ‬ היוצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬אדם‭ ‬אחר‭ ‬וכן‭ ‬המקדש‭ ‬לעצמו‭ – ‬צריכים‭ ‬להבין‭ ‬את‭ ‬מילות‭ ‬הקידוש‭ (‬זאת‭ ‬מעבר‭ ‬לחובת‭ ‬המקדש‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומע‭ ‬וכוונת‭ ‬השומע‭ ‬לצאת‭ ‬מהמקדש‭, ‬כמבואר‭ ‬לעיל‭ ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ב‭). ‬לכן‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לאדם‭ ‬אורח‭ ‬אדם‭ ‬שאינו‭ ‬מבין‭ ‬עברית‭, ‬ורוצה‭ ‬להוציאו‭ ‬יד‭"‬ח‭ ‬קידוש‭ – ‬יש‭ ‬לתרגם‭ ‬ולהסביר‭ ‬עבורו‭ ‬את‭ ‬הקידוש‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭.‬

אמירת‭ ‬הקידוש‭ ‬בעברית

כז‭. ‬ כאשר‭ ‬אומר‭ ‬את‭ ‬הקידוש‭ ‬בעברית‭ (‬או‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬אותיות‭ ‬לועזיות‭ ‬הכתובות‭ ‬לפניו‭), ‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שאינו‭ ‬מבין‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובתו‭, ‬כיון‭ ‬שאמר‭ ‬את‭ ‬הקידוש‭ ‬בפיו‭ ‬בלשה‭"‬ק‭.‬

דין‭ ‬אשה‭ ‬וקטן‭ ‬בקידוש

חיוב‭ ‬אשה‭ ‬בקידוש

כח‭. ‬ נשים‭ ‬חייבות‭ ‬בקידוש‭ ‬מדאורייתא‭ ‬אע‭"‬פ‭ ‬שהיא‭ "‬מצות‭ ‬עשה‭ ‬שהזמן‭ ‬גרמא‭", ‬מכיון‭ ‬שהוקש‭ "‬זכור‭" ‬ל‭"‬שמור‭". ‬וכשם‭ ‬שנשים‭ ‬מצוות‭ ‬על‭ "‬שמור‭", ‬כלומר‭ ‬על‭ ‬איסורי‭ ‬מלאכה‭ ‬בשבת‭, ‬כך‭ ‬חייבות‭ ‬ב‭"‬זכור‭", ‬כלומר‭ ‬בקידוש‭ ‬השבת‭.‬

הוצאת‭ ‬האשה‭ ‬ידי‭ ‬חובה

כט‭.‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהמתפלל‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬השבת‭ "‬בדברים‭" ‬מדאורייתא‭ ‬ובקידוש‭ "‬על‭ ‬היין‭" ‬הוא‭ ‬חייב‭ ‬רק‭ ‬מדרבנן‭, ‬וממילא‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬שלא‭ ‬התפללה‭, ‬משום‭ ‬שעדיין‭ ‬חייבת‭ ‬בקידוש‭ ‬מדאורייתא‭, ‬ולכן‭ ‬נהגו‭ ‬חסידים‭ ‬ואנשי‭ ‬מעשה‭ ‬בבואם‭ ‬לביתם‭ ‬לומר‭: "‬ברוך‭ ‬שנתן‭ ‬לעמו‭ ‬ישראל‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭" ‬וכדו‭' [‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬האשה‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬דאורייתא‭, ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭]. ‬אך‭ ‬להלכה‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭, ‬מכיון‭ ‬שסתם‭ ‬אדם‭ ‬אינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬בתפילה‭ ‬אלא‭ ‬בקידוש‭ ‬על‭ ‬היין‭, ‬ונמצא‭ ‬שגם‭ ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬דאורייתא‭ ‬בתפילה‭,‬‭ ‬ולכן‭ ‬יכול‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬אשתו‭ ‬ואת‭ ‬עצמו‭ ‬בבית‭ ‬בקידוש‭ ‬מדאורייתא‭ ‬ומדרבנן‭.‬

אשה‭ ‬מקדשת‭ ‬לאיש

ל‭.‬ אשה‭ ‬יכולה‭ ‬לקדש‭ ‬ולהוציא‭ ‬את‭ ‬האיש‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬משום‭ ‬שחייבת‭ ‬בקידוש‭ ‬כמוהו‭. ‬ולכן‭, ‬כאשר‭ ‬הבעל‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭, ‬או‭ ‬כשאין‭ ‬בעלה‭ ‬בבית‭ – ‬תקדש‭ ‬האשה‭ ‬ותוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬בני‭ ‬ביתה‭. ‬וצריכה‭ ‬לשתות‭ ‬רוב‭ ‬רביעית‭ ‬מכוס‭ ‬הקידוש‭ [‬ולכן‭ ‬רצוי‭ ‬שתקדש‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭]. ‬אמנם‭, ‬כל‭ ‬זה‭ ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬אנשים‭ ‬זרים‭ ‬בבית‭, ‬אך‭ ‬כשיש‭ ‬אנשים‭ ‬זרים‭ ‬בבית‭ – ‬לא‭ ‬תקדש‭, ‬משום‭ ‬צניעות‭.‬

קידוש‭ ‬קטן‭ ‬או‭ ‬אשה

לא‭. ‬ אין‭ ‬הקטן‭ ‬מוציא‭ ‬את‭ ‬האשה‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬מכיון‭ ‬שהיא‭ ‬חייבת‭ ‬מדאורייתא‭ ‬והוא‭ ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬אלא‭ ‬מדרבנן‭, ‬ולכן‭ ‬כשאין‭ ‬ילד‭ ‬בגיל‭ ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬בבית‭ – ‬תקדש‭ ‬האשה‭ ‬ולא‭ ‬הקטן‭.‬

קידוש‭ ‬קטן‭ ‬לאשה

לב‭. ‬ אין‭ ‬הקטן‭ ‬מוציא‭ ‬את‭ ‬האשה‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬התפללה‭ ‬ערבית‭.‬

אם‭ ‬אינה‭ ‬יודעת‭ ‬לקדש

לג‭. ‬ כאשר‭ ‬האשה‭ ‬אינה‭ ‬יודעת‭ ‬את‭ ‬מילות‭ ‬הקידוש‭ ‬ויש‭ ‬שם‭ ‬קטן‭ ‬שיודע‭ ‬אותן‭ – ‬תחזיק‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬בידה‭ ‬ותאמר‭ ‬את‭ ‬מילות‭ ‬הקידוש‭ ‬מילה‭ ‬במילה‭ ‬עם‭ ‬הקטן‭, ‬ובכך‭ ‬תצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬עצמה‭.‬

בן‭ ‬י‭"‬ג‭ ‬שנה‭ ‬ויום‭ ‬אחד

לד‭. ‬ קטן‭ ‬שהגדיל‭ ‬והוא‭ ‬בן‭ ‬י‭"‬ג‭ ‬שנים‭ ‬ויום‭ ‬אחד‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬ספק‭ ‬אם‭ ‬הביא‭ ‬שתי‭ ‬שערות‭ – ‬אינו‭ ‬מוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬לא‭ ‬את‭ ‬האיש‭ ‬ולא‭ ‬את‭ ‬האשה‭, ‬אפילו‭ ‬שהתפללו‭ ‬ערבית‭.‬

אמירת‭ ‬ויכולו‭ ‬בקידוש‭ ‬הלילה

אמירת‭ "‬ויכולו‭"‬

לה‭. ‬ מקדימים‭ ‬לומר‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקי‭ ‬מעשה‭ ‬בראשית‭ ‬מ‭"‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬עד‭ "‬ברא‭ ‬אלוקים‭ ‬לעשות‭" ‬לפני‭ ‬ברכת‭ ‬הגפן‭.‬

אמירתו‭ ‬ג‭' ‬פעמים

לו‭. ‬ על‭ ‬פי‭ ‬הקבלה‭ ‬צריך‭ ‬לומר‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭ ‬את‭ ‬פסוקי‭ "‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬עד‭ "‬לעשות‭": ‬בתפילת‭ ‬הלחש‭, ‬לפני‭ ‬חזרת‭ "‬מעין‭ ‬שבע‭" ‬ובקידוש‭.‬

‭"‬סברי‭ ‬מרנן‭" ‬ביחיד

לז‭. ‬ גם‭ ‬יחיד‭ ‬שמקדש‭ ‬לעצמו‭ ‬יאמר‭ "‬סברי‭ ‬מרנן‭" ‬לפני‭ ‬ברכת‭ ‬הגפן‭, ‬מפני‭ ‬שהמלאכים‭ ‬שאיתו‭ ‬שומעים‭, ‬ויש‭ ‬עוד‭ ‬טעמים‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הסוד‭.‬

עמידה‭ ‬וישיבה‭ ‬בקידוש

עמידה‭ ‬בקידוש

לח‭. ‬ אומרים‭ ‬פסוקי‭ "‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬עד‭ "‬לעשות‭" ‬בעמידה‭, ‬משני‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ "‬ויכלו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬זו‭ ‬עדות‭ ‬על‭ ‬בריאת‭ ‬שמים‭ ‬וארץ‭, ‬ועדים‭ ‬צריכים‭ ‬להעיד‭ ‬בעמידה‭, ‬כדכתיב‭: "‬ועמדו‭ ‬שני‭ ‬האנשים‭". ‬ב‭.‬‭ ‬שם‭ ‬ה‭' ‬רמוז‭ ‬בראשי‭ ‬תיבות‭: "‬יום‭ ‬השישי‭ ‬ויכלו‭ ‬השמים‭", ‬ועומדים‭ ‬לכבוד‭ ‬שמו‭ ‬של‭ ‬ה‭'.‬

ישיבה‭ ‬בקידוש

לט‭. ‬ בקידוש‭ ‬עצמו‭ ‬החל‭ ‬מברכת‭ '‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭' ‬ועד‭ ‬אחרי‭ ‬ברכת‭ '‬מקדש‭ ‬השבת‭' ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לשבת‭, ‬אך‭ ‬לפי‭ ‬דברי‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭ – ‬צריך‭ ‬לעמוד‭ ‬לאורך‭ ‬כל‭ ‬הקידוש‭ ‬כולו‭, ‬וכן‭ ‬המנהג‭.‬

שתיית‭ ‬היין‭ ‬בישיבה

מ‭. ‬ כשמסיים‭ ‬את‭ ‬הקידוש‭ ‬יושב‭ ‬ושותה‭ ‬בישיבה‭, ‬וכך‭ ‬נהג‭ ‬גם‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭.‬

קביעות‭ ‬השומעים

מא‭. ‬ הנוהגים‭ ‬לעמוד‭ ‬בקידוש‭ ‬צריכים‭ ‬לקבוע‭ ‬עצמם‭ ‬יחד‭ ‬בשעת‭ ‬הקידוש‭, ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬המקדש‭, "‬ולא‭ ‬שיהיו‭ ‬מפוזרים‭ ‬ומפורדים‭ ‬והולכים‭ ‬אחד‭ ‬הנה‭ ‬ואחד‭ ‬הנה‭, ‬דזה‭ ‬לא‭ ‬מיקרי‭ ‬קביעות‭ ‬כלל‭". ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬קביעות‭ – ‬אין‭ ‬השומעים‭ ‬יוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭.‬

הסתכלות‭ ‬בנרות‭ ‬ובכוס

מב‭. ‬ כשמתחיל‭ ‬לקדש‭ – ‬צריך‭ ‬להסתכל‭ ‬בנרות‭ ‬השבת‭, ‬ובשעת‭ ‬הקידוש‭ – ‬צריך‭ ‬להסתכל‭ ‬בכוס‭ ‬הברכה‭, ‬וכן‭ ‬השומעים‭ ‬לא‭ ‬יסיחו‭ ‬דעתם‭ ‬מן‭ ‬הכוס‭.‬

הסתכלות‭ ‬ביין

מג‭. ‬ כתב‭ ‬מרן‭ ‬בעל‭ ‬ה‭"‬בן‭ ‬איש‭ ‬חי‭" ‬שמנהגו‭ ‬להסתכל‭ ‬לתוך‭ ‬הכוס‭ ‬בעת‭ ‬שאוחזו‭ ‬בידו‭, ‬לראות‭ ‬את‭ ‬הפרצוף‭ ‬ואת‭ ‬המצח‭ ‬ביין‭, ‬ולכוון‭ ‬ש‭'‬מצח‭' ‬בגימטריא‭ '‬הצלחה‭'.‬

המקדש‭ ‬ומוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה

הוצאת‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה

מד‭. ‬ יכול‭ ‬אדם‭ ‬לברך‭ ‬ולהוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬חברו‭ ‬ב‭"‬ברכת‭ ‬המצוות‭" ‬אף‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬עצמו‭ ‬כבר‭ ‬קיים‭ ‬את‭ ‬המצוה‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬ב‭"‬ברכת‭ ‬הנהנין‭". ‬ומכיון‭ ‬שברכת‭ ‬הקידוש‭ ‬היא‭ "‬ברכת‭ ‬המצוות‭" – ‬יכול‭ ‬אדם‭ ‬לקדש‭ ‬ולהוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬חברו‭ ‬בקידוש‭. ‬ומוציאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬גם‭ ‬בברכת‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭" ‬וגם‭ ‬בברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭". ‬ולמרות‭ ‬שברכת‭ "‬הגפן‭" ‬נמנית‭ ‬על‭ "‬ברכות‭ ‬הנהנין‭", ‬בקידוש‭ ‬כאשר‭ ‬לא‭ ‬נאמרת‭ ‬לשם‭ ‬שתייה‭ ‬סתם‭ ‬אלא‭ ‬כחלק‭ ‬מהקידוש‭, ‬אינה‭ ‬נחשבת‭ "‬ברכת‭ ‬הנהנין‭"‬‭ ‬אלא‭ "‬ברכת‭ ‬המצוות‭".‬

קידוש‭ "‬ברוב‭ ‬עם‭"‬

מה‭. ‬ כאשר‭ ‬ציבור‭ ‬אוכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬יחד‭, ‬כגון‭ ‬בשמחות‭ – ‬טוב‭ ‬יותר‭ ‬שאחד‭ ‬מהם‭ ‬יקדש‭ ‬ויוציא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬את‭ ‬השאר‭ ‬מאשר‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬יקדש‭ ‬לעצמו‭, ‬משום‭ "‬ברב‭ ‬עם‭ ‬הדרת‭ ‬מלך‭".‬

קידוש‭ ‬לאחרים‭ ‬שאינו‭ ‬סועד‭ ‬עימם

מו‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬קידש‭ ‬עדיין‭ ‬ולא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ – ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬לאחרים‭ ‬ולהוציאם‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬כשאינם‭ ‬יודעים‭ ‬לקדש‭, ‬אפילו‭ ‬שאינו‭ ‬אוכל‭ ‬עמהם‭ [‬הדבר‭ ‬מצוי‭ ‬בבתי‭ ‬חולים‭ ‬שיש‭ ‬מתנדב‭ ‬שמסתובב‭ ‬במחלקות‭ ‬בית‭ ‬החולים‭ ‬ומקדש‭ ‬לחולים‭], ‬ובלבד‭ ‬שיקדש‭ ‬במקום‭ ‬סעודתם‭ [‬דיני‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬יבוארו‭ ‬בהרחבה‭ ‬בפרק‭ ‬י‭"‬ח‭].‬

קידש‭ ‬לאחרים‭ ‬ולא‭ ‬אכל

מז‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬קידש‭ ‬לעצמו‭ ‬ולא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬וקידש‭ ‬לאחרים‭ – ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ ‬עמהם‭ ‬אם‭ ‬ברצונו‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬אכל‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ ‬עמהם‭ – ‬יקדש‭ ‬לעצמו‭ ‬פעם‭ ‬נוספת‭ ‬במקום‭ ‬סעודתו‭.‬

טעימת‭ ‬היין‭ ‬כשאינו‭ ‬סועד

מח‭. ‬ המקדש‭ ‬לאחרים‭ ‬ואינו‭ ‬מתכוון‭ ‬לאכול‭ ‬עמהם‭ – ‬יזהר‭ ‬לא‭ ‬לשתות‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭, ‬משום‭ ‬שאע‭"‬פ‭ ‬שהוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

כשקידש‭ ‬ורוצה‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים

מט‭.‬ המקדש‭ ‬שכבר‭ ‬אכל‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ – ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬שנית‭ ‬בשביל‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬אם‭ ‬אינם‭ ‬יודעים‭ ‬לקדש‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬הם‭ ‬יודעים‭ ‬לקדש‭: ‬בקידוש‭ ‬הלילה‭ – ‬יקדשו‭ ‬הם‭ ‬מפני‭ ‬שצריך‭ ‬לברך‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬ברכת‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭" ‬והוא‭ ‬כבר‭ ‬ברך‭. ‬ובקידוש‭ ‬היום‭ – ‬יכול‭ ‬הוא‭ ‬לקדש‭ ‬עבורם‭, ‬מפני‭ ‬שמברך‭ ‬רק‭ "‬הגפן‭" ‬וצריך‭ ‬אז‭ ‬לשתות‭ ‬מן‭ ‬היין‭.‬

שמיעת‭ ‬קידוש‭ ‬משכן

נ‭.‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ – ‬יכול‭ ‬לשמוע‭ ‬קידוש‭ ‬משכנו‭ ‬המקדש‭ ‬לבני‭ ‬ביתו‭ ‬ולצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בשמיעה‭ ‬זו‭, ‬בתנאי‭ ‬שהמקדש‭ ‬מכוון‭ ‬להוציאו‭ ‬וגם‭ ‬הוא‭ ‬מתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭, ‬ובתנאי‭ ‬שהשומע‭ ‬נמצא‭ ‬במקום‭ ‬סעודתו‭ ‬כך‭ ‬ששומע‭ "‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭". ‬ואע‭"‬פ‭ ‬שהמקדש‭ ‬בבית‭ ‬אחד‭ ‬והשומע‭ ‬בבית‭ ‬אחר‭, ‬נחשב‭ ‬לו‭ ‬ששומע‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ (‬ובתנאי‭ ‬שלא‭ ‬יהא‭ ‬בין‭ ‬המקדש‭ ‬לבין‭ ‬השומע‭ ‬פח‭ ‬אשפה‭ ‬או‭ ‬גוי‭ ‬וכדו‭'). ‬אמנם‭, ‬מי‭ ‬שכיוון‭ ‬לצאת‭ ‬בברכת‭ ‬שכנו‭ ‬אך‭ ‬שכנו‭ ‬לא‭ ‬כיוון‭ ‬להוציאו‭ – ‬לא‭ ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

כיסוי‭ ‬החלות‭ ‬בשעת‭ ‬הקידוש‭ – ‬סידור‭ ‬השולחן

פריסת‭ ‬מפה

נא‭. ‬ צריך‭ ‬אדם‭ ‬לסדר‭ ‬שולחנו‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭ ‬ולפרוס‭ ‬מפה‭ ‬על‭ ‬שלחנו‭ ‬דרך‭ ‬כבוד‭ ‬בכל‭ ‬שלוש‭ ‬הסעודות‭.‬

מפה‭ ‬לחלות

נב‭. ‬ מלבד‭ ‬המפה‭ ‬שפורס‭ ‬על‭ ‬שולחן‭ ‬השבת‭ ‬יפרוס‭ ‬מפה‭ ‬נוספת‭ ‬על‭ ‬החלות‭ ‬לכסותן‭, ‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬צריך‭ ‬שתהיה‭ ‬מפה‭ ‬פרוסה‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬תחת‭ ‬הפת‭ ‬ומפה‭ ‬אחרת‭ ‬פרוסה‭ ‬על‭ ‬גביו‭".‬

הטעם‭ ‬לכיסוי‭ ‬החלות

נג‭. ‬ ישנם‭ ‬שלושה‭ ‬טעמים‭ ‬לכיסוי‭ ‬החלות‭ ‬במפה‭:‬

  • א‭.‬ לכבוד‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬יש‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬השולחן‭. ‬ומטעם‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬לכסות‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬עד‭ ‬תחילת‭ ‬הסעודה‭ ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬ניכר‭ ‬שהשולחן‭ ‬נערך‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬מכסים‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬בזמן‭ ‬הקידוש‭ ‬ומגלים‭ ‬אותן‭ ‬רק‭ ‬אחריו‭.‬
  • ב‭.‬ כדי‭ ‬ש‭"‬לא‭ ‬תראה‭ ‬הפת‭ ‬בושתה‭". ‬שהרי‭ ‬אנו‭ ‬מקדימים‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬ומאחרים‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬החלות‭ ‬העשויות‭ ‬מחיטה‭. ‬ואין‭ ‬זה‭ ‬כפי‭ ‬הסדר‭ ‬בפסוק‭: "‬ארץ‭ ‬חיטה‭ ‬ושעורה‭ ‬וגפן‭ ‬ותאנה‭" ‬וכו‭', ‬שהחיטה‭ ‬קודמת‭ ‬לגפן‭.‬
  • ג‭.‬ בוצעים‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬זכר‭ ‬ל‭"‬מן‭" ‬שאכלו‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬במדבר‭, ‬וכפי‭ ‬שהיה‭ ‬המן‭ ‬מכוסה‭ ‬בשכבת‭ ‬הטל‭ ‬מתחתיו‭ ‬ומעליו‭, ‬גם‭ ‬אנו‭ ‬מכסים‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬מתחתן‭ ‬ומעליהן‭.‬

נפקא‭ ‬מינא‭ ‬בטעמים

נד‭. ‬ נפקא‭ ‬מינא‭ ‬להלכה‭ ‬בין‭ ‬הטעמים‭ ‬השונים‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬בכמה‭ ‬דינים‭:‬

  • א‭.‬ מי‭ ‬שאינו‭ ‬מקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭ [‬כגון‭: ‬המקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭ ‬בסעודה‭ ‬ראשונה‭ ‬ושנייה‭ ‬או‭ ‬הסועד‭ ‬סעודה‭ ‬שלישית‭]. ‬ע‭"‬פ‭ ‬הטעם‭: "‬שלא‭ ‬תראה‭ ‬הפת‭ ‬בושתה‭" – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬החלות‭. ‬ואילו‭ ‬לטעם‭: ‬לעשות‭ ‬זכר‭ ‬ל‭"‬מן‭" ‬או‭ ‬לטעם‭ ‬שיהיה‭ ‬ניכר‭ ‬שזה‭ ‬שולחן‭ ‬שבת‭ – ‬צריך‭ ‬לכסות‭. ‬וכן‭ ‬נוהגים‭.‬
  • ב‭.‬ גילוי‭ ‬החלות‭ ‬המכוסות‭ ‬‮–‬‭ ‬ע‭"‬פ‭ ‬הטעם‭: "‬שלא‭ ‬תראה‭ ‬הפת‭ ‬בושתה‭" – ‬יכול‭ ‬לגלותן‭ ‬מיד‭ ‬אחרי‭ ‬שברך‭ ‬על‭ ‬היין‭. ‬ואילו‭ ‬לטעם‭: ‬כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זכר‭ ‬ל‭"‬מן‭" ‬או‭ ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬ניכר‭ ‬שזהו‭ ‬שולחן‭ ‬שבת‭ – ‬צריך‭ ‬לגלותן‭ ‬רק‭ ‬סמוך‭ ‬לברכת‭ "‬המוציא‭". ‬וכן‭ ‬נוהגים‭.‬
  • ג‭.‬ כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זכר‭ ‬ל‭"‬מן‭" ‬וכדי‭ ‬שיהיה‭ ‬ניכר‭ ‬שזה‭ ‬שולחן‭ ‬שבת‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לכסותה‭ ‬לגמרי‭, ‬ואילו‭ ‬לטעם‭: "‬שלא‭ ‬תראה‭ ‬הפת‭ ‬בושתה‭" – ‬צריך‭ ‬לכסותה‭ ‬לגמרי‭. ‬וכן‭ ‬נוהגים‭.‬
  • ד‭.‬ לכסות‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬בכיסוי‭ ‬שקוף‭ ‬או‭ ‬אטום‭ – ‬לפי‭ ‬הטעם‭ ‬של‭ ‬זכר‭ ‬ל‭"‬מן‭" ‬וכדי‭ ‬שיהיה‭ ‬ניכר‭ ‬שזה‭ ‬שולחן‭ ‬שבת‭ – ‬יכול‭ ‬לכסות‭ ‬בכיסוי‭ ‬שקוף‭, ‬ואילו‭ ‬לטעם‭: "‬שלא‭ ‬תראה‭ ‬הפת‭ ‬בושתה‭" – ‬צריך‭ ‬כיסוי‭ ‬אטום‭ ‬דווקא‭.‬
  • ה‭.‬ לטעם‭ ‬הראשון‭ ‬‮–‬‭ "‬לכבוד‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭" ‬צריך‭ ‬שתי‭ ‬מפות‭, ‬ולטעם‭ ‬השני‭ – "‬שלא‭ ‬תראה‭ ‬הפת‭ ‬בושתה‭", ‬מספיק‭ ‬מפה‭ ‬אחת‭ ‬על‭ ‬האוכל‭, ‬ואילו‭ ‬לטעם‭ ‬השלישי‭ – ‬צריך‭ ‬לשים‭ ‬מפה‭ ‬גם‭ ‬למטה‭ ‬וגם‭ ‬למעלה‭, ‬זכר‭ ‬למן‭ ‬שהיה‭ ‬מכוסה‭ ‬מלמטה‭ ‬ומלמעלה‭. ‬וכן‭ ‬נוהגים‭.‬

כיסוי‭ ‬השולחן‭ ‬בשתי‭ ‬מפות

נה‭. ‬ מנהג‭ ‬טוב‭ ‬לפרוס‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬שתי‭ ‬מפות‭, ‬אחת‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬השנייה‭, ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬ניתן‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬המפה‭ ‬בלי‭ ‬לגלות‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬אפילו‭ ‬לרגע‭ ‬אחד‭. ‬מי‭ ‬שאינו‭ ‬מניח‭ ‬שתי‭ ‬מפות‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ – ‬ישתדל‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬המפה‭ ‬במהירות‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להשאיר‭ ‬את‭ ‬השולחן‭ ‬מגולה‭ ‬אפילו‭ ‬זמן‭ ‬קצר‭.‬

כיסוי‭ ‬כל‭ ‬השולחנות‭ ‬בבית

נו‭. ‬ ראוי‭ ‬לכסות‭ ‬במפה‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬השולחנות‭ ‬בבית‭ ‬משום‭ ‬כבוד‭ ‬שבת‭, ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬גם‭ ‬שולחנות‭ ‬שאין‭ ‬אוכלים‭ ‬עליהם‭.‬

כיסוי‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬בקידוש

נז‭. ‬ בעת‭ ‬הקידוש‭ ‬על‭ ‬היין‭ – ‬יש‭ ‬לכסות‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬מיני‭ ‬המזונות‭ ‬המוגשים‭ ‬על‭ ‬השולחן‭. ‬וכן‭, ‬כאשר‭ ‬מגישים‭ ‬עוגות‭ ‬בלבד‭ ‬ללא‭ ‬פת‭, ‬כגון‭ ‬בקידוש‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ -‬‭ ‬יש‭ ‬לכסות‭ ‬את‭ ‬העוגות‭.‬

כיסוי‭ ‬חלות‭ ‬בשולחנות‭ ‬אחרים

נח‭. ‬ כשסועדים‭ ‬רבים‭ ‬בכמה‭ ‬שולחנות‭ ‬נפרדים‭ – ‬יש‭ ‬לכסות‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬הנמצאות‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬שולחן‭ ‬המקדש‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬הסועדים‭ ‬בשולחנות‭ ‬האחרים‭ ‬אוחזים‭ ‬בידיהם‭ ‬כוסות‭ ‬יין‭ ‬בשעת‭ ‬הקידוש‭ – ‬צריכים‭ ‬לכסות‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬החלות‭ ‬שעל‭ ‬גבי‭ ‬השולחנות‭ ‬שלהם‭.‬

שתיית‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש

שיעור‭ ‬שתיית‭ ‬הכוס

נט‭. ‬ לכתחילה‭ ‬על‭ ‬המקדש‭ ‬לשתות‭ ‬את‭ ‬רוב‭ ‬הכוס‭ ‬שקידש‭ ‬עליה‭. ‬אמנם‭, ‬כאשר‭ ‬הכוס‭ ‬גדולה‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬את‭ ‬רובה‭ – ‬ישתה‭ ‬רביעית‭, ‬ואם‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ – ‬ישתה‭ ‬לפחות‭ ‬כמלא‭ ‬לוגמיו‭, ‬שהוא‭ "‬רוב‭ ‬רביעית‭", ‬והוא‭ ‬כארבעים‭ ‬וחמש‭ ‬גרם‭.‬

מקדש‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לשתות

ס‭.‬ אם‭ ‬המקדש‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬שיעור‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭" – ‬יטעם‭ ‬מעט‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬ואחד‭ ‬מהסועדים‭ ‬ישתה‭ ‬שיעור‭ "‬מלוא‭ ‬לוגמיו‭". ‬וכשאין‭ ‬מי‭ ‬שיכול‭ ‬לשתות‭ ‬לבדו‭ ‬כשיעור‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭" – ‬יצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬בדיעבד‭ ‬בצירוף‭ ‬שתיית‭ ‬כל‭ ‬הסועדים‭ ‬לשיעור‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭". ‬ואם‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬שתו‭ ‬שיעור‭ "‬מלא‭ ‬לוגמיו‭" – ‬לא‭ ‬יצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬לכתחילה‭ ‬ישתדלו‭ ‬שישתה‭ ‬אחד‭ ‬מבני‭ ‬הבית‭ ‬כמלוא‭ ‬לוגמיו‭, ‬ורק‭ ‬בדיעבד‭ ‬די‭ ‬שכולם‭ ‬יחד‭ ‬ישתו‭ ‬כמלא‭ ‬לוגמיו‭.‬

קידוש‭ ‬למי‭ ‬שאינו‭ ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬יין

סא‭. ‬ מי‭ ‬שאסור‭ ‬לו‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬קידוש‭ ‬ולשתות‭ ‬מעט‭, ‬אלא‭ ‬ישמע‭  ‬קידוש‭ ‬ממישהו‭ ‬אחר‭. ‬ואם‭ ‬הוא‭ ‬לבד‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭.‬

העברת‭ ‬היין‭ ‬לכוס‭ ‬אחרת‭ ‬קודם‭ ‬הטעימה

סב‭. ‬ המקדש‭ ‬להוציא‭ ‬אחרים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬והוא‭ ‬חולה‭, ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬שאחרים‭ ‬שישתו‭ ‬מכוס‭ ‬הקידוש‭ ‬ידבקו‭ ‬במחלתו‭ – ‬ישנן‭ ‬שתי‭ ‬אפשרויות‭: ‬א‭.‬‭ ‬ישפוך‭ ‬מכוס‭ ‬של‭ ‬קידוש‭ ‬לכוס‭ ‬אחרת‭, ‬ישתה‭ ‬מכוס‭ ‬האחרת‭ ‬ואת‭ ‬כוס‭ ‬הקידוש‭ ‬יתן‭ ‬לשתות‭ ‬לבני‭ ‬ביתו‭ ‬לשתות‭. ‬ב‭.‬ שפוך‭ ‬מעט‭ ‬לכוס‭ ‬אחרת‭ ‬ואותה‭ ‬יתן‭ ‬לבני‭ ‬ביתו‭, ‬והוא‭ ‬ישתה‭ ‬מכוס‭ ‬של‭ ‬קידוש‭ ‬שעליה‭ ‬בירך‭. ‬למעשה‭ ‬יש‭ ‬לנהוג‭ ‬כאפשרות‭ ‬השנייה‭, ‬ויזהר‭ ‬שיעביר‭ ‬במהירות‭ ‬מכוסו‭ ‬לכוס‭ ‬האחרת‭ ‬ממנה‭ ‬יתן‭ ‬לבני‭ ‬ביתו‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יהיה‭ ‬הפסק‭ ‬בין‭ ‬הקידוש‭ ‬לשתייה‭.‬

נשפך‭ ‬היין‭ ‬קודם‭ ‬ששתה

סג‭. ‬ קידש‭, ‬וקודם‭ ‬שטעם‭ ‬נשפך‭ ‬היין‭, ‬יביא‭ ‬כוס‭ ‬אחרת‭ ‬ויברך‭ ‬עליה‭ '‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭'. ‬ואין‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולקדש‭. ‬ואם‭ ‬היה‭ ‬בדעתו‭ ‬לשתות‭ ‬עוד‭ ‬יין‭ ‬לאחר‭ ‬הקידוש‭ ‬או‭ ‬בסעודה‭, ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬שנית‭ '‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭'.‬

קידש‭ ‬בטעות‭ ‬על‭ ‬מים

סד‭. ‬ קידש‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬וחשב‭ ‬שהוא‭ ‬יין‭, ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬נמצא‭ ‬שהוא‭ ‬מים‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬משקה‭ – ‬יחזור‭ ‬ויקדש‭ ‬הכל‭ ‬מתחילה‭ ‬על‭ ‬היין‭. ‬ואם‭ ‬עמד‭ ‬לפניו‭ ‬יין‭ ‬על‭ ‬השלחן‭, ‬והיה‭ ‬דעתו‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬גם‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬שנית‭ ‬כלל‭, ‬דהוי‭ ‬כאילו‭ ‬קידש‭ ‬על‭ ‬היין‭. ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬יין‭ ‬לפניו‭ ‬על‭ ‬השלחן‭, ‬אבל‭ ‬היה‭ ‬יין‭ ‬בביתו‭ ‬והיה‭ ‬דעתו‭ ‬לשתות‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭ ‬אלא‭ ‬רק‭ ‬ברכת‭ ‬הקידוש‭ "‬אשר‭ ‬קדשנו‭ ‬במצותיו‭" ‬וכו‭'. ‬ואם‭ ‬היתה‭ ‬הכוס‭ ‬של‭ ‬שכר‭ ‬או‭ "‬מעד‭" (‬מי‭ ‬דבש‭), ‬במקום‭ ‬שהוא‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭ – ‬בכל‭ ‬אופן‭ ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬שנית‭ ‬אלא‭ ‬יברך‭ "‬שהכל‭" ‬וישתה‭. ‬

הפסקה‭ ‬בשתיקה‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לשתייה

סה‭. ‬ לכתחילה‭ ‬יש‭ ‬להזהר‭ ‬שלא‭ ‬להפסיק‭ ‬כלל‭ ‬בין‭ ‬הקידוש‭ ‬לשתייה‭, ‬ואם‭ ‬הפסיק‭ ‬בשתיקה‭ "‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬דיבור‭" – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬ומברך‭, ‬ואם‭ ‬הפסיק‭ ‬בשתיקה‭ ‬זמן‭ ‬ממושך‭ ‬יותר‭ ‬בלא‭ ‬שהסיח‭ ‬דעת‭ – ‬משום‭ ‬סב‭"‬ל‭ ‬לא‭ ‬יברך‭.‬

הפסק‭ ‬בדיבור‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לשתיה

הפסקה‭ ‬בין‭ ‬הקידוש‭ ‬לשתייה

סו‭. ‬ אין‭ ‬למקדש‭ ‬להפסיק‭ ‬בדיבור‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לשתייה‭, ‬בין‭ ‬בדיבור‭ ‬סתם‭ ‬ובין‭ ‬בדברים‭ ‬השייכים‭ ‬לקידוש‭ ‬או‭ ‬לסעודה‭.‬

כשהפסיק‭ ‬בדיבור‭ ‬מהעניין

סז‭. ‬ המפסיק‭ ‬בדיבור‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לשתייה‭ ‬בדברים‭ ‬הקשורים‭ ‬לקידוש‭ ‬או‭ ‬לסעודה‭, ‬למרות‭ ‬שעשה‭ ‬שלא‭ ‬כדין‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬לברך‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭" ‬או‭ "‬הגפן‭".‬

כשהפסיק‭ ‬בדיבור‭ ‬סתם

סח‭. ‬ המפסיק‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לשתייה‭ ‬בדיבור‭ ‬סתם‭, ‬למרות‭ ‬שעשה‭ ‬שלא‭ ‬כדין‭ – ‬אינו‭ ‬חוזר‭ ‬לברך‭ ‬ברכת‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭". ‬אמנם‭, ‬חוזר‭ ‬ומברך‭ ‬ברכת‭ "‬הגפן‭".‬

הפסיק‭ ‬המקדש‭ ‬ולא‭ ‬הפסיקו‭ ‬המסובים

סט‭. ‬ אם‭ ‬המקדש‭ ‬הפסיק‭ ‬בדברים‭ ‬שלא‭ ‬מעניין‭ ‬הסעודה‭ ‬לפני‭ ‬שטעם‭ ‬והמסובים‭ ‬לא‭ ‬שחו‭ – ‬המברך‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭, ‬והמסובים‭ ‬שלא‭ ‬דברו‭ – ‬יצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭.‬

הפסקה‭ ‬בדיבור‭ ‬לשומעים

ע‭.‬ גם‭ ‬השומעים‭ ‬קידוש‭ ‬ויוצאים‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬אחר‭ – ‬אסורים‭ ‬להפסיק‭ ‬בדיבור‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לשתייה‭, ‬בין‭ ‬בדיבור‭ ‬סתם‭ ‬ובין‭ ‬בדברים‭ ‬הקשורים‭ ‬לקידוש‭ ‬ולסעודה‭.‬

כשהפסיקו‭ ‬השומעים‭ ‬בדיבור

עא‭. ‬ סועדים‭ ‬שיצאו‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בקידוש‭ ‬של‭ ‬אחר‭ ‬והפסיקו‭ ‬בדיבור‭ ‬סתם‭ (‬שאינו‭ ‬קשור‭ ‬לקידוש‭ ‬או‭ ‬לסעודה‭) – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיחזרו‭ ‬ויברכו‭ "‬הגפן‭", ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאין‭ ‬לחזור‭. ‬אמנם‭ ‬להלכה‭ – ‬חוזרים‭ ‬לברך‭ ‬רק‭ ‬אם‭ ‬דיברו‭ ‬לפני‭ ‬שהמקדש‭ ‬טעם‭ ‬מן‭ ‬היין‭. ‬ואם‭ ‬דיברו‭ ‬אחר‭ ‬שהמקדש‭ ‬טעם‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬והם‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬טעמו‭ -‬‭ ‬נכנסו‭ ‬למחלוקת‭ ‬הפוסקים‭ ‬לכן‭ ‬עדיף‭ ‬שלא‭ ‬ישתו‭ ‬יין‭ ‬כלל‭ ‬לפני‭ ‬הסעודה‭, ‬וכשישתו‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ ‬יברכו‭ "‬הגפן‭", ‬או‭ ‬לחילופין‭ ‬יהרהרו‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬בלבם‭ ‬מיד‭ ‬ויטעמו‭ ‬מהיין‭.‬

הפסקה‭ ‬בעניית‭ ‬אמן

עב‭. ‬ שניים‭ ‬שמסובין‭, ‬והאחד‭ ‬ברך‭ "‬המוציא‭", ‬וחברו‭ ‬ברך‭ "‬שהכל‭", ‬ובטרם‭ ‬שיאכל‭ ‬הראשון‭ ‬מהלחם‭ ‬ענה‭ "‬אמן‭" ‬על‭ ‬ברכת‭ ‬חברו‭ – ‬לא‭ ‬יחזור‭ ‬לברך‭, ‬אמנם‭ ‬לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬לענות‭ "‬אמן‭" ‬על‭ ‬ברכה‭ ‬אחרת‭.‬

הפסקה‭ ‬אחר‭ ‬טעימה

עג‭. ‬ לכתחילה‭ ‬אין‭ ‬לדבר‭ ‬עד‭ ‬שיאכל‭ ‬כזית‭ ‬של‭ ‬המוציא‭ ‬או‭ ‬ישתה‭ ‬רוב‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭, ‬ומ‭"‬מ‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬אם‭ ‬ברך‭ ‬וטעם‭ ‬בלבד‭ – ‬לא‭ ‬הוי‭ ‬הפסק‭. ‬ואם‭ ‬החל‭ ‬ללעוס‭ ‬את‭ ‬האוכל‭ ‬ודיבר‭ ‬לפני‭ ‬שבלע‭ – ‬בדיעבד‭ ‬לא‭ ‬יחזור‭ ‬ויברך‭.‬

טעימה‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬המסובין

טעמי‭ ‬טעימת‭ ‬היין

עד‭. ‬ מן‭ ‬הדין‭, ‬המקדש‭ ‬ושותה‭ ‬מלוא‭ ‬לוגמיו‭ ‬יין‭ – ‬אין‭ ‬הוא‭ ‬חייב‭ ‬לתת‭ ‬מן‭ ‬היין‭ ‬לשומעים‭, ‬ודי‭ ‬בשתייתו‭ ‬כדי‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬השומעים‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭. ‬אולם‭ ‬מצוה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬השומעים‭ ‬לטעום‭ ‬מן‭ ‬הקידוש‭ ‬גם‭ ‬כשהמקדש‭ ‬שתה‭ ‬כ‭"‬מלא‭ ‬לוגמיו‭", ‬משני‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬חבוב‭ ‬מצוה‭. ‬ב‭.‬‭ ‬לפטור‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬המשקים‭ ‬שישתו‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ ‬מברכה‭ ‬ראשונה‭, ‬ובזה‭ ‬לא‭ ‬יכנסו‭ ‬לספק‭ ‬ברכות‭.‬

ברכת‭ ‬היין‭ ‬בסעודה

עה‭. ‬ השותה‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭ ‬והוא‭ ‬רגיל‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לחזור‭ ‬ולברך‭ ‬שוב‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬שבתוך‭ ‬הסעודה‭.‬

כוונה‭ ‬לפטור‭ ‬את‭ ‬המשקים‭ ‬בסעודה

עו‭. ‬ השותה‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭ ‬ואינו‭ ‬רגיל‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭ – ‬ספק‭ ‬גדול‭ ‬אם‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭. ‬וכדי‭ ‬לצאת‭ ‬מן‭ ‬הספק‭, ‬יאמר‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬שמתכוון‭ ‬לפטור‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬המשקין‭ ‬שבסעודה‭ ‬ואינו‭ ‬מברך‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭. ‬ובדיעבד‭, ‬בשבת‭ – ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬אמר‭ ‬שמתכוון‭ ‬לפטור‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬שבסעודה‭ – ‬אינו‭ ‬מברך‭ ‬בתוך‭ ‬הסעודה‭.‬

שתייה‭ ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬ל‭"‬המוציא‭"‬

עז‭. ‬ אחרי‭ ‬הקידוש‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬לפני‭ ‬בציעת‭ ‬הפת‭ – ‬מותר‭ ‬לשתות‭ ‬מים‭ ‬או‭ ‬שאר‭ ‬משקאות‭, ‬ולכן‭ ‬אם‭ ‬שתה‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ "‬שהכל‭". ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬שתה‭ ‬מיין‭ ‬הקידוש‭ – ‬יברך‭ "‬שהכל‭", ‬ובלבד‭ ‬שישתה‭ ‬פחות‭ ‬מרביעית‭, ‬כי‭ ‬השותה‭ ‬רביעית‭ ‬נכנס‭ ‬למחלוקת‭ ‬אם‭ ‬יברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬או‭ ‬לא‭.‬

אכילת‭ ‬פירות‭ ‬בין‭ ‬הקידוש‭ ‬לנטילת‭ ‬ידיים

אכילת‭ ‬פירות‭ ‬וכדו‭' ‬בין‭ ‬קידוש‭ ‬לנטילה

עח‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לאכול‭ ‬פירות‭ ‬אחר‭ ‬הקידוש‭, ‬כדי‭ ‬להוסיף‭ ‬בברכות‭ ‬בשבת‭. ‬ולמנהגם‭ ‬יברכו‭ ‬על‭ ‬הפירות‭ ‬ברכה‭ ‬ראשונה‭ ‬בלבד‭ ‬ויזהרו‭ ‬לאכול‭ ‬פחות‭ ‬משיעור‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬לספק‭ ‬חיוב‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬גם‭ ‬מי‭ ‬שאכל‭ ‬פירות‭ ‬כשיעור‭ – ‬לא‭ ‬יברך‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬כי‭ ‬נפטר‭ ‬בבהמ‭"‬ז‭.‬

ט‭"‬ו‭ ‬בשבט‭ ‬שחל‭ ‬בשבת

אכילת‭ ‬פירות‭ ‬ט‭"‬ו‭ ‬בשבט‭ ‬בשבת

עט‭. ‬ ט‭"‬ו‭ ‬בשבט‭ ‬שחל‭ ‬בשבת‭, ‬יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לאכול‭ ‬פירות‭ ‬אחרי‭ ‬הקידוש‭ ‬לפני‭ ‬המוציא‭. ‬ויש‭ ‬שנהגו‭ ‬אחרי‭ ‬המוציא‭ ‬לפני‭ ‬האוכל‭, ‬ויש‭ ‬שנהגו‭ ‬אחרי‭ ‬האוכל‭ ‬לפני‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭. ‬והטוב‭ ‬ביותר‭ – ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬הפירות‭ ‬אחר‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬ולא‭ ‬אחר‭ ‬הקידוש‭ ‬כדי‭ ‬שיאכל‭ ‬בתיאבון‭ ‬בארוחה‭, ‬ולא‭ ‬תוך‭ ‬הסעודה‭ ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬להיכנס‭ ‬לספק‭ ‬ברכות‭ ‬לפניהם‭ ‬ואחריהם‭. ‬ואין‭ ‬בזה‭ ‬חשש‭ ‬של‭ ‬ברכה‭ ‬שאינה‭ ‬צריכה‭, ‬מכיון‭ ‬שצריך‭ ‬להרבות‭ ‬בברכות‭ ‬בשבת‭.‬

איסור‭ ‬אכילה‭ ‬ושתייה‭ ‬לפני‭ ‬קידוש‭ ‬הלילה

פ‭.‬ אין‭ ‬לאכול‭ ‬או‭ ‬לשתות‭ [‬אפילו‭ ‬אכילה‭ ‬מועטה‭ ‬ואפילו‭ ‬שתיית‭ ‬מים‭] ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬החל‭ ‬מזמן‭ ‬השקיעה‭ ‬ועד‭ ‬אחר‭ ‬הקידוש‭. ‬והמקבל‭ ‬שבת‭ (‬אחר‭ ‬פלג‭ ‬המנחה‭) – ‬אסור‭ ‬באכילה‭ ‬ושתייה‭ ‬מרגע‭ ‬שקיבל‭ ‬עליו‭ ‬שבת‭ (‬לענין‭ ‬אשה‭ ‬בהדלקת‭ ‬נרות‭ – ‬עיין‭ ‬לעיל‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ד‭, ‬סעי‭' ‬י‭', ‬ולענין‭ ‬גבר‭ ‬ב‭"‬לכה‭ ‬דודי‭" ‬עיין‭ ‬פרק‭ ‬י‭"‬ד‭ "‬זמן‭ ‬איסור‭ ‬מלאכה‭" ‬סעי‭' ‬כ‭"‬ה‭).‬

איסור‭ ‬אכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬לפני‭ ‬קידוש‭ ‬היום

פא‭. ‬ חובה‭ ‬לקדש‭ ‬לפני‭ ‬שאוכל‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬בבוקר‭. ‬ודין‭ ‬זה‭ ‬משפיע‭ ‬על‭ ‬היתר‭ ‬אכילה‭ ‬ושתייה‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ ‬בשבת‭, ‬כדלהלן‭.‬

אכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬קודם‭ ‬תפילה‭ ‬בחול

פב‭. ‬ בכל‭ ‬יום‭ ‬אין‭ ‬לאכול‭ ‬ולשתות‭ ‬קודם‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭, ‬חוץ‭ ‬מלשתות‭ ‬מים‭, ‬אבל‭ ‬אֳכָלִים‭ ‬ומשקים‭ ‬לרפואה‭ – ‬מותר‭. ‬והצמא‭ ‬והרעב‭ ‬או‭ ‬שאינו‭ ‬מרגיש‭ ‬טוב‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬לכוון‭ ‬לבו‭ ‬בתפילה‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬יאכל‭ – ‬מותר‭ ‬כי‭ ‬הם‭ ‬בכלל‭ ‬החולים‭. ‬ואם‭ ‬פסק‭ ‬רעבונו‭ ‬או‭ ‬צמאונו‭ – ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬להמשיך‭ ‬לאכול‭ ‬או‭ ‬לשתות‭.‬

דרך‭ ‬האכילה‭ ‬קודם‭ ‬התפילה

פג‭. ‬ האוכל‭ ‬ושותה‭ ‬קודם‭ ‬התפילה‭ ‬מדין‭ ‬חולה‭ ‬יאכל‭ ‬בצנעא‭, ‬ולא‭ ‬כאותם‭ ‬שיושבים‭ ‬רגל‭ ‬על‭ ‬רגל‭ ‬בגזוזטרא‭ ‬ושותים‭ ‬קפה‭ ‬עם‭ ‬חלב‭ ‬ועוגה‭, ‬שכך‭ ‬לא‭ ‬מתנהג‭ ‬חולה‭ ‬שנצרך‭ ‬לבלוע‭ ‬כדור‭ ‬לרפואה‭ ‬וכיו‭"‬ב‭, ‬שאינו‭ ‬בולעו‭ ‬לעיני‭ ‬הכל‭, ‬אלא‭ ‬על‭ ‬יד‭ ‬הכיור‭ ‬ובצנעא‭.‬

אכילה‭ ‬ושתיה‭ ‬קודם‭ ‬תפילה‭ ‬בשבת

פד‭. ‬ אין‭ ‬לטעום‭ ‬אפילו‭ ‬מים‭ ‬לפני‭ ‬קידוש‭ ‬של‭ ‬יום‭ ‬כשם‭ ‬שאין‭ ‬לטעום‭ ‬לפני‭ ‬קידוש‭ ‬הלילה‭, ‬אולם‭ ‬מותר‭ ‬לשתות‭ ‬מים‭ ‬בבוקר‭ ‬קודם‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭, ‬מפני‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬חלה‭ ‬עליו‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬של‭ ‬יום‭.‬

קידוש‭ ‬למי‭ ‬שאוכל‭ ‬קודם‭ ‬התפילה

פה‭. ‬ הנזקק‭ ‬לאכול‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭ ‬בשבת‭ – ‬נכנס‭ ‬למחלוקת‭ ‬אם‭ ‬יקדש‭ ‬לפני‭ ‬אכילתו‭ ‬או‭ ‬לא‭. ‬ולהלכה‭:‬‭ ‬מוטב‭ ‬שימנע‭ ‬מאכילה‭ ‬ויסתפק‭ ‬בשתיה‭ ‬בלבד‭, ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬וחייב‭ ‬הוא‭ ‬לאכול‭- ‬יאכל‭ ‬פחות‭ ‬מכזית‭ ‬שהוא‭ ‬שיעור‭ ‬אכילת‭ ‬עראי‭, ‬ואינה‭ ‬בגדר‭ ‬סעודה‭, ‬ויצא‭ ‬מידי‭ ‬הספק‭. ‬אך‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬כזית‭ ‬ויותר‭ – ‬אעפ‭"‬כ‭ ‬לא‭ ‬יקדש‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭, ‬ויאכל‭ ‬רק‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬לחם‭.‬

שתיה‭ ‬לחזן‭ ‬שנצטרד

פו‭. ‬ חזן‭ ‬שנצטרד‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬תפילה‭ ‬באמצע‭ ‬חזרת‭ ‬הש‭"‬ץ‭, ‬בשבת‭ ‬או‭ ‬ביום‭ ‬טוב‭ – ‬יכול‭ ‬לשתות‭ ‬מים‭ ‬או‭ ‬למצוץ‭ ‬סוכריה‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭. ‬ולעניין‭ ‬הברכה‭, ‬אם‭ ‬שותה‭ ‬מים‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לברך‭, ‬ואם‭ ‬מוצץ‭ ‬סוכריה‭ – ‬יהרהר‭ ‬את‭ ‬הברכה‭ ‬בלבו‭.‬

קידוש‭ ‬קודם‭ ‬מוסף

פז‭. ‬ החיוב‭ ‬בקידוש‭ ‬הוא‭ ‬לאחר‭ ‬תפילת‭ ‬שחרית‭ ‬אף‭ ‬קודם‭ ‬שהתפלל‭ ‬מוסף‭. ‬ומ‭"‬מ‭ ‬השומע‭ ‬קידוש‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ "‬מוסף‭" ‬והתכוון‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭, ‬ואפילו‭ ‬אכל‭ ‬שיעור‭ ‬סעודה‭ – ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬שוב‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ "‬מוסף‭". ‬אמנם‭ ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמותר‭ ‬לטעום‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭, ‬ולמעשה‭ ‬סומכים‭ ‬על‭ ‬שיטה‭ ‬זו‭ ‬רק‭ ‬בשעת‭ ‬הדחק‭.‬

קידוש‭ ‬קודם‭ ‬מוסף‭ – ‬לא‭ ‬לכהן

פח‭. ‬ בקהילות‭ ‬שנוהגים‭ ‬לקדש‭ ‬לפני‭ ‬תפילת‭ "‬מוסף‭", ‬ראוי‭ ‬שכהן‭ ‬לא‭ ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭, ‬מפני‭ ‬שצריך‭ ‬לשאת‭ ‬כפיו‭. ‬ואם‭ ‬שתה‭ ‬יותר‭ ‬מרביעית‭ – ‬לא‭ ‬ישא‭ ‬כפיו‭ ‬עד‭ ‬שיפוג‭ ‬יינו‭. ‬וכאשר‭ ‬כהן‭ ‬נאלץ‭ ‬לקדש‭ – ‬ישתה‭ ‬מעט‭ ‬פחות‭ ‬מרביעית‭.‬

,‭ ‬קידוש‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ ‬

קידוש‭ ‬קודם‭ ‬חצות‭ ‬יום

פט‭. ‬ אין‭ ‬להאריך‭ ‬בתפילת‭ ‬שבת‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬לכן‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬שמחה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬או‭ ‬בימי‭ ‬חג‭, ‬כשמחת‭ ‬תורה‭ – ‬יש‭ ‬להשתדל‭ ‬לא‭ ‬להאריך‭, ‬ולסיים‭ ‬תפילת‭ ‬‭"‬מוסף‭" ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭, ‬ולקדש‭ ‬ולאכול‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מוסף‭.‬

חיוב‭ ‬אשה‭ ‬וילד‭ ‬בקידוש‭ ‬היום

אכילת‭ ‬אשה‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬ביום

צ‭. ‬ אשה‭ ‬הרגילה‭ ‬להתפלל‭ ‬תפילת‭ "‬שחרית‭" ‬בימות‭ ‬החול‭ – ‬מותר‭ ‬לה‭ ‬לשתות‭ ‬כוס‭ ‬תה‭ ‬או‭ ‬קפה‭ ‬בשבת‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ ‬מבלי‭ ‬לקדש‭, ‬מכיון‭ ‬שחיוב‭ ‬הקידוש‭ ‬חל‭ ‬עליה‭ ‬רק‭ ‬אחרי‭ ‬התפילה‭. ‬אך‭ ‬אשה‭ ‬שאינה‭ ‬רגילה‭ ‬להתפלל‭ ‬שחרית‭ ‬בכל‭ ‬יום‭, ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬חלה‭ ‬עליה‭ ‬מיד‭ ‬בקומה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬אם‭ ‬תרצה‭ ‬לאכול‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ – ‬חייבת‭ ‬לקדש‭ ‬ולאכול‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬כשיעור‭ ‬סעודה‭ ‬ורק‭ ‬אז‭ ‬תוכל‭ ‬לשתות‭ ‬ולאכול‭ ‬שאר‭ ‬מאכלים‭ ‬ומשקים‭.‬

קידוש‭ ‬לאשה

צא‭. ‬ אשה‭, ‬שלעתים‭ ‬כאשר‭ ‬היא‭ ‬יכולה‭, ‬מתפללת‭ ‬שחרית‭, ‬ולעתים‭ ‬לא‭ ‬בין‭ ‬בחול‭ ‬ובין‭ ‬בשבת‭, ‬בשבת‭ ‬שמתפללת‭ ‬‮–‬‭ ‬מותרת‭ ‬בשתייה‭ ‬ואכילה‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ ‬בלא‭ ‬קידוש‭. ‬ובשבת‭ ‬אחרת‭, ‬בה‭ ‬איננה‭ ‬מתפללת‭ ‬שחרית‭ ‬‮–‬‭ ‬אסורה‭ ‬בשתייה‭ ‬ואכילה‭ ‬עד‭ ‬שתקדש‭.‬

אמירת‭ ‬ברכות‭ ‬השחר‭ ‬לאשה

צב‭. ‬ לכן‭, ‬ראוי‭ ‬לכל‭ ‬אשה‭ ‬להקפיד‭ ‬לומר‭ ‬בכל‭ ‬יום‭ ‬לפחות‭ ‬את‭ ‬ברכות‭ ‬השחר‭ ‬ויהיה‭ ‬נחשב‭ ‬לעניין‭ ‬זה‭ ‬כאילו‭ ‬התפללה‭ ‬ותוכל‭ ‬לשתות‭ ‬לפני‭ ‬התפילה‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭.‬

אשה‭ ‬בהוצאת‭ ‬יד‭"‬ח

צג‭. ‬ המתפלל‭ ‬מוקדם‭ ‬בשבת‭ ‬בבוקר‭ ‬וכשחוזר‭ ‬הביתה‭ ‬רוצה‭ ‬לעשות‭ ‬קידוש‭, ‬ואשתו‭ ‬רגילה‭ ‬להתפלל‭ ‬כל‭ ‬שבת‭ ‬וטרם‭ ‬התפללה‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להוציאה‭ ‬ידי‭ ‬חובתה‭, ‬משום‭ ‬שעדיין‭ ‬לא‭ ‬חייבת‭ ‬בקידוש‭. ‬ואם‭ ‬אינה‭ ‬רגילה‭ ‬בתפילה‭ – ‬חייבת‭ ‬לקדש‭ ‬מרגע‭ ‬שקמה‭ ‬ואינה‭ ‬יכולה‭ ‬לאכול‭ ‬דבר‭ ‬ואז‭ ‬הבעל‭ ‬יכול‭ ‬להוציאה‭ ‬יד‭"‬ח‭ ‬קידוש‭.‬

אכילת‭ ‬קטן‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬ביום

צד‭. ‬ מותר‭ ‬לתת‭ ‬לקטן‭ ‬אוכל‭ ‬או‭ ‬שתיה‭ ‬לפני‭ ‬הקידוש‭ ‬בשבת‭, ‬אך‭ ‬יש‭ ‬להזכיר‭ ‬לו‭ ‬שצריך‭ ‬להמתין‭ ‬לקידוש‭ ‬כדי‭ ‬להרגילו‭ ‬בדבר‭.‬

לא‭ ‬קידש‭ ‬בזמנו

שכח‭ ‬לקדש‭ ‬קודם‭ ‬סעודה

צה‭. ‬ מי‭ ‬ששכח‭ ‬לקדש‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ואכל‭ ‬בלי‭ ‬קידוש‭, ‬ואפילו‭ ‬אכל‭ ‬סעודה‭ ‬גמורה‭ – ‬צריך‭ ‬לקדש‭ ‬מיד‭ ‬כשנזכר‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬נזכר‭ ‬מאוחר‭ ‬בלילה‭ ‬ולא‭ ‬ימתין‭ ‬לבוקר‭. ‬ומרגע‭ ‬שנזכר‭ ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬לאכול‭ ‬או‭ ‬לשתות‭ ‬שום‭ ‬דבר‭ ‬מאכל‭ ‬ומשקה‭ ‬עד‭ ‬שיקדש‭.‬

חיוב‭ ‬סעודה‭ ‬כשלא‭ ‬קידש‭ ‬קודם

צו‭. ‬ מי‭ ‬ששכח‭ ‬לקדש‭ ‬ואכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שאינו‭ ‬צריך‭ ‬לאכול‭ ‬שוב‭ ‬אחרי‭ ‬הקידוש‭ ‬ונחשב‭ ‬לו‭ ‬הקידוש‭ ‬אחרי‭ ‬הסעודה‭ ‬כקידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭. ‬ויש‭ ‬חולקים‭ ‬וסוברים‭ ‬שנחשב‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭ ‬רק‭ ‬אם‭ ‬הקידוש‭ ‬קדם‭ ‬לסעודה‭, ‬וכן‭ ‬יש‭ ‬לנהוג‭. ‬על‭ ‬כן‭, ‬יאכל‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ ‬או‭ ‬מזונות‭ ‬אחרי‭ ‬הקידוש‭.‬

לא‭ ‬קידש‭ ‬כלל‭ ‬בלילה

צז‭. ‬ החולה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬ולא‭ ‬יכל‭ ‬לקדש‭ ‬או‭ ‬שלא‭ ‬היו‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬או‭ ‬חלות‭, ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬הזיד‭ ‬ולא‭ ‬קידש‭ – ‬חייב‭ ‬לקדש‭ ‬למחרת‭ ‬ביום‭ ‬השבת‭ ‬ולומר‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬סדר‭ ‬הקידוש‭ ‬מברכת‭ "‬בורא‭ ‬פרי‭ ‬הגפן‭" ‬עד‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭", ‬אך‭ ‬לא‭ ‬יאמר‭ ‬שלושה‭ ‬פסוקים‭ ‬של‭ "‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬וכו‭'.‬

קידש‭ ‬בבין‭ ‬השמשות

צח‭. ‬ מי‭ ‬שלא‭ ‬קידש‭ ‬בלילה‭ ‬וגם‭ ‬במשך‭ ‬כל‭ ‬יום‭ ‬השבת‭, ‬והגיע‭ ‬זמן‭ "‬בין‭ ‬השמשות‭", ‬שהוא‭ ‬ספק‭ ‬יום‭ ‬ספק‭ ‬לילה‭ – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שיקדש‭ ‬בברכה‭, ‬מכיון‭ ‬שקידוש‭ ‬השבת‭ ‬מצוה‭ ‬מדאורייתא‭ ‬וממילא‭ ‬זה‭ ‬ספק‭ ‬דאורייתא‭ ‬שיש‭ ‬להחמיר‭. ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שמכיון‭ ‬שקידש‭ ‬בתפילה‭ – ‬יצא‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ ‬דאורייתא‭ ‬וכעת‭ ‬זהו‭ ‬ספק‭ ‬דרבנן‭ ‬ולקולא‭. ‬להלכה‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬הכוס‭ ‬בלי‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬ויהרהר‭ ‬שם‭ ‬ומלכות‭ ‬בלבו‭ ‬וללא‭ ‬ברכת‭ '‬הגפן‭', ‬ולא‭ ‬ישתה‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬עד‭ ‬לאחר‭ ‬ההבדלה‭.‬

קידש‭ ‬ולא‭ ‬סעד

צט‭. ‬ אדם‭ ‬שלא‭ ‬אכל‭ ‬פת‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬אע‭"‬פ‭ ‬שקידש‭ ‬ושתה‭ ‬יין‭ (‬והוי‭ ‬קידוש‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭), ‬מ‭"‬מ‭ ‬צריך‭ ‬להשלים‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬הלילה‭ ‬למחרת‭ ‬ולאכול‭ ‬ביום‭ ‬ג‭' ‬סעודות‭: ‬שתים‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ (‬אחת‭ ‬בבוקר‭ ‬ואחת‭ ‬לפני‭ ‬הצהרים‭) ‬ואחת‭ ‬אחרי‭ ‬תפילת‭ ‬מנחה‭.‬

עדיפויות‭ ‬בקידוש

קידוש‭ ‬הלילה‭ ‬‮–‬‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬או‭ ‬חלות‭?‬

ק‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬כלל‭ ‬ואינו‭ ‬יכול‭ ‬להשיג‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭ [‬בירה‭, ‬קוניאק‭, ‬ערק‭ ‬וכדו‭'] ‬וחלות‭ – ‬יקדש‭ ‬בלילה‭ ‬על‭ ‬החלות‭, ‬משום‭ ‬שבקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬עדיף‭ ‬שיקדש‭ ‬על‭ ‬חלות‭ ‬מאשר‭ ‬על‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭".‬

קידוש‭ ‬היום‭ ‬‮–‬‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬או‭ ‬חלות‭?‬

קא‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬היום‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬שֵׁכָר‭ [‬בירה‭, ‬קוניאק‭, ‬ערק‭ ‬וכדו‭'] ‬וחלות‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭", ‬משום‭ ‬שבקידוש‭ ‬היום‭ ‬עדיף‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ "‬חמר‭ ‬מדינה‭". ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬כשמקדש‭ ‬על‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬יקפיד‭ ‬לשתות‭ ‬כשיעור‭ ‬למרות‭ ‬שהוא‭ ‬חריף‭.‬

שֵׁכָר‭ – ‬הגדרת‭ ‬חמר‭ ‬מדינה

קב‭. ‬ חמר‭ ‬מדינה‭ ‬הוא‭ ‬משקה‭ ‬מְשַׁכֵּר‭ ‬או‭ ‬משקה‭ ‬שרגילים‭ ‬לכבד‭ ‬בו‭. ‬ערק‭, ‬קוניאק‭ ‬וכדו‭' – ‬נחשבים‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭, ‬אולם‭ ‬בקידוש‭ ‬יש‭ ‬לשתות‭ ‬שיעור‭ ‬מלא‭ ‬לוגמיו‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭. ‬בירה‭ ‬לבנה‭ – ‬נחשבת‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭. ‬קוקה‭ ‬קולה‭ – ‬נחשב‭ ‬כיום‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭. ‬קפה‭ ‬או‭ ‬חלב‭ – ‬האשכנזים‭ ‬נהגו‭ ‬להקל‭, ‬והספרדים‭ ‬לא‭ ‬נהגו‭ ‬להקל‭, ‬ובשעת‭ ‬הדחק‭ ‬יש‭ ‬להקל‭. ‬מיץ‭ ‬תפוזים‭ ‬סחוט‭ [‬וכן‭ ‬שאר‭ ‬מיצים‭ ‬טבעיים‭ ‬וסחוטים‭] – ‬בשעת‭ ‬הדחק‭ ‬יש‭ ‬להקל‭. ‬מיץ‭ ‬ביתי‭ – ‬לא‭ ‬נחשב‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭.‬

כשיש‭ ‬לו‭ ‬רק‭ ‬רביעית‭ ‬יין

קג‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ [‬1/4‭ ‬הלוג‭ – ‬דהיינו‭ ‬כ‭-‬86‭ ‬גרם‭] ‬לקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬והיום‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬בלילה‭, ‬משום‭ ‬שקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬מצוה‭ ‬מן‭ ‬התורה‭, ‬שנאמר‭: "‬זכור‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬השבת‭ ‬לקדשו‭", ‬ודרשו‭ ‬חז‭"‬ל‭: "‬זָכרהו‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬בכניסתו‭", ‬דהיינו‭ ‬בלילה‭. ‬וביום‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬שֵׁכָר‭ ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬פת‭, ‬משום‭ ‬שקידוש‭ ‬היום‭ ‬מדרבנן‭.‬

יין‭ ‬לקידוש‭ ‬היום‭ ‬או‭ ‬להבדלה

קד‭. ‬ אדם‭ ‬שרוצה‭ ‬לקדש‭ ‬קידוש‭ ‬היום‭ ‬וברשותו‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬אחת‭ ‬ויש‭ ‬לו‭ ‬פת‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭ (‬באופן‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭) ‬וישמור‭ ‬את‭ ‬היין‭ ‬להבדלה‭, ‬משום‭ ‬שביום‭ ‬יכול‭ ‬לקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭, ‬ובהבדלה‭, ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לעשות‭ ‬על‭ ‬הפת‭.‬

יין‭ ‬ושכר‭ – ‬קידוש‭ ‬והבדלה

קה‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬רביעית‭ ‬יין‭ ‬ורביעית‭ ‬משקה‭ ‬חמר‭ ‬מדינה‭, ‬כגון‭: ‬בירה‭ ‬וכדו‭', ‬לקידוש‭ ‬ולהבדלה‭ [‬בין‭ ‬לקידוש‭ ‬הלילה‭ ‬ובין‭ ‬לקידוש‭ ‬היום‭] – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬ויבדיל‭ ‬על‭ ‬הבירה‭.‬

מי‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬לשתות‭ ‬יין

קו‭. ‬ אדם‭ ‬שקשה‭ ‬לו‭ ‬ולבני‭ ‬ביתו‭ ‬לשתות‭ ‬יין‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭, ‬ואם‭ ‬קשה‭ ‬לו‭ ‬לשתות‭ ‬מיץ‭ ‬ענבים‭ – ‬יקדש‭ ‬על‭ ‬החלות‭.‬

עני‭ ‬שאין‭ ‬ידו‭ ‬משגת‭ ‬לקנות‭ ‬כל‭ ‬צרכי‭ ‬שבת

כשאינו‭ ‬יכול‭ ‬לקנות‭ ‬יין‭ ‬ופת

קז‭. ‬ מי‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬כסף‭ ‬לקנות‭ ‬כל‭ ‬צרכי‭ ‬שבת‭ – ‬יקנה‭ ‬פת‭ ‬ומאכל‭ ‬נוסף‭, ‬אף‭ ‬שלא‭ ‬ישאר‭ ‬לו‭ ‬כסף‭ ‬לקנות‭ ‬יין‭, ‬משום‭ ‬שחייב‭ ‬לאכול‭ ‬פת‭ ‬בסעודת‭ ‬הלילה‭ ‬ובסעודת‭ ‬היום‭, ‬וגם‭ ‬אין‭ ‬קידוש‭ ‬אלא‭ ‬במקום‭ ‬סעודה‭, ‬ויקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭.‬

יין‭ ‬או‭ ‬מאכל‭ ‬נוסף

קח‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬פת‭ ‬ומאכל‭ ‬נוסף‭ ‬וכסף‭ ‬כדי‭ ‬לקנות‭ ‬או‭ ‬עוד‭ ‬מאכל‭ ‬או‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ – ‬יקנה‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬ולא‭ ‬עוד‭ ‬מאכל‭.‬

יין‭ ‬או‭ ‬לחם‭ ‬משנה

קט‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬כסף‭ ‬כדי‭ ‬לקנות‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬או‭ ‬פת‭ ‬נוספת‭ ‬ללחם‭ ‬משנה‭ – ‬יקנה‭ ‬יין‭ ‬לקידוש‭ ‬ולא‭ ‬פת‭ ‬נוספת‭ ‬ללחם‭ ‬משנה‭.‬

סדר‭ ‬הקידוש‭ ‬על‭ ‬הפת

קי‭. ‬ המקדש‭ ‬על‭ ‬הפת‭ – ‬נוטל‭ ‬ידיו‭, ‬ואומר‭: "‬ויכולו‭ ‬השמים‭ ‬והארץ‭" ‬וכו‭', ‬מגלה‭ ‬את‭ ‬הפת‭, ‬מניח‭ ‬את‭ ‬שתי‭ ‬ידיו‭ ‬עליהם‭, ‬מברך‭ "‬המוציא‭" ‬וברכת‭ ‬הקידוש‭ ‬עד‭ "‬מקדש‭ ‬השבת‭", ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬בוצע‭ ‬ואוכל‭.‬

ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬הקידוש

ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬על‭ ‬יין‭ ‬הקידוש

קיא‭. ‬ נחלקו‭ ‬הפוסקים‭ ‬אם‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬פוטרת‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬של‭ ‬כוס‭ ‬קידוש‭, ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שפוטרת‭, ‬ויש‭ ‬אומרים‭ ‬שאם‭ ‬אפשר‭ – ‬יהדר‭ ‬לברך‭ ‬אחר‭ ‬ברכת‭ ‬המזון‭ ‬שוב‭ ‬על‭ ‬היין‭ ‬ויברך‭ ‬לאחריו‭ ‬ברכה‭ ‬אחרונה‭ ‬לפטור‭ ‬את‭ ‬הכוס‭ ‬קידוש‭, ‬אולם‭ ‬אין‭ ‬נוהגים‭ ‬כן‭.‬

קיב‭. ‬ לגבי‭ ‬המנהג‭ ‬לקדש‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭ – ‬ראה‭ ‬להלן‭ ‬בהלכות‭ ‬תפילות‭ ‬שבת‭ (‬פרק‭ ‬כ‭"‬ה‭ ‬סעיפים‭ ‬פ‭"‬א‭-‬פ‭"‬ב‭).‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים