חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬טו – השמן‭ ‬והנרות

הידור‭ ‬בנרות‭ ‬שבת

א‭. ‬ מצווה‭ ‬מן‭ ‬המובחר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמן‭ ‬זית‭. ‬אמנם‭, ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬מותר‭ ‬להדליק‭ ‬בכל‭ ‬השמנים‭ ‬האחרים‭ [‬חוץ‭ ‬מהשמנים‭ ‬המנויים‭ ‬בפרק‭ "‬במה‭ ‬מדליקין‭", ‬משום‭ ‬שאינם‭ ‬נסרכים‭ ‬יפה‭ ‬אחרי‭ ‬הפתילה‭] ‬וכן‭ ‬בנרות‭ ‬שעווה‭ ‬ופרפין‭ ‬וכו‭'.‬

סגולת‭ ‬הדלקה‭ ‬בשמן‭ ‬זית

ב‭. ‬ הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬בשמן‭ ‬זית‭ ‬הנה‭ ‬סגולה‭ ‬לזכות‭ ‬בבן‭ ‬תלמיד‭-‬חכם‭.‬

הדלקה‭ ‬בשמן‭ ‬אחר

ג‭. ‬ כאשר‭ ‬הדלקה‭ ‬בשמן‭ ‬זית‭ ‬מפיצה‭ ‬ריח‭ ‬רע‭ ‬שמפריע‭ ‬לבני‭ ‬הבית‭ – ‬אפשר‭ ‬להדליק‭ ‬בשמן‭ ‬אחר‭. ‬אם‭ ‬גם‭ ‬הדלקה‭ ‬בשמן‭ ‬אחר‭ ‬מפריעה‭ – ‬ידליקו‭ ‬בנרות‭ ‬שעווה‭ ‬או‭ ‬פרפין‭ ‬וכדו‭'.‬

שמן‭ ‬זית‭ ‬לאכילה

ד‭. ‬ רצוי‭ ‬להדליק‭ ‬ב‭'‬שמן‭ ‬זית‭' ‬הראוי‭ ‬לאכילה‭, ‬מפני‭ ‬ששמן‭ ‬זית‭ ‬שאינו‭ ‬ראוי‭ ‬לאכילה‭ ‬ראוי‭ ‬לומר‭ ‬עליו‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭: "‬הקריבהו‭ ‬נא‭ ‬לפחתך‭ ‬הירצך‭ ‬או‭ ‬הישא‭ ‬פניך‭". ‬כלומר‭, ‬דבר‭ ‬שאדם‭ ‬לא‭ ‬ירצה‭ ‬בו‭ ‬מחמת‭ ‬מיאוסו‭, ‬גם‭ ‬לה‭' ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬ירצה‭. ‬וכשאין‭ ‬שמן‭ ‬זית‭ ‬הראוי‭ ‬לאכילה‭ ‬ויש‭ ‬רק‭ ‬שמן‭ ‬שאינו‭ ‬ראוי‭ ‬לאכילה‭ ‬או‭ ‬נרות‭ ‬שעווה‭ ‬או‭ ‬פרפין‭ ‬וכדו‭' – ‬עדיף‭ ‬להדליק‭ ‬בנרות‭ ‬שעווה‭ ‬או‭ ‬פרפין‭ ‬וכדו‭'.‬

שמן‭ ‬שתחת‭ ‬מיטה

ה‭. ‬ לא‭ ‬ידליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמן‭ ‬שהיה‭ ‬תחת‭ ‬המיטה‭ ‬בלילה‭ ‬כשישנו‭ ‬עליה‭, ‬משום‭ ‬ששורה‭ ‬עליו‭ ‬רוח‭ ‬רעה‭ ‬ונפסל‭ ‬לאכילה‭.‬

שמן‭ ‬בקדושת‭ ‬שביעית

ו‭. ‬ מותר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמן‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬קדושת‭ ‬שביעית‭.‬

הדלקה‭ ‬בשמן‭ ‬זית‭ "‬בלי‭ ‬נדר‭"‬

ז‭. ‬ בפעם‭ ‬הראשונה‭ ‬שאשה‭ ‬מדליקה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמן‭, ‬תאמר‭ ‬שעושה‭ ‬כך‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭, ‬מפני‭ ‬שיתכן‭ ‬שיקרה‭ ‬ולא‭ ‬יזדמן‭ ‬לה‭ ‬שמן‭ ‬להדלקה‭ ‬או‭ ‬שתהיה‭ ‬מחוץ‭ ‬לבית‭ ‬ולא‭ ‬תמצא‭ ‬שמן‭ ‬להדלקה‭, ‬וכדי‭ ‬שלא‭ ‬תכנס‭ ‬לחשש‭ ‬בעניין‭ ‬נדרים‭, ‬טוב‭ ‬שתאמר‭ ‬בפעם‭ ‬הראשונה‭ ‬שמתחילה‭ ‬לנהוג‭ ‬כן‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭.‬

שמן‭ ‬זית‭ ‬בבני‭ ‬זוג

ח‭. ‬ בני‭ ‬זוג‭ ‬שאך‭ ‬נישאו‭ ‬ובבית‭ ‬הורי‭ ‬הבעל‭ ‬או‭ ‬האשה‭ ‬הנהיגו‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמן‭ ‬זית‭ ‬או‭ ‬בשאר‭ ‬שמנים‭, ‬ואחרי‭ ‬חתונתם‭ ‬רוצה‭ ‬האשה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬עשויים‭ ‬שעווה‭ ‬או‭ ‬פרפין‭ ‬וכדו‭' – ‬אין‭ ‬האשה‭ ‬או‭ ‬הבעל‭ ‬צריכים‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬אחרי‭ ‬שנישאו‭ ‬נהגו‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בשמן‭ [‬ואפילו‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭], ‬ואחרי‭ ‬זמן‭ ‬מה‭ ‬רוצים‭ ‬לשנות‭ ‬מנהגם‭ – ‬צריכים‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭.‬

ט‭.‬‭ ‬ מותר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬העשויים‭ ‬מגוש‭ ‬חֵלֶב‭ ‬הנתון‭ ‬בתוך‭ ‬שֶמֶן‭ ‬נוזלי‭, ‬אבל‭ ‬ללא‭ ‬שמן‭ – ‬אסור‭.‬

י‭.‬‭ ‬ מותר‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬חלב‭, ‬דהיינו‭ ‬פתילה‭ ‬הכרוכה‭ ‬בחלב‭. ‬מיהו‭, ‬אם‭ ‬מדליק‭ ‬את‭ ‬הנר‭ ‬חֵלֶב‭ ‬בתוך‭ ‬צלחת‭ – ‬צריך‭ ‬להיזהר‭ ‬שלא‭ ‬יטפטף‭ ‬חלב‭ ‬מהותך‭ ‬על‭ ‬הצלחת‭, ‬וכמובן‭ ‬שאסור‭ ‬להתיכם‭ ‬ולהדביקם‭ ‬לצלחת‭. ‬נרות‭ ‬סתם‭, ‬שאינו‭ ‬יודע‭ ‬בוודאות‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬עשויים‭ ‬מחלב‭ ‬או‭ ‬לא‭ – ‬מותר‭ ‬כיום‭ ‬להדביקם‭ ‬לצלחת‭, ‬משום‭ ‬שנרות‭ ‬חלב‭ ‬לא‭ ‬מצויים‭.‬

הדלקה‭ ‬בגז

יא‭. ‬ מותר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בתאורת‭ ‬גז‭, ‬למרות‭ ‬שאין‭ ‬שם‭ ‬לא‭ ‬שמן‭ ‬ולא‭ ‬פתילה‭ [‬ומותר‭ ‬להעדיפו‭ ‬על‭ ‬הדלקה‭ ‬בשמן‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬ריח‭ ‬השמן‭ ‬מפריע‭ ‬לו‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬נהנה‭ ‬מאור‭ ‬הגז‭ ‬יותר‭ ‬מאשר‭ ‬מאור‭ ‬הנר‭ ‬וכדו‭'], ‬מפני‭ ‬שמן‭ ‬הדין‭ – ‬ע‭"‬פ‭ ‬הפשט‭ ‬אין‭ ‬חיוב‭ ‬להדליק‭ ‬דווקא‭ ‬נר‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬שמן‭ ‬ופתילה‭. ‬אמנם‭, ‬כשמדליק‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬בתאורת‭ ‬גז‭ – ‬צריך‭ ‬לשים‭ ‬לב‭ ‬שיש‭ ‬במיכל‭ ‬מספיק‭ ‬גז‭ ‬כשיעור‭ ‬שידלוק‭ ‬עד‭ ‬גמר‭ ‬הסעודה‭.‬

ניתוק‭ ‬שינוי‭ ‬תאורת‭ ‬גז

יב‭. ‬ אסור‭ ‬להנמיך‭ ‬או‭ ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬להבת‭ ‬האש‭ ‬בתאורת‭ ‬גז‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬הבערה‭ ‬וכיבוי‭. ‬וכשם‭ ‬שצריך‭ ‬ליזהר‭ ‬שלא‭ ‬להטות‭ ‬נרות‭ ‬רגילים‭, ‬כך‭ ‬צריך‭ ‬ליזהר‭ ‬שלא‭ ‬להנמיך‭ ‬או‭ ‬להגביה‭ ‬את‭ ‬להבות‭ ‬הגז‭, ‬לכן‭ ‬יש‭ ‬למנוע‭ ‬אפשרות‭ ‬של‭ ‬הגבהה‭ ‬או‭ ‬הנמכה‭ ‬של‭ ‬הלהבות‭ ‬על‭-‬ידי‭ ‬הדבקת‭ ‬נייר‭ ‬וכדו‭' ‬מבעוד‭ ‬יום‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬הגז‭.‬

הדלקה‭ ‬באור‭ ‬חשמל

יג‭. ‬ אין‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬במנורות‭ ‬המחוברות‭ ‬לרשת‭ ‬החשמל‭, ‬מכמה‭ ‬טעמים‭: ‬א‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שא‭"‬א‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬דבר‭ ‬שאינו‭ ‬בידו‭ ‬של‭ ‬האדם‭, ‬וכשמדובר‭ ‬ברשת‭ ‬החשמל‭ ‬אין‭ ‬אספקת‭ ‬החשמל‭ ‬בידו‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬שליטה‭ ‬על‭ ‬אספקת‭ ‬החשמל‭. ‬ב‭.‬‭ ‬משום‭ ‬שצריך‭ ‬לברך‭ ‬על‭ ‬אור‭ ‬קיים‭, ‬ובשעת‭ ‬הברכה‭ ‬האור‭ ‬של‭ ‬מנורות‭ ‬החשמל‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬קיים‭.‬

כיבוי‭ ‬חשמל‭ ‬לפני‭ ‬הדלקה

יד‭. ‬ מן‭ ‬הדין‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬אור‭ ‬החשמל‭ ‬לפני‭ ‬שמדליקים‭ ‬את‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭, ‬ומותר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬אור‭ ‬מסביב‭, ‬בין‭ ‬אם‭ ‬זה‭ ‬אור‭ ‬החשמל‭ ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬אור‭ ‬השמש‭ ‬או‭ ‬כל‭ ‬מקור‭ ‬אור‭ ‬אחר‭.‬

הדלקה‭ ‬בפנס

טו‭. ‬ מותר‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬ולברך‭ ‬על‭ ‬מנורה‭ ‬או‭ ‬פנס‭ ‬הפועלים‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬סוללה‭ [‬והנורה‭ ‬היא‭ ‬נורת‭ ‬להט‭), ‬ובתנאי‭ ‬שיש‭ ‬בסוללה‭ ‬כח‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הפנס‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬הסעודה‭.‬

הדלקה‭ ‬בנפט

טז‭. ‬ מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬מותר‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬שבת‭ ‬מנפט‭, ‬אך‭ ‬כיום‭ ‬לא‭ ‬נוהגים‭ ‬להדליק‭ ‬בו‭.‬

הדלקה‭ ‬בבנזין‭ ‬או‭ ‬בספירט

יז‭. ‬ אין‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בנפט‭ ‬לבן‭, ‬כגון‭: ‬בנזין‭ ‬או‭ ‬ספירט‭ ‬מחשש‭ ‬סכנה‭ [‬שמא‭ ‬יאחז‭ ‬בכתלי‭ ‬הבית‭ ‬וידליק‭ ‬את‭ ‬הבית‭]. ‬וצריך‭ ‬להיזהר‭ ‬בזה‭ ‬גם‭ ‬בימות‭ ‬החול‭.‬

הדלקה‭ ‬במנורת‭ ‬קנים

יח‭. ‬ אסור‭ ‬להדליק‭ ‬במנורה‭ ‬ממתכת‭ ‬בעלת‭ ‬שבעה‭ ‬קנים‭, ‬משום‭ ‬שיש‭ ‬איסור‭ ‬לעשות‭ ‬מנורה‭ ‬בתבנית‭ ‬המנורה‭ ‬שהייתה‭ ‬בבית‭ ‬המקדש‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬קנה‭ ‬אחד‭ ‬גבוה‭ ‬ואחד‭ ‬נמוך‭ – ‬אסור‭ ‬להדליק‭ ‬בה‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬הקנים‭ ‬עגולים‭ ‬וכדו‭'.‬

,‭ ‬דיני‭ ‬הפתילות‭ ‬

הידור‭ ‬בפתילות

יט‭.‬‭ ‬ ראוי‭ ‬להדר‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬הפתילה‭ ‬מצמר‭ ‬גפן‭ ‬או‭ ‬מפשתן‭ ‬מנופץ‭, ‬אבל‭ ‬בצמר‭ ‬רגיל‭ ‬השמן‭ ‬אינו‭ ‬נמשך‭ ‬היטב‭. ‬וכמו‭ ‬כן‭, ‬מחמירים‭ ‬לא‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬הפתילה‭ ‬מקנבוס‭.‬

הידור‭ ‬בפמוטים

כ‭.‬‭ ‬ צריך‭ ‬להדר‭ ‬גם‭ ‬בפמוטי‭ ‬נרות‭ ‬השבת‭ ‬ולעשותם‭ ‬יפים‭ ‬ומהודרים‭ ‬כדברי‭ ‬השו‭"‬ע‭: "‬יהא‭ ‬זהיר‭ ‬לעשות‭ ‬נר‭ ‬יפה‭". ‬ולא‭ ‬יעשה‭ ‬פמוטים‭ ‬לנרות‭ ‬שבת‭ ‬פשוטים‭ ‬או‭ ‬עשויים‭ ‬מחרס‭ ‬פשוט‭. ‬אמנם‭, ‬במקום‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬פמוטים‭ ‬יפים‭ – ‬ידליק‭ ‬בפמוטים‭ ‬שאינם‭ ‬מהודרים‭, ‬וכשאין‭ ‬ברירה‭ – ‬מותר‭ ‬להדליק‭ ‬אפילו‭ ‬בתפוח‭ ‬אדמה‭ ‬ובו‭ ‬בית‭ ‬קיבול‭ ‬לשמן‭ ‬או‭ ‬לנר‭.‬

מקום‭ ‬הנחת‭ ‬הנרות

כא‭. ‬ המדליק‭ ‬נרות‭ ‬רגילים‭ ‬או‭ ‬נרונים‭, ‬לכתחילה‭ – ‬לא‭ ‬יניחם‭ ‬ישירות‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬מגש‭, ‬משום‭ ‬שאין‭ ‬זה‭ ‬בכלל‭ '‬נר‭ ‬יפה‭' ‬אלא‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬פמוטים‭, ‬או‭ ‬במקום‭ ‬מוגבה‭ ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬בכלל‭ '‬נר‭ ‬יפה‭'. ‬אמנם‭, ‬אורח‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬פמוטים‭ ‬וכן‭ ‬אדם‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬ברירה‭ ‬אחרת‭ – ‬יכול‭ ‬להדליק‭ ‬גם‭ ‬ישירות‭ ‬על‭ ‬השולחן‭ ‬או‭ ‬המגש‭.‬

נרות‭ ‬לא‭ ‬קלועים

כב‭. ‬ דעת‭ ‬ה‭'‬מגן‭ ‬אברהם‭' ‬שנרות‭ ‬שבת‭ ‬צריכים‭ ‬להיות‭ ‬קלועים‭ ‬זכר‭ ‬לזכור‭ ‬ושמור‭ ‬שבדיבור‭ ‬אחד‭ ‬נאמרו‭. ‬אך‭ ‬למעשה‭ ‬נוהגים‭ ‬להדליק‭ ‬שני‭ ‬נרות‭ ‬נפרדים‭. ‬וכשם‭ ‬שלא‭ ‬בודקים‭ ‬את‭ ‬החמץ‭ ‬לאור‭ ‬אבוקה‭ ‬מפני‭ ‬חשש‭ ‬שריפה‭, ‬כך‭ ‬לא‭ ‬מדליקים‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬בנרות‭ ‬קלועים‭ ‬מחשש‭ ‬שריפה‭ [‬אף‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שנרות‭ ‬שבת‭ ‬עומדים‭ ‬במקומם‭].‬

הדלקה‭ ‬בנר‭ ‬ריחני

כג‭. ‬ אין‭ ‬להשתמש‭ ‬לנרות‭ ‬שבת‭ ‬בנרות‭ ‬ריחנים‭ ‬המפיצים‭ ‬ריח‭ ‬בשעה‭ ‬שדולקים‭.‬

נתינת‭ ‬מים‭ ‬בשמן

כד‭. ‬ מותר‭ ‬לתת‭ ‬מים‭ ‬בכוס‭ ‬נר‭ ‬השמן‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭, ‬אם‭ ‬הכוונה‭ ‬היא‭ ‬שהמים‭ ‬יגביהו‭ ‬את‭ ‬השמן‭ ‬ולא‭ ‬שהמים‭ ‬יכבו‭ ‬את‭ ‬ניצוצות‭ ‬האש‭, ‬אבל‭ ‬אם‭ ‬הכוונה‭ ‬היא‭ ‬שהמים‭ ‬יכבו‭ ‬את‭ ‬ניצוצות‭ ‬האש‭ – ‬אסור‭ ‬לתת‭ ‬מים‭ ‬בנר‭ ‬השמן‭ ‬אפילו‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭. ‬ולכן‭ ‬אדם‭ ‬שנותן‭ ‬מים‭ ‬בנר‭ ‬השמן‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ – ‬יכוון‭ ‬שעושה‭ ‬זאת‭ ‬כדי‭ ‬שהמים‭ ‬יגביהו‭ ‬את‭ ‬השמן‭ ‬ולא‭ ‬כדי‭ ‬שיכבו‭ ‬את‭ ‬האש‭.‬

שלהבת‭ ‬עולה‭ ‬מאליה

כה‭. ‬ צריך‭ ‬להדליק‭ ‬עד‭ ‬שתהא‭ ‬השלהבת‭ ‬עולה‭ ‬מאליה‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬צריך‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭ ‬הבוער‭ ‬סמוך‭ ‬לפתילה‭ ‬עד‭ ‬שהשמן‭ ‬של‭ ‬הנר‭ ‬נשאב‭ ‬בפתילה‭ ‬ובוער‭ ‬בעצמו‭.‬

הכנת‭ ‬הפתילה‭ ‬להדלקה

כו‭. ‬ המכין‭ ‬את‭ ‬הפתילות‭ ‬להדלקה‭ ‬בין‭ ‬בשמן‭ ‬ובין‭ ‬בנרות‭ ‬צריך‭ ‬לוודא‭ ‬שהפתילה‭ ‬אינה‭ ‬ארוכה‭ ‬מדי‭, ‬ואם‭ ‬היא‭ ‬ארוכה‭ – ‬צריך‭ ‬לקצץ‭ ‬אותה‭ ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יעבור‭ ‬זמן‭ ‬רב‭ ‬מההדלקה‭ ‬עד‭ ‬שתעלה‭ ‬הלהבה‭. ‬ובמיוחד‭ ‬צריך‭ ‬לשים‭ ‬לב‭ ‬לכך‭ ‬ב‭"‬נרונים‭", ‬שם‭ ‬בד‭"‬כ‭ ‬הפתילה‭ ‬ארוכה‭ ‬מאוד‭.‬

הדלקה‭ ‬בפתיל‭ ‬צף

כז‭. ‬ המדליק‭ ‬נר‭ ‬שמן‭ ‬ולו‭ ‬פתילה‭ ‬המצופה‭ ‬בשעווה‭ – ‬צריך‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬הגפרור‭ ‬הבוער‭ ‬סמוך‭ ‬לפתילה‭ ‬כמה‭ ‬רגעים‭, ‬כדי‭ ‬שהאש‭ ‬תאחז‭ ‬בפתילה‭ ‬ממש‭ ‬ולא‭ ‬בשעווה‭ ‬שסביבה‭. ‬ודבר‭ ‬זה‭ ‬מצוי‭ ‬מאוד‭ ‬בימינו‭ ‬ולכן‭ ‬צריך‭ ‬לשים‭ ‬לב‭ ‬לכך‭.‬

הדלקה‭ ‬בפראפין

כח‭. ‬ אם‭ ‬מדליק‭ ‬נר‭ ‬פראפין‭ ‬והפתילה‭ ‬מרוחה‭ ‬בפרפין‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬רוב‭ ‬הפתילה‭ ‬היוצאת‭, ‬ואם‭ ‬אינה‭ ‬מרוחה‭ ‬בפרפין‭ – ‬צריך‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬רוב‭ ‬הפתילה‭.‬

הבהוב‭ ‬הפתילה

כט‭.‬‭ ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬הפתילה‭ ‬ולכבותה‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬כדי‭ ‬שכאשר‭ ‬האשה‭ ‬תדליקה‭, ‬האש‭ ‬תיתפס‭ ‬בה‭ ‬מיד‭ ‬ודבר‭ ‬זה‭ ‬יקל‭ ‬על‭ ‬האשה‭ ‬את‭ ‬ההדלקה‭, ‬ופעולה‭ ‬זו‭ ‬נקראת‭: ‬‭"‬הבהוב‭" ‬הפתילה‭. ‬אמנם‭, ‬לספרדים‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬ל‭"‬הבהב‭" ‬את‭ ‬הפתילה‭.‬

מספר‭ ‬הנרות

מספר‭ ‬הנרות‭ ‬בהדלקה

ל‭.‬‭ ‬ מן‭ ‬הדין‭ ‬מספיק‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭, ‬אך‭ ‬נהגו‭ ‬להדליק‭ ‬לפחות‭ ‬שני‭ ‬נרות‭, ‬אחד‭ ‬כנגד‭ "‬זכור‭" ‬ואחד‭ ‬כנגד‭ "‬שמור‭", ‬ובפרט‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הסוד‭. ‬ומסופר‭ ‬שכשיצא‭ ‬רבי‭ ‬שמעון‭ ‬בר‭ ‬יוחאי‭ ‬מהמערה‭ ‬בפעם‭ ‬השנייה‭, ‬היה‭ ‬זה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬וראה‭ ‬אדם‭ ‬זקן‭ ‬רץ‭ ‬ומתאמץ‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ ‬ואוחז‭ ‬בידו‭ ‬שני‭ ‬הדסים‭. ‬שאל‭ ‬אותו‭ ‬רבי‭ ‬שמעון‭: ‬מה‭ ‬זה‭ ‬בידך‭? ‬ענה‭ ‬לו‭: ‬אחד‭ ‬כנגד‭ ‬זכור‭ ‬ואחד‭ ‬כנגד‭ ‬שמור‭.‬

הדלקת‭ ‬נר‭ ‬אחד

לא‭. ‬ אם‭ ‬מעותיו‭ ‬מצומצמין‭ – ‬נראה‭ ‬שטוב‭ ‬יותר‭ ‬שיקנה‭ ‬אחד‭ ‬יפה‭ ‬ולא‭ ‬שניים‭ ‬גרועין‭.‬

לב‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬רק‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ ‬להדלקה‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ – ‬ידליק‭ ‬ויברך‭ ‬עליו‭.‬

לג‭. ‬ מי‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬שני‭ ‬נרות‭ ‬בלבד‭ – ‬ידליקם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬קודש‭ ‬ולא‭ ‬ישמור‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬להבדלה‭.‬

הוספה‭ ‬בנרות

לד‭. ‬ יש‭ ‬מנהגים‭ ‬שונים‭ ‬במספר‭ ‬הנרות‭ ‬שמדליקים‭ ‬לשבת‭. ‬יש‭ ‬מדליקים‭ ‬שבעה‭ ‬נרות‭ ‬כנגד‭ ‬שבעת‭ ‬ימי‭ ‬השבוע‭. ‬יש‭ ‬מדליקים‭ ‬עשרה‭ ‬נרות‭ ‬כנגד‭ ‬עשרת‭ ‬הדברות‭. ‬יש‭ ‬מדליקים‭ ‬שתי‭ ‬נרות‭ ‬זכר‭ ‬לזכור‭ ‬ושמור‭ ‬ומוסיפים‭ ‬נר‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬ילד‭ ‬מילדי‭ ‬המשפחה‭. ‬וכל‭ ‬אחד‭ ‬יעשה‭ ‬כמנהגו‭.‬

הוספת‭ ‬נר‭ – ‬כנדר

לה‭. ‬ אשה‭ ‬שהחליטה‭ ‬להוסיף‭ ‬נרות‭ ‬ובדעתה‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭-‬שבת‭, ‬מתחייבת‭ ‬בכך‭ ‬מדין‭ ‬נדר‭ ‬אפילו‭ ‬נהגה‭ ‬כך‭ ‬רק‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭. ‬ואם‭ ‬רוצה‭ ‬להפחית‭ ‬ממספר‭ ‬הנרות‭ – ‬צריכה‭ "‬התרת‭ ‬נדרים‭".‬

הוספת‭ ‬נר‭ "‬בלי‭ ‬נדר‭"‬

לו‭. ‬ אשה‭ ‬שמוסיפה‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬מתחייבת‭ ‬מדין‭ ‬נדר‭ ‬לאחר‭ ‬שנהגה‭ ‬כך‭ ‬שלוש‭ ‬פעמים‭, ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬קבלה‭ ‬עליה‭ ‬שתעשה‭ ‬כך‭ ‬לעולם‭. ‬ולכן‭, ‬טוב‭ ‬שבפעם‭ ‬הראשונה‭ ‬שמוסיפה‭ ‬נרות‭ ‬תאמר‭ ‬שעושה‭ ‬כך‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭. ‬וכן‭ ‬כלה‭ ‬כשמתחילה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭, ‬טוב‭ ‬שתעשה‭ ‬תנאי‭ (‬אפילו‭ ‬בלב‭) ‬שאם‭ ‬תוסיף‭ ‬להדליק‭ ‬יותר‭ ‬משניים‭ – ‬יהא‭ ‬זה‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭.‬

הדלקה‭ ‬בצמצום

לז‭. ‬ הרגילה‭ ‬להדליק‭ ‬יותר‭ ‬משני‭ ‬נרות‭ ‬ולא‭ ‬עשתה‭ ‬תנאי‭ ‬מראש‭ ‬שיהיה‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭, ‬ונמצאת‭ ‬במקום‭ ‬שקשה‭ ‬להשיג‭ ‬נרות‭ ‬כמנהגה‭ – ‬תדליק‭ ‬שני‭ ‬נרות‭ ‬בלבד‭ ‬ואינה‭ ‬צריכה‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬כזו‭ ‬המתארחת‭ ‬בשבת‭ ‬אצל‭ ‬אחרים‭ – ‬די‭ ‬שתדליק‭ ‬שתי‭ ‬נרות‭, ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לשנות‭ ‬ממנהג‭ ‬המקום‭ ‬שמתארחת‭ ‬בו‭ ‬וכדי‭ ‬לא‭ ‬להטריח‭ ‬את‭ ‬המארחים‭. ‬ואינה‭ ‬צריכה‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭.‬

שכחה‭ ‬להדליק

לח‭. ‬ מי‭ ‬ששכחה‭ ‬להדליק‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ [‬לא‭ ‬באונס‭ ‬אלא‭ ‬בשכחה‭] – ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שתדליק‭ ‬כל‭ ‬ימיה‭ ‬נר‭ ‬אחד‭ ‬יותר‭ ‬ממה‭ ‬שהייתה‭ ‬רגילה‭ ‬להדליק‭ ‬ועל‭ ‬כל‭ ‬שבת‭ ‬ששכחה‭ ‬צריכה‭ ‬להדליק‭ ‬נר‭ ‬נוסף‭. ‬אולם‭ ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שעדיף‭ ‬לתת‭ ‬צדקה‭ ‬בגובה‭ ‬מחיר‭ ‬הנר‭. ‬ולמעשה‭ ‬צדקה‭ ‬עדיפה‭, ‬בפרט‭ ‬כיום‭ ‬שאין‭ ‬מעלה‭ ‬בריבוי‭ ‬נרות‭ [‬לצורך‭ ‬תאורה‭]. ‬ולכן‭ ‬תיתן‭ ‬צדקה‭ ‬כסכום‭ ‬הכסף‭ ‬שעולה‭ ‬הדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭ ‬במשך‭ ‬שנה‭ ‬באופן‭ ‬שרגילה‭ ‬להדליק‭, ‬דהיינו‭, ‬אם‭ ‬מדליקה‭ ‬בשמן‭ – ‬תתן‭ ‬צדקה‭ ‬בסכום‭ ‬השווה‭ ‬לנר‭ ‬שמן‭, ‬ואם‭ ‬בנרות‭ – ‬תתן‭ ‬סכום‭ ‬השווה‭ ‬לנר‭ ‬שעווה‭, ‬ואשה‭ ‬ענייה‭ ‬תתן‭ ‬כפי‭ ‬יכולתה‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן