חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬ח – הכנות‭ ‬בע‭"‬ש‭ ‬למניעת‭ ‬איסורים‭ ‬בשבת

שאלות‭ ‬בערב‭ ‬שבת

א‭. ‬ נאמר‭ ‬במשנה‭ ‬במסכת‭ ‬שבת‭: "‬שלושה‭ ‬דברים‭ ‬צריך‭ ‬אדם‭ ‬לומר‭ ‬בתוך‭ ‬ביתו‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬עם‭ ‬חשיכה‭ (‬קודם‭ ‬בין‭ ‬השמשות‭): ‬עשרתם‭? ‬ערבתם‭? ‬הדליקו‭ ‬את‭ ‬הנר‭!". ‬והפוסקים‭ ‬הוסיפו‭: ‬הפרשתם‭ ‬חלה‭?‬

אין‭ ‬מקום‭ ‬לשאלות

ב‭. ‬ החיוב‭ ‬לשאול‭ ‬את‭ ‬בני‭ ‬הבית‭ ‬בעניין‭ "‬הפרשת‭ ‬חלה‭", "‬מעשרות‭" ‬ו‭"‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬הוא‭ ‬דווקא‭ ‬כאשר‭ ‬ידוע‭ ‬שבני‭ ‬הבית‭ ‬עסוקים‭ ‬בעניינים‭ ‬אלה‭ [‬כפי‭ ‬שכתב‭ ‬הטור‭ ‬שמהר‭"‬ם‭ ‬מרוטנבורג‭ ‬היה‭ ‬שואל‭ ‬דווקא‭ ‬במקום‭ ‬שיש‭ ‬טעם‭ ‬בשאלה‭]. ‬ולכן‭, ‬היודע‭ ‬שאשתו‭ ‬לא‭ ‬אופה‭ ‬כלל‭, ‬או‭ ‬שאופה‭ ‬פחות‭ ‬משיעור‭ ‬חלה‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לשאול‭ ‬אם‭ ‬הפרישה‭ ‬חלה‭. ‬וכן‭ ‬כאשר‭ ‬הבעל‭ ‬מעשר‭ ‬בעצמו‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לשאול‭ ‬את‭ ‬בני‭ ‬הבית‭ ‬אם‭ ‬עשרו‭. ‬בעניין‭ ‬עירובי‭ ‬חצרות‭, ‬לא‭ ‬שייך‭ ‬לשאול‭ ‬בביתו‭: "‬ערבתם‭"? ‬משום‭ ‬שכיום‭ ‬עושים‭ ‬עירובי‭ ‬חצרות‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בשנה‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭. ‬אמנם‭, ‬בעניין‭ ‬עירובי‭ ‬תבשילין‭ ‬לפני‭ ‬יום‭ ‬טוב‭ ‬שחל‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬שייך‭ ‬לשאול‭:‬‭ "‬ערבתם‭"? ‬נמצא‭ ‬שבדרך‭ ‬כלל‭, ‬יש‭ ‬לומר‭ ‬רק‭: "‬הדליקו‭ ‬את‭ ‬הנר‭".‬

מעשרות‭ ‬בחוץ‭ ‬לארץ

ג‭. ‬ הדר‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ – ‬צריך‭ ‬לשאול‭ ‬ב‭"‬ערב‭ ‬שבת‭" ‬אם‭ ‬עישרו‭ ‬את‭ ‬הפירות‭, ‬אך‭ ‬הדר‭ ‬בחו‭"‬ל‭, ‬כיון‭ ‬שאין‭ ‬מפרישים‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬מפירות‭ ‬חו‭"‬ל‭ – ‬אין‭ ‬צריך‭ ‬לשאול‭ ‬אם‭ ‬עישרו‭.‬

כשיודע‭ ‬שהפירות‭ ‬מעושרים

ד‭. ‬ הקונה‭ ‬פירות‭ ‬במקום‭ ‬שיודע‭ ‬שעישרו‭ ‬את‭ ‬הפירות‭ – ‬אינו‭ ‬צריך‭ ‬לשאול‭ ‬את‭ ‬בני‭ ‬ביתו‭: "‬עישרתם‭?".‬

שאלה‭ ‬הפרשת‭ ‬חלה

ה‭. ‬ בין‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭ ‬ובין‭ ‬בחוץ‭ ‬לארץ‭ – ‬ראוי‭ ‬לפרט‭ ‬ולשאול‭ ‬את‭ ‬בני‭ ‬הבית‭ ‬אם‭ ‬הפרישו‭ ‬חלה‭ ‬מן‭ ‬העיסה‭, ‬משום‭ ‬שנשים‭ ‬רבות‭ ‬מכבדות‭ ‬את‭ ‬השבת‭ ‬באפיית‭ ‬חלות‭.‬

איך‭ ‬שואלים

ו‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהאמירה‭: "‬הדליקו‭ ‬את‭ ‬הנר‭" ‬כוללת‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ההכנות‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭. ‬ולכן‭, ‬לפני‭ ‬שאומר‭: "‬הדליקו‭ ‬את‭ ‬הנר‭" – ‬צריך‭ ‬לשאול‭ ‬ולבדוק‭ ‬אם‭ ‬הכל‭ ‬הוכן‭ ‬לכבוד‭ ‬שבת‭ [‬כגון‭: ‬כיוון‭ ‬שעון‭ ‬שבת‭, ‬כיבוי‭ ‬מנורת‭ ‬מקרר‭ ‬וכדו‭'], ‬ורק‭ ‬אח‭"‬כ‭ ‬לומר‭ ‬לבני‭ ‬הבית‭: "‬הדליקו‭ ‬את‭ ‬הנר‭".‬

שאלה‭ ‬בלשון‭ ‬רכה

ז‭. ‬ כאשר‭ ‬אדם‭ ‬שואל‭ ‬את‭ ‬בני‭ ‬ביתו‭ ‬ואומר‭ ‬אמירות‭ ‬אלה‭, ‬צריך‭ ‬לנקוט‭ ‬בלשון‭ ‬רכה‭, ‬מכמה‭ ‬סיבות‭: ‬א‭.‬‭ ‬כדי‭ ‬שדבריו‭ ‬יתקבלו‭ ‬ובני‭ ‬הבית‭ ‬יסיימו‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬ההכנות‭ ‬לשבת‭ ‬בזמן‭. ‬ב‭.‬ שום‭ ‬שלפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭ ‬יש‭ ‬מתח‭ [‬בגלל‭ ‬טרדת‭ ‬ההכנות‭ ‬לשבת‭], ‬ואמירה‭ ‬שלא‭ ‬כראוי‭ ‬עלולה‭ ‬לגרום‭ ‬לסכסוך‭ ‬בבית‭.‬

כשנמצא‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתו

ח‭. ‬ כתב‭ ‬הגר‭"‬ז‭ ‬כי‭ ‬אדם‭ ‬שנמצא‭ ‬מחוץ‭ ‬לביתו‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬שבת‭ [‬בבית‭ ‬הכנסת‭ ‬או‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭] – ‬צריך‭ ‬גם‭ ‬הוא‭ ‬להזכיר‭ ‬לבני‭ ‬ביתו‭ ‬לסיים‭ ‬את‭ ‬ההכנות‭ ‬לשבת‭, ‬ע‭"‬י‭ ‬שישלח‭ ‬שליח‭ ‬לביתו‭ ‬להזכיר‭ ‬דברים‭ ‬אלו‭. ‬אמנם‭, ‬כיום‭ ‬אפשר‭ ‬להזכיר‭ ‬את‭ ‬סיום‭ ‬ההכנות‭ ‬בשיחת‭ ‬טלפון‭ ‬ולצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובה‭ ‬בזה‭.‬

זמן‭ ‬השאלות

ט‭.‬‭ ‬ צריך‭ ‬לומר‭: "‬עישרתם‭? ‬ערבתם‭?" ‬וכו‭' ‬סמוך‭ ‬להדלקת‭ ‬נרות‭ ‬שבת‭. ‬ולמרות‭ ‬שלשון‭ ‬המשנה‭ ‬הוא‭: "‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬עם‭ ‬חשיכה‭", ‬אין‭ ‬הכוונה‭ ‬סמוך‭ ‬לחשיכה‭ ‬ממש‭ ‬אלא‭ ‬סמוך‭ ‬להדלקת‭ ‬הנרות‭, ‬שאז‭ ‬מקבלים‭ ‬את‭ ‬השבת‭.‬

הקדמת‭ ‬זמן‭ ‬השאלות

י‭.‬‭ ‬ לא‭ ‬יקדים‭ ‬אדם‭ ‬לומר‭: "‬עישרתם‭? ‬ערבתם‭?" ‬וכו‭' ‬לפני‭ ‬הזמן‭, ‬משום‭ ‬שבני‭ ‬הבית‭ ‬עלולים‭ ‬לדחות‭ ‬דברים‭ ‬אלה‭ ‬מתוך‭ ‬מחשבה‭ ‬שיש‭ ‬הרבה‭ ‬זמן‭ ‬עד‭ ‬כניסת‭ ‬שבת‭ ‬ולבסוף‭ ‬לשכוח‭ ‬ולא‭ ‬לעשותם‭ ‬כלל‭.‬

חשש‭ ‬להפסקות‭ ‬חשמל

יא‭. ‬ כאשר‭ ‬יש‭ ‬חשש‭ ‬להפסקת‭ ‬חשמל‭ ‬בשבת‭ [‬כגון‭: ‬כשצפוי‭ ‬לרדת‭ ‬שלג‭ ‬כבד‭ ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬שחוטי‭ ‬החשמל‭ ‬יקרעו‭] – ‬צריך‭ ‬להשאיר‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬נרות‭ ‬דולקים‭ ‬בכמה‭ ‬מקומות‭ ‬בבית‭. ‬

נרות‭ ‬שמשאיר‭ ‬לתאורה

יב‭.‬ נרות‭ ‬אלה‭ ‬שמשאירים‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬לתאורה‭ – ‬לא‭ ‬צריכים‭ ‬להיות‭ ‬נרות‭ "‬שמן‭ ‬זית‭" ‬ואפשר‭ ‬להשתמש‭ ‬בנרות‭ ‬רגילים‭ [‬במקרה‭ ‬כזה‭, ‬אם‭ ‬החשמל‭ ‬חוזר‭ ‬במהלך‭ ‬השבת‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬חוזר‭ ‬באיסור‭ – ‬יכול‭ ‬להשתמש‭ ‬בחשמל‭ ‬לכל‭ ‬צרכיו‭, ‬מכיון‭ ‬שממילא‭ ‬יש‭ ‬אור‭ ‬בבית‭].‬

עישרתם?

מעשרות‭ ‬בשבת

יג‭. ‬ חז‭"‬ל‭ ‬תיקנו‭ ‬לומר‭: "‬עישרתם‭?" ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬דווקא‭, ‬משום‭ ‬שבשבת‭ ‬אסור‭ ‬להפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬עישר‭ ‬את‭ ‬הפירות‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬אסור‭ ‬לאכלם‭ ‬בשבת‭ ‬וכדלקמן‭.‬

אכילת‭ ‬עראי‭ ‬לא‭ ‬מעושר

יד‭. ‬ אין‭ ‬לאכול‭ ‬פירות‭ ‬שאינם‭ ‬מעושרים‭ ‬בשבת‭, ‬אפילו‭ ‬באכילת‭ "‬עראי‭" [‬ולמרות‭ ‬שביום‭ ‬חול‭ ‬אין‭ ‬אדם‭ ‬חייב‭ ‬לעשר‭ ‬פירות‭ ‬באכילת‭ ‬עראי‭, ‬בשבת‭ ‬השבת‭ "‬קובעת‭ ‬למעשרות‭" ‬ואסור‭ ‬לאכלם‭ ‬בלי‭ ‬הפרשה‭], ‬וע‭"‬כ‭ ‬אפילו‭ ‬אדם‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬פירות‭ ‬שרוצה‭ ‬לאוכלם‭ ‬באכילת‭ ‬עראי‭ ‬בלבד‭ – ‬צריך‭ ‬לשאול‭: "‬עישרתם‭?".‬

הפרשת‭ ‬תרו‭"‬מ‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬האשה

טו‭. ‬ מנהג‭ ‬טוב‭ ‬שתהיה‭ ‬האישה‭ ‬אחראית‭ ‬על‭ ‬הפרשת‭ ‬תרו‭"‬מ‭, ‬משום‭ ‬שבד‭"‬כ‭ ‬היא‭ ‬זו‭ ‬שקונה‭ ‬את‭ ‬הפירות‭ ‬והירקות‭ ‬והיא‭ ‬זו‭ ‬שעוסקת‭ ‬בהכנתם‭. ‬וטוב‭ ‬להתרגל‭ ‬להפריש‭ ‬תרו‭"‬מ‭ ‬מיד‭ ‬כשמביאים‭ ‬את‭ ‬הפירות‭ ‬והירקות‭ ‬אל‭ ‬הבית‭.‬

סדר‭ ‬הפרשת‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬בזמן‭ ‬המקדש

טז‭. ‬ התרו‭"‬מ‭ ‬שעל‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬היה‭ ‬ליתן‭ ‬בזמן‭ ‬שבית‭ ‬המקדש‭ ‬היה‭ ‬קיים‭ ‬הם‭:‬

תרומה‭ ‬גדולה

• תרומה‭ ‬גדולה‭ ‬‮–‬‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬מפריש‭ ‬שני‭ ‬פירות‭ ‬מכל‭ ‬100‭ ‬פירות‭ ‬שלפניו‭ (‬1/50‭ ‬‮–‬‭ ‬מידה‭ ‬בינונית‭) ‬ונותנם‭ ‬לכהן‭. ‬מתנה‭ ‬זו‭ ‬שנותן‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬לכהן‭ ‬נקראת‭: "‬תרומה‭ ‬גדולה‭".‬

מעשר‭ ‬ראשון

 • • מעשר‭ ‬ראשון‭ – ‬אחרי‭ ‬הפרשת‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬מפריש‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬10%‭ ‬מהפירות‭ ‬שנשארו‭ ‬לפניו‭ ‬ונותנם‭ ‬ללוי‭. ‬מתנה‭ ‬זו‭ ‬שנותן‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬ללוי‭ ‬נקראת‭: "‬מעשר‭ ‬ראשון‭".‬

מעשר‭ ‬שני‭ ‬ומעשר‭ ‬עני

 • • מעשר‭ ‬שני‭ ‬ומעשר‭ ‬עני‭ – ‬מהפירות‭ ‬שנשארו‭ ‬לו‭ [‬אחרי‭ ‬שהפריש‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬ו‭"‬מעשר‭ ‬ראשון‭"] ‬מפריש‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬10%‭ ‬נוספים‭ ‬ל‭"‬מעשר‭ ‬שני‭"‬‭ ‬או‭ ‬‭"‬עני‭" ‬נוהג‭ ‬בשנים‭ ‬א‭' ‬ב‭' ‬ד‭' ‬ה‭' [‬למניין‭ ‬השנים‭ ‬לשנת‭ ‬השמיטה‭], ‬ובשנים‭ ‬ג‭' ‬ו‭' ‬נוהג‭ ‬‭"‬מעשר‭ ‬עני‭"‬‭. "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬אוכלים‭ ‬בירושלים‭ ‬לפנים‭ ‬מן‭ ‬החומות‭ ‬בטהרה‭, ‬או‭ ‬לחליפין‭ ‬פודים‭ ‬בסכום‭ ‬כסף‭ ‬השווה‭ ‬לערכו‭ ‬ובכסף‭ ‬קונים‭ ‬מאכלים‭ ‬ואוכלים‭ ‬אותם‭ ‬בירושלים‭. ‬‭"‬מעשר‭ ‬עני‭"‬‭ ‬נותנים‭ ‬לעניים‭.‬

‭[‬נמצא‭ ‬שאדם‭ ‬בזמן‭ ‬הבית‭ ‬מפריש‭ ‬כ22‭% ‬מיבולו‭ ‬לתרומות‭ ‬ומעשרות‭].‬

פירות‭ ‬שמיטה

 • • פירות‭ ‬שמיטה‭ – ‬על‭ ‬פירות‭ ‬השנה‭ ‬השביעית‭ (‬שנת‭ ‬השמיטה‭) – ‬לא‭ ‬מפרישים‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭.‬

התרו‭"‬מ‭ ‬שעל‭ ‬הלוי‭ ‬היה‭ ‬ליתן‭ ‬בזמן‭ ‬שבית‭ ‬המקדש‭ ‬היה‭ ‬קיים‭ ‬הם‭:‬

תרומת‭ ‬מעשר

 • • תרומת‭ ‬מעשר‭ ‬‮–‬‭ ‬הלוי‭ ‬מפריש‭ ‬10%‭ ‬מפירות‭ ‬ה‭"‬מעשר‭ ‬ראשון‭" ‬שקיבל‭ ‬מבעל‭ ‬הפירות‭ ‬ונותנם‭ ‬לכהן‭. ‬מתנה‭ ‬זו‭ ‬שנותן‭ ‬הלוי‭ ‬לכהן‭ ‬נקראת‭: "‬תרומת‭ ‬מעשר‭".‬

דיני‭ ‬הכהן

 • • לכהן‭ ‬מותר‭ ‬לאכול‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬רק‭ ‬כאשר‭ ‬התרומה‭ ‬טהורה‭ ‬וגם‭ ‬הוא‭ ‬טהור‭.‬
 • • דין‭ "‬תרומת‭ ‬מעשר‭" ‬כדין‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬הנאכלת‭ ‬לכהן‭ ‬בטהרה‭.‬

הפרשת‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬בזה‭"‬ז

יז‭. ‬ ככלל‭ ‬דיני‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬חלים‭ ‬גם‭ ‬כיום‭. ‬אמנם‭, ‬יש‭ ‬כמה‭ ‬שינויים‭ ‬כפי‭ ‬שנפרט‭ ‬להלן‭:‬

תרומה‭ ‬גדולה‭ ‬בטהרה

 • • תרומה‭ ‬גדולה‭ ‬בטהרה‭ – ‬כיום‭, ‬כהן‭ ‬איננו‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬ו‭"‬תרומת‭ ‬מעשר‭", ‬משום‭ ‬שהוא‭ ‬טמא‭ ‬מת‭ ‬וגם‭ ‬התרומה‭ ‬טמאה‭ ‬בדרך‭ ‬כלל‭.‬

כמות‭ ‬ההפרשה

• כמות‭ ‬ההפרשה‭ – ‬מעיקר‭ ‬דין‭ ‬תורה‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬מספיק‭ ‬להפריש‭ ‬‭"‬כלשהו‭"‬‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הכרי‭ [‬מכל‭ ‬סוג‭ ‬פרי‭ ‬ופרי‭], ‬ורק‭ ‬מתקנת‭ ‬חז‭"‬ל‭ ‬שבינונים‭ ‬מפרישים‭ ‬אחד‭ ‬מחמישים‭ ‬ל‭"‬תרומה‭ ‬גדולה‭", ‬יש‭ ‬להפריש‭ ‬1/50‭ [‬שהם‭ ‬2%‭]. ‬כיום‭ ‬כאשר‭ ‬אין‭ ‬הכהן‭ ‬יכול‭ ‬לאכול‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬אנו‭ ‬חוזרים‭ ‬לעיקר‭ ‬דין‭ ‬תורה‭ ‬ומפרישים‭ "‬כלשהו‭" ‬ל‭"‬תרומה‭ ‬גדולה‭".‬

מעשר‭ ‬שני‭ ‬בירושלים‭ ‬בזה‭"‬ז

 • • מעשר‭ ‬שני‭ ‬בירושלים‭ ‬בזה‭"‬ז‭ – ‬כיום‭ ‬אין‭ ‬אוכלים‭ ‬פירות‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬כלל‭, ‬מכמה‭ ‬סיבות‭: ‬א‭.‬‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬נאכל‭ ‬רק‭ ‬בזמן‭ ‬שבית‭ ‬המקדש‭ ‬קיים‭ ‬ונאכל‭ ‬בירושלים‭ [‬לפנים‭ ‬מחומת‭ ‬ירושלים‭]. ‬ב‭.‬‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬נאכל‭ ‬בטהרה‭. ‬ולכן‭, ‬כיום‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להעלותו‭ ‬לירושלים‭ ‬ולא‭ ‬את‭ ‬כסף‭ ‬פדיונו‭.‬

חילול‭ ‬מעשר‭ ‬שני

 • • חילול‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ – ‬כיון‭ ‬שאין‭ ‬אוכלים‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬כיום‭, ‬גם‭ ‬אופן‭ ‬הפדיון‭ ‬משתנה‭ ‬ואפשר‭ ‬לחללו‭ ‬לכתחילה‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭ ‬בלבד‭, ‬למרות‭ ‬שערך‭ ‬פירות‭ ‬ה‭"‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬גדול‭ ‬הרבה‭ ‬יותר‭, ‬ומעיקר‭ ‬הדין‭ ‬היה‭ ‬צריך‭ ‬לפדותו‭ ‬בשוויו‭ ‬האמיתי‭ (‬בדין‭ ‬חילול‭ ‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬סעיפים‭ ‬י‭"‬ח‭ – ‬י‭"‬ט‭).‬

סדר‭ ‬ההפרשה‭ ‬בזה‭"‬ז

יח‭. ‬ לוקח‭ ‬כמות‭ ‬הגדולה‭ ‬מ‭-‬1/100‭ ‬מן‭ ‬הפירות‭, ‬ואומר‭:‬

‭"‬אחד‭ ‬ממאה‭ ‬שבידי‭ ‬ישאר‭ ‬טבל‭".‬

‭"‬המעט‭ ‬יותר‭ ‬מאחד‭ ‬ממאה‭ ‬שבידי‭ ‬‭[‬כלומר‭, ‬החלק‭ ‬העודף‭ ‬על‭ ‬1/100‭]‬‭ ‬בצפון‭ ‬הפרי‭ ‬יהיה‭ ‬תרומה‭ ‬גדולה‭ ‬על‭ ‬הכל‭".‬

קורא‭ ‬שם‭ ‬ל‭"‬מעשר‭ ‬ראשון‭":‬

‭"‬אחד‭ ‬ממאה‭ ‬שבידי‭ ‬ועוד‭ ‬תשעה‭ ‬חלקים‭ ‬כמותו‭ ‬בצפון‭ ‬הפירות‭ ‬הם‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון"‭[‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬להפריד‭ ‬בפועל‭ ‬את‭ ‬תשעת‭ ‬החלקים‭ ‬מהפירות‭]‬‭.‬

מפריש‭ "‬תרומת‭ ‬מעשר‭" ‬במקום‭ ‬הלוי‭:‬

‭"‬אותו‭ ‬אחד‭ ‬ממאה‭ ‬שבידי‭ ‬שעשיתיו‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון‭ ‬יהיה‭ ‬תרומת‭ ‬מעשר‭".‬

בשנים‭ ‬א‭' ‬ב‭' ‬ד‭' ‬ה‭' ‬קובע‭ ‬מקום‭ ‬ל‭"‬מעשר‭ ‬שני‭" (‬אך‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬להפרישו‭ ‬בצד‭ ‬בפועל‭):‬

‭"‬עשרה‭ ‬חלקים‭ ‬בצד‭ ‬דרום‭ ‬של‭ ‬הפירות‭ ‬הם‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭".‬

מחלל‭ ‬פירות‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬וחומשו‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭:‬

‭"‬ומחולל‭ ‬המעשר‭ ‬השני‭ ‬וחומשו‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭ ‬במטבע‭ ‬שברשותי‭".‬

בשנים‭ ‬ג‭' ‬ו‭' ‬קובע‭ ‬מקום‭ ‬ל‭"‬מעשר‭ ‬עני‭":‬

‭"‬עשרה‭ ‬חלקים‭ ‬בצד‭ ‬דרום‭ ‬של‭ ‬הפירות‭ ‬הם‭ ‬מעשר‭ ‬עני"‭[‬ואין‭ ‬צורך‭ ‬להפרישם‭ ‬בפועל‭]‬‭.‬

כאשר‭ ‬יש‭ ‬ספק‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬להפריש‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬או‭ "‬מעשר‭ ‬עני‭" ‬אומר‭:‬

‭"‬אם‭ ‬צריך‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬יהיה‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬בצפונם‭ ‬של‭ ‬הפירות‭ ‬ומחולל‭ ‬הוא‭ ‬וחומשו‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭ ‬במטבע‭ ‬שברשותי‭. ‬אם‭ ‬צריך‭ ‬מעשר‭ ‬עני‭ ‬יהיה‭ ‬מעשר‭ ‬עני‭ ‬בצפונם‭ ‬של‭ ‬הפירות‭ ‬ויהיה‭ ‬מחולל‭ ‬על‭ ‬מטבע‭ ‬המיועדת‭ ‬לעניים‭".‬

אם‭ ‬מפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬מטבל‭ ‬ודאי‭, ‬לפני‭ ‬ההפרשה‭ ‬יברך‭:‬

בָּרוּךְ‭ ‬אַתָּה‭ ‬ה‭' ‬אֱלֹהֵינוּ‭ ‬מֶלֶךְ‭ ‬הָעוֹלָם‭, ‬אֲשֶׁר‭ ‬קִדְּשָׁנוּ‭ ‬בְּמִצְוֹתָיו‭ ‬וְצִוָּנוּ‭ ‬לְהַפְרִישׁ‭ ‬תְּרוּמוֹת‭ ‬וּמַעַשְׂרוֹת‭.‬

לפני‭ ‬פדיון‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬יש‭ ‬הנוהגים‭ ‬לברך‭:‬

בָּרוּךְ‭ ‬אַתָּה‭ ‬ה‭', ‬אֱלֹהֵינוּ‭ ‬מֶלֶךְ‭ ‬הָעוֹלָם‭, ‬אֲשֶׁר‭ ‬קִדְּשָׁנוּ‭ ‬בְּמִצְוֹתָיו‭ ‬וְצִוָּנוּ‭ ‬עָל‭ ‬פִּדְיוֹן‭ ‬מַעֲשֵׂר‭ ‬שֵׁנִי‭.‬

דיני‭ ‬התרומה‭ ‬והמעשר‭ ‬לאחר‭ ‬הפרשתם

תרומה‭ ‬ותרומת‭ ‬מעשר

יט‭.‬‭ ‬ תרומה‭ ‬ותרומת‭ ‬מעשר‭ – ‬למרות‭ ‬שכיום‭ ‬אין‭ ‬חובה‭ ‬לתת‭ "‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬ו‭"‬תרומת‭ ‬מעשר‭" ‬לכהן‭, ‬עדיין‭ ‬אסור‭ ‬לזרקם‭ ‬בדרך‭ ‬בזיון‭. ‬ולכן‭, ‬אם‭ ‬הדבר‭ ‬אפשרי‭ ‬‭- ‬יניחם‭ ‬במקום‭ ‬שמור‭ ‬עד‭ ‬שירקבו‭ ‬ואם‭ ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬להניחם‭ ‬כך‭ – ‬צריך‭ ‬לעטפם‭ ‬בנייר‭ ‬או‭ ‬בשקית‭ ‬ניילון‭ ‬אטומה‭ ‬ולהניח‭ ‬באשפה‭, ‬ורצוי‭ ‬להניחם‭ ‬בתוך‭ ‬שני‭ ‬עטיפות‭ ‬ולזורקם‭ ‬לאשפה‭.‬

מעשר‭ ‬ראשון

מעשר‭ ‬ראשון‭ ‬ניתן‭ ‬ללוי‭, ‬ומהדין‭ ‬הלוי‭ ‬צריך‭ ‬להפריש‭ ‬תרומת‭ ‬מעשר‭ ‬אך‭ ‬נהגו‭ ‬שהבעלים‭ ‬מפרישים‭ ‬את‭ ‬תרומת‭ ‬המעשר‭. ‬הנשאר‭ ‬ביד‭ ‬הלוי‭ ‬הוא‭ ‬חולין‭ ‬גמור‭, ‬ויעשה‭ ‬בו‭ ‬הלוי‭ ‬כרצונו‭.‬

בירקות‭ ‬ופירות‭ ‬שהם‭ ‬טבל‭ ‬ודאי‭, ‬דהיינו‭ ‬כשברור‭ ‬שלא‭ ‬הופרשו‭ ‬מהם‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ – ‬חייב‭ ‬לתת‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון‭ ‬ללוי‭, ‬גם‭ ‬בזמן‭ ‬הזה‭. ‬אולם‭ ‬כאשר‭ ‬הפירות‭ ‬מועטין‭, ‬אין‭ ‬כדאיות‭ ‬ללוי‭ ‬לבוא‭ ‬ולקבל‭ ‬חלק‭ ‬מהפרי‭, ‬כגון‭ ‬המפריש‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון‭ ‬מקילו‭ ‬עגבניות‭, ‬שאין‭ ‬כדאי‭ ‬ללוי‭ ‬לבוא‭ ‬לקבל‭ ‬עגבניה‭ ‬או‭ ‬חלק‭ ‬מעגבניה‭, ‬לכן‭ ‬נהגו‭ ‬להלוות‭ ‬סכום‭ ‬כסף‭ ‬ללוי‭, ‬שרגיל‭ ‬ליתן‭ ‬לו‭ ‬מעשר‭, ‬ובמקום‭ ‬שהלוי‭ ‬יחזיר‭ ‬את‭ ‬החוב‭, ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬שיש‭ ‬למלוה‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון‭, ‬יאמר‭: "‬אני‭ ‬מקנה‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון‭ ‬זה‭ ‬ללוי‭", ‬ויעריך‭ ‬כמה‭ ‬שווה‭ ‬אותו‭ ‬מעשר‭ ‬ראשון‭, ‬ויאמר‭ ‬או‭ ‬ירשום‭ ‬שלוקח‭ ‬את‭ ‬הפרי‭ ‬על‭ ‬חשבון‭ ‬החוב‭, ‬וכן‭ ‬יעשה‭ ‬על‭ ‬דרך‭ ‬זה‭, ‬עד‭ ‬שיפרע‭ ‬כל‭ ‬החוב‭. ‬אך‭ ‬בספק‭ ‬טבל‭ – ‬אין‭ ‬חייב‭ ‬ליתנו‭ ‬ללוי‭.‬

מעשר‭ ‬שני

‭"‬מעשר‭ ‬שני‭" – ‬את‭ ‬פירות‭ ‬ה‭"‬מעשר‭ ‬השני‭" ‬וחומשם‭ ‬ניתן‭ ‬לחלל‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭ ‬אחת‭ (‬ולא‭ ‬על‭ ‬שטר‭), ‬למרות‭ ‬שערך‭ ‬הפירות‭ ‬גדול‭ ‬יותר‭.‬

פרוטה

פרוטה‭ – ‬ערך‭ ‬ה‭"‬פרוטה‭" ‬שאפשר‭ ‬לחלל‭ ‬עליה‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬הוא‭ ‬כערך‭ ‬1/40‭ ‬גרם‭ ‬של‭ ‬כסף‭ ‬טהור‭.‬

חילול‭ ‬כמה‭ ‬פעמים‭ ‬על‭ ‬אותה‭ ‬מטבע

חילול‭ ‬כמה‭ ‬פעמים‭ ‬על‭ ‬אותה‭ ‬מטבע‭ – ‬ניתן‭ ‬לחלל‭ ‬פירות‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬על‭ ‬מטבע‭ ‬בערך‭ ‬גדול‭ ‬מ‭"‬פרוטה‭" ‬כאשר‭ ‬החילול‭ ‬הוא‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬ערך‭ ‬של‭ "‬פרוטה‭" ‬מתוך‭ ‬הערך‭ ‬הכולל‭ ‬של‭ ‬המטבע‭, ‬ומותר‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭ ‬כמה‭ ‬פעמים‭ ‬כאשר‭ ‬בכל‭ ‬פעם‭ ‬מחללים‭ ‬על‭ ‬ערך‭ "‬פרוטה‭" ‬מתוך‭ ‬הערך‭ ‬הכולל‭ ‬של‭ ‬המטבע‭.‬

עד‭ ‬מתי‭ ‬מחלל

עד‭ ‬מתי‭ ‬מחלל‭ – ‬מטבע‭ ‬שחיללו‭ ‬עליו‭ ‬פירות‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬עד‭ ‬תומו‭, ‬כלומר‭ ‬בכל‭ ‬ערך‭ ‬המטבע‭ – ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לחלל‭ ‬עליו‭ ‬עוד‭ ‬פירות‭ ‬מעשר‭. ‬ומשום‭ ‬כך‭, ‬צריך‭ ‬בעל‭ ‬הפירות‭ ‬לזכור‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬הפעמים‭ ‬שחילל‭ ‬פירות‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬על‭ ‬מטבע‭ ‬זה‭.‬

מטבע‭ ‬שהתמלאה

מטבע‭ ‬שהתמלא‭ – ‬מטבע‭ ‬ש‭"‬התמלא‭" ‬מחללים‭ ‬את‭ ‬קדושתו‭ ‬על‭ ‬פרי‭ ‬השווה‭ ‬פרוטה‭. ‬עוטפים‭ ‬את‭ ‬הפרי‭ ‬בעטיפה‭ ‬אטומה‭ ‬ומניחים‭ ‬באשפה‭. ‬וכן‭ ‬יכול‭ ‬לחלל‭ ‬מטבע‭ ‬זו‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭ ‬של‭ ‬מטבע‭ ‬אחרת‭, ‬ואומר‭: "‬המטבע‭ ‬שבידי‭ ‬של‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬מחולל‭ ‬הוא‭ ‬וחומשו‭ ‬על‭ ‬פרוטה‭ ‬שבידי‭" (‬את‭ ‬המטבע‭ ‬יש‭ ‬לשחוק‭ ‬או‭ ‬לזרוק‭ ‬לים‭).‬

כשמחלל‭ ‬על‭ ‬מאכל

כשמחלל‭ ‬על‭ ‬מאכל‭ – ‬כשמחלל‭ ‬על‭ ‬פרי‭ ‬או‭ ‬אוכל‭ ‬השוה‭ ‬פרוטה‭, ‬אומר‭: "‬המטבע‭ ‬שבידי‭ ‬של‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬מחולל‭ ‬הוא‭ ‬וחומשו‭ ‬על‭ ‬שווה‭ ‬פרוטה‭ ‬שבידי‭" (‬את‭ ‬הפרי‭ ‬או‭ ‬האוכל‭ ‬יקבור‭ ‬באדמה‭ ‬וכדו‭').‬

יש‭ ‬שלא‭ ‬מחללים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬המטבע‭ ‬על‭ ‬הפרוטה‭, ‬אלא‭ ‬אומרים‭: "‬המטבע‭ ‬שבידי‭ ‬של‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬מחולל‭ ‬הוא‭ ‬וחומשו‭ ‬על‭ ‬המטבע‭ ‬שבידי‭, ‬חוץ‭ ‬מפרוטה‭ ‬חמורה‭ ‬שבו‭"‬‭.‬

כ‭.‬‭ ‬ ‭"‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬הראוי‭ ‬לאכילה‭ ‬והנמצא‭ ‬בין‭ ‬חומות‭ ‬העיר‭ ‬העתיקה‭ ‬בירושלים‭ – ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬לפדותו‭ ‬גם‭ ‬כיום‭. ‬ולכן‭, ‬הרוצה‭ ‬לפדות‭ ‬פירות‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬כאלה‭ ‬בין‭ ‬החומות‭ ‬בירושלים‭ – ‬צריך‭ ‬לטמאם‭ ‬ובכך‭ ‬לא‭ ‬יהיו‭ ‬ראויים‭ ‬לאכילה‭. ‬וכיצד‭ ‬יעשה‭? ‬לפני‭ ‬ההפרשה‭ ‬ירטיב‭ ‬את‭ ‬הפירות‭ [‬כדי‭ ‬שיוכשרו‭ ‬לקבל‭ ‬טומאה‭], ‬יטמאם‭ ‬במגע‭ ‬ובזה‭ ‬לא‭ ‬יהיו‭ ‬ראויים‭ ‬לאכילה‭ ‬ויוכל‭ ‬לפדותם‭.‬

כא‭.‬ ‭"‬מעשר‭ ‬עני‭"‬

 • • מעשר‭ ‬עני‭ ‬נותנים‭ ‬רק‭ ‬מפירות‭ ‬שוודאי‭ ‬לא‭ ‬הופרשו‭ ‬מהם‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭.‬
 • שנות‭ ‬הפרשה‭ – "‬מעשר‭ ‬עני‭" ‬מפרישים‭ ‬בשנים‭ ‬ג‭' ‬ו‭' ‬למניין‭ ‬שנות‭ ‬השמיטה‭ ‬במקום‭ "‬מעשר‭ ‬שני‭" ‬ולא‭ ‬בנוסף‭ ‬אליו‭.‬
 • חילול‭ ‬המעשר‭ – ‬מחללים‭ ‬את‭ ‬פירות‭ ‬ה‭"‬מעשר‭ ‬עני‭" ‬על‭ ‬מטבע‭ ‬שערכו‭ ‬כערך‭ ‬המלא‭ ‬של‭ ‬הפירות‭ ‬ולא‭ ‬על‭ ‬מטבע‭ ‬בערך‭ ‬של‭ "‬פרוטה‭". ‬אולם‭ ‬אם‭ ‬הפירות‭ ‬מועטין‭ ‬ינהג‭ ‬כאמור‭ ‬לעיל‭ ‬במעשר‭ ‬ראשון‭ ‬בדרך‭ ‬הלוואה‭ (‬ראה‭ ‬לעיל‭ ‬סעיף‭ ‬י‭"‬ט‭).‬
 • המטבע‭ ‬לעניים‭ – ‬צריך‭ ‬לתת‭ ‬לעניים‭ ‬את‭ ‬המטבע‭ ‬שחיללו‭ ‬עליו‭ "‬מעשר‭ ‬עני‭", ‬בפועל‭.‬
 • מעשר‭ ‬עני‭ ‬בדמאי‭ – ‬דיני‭ "‬מעשר‭ ‬עני‭" ‬וכן‭ ‬ההפרשה‭ [‬קביעת‭ ‬המקום‭] ‬של‭ "‬מעשר‭ ‬עני‭" ‬שייכים‭ ‬גם‭ ‬ב‭"‬דמאי‭" (‬אף‭ ‬שבפועל‭ ‬אינו‭ ‬מחוייב‭ ‬ליתן‭ ‬לעני‭).‬

נוסח‭ ‬ההפרשה‭ ‬למי‭ ‬שאינו‭ ‬יודע

 • • ה‭'‬חזון‭ ‬איש‭' ‬מחדש‭ ‬שמי‭ ‬שאינו‭ ‬יודע‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬ההפרשה‭ ‬וכדו‭' – ‬יכול‭ ‬להפריש‭ ‬יותר‭ ‬מ‭- ‬1/100‭ ‬ולומר‭ ‬נוסח‭ ‬כולל‭ : "‬הכל‭ ‬יהיה‭ ‬כדין‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הנוסח‭ ‬שנמצא‭ ‬אצלי‭ ‬בבית‭". ‬ולהלכה‭:‬‭ ‬לכתחילה‭ – ‬צריך‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬הנוסח‭ ‬המלא‭ ‬כפי‭ ‬המפורט‭ ‬לעיל‭, ‬ובדיעבד‭ – ‬אפשר‭ ‬לסמוך‭ ‬על‭ ‬החזו‭"‬א‭.‬

הפרשת‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬בשבת

איסור‭ ‬הפרשה

כב‭. ‬ אסור‭ ‬להפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬בשבת‭.‬

הפרשה‭ ‬בערב‭ ‬שבת

כג‭. ‬ מי‭ ‬שלפניו‭ ‬פרי‭ ‬המיועד‭ ‬לאכילה‭ ‬בשבת‭ ‬שלא‭ ‬הפרישו‭ ‬ממנו‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ – ‬יחתוך‭ ‬חתיכה‭ ‬מן‭ ‬הפרי‭ ‬ויפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭. ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬רוצה‭ ‬לחתוך‭ ‬חתיכה‭ ‬מן‭ ‬הפרי‭ ‬להפרשת‭ ‬התרומה‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬מחשש‭ ‬שהפרי‭ ‬יתקלקל‭ – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לחתוך‭ ‬את‭ ‬הפרי‭ ‬ולהפריש‭ ‬את‭ ‬התרומה‭ ‬בפועל‭. ‬וכדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬הפרשת‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬יאמר‭ ‬נוסח‭ ‬הפרשה‭ ‬שונה‭ ‬מעט‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬כדלהלן‭: "‬החלק‭ ‬התחתון‭ ‬של‭ ‬הפרי‭ ‬שהוא‭ ‬יותר‭ ‬מ‭-‬1/100‭ ‬יהיה‭ ‬תרומה‭ ‬גדולה‭…" ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬נוסח‭ ‬ההפרשה‭. ‬ובשבת‭, ‬לפני‭ ‬שאוכלים‭ ‬את‭ ‬הפרי‭ – ‬יחתוך‭ ‬את‭ ‬החלק‭ ‬התחתון‭ ‬של‭ ‬הפרי‭, ‬יפרישו‭ ‬הצידה‭ ‬ואינו‭ ‬צריך‭ ‬לעשות‭ ‬שום‭ ‬פעולה‭ ‬נוספת‭.‬

המתארח‭ ‬וחושש‭ ‬שהפירות‭ ‬דמאי

הפרשה‭ ‬ממיץ‭ ‬סחוט

כד‭. ‬ המתארח‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬והגישו‭ ‬לו‭ ‬כוס‭ ‬מיץ‭ ‬טבעי‭ ‬וחושש‭ ‬שאינו‭ ‬מעושר‭ – ‬ישאל‭ ‬את‭ ‬מארחיו‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬מעושר‭. ‬אם‭ ‬אינו‭ ‬רוצה‭ ‬לשאול‭ ‬מחשש‭ ‬שמארחיו‭ ‬יפגעו‭ – ‬יכול‭ ‬לומר‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬ההפרשה‭, ‬כדלהלן‭: "‬החלק‭ ‬התחתון‭ ‬של‭ ‬הכוס‭ ‬יהיה‭ ‬תרומה‭ ‬גדולה‭…" ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬נוסח‭ ‬ההפרשה‭, ‬ובסיום‭ ‬השתייה‭ ‬ישאיר‭ ‬מעט‭ ‬מיץ‭ ‬בתחתית‭ ‬הכוס‭ ‬ל‭"‬תרומה‭ ‬גדולה‭" ‬ו‭"‬תרומת‭ ‬מעשר‭". ‬וטוב‭ ‬לפסול‭ ‬וללכלך‭ ‬את‭ ‬המיץ‭ ‬שנשאר‭ ‬בכוס‭ ‬כדי‭ ‬שאחרים‭ ‬לא‭ ‬ישתו‭ ‬אותו‭.‬

כה‭. ‬ המתארח‭ ‬אצל‭ ‬חברו‭ ‬בשבת‭ ‬וחושש‭ ‬שפירותיו‭ ‬הם‭ ‬ספק‭ ‬טבל‭ – ‬יכול‭ ‬להפריש‭ ‬מהן‭ ‬תרומות‭ ‬מעשרות‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬הנוסח‭, ‬כדלהלן‭: "‬מה‭ ‬שאשאיר‭ ‬מהאוכל‭ ‬שאקבל‭ [‬או‭ ‬האוכל‭ ‬שיהיה‭ ‬בצד‭ ‬פלוני‭ ‬מהאוכל‭ ‬שאקבל‭] ‬היותר‭ ‬מאחד‭ ‬ממנו‭ ‬יהיה‭ ‬תרומה‭…" ‬עד‭ ‬סוף‭ ‬נוסח‭ ‬ההפרשה‭.‬

המתארח‭ ‬ויודע‭ ‬שהפירות‭ ‬טבל

כו‭. ‬ המתארח‭ ‬אצל‭ ‬חברו‭ ‬ויודע‭ ‬שפירותיו‭ ‬הם‭ ‬טבל‭ ‬וודאי‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬על‭ ‬פירות‭ ‬שיקבל‭ ‬בשבת‭ [‬משום‭ ‬שאסור‭ ‬להפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬מפירות‭ ‬טבל‭ ‬וודאי‭ ‬שאינם‭ ‬ברשותו‭]. ‬אמנם‭, ‬יכול‭ ‬להפריש‭ ‬תרומות‭ ‬ומעשרות‭ ‬בביתו‭ [‬בערב‭ ‬שבת‭] ‬מפירות‭ ‬שלו‭ ‬שהם‭ ‬טבל‭ ‬וודאי‭, ‬על‭ ‬פירות‭ ‬טבל‭ ‬וודאי‭ ‬שיקבל‭ ‬ממארחו‭ ‬בשבת‭, ‬ובתנאי‭ ‬שמפריש‭ ‬בביתו‭ ‬מאותו‭ ‬מין‭ ‬פירות‭ ‬שיקבל‭ ‬בשבת‭.‬

עירבתם? – ‬עירובי‭ ‬חצרות

עירובי‭ ‬חצירות

כז‭. ‬ מדין‭ ‬תורה‭ ‬אסור‭ ‬להוציא‭ ‬חפץ‭ ‬מרשות‭ ‬היחיד‭ ‬לרשות‭ ‬הרבים‭ ‬או‭ ‬להיפך‭. ‬חכמים‭ ‬גזרו‭ ‬שלא‭ ‬להוציא‭ ‬מרשות‭ ‬פרטית‭ ‬של‭ ‬אדם‭ ‬לרשות‭ ‬כעין‭ ‬של‭ ‬רבים‭ (‬כגון‭: ‬מדירה‭ ‬פרטית‭ ‬לחצר‭ ‬משותפת‭ ‬או‭ ‬למסדרון‭ ‬משותף‭ ‬או‭ ‬אם‭ ‬גר‭ ‬בבנין‭ ‬משותף‭ – ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬לטלטל‭ ‬מביתו‭ ‬לחדר‭ ‬המדרגות‭), ‬למרות‭ ‬שאין‭ ‬הרשות‭ ‬הציבורית‭ ‬רה‭"‬ר‭ – ‬כיון‭ ‬שהיא‭ ‬כעין‭ ‬רה‭"‬ר‭. ‬ותקנו‭ ‬שאפשר‭ ‬להוציא‭ ‬מרשות‭ ‬פרטית‭ ‬לחצר‭ ‬וכדו‭' ‬ע‭"‬י‭ "‬עירוב‭ ‬חצרות‭".‬

טלטול‭ ‬כשאין‭ ‬עירוב‭ ‬בעיר

כח‭. ‬ כאשר‭ ‬אין‭ "‬עירוב‭" ‬מסביב‭ ‬לעיר‭ [‬כגון‭: ‬כשנקרעו‭ ‬חוטי‭ ‬העירוב‭] – ‬מותר‭ ‬לטלטל‭ ‬רק‭ ‬במקום‭ ‬שבו‭ ‬נמצא‭ "‬עירוב‭ ‬החצרות‭". ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬טוב‭ ‬לעשות‭ "‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬בכל‭ ‬הבתים‭ ‬והחצרות‭ ‬המשותפים‭, ‬ובכך‭ ‬יהיה‭ ‬מותר‭ ‬לטלטל‭ ‬מן‭ ‬הדירות‭ ‬הפרטיות‭ ‬לחדר‭ ‬המדרגות‭ ‬ולחצר‭ ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬אין‭ "‬עירוב‭" ‬מסביב‭ ‬לעיר‭.‬

שיתוף‭ ‬בעירוב

כט‭.‬ ‭"‬עירוב‭ ‬החצרות‭" ‬נעשה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬פת‭ ‬או‭ ‬מצה‭ ‬שמונח‭ ‬באזור‭ ‬המגורים‭, ‬ומשתתפים‭ ‬בו‭ ‬כל‭ ‬הדיירים‭, ‬ובזה‭ ‬נחשב‭ ‬כאילו‭ ‬קבעו‭ ‬לאכול‭ ‬יחד‭ ‬ומשתתפים‭ ‬בו‭ ‬לרשות‭ ‬היחיד‭ ‬אחת‭.‬

עירוב‭ ‬במצות

ל‭.‬‭ ‬ מערבים‭ ‬כיום‭ "‬עירובי‭ ‬חצרות‭" ‬במצות‭ ‬שאינן‭ ‬ממהרות‭ ‬להתעפש‭, ‬שנקנו‭ ‬בכסף‭ ‬שנאסף‭ ‬מן‭ ‬המשתתפים‭ ‬בעירוב‭ ‬או‭ ‬לחליפין‭ ‬מקנים‭ ‬לכולם‭ ‬חלק‭ ‬במצות‭ ‬העירוב‭.‬

עירוב‭ ‬פעם‭ ‬בשנה

לא‭. ‬ עושים‭ "‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬מדי‭ ‬שנה‭ ‬בשנה‭ ‬ורגילים‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬העירוב‭ ‬עם‭ ‬מצה‭ ‬בשיעור‭ ‬חצי‭ ‬קילו‭ ‬בערך‭, ‬ובדרך‭ ‬כלל‭ ‬עושים‭ ‬זאת‭ ‬בערב‭ ‬פסח‭. ‬כשחל‭ ‬ערב‭ ‬פסח‭ ‬בשבת‭ – ‬יעשו‭ "‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬בערב‭ ‬שבת‭. ‬ויש‭ ‬שנהגו‭ ‬לעשות‭ "‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬בשבת‭ ‬חול‭ ‬המועד‭. ‬ויעשו‭ ‬את‭ ‬העירוב‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭ ‬לפני‭ ‬השקיעה‭ ‬ולפני‭ ‬כניסת‭ ‬שבת‭. ‬אם‭ ‬אין‭ ‬שהות‭ ‬לכך‭ – ‬יעשו‭ "‬עירובי‭ ‬חצרות‭" ‬לפני‭ ‬מנחה‭.‬

סדר‭ ‬העירוב

לב‭. ‬ העירוב‭ ‬צריך‭ ‬להעשות‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬חכם‭ ‬המכיר‭ ‬את‭ ‬ההלכות‭, ‬וכן‭ ‬יעשה‭:‬

יקנה‭ ‬הרב‭ ‬את‭ ‬המצות‭ ‬ויגביהן‭ ‬טפח‭, ‬אחר‭ ‬כך‭ ‬יתן‭ ‬את‭ ‬המצות‭ ‬שלו‭ ‬לאדם‭ ‬אחר‭, ‬ויאמר‭ ‬לו‭:‬‭ "‬זכה‭ ‬בעירוב‭ ‬זה‭ ‬לאחינו‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬הדרים‭ ‬פה‭ ‬עמנו‭ ‬ושיבואו‭ ‬לדור‭ ‬בעיר‭ ‬הזאת‭ ‬שיסמכו‭ ‬לטלטל‭ ‬על‭ ‬ידו‭ ‬מרשות‭ ‬לרשות‭ ‬בשבת‭ ‬וביום‭ ‬טוב‭"‬‭. ‬אם‭ ‬המצות‭ ‬שייכות‭ ‬לאדם‭ ‬אחר‭ – ‬אותו‭ ‬אדם‭ ‬יתן‭ ‬את‭ ‬המצות‭ ‬לרב‭ ‬והוא‭ ‬יתן‭ ‬אותם‭ ‬למישהו‭ ‬שיזכה‭ ‬בהם‭ ‬לכל‭ ‬הקהל‭.‬

יגביה‭ ‬הזוכה‭ ‬את‭ ‬המצות‭ ‬טפח‭, ‬ואחר‭ ‬כך‭ ‬יקח‭ ‬הרב‭ ‬את‭ ‬המצות‭ ‬ויברך‭: "‬ברוך‭ ‬אתה‭ ‬ה‭' ‬אלהינו‭ ‬מלך‭ ‬העולם‭ ‬אשר‭ ‬קדשנו‭ ‬במצוותיו‭ ‬וציונו‭ ‬על‭ ‬מצות‭ ‬עירוב‭"‬‭, ‬ויאמר‭:‬

‭"‬בדין‭ ‬עירובא‭. ‬יהא‭ ‬שרי‭ ‬לנא‭ ‬לאפוקי‭ ‬ולעיולי‭ ‬ולטלטולי‭ ‬מבית‭ ‬לבית‭ ‬ומבית‭ ‬לחצר‭ ‬ומחצר‭ ‬לבית‭ ‬ומבית‭ ‬לבור‭ ‬ומבור‭ ‬לבית‭ ‬ומגג‭ ‬לגג‭ ‬ומעליה‭ ‬לתחתית‭ ‬ומתחתית‭ ‬לעליה‭ ‬ומזוית‭ ‬לזוית‭ ‬ומרשות‭ ‬לרשות‭ ‬כל‭ ‬מאי‭ ‬דצריך‭ ‬לן‭ ‬בכל‭ ‬שבתות‭ ‬השנה‭ ‬וימים‭ ‬טובים‭ ‬לנו‭ ‬ולכל‭ ‬המסתופפים‭ ‬עמנו‭ ‬מכאן‭ ‬ולהבא‭ ‬מפסח‭ ‬זה‭ ‬עד‭ ‬פסח‭ ‬של‭ ‬השנה‭ ‬הבאה‭ ‬שיבוא‭ ‬עלינו‭ ‬לשלום‭ ‬בעזרת‭ ‬האל‭ ‬יתברך‭ ‬שמו‭ ‬לעד‭".‬

להבין‭ ‬את‭ ‬נוסח‭ ‬ההפרשה

לג‭. ‬ צריך‭ ‬שיבין‭ ‬מה‭ ‬שאומר‭, ‬וטוב‭ ‬שיחזור‭ ‬לומר‭ ‬בלשון‭ ‬הקודש‭: "‬בעירוב‭ ‬זה‭ ‬יהא‭ ‬מותר‭ ‬לנו‭ ‬להוציא‭ ‬ולהכניס‭ ‬ולטלטל‭ ‬מבית‭ ‬לבית‭ ‬ומבית‭ ‬לחצר‭ ‬ומחצר‭ ‬לבית‭ ‬ומבית‭ ‬לבור‭ ‬ומבור‭ ‬לבית‭ ‬ומגג‭ ‬לגג‭ ‬ומעליה‭ ‬לתחתית‭ ‬ומתחתית‭ ‬לעליה‭ ‬ומזוית‭ ‬לזוית‭ ‬ומרשות‭ ‬לרשות‭ ‬כל‭ ‬מאי‭ ‬דצריך‭ ‬לנו‭ ‬בכל‭ ‬שבתות‭ ‬השנה‭ ‬וימים‭ ‬טובים‭ ‬לנו‭ ‬ולכל‭ ‬המסתופפים‭ ‬עמנו‭ ‬מכאן‭ ‬ולהבא‭ ‬מפסח‭ ‬זה‭ ‬עד‭ ‬פסח‭ ‬של‭ ‬השנה‭ ‬הבאה‭ ‬שיבוא‭ ‬עלינו‭ ‬לשלום‭ ‬בעזרת‭ ‬האל‭ ‬יתברך‭ ‬שמו‭ ‬לעד‭".‬

מקום‭ ‬הנחת‭ ‬העירוב

לד‭. ‬ נהגו‭ ‬להניח‭ ‬את‭ ‬מצות‭ ‬העירוב‭ ‬בבית‭ ‬הכנסת‭, ‬במקום‭ ‬בולט‭ ‬כדי‭ ‬שדין‭ "‬עירובי‭ ‬חצרות‭" ‬לא‭ ‬ישתכח‭. ‬ויש‭ ‬שעושים‭ ‬קופסה‭ ‬נאה‭ ‬ועליה‭ ‬כותבים‭: "‬עירוב‭ ‬חצרות‭", ‬ובתוכה‭ ‬מניחים‭ ‬את‭ ‬המצות‭, ‬אך‭ ‬אין‭ ‬לתלות‭ ‬את‭ ‬המצות‭ ‬על‭ ‬וו‭ ‬שבקיר‭.‬

עירובי‭ ‬חצרות‭ ‬כל‭ ‬ערב‭ ‬שבת

לה‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬לעשות‭ "‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬בחצרם‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭, ‬כסברת‭ ‬רבנו‭ ‬האר‭"‬י‭ ‬ז‭"‬ל‭. ‬והנוהגים‭ ‬כך‭ ‬יכולים‭ ‬להמשיך‭ ‬במנהגם‭ ‬למרות‭ ‬שרב‭ ‬המקום‭ ‬או‭ ‬אחרים‭ ‬עושים‭ ‬ערוב‭ ‬כללי‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬בשנה‭ ‬ומזכים‭ ‬לכל‭ ‬בני‭ ‬העיר‭ [‬משום‭ ‬שזה‭ ‬כאילו‭ ‬התנו‭ ‬שאינם‭ ‬נכללים‭ ‬ב‭"‬עירוב‭ ‬חצרות‭" ‬שעושים‭ ‬הרב‭ ‬או‭ ‬האחרים‭].‬

בדיקת‭ ‬עירוב‭ ‬העיר

אחריות‭ ‬על‭ ‬בדיקת‭ ‬הערוב

לו‭. ‬ מצוה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬רב‭ ‬עיר‭ ‬ומועצה‭ ‬דתית‭ ‬למנות‭ ‬אחראים‭ ‬שיבדקו‭ ‬בכל‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬את‭ ‬תקינות‭ ‬ה‭"‬עירוב‭". ‬ואם‭ ‬נמצא‭ "‬עירוב‭" ‬לא‭ ‬תקין‭ – ‬מצווה‭ ‬לתקנו‭ ‬מיד‭, ‬מפני‭ ‬שרבים‭ ‬סומכים‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" ‬ומטלטלים‭.‬

תשומת‭ ‬לב‭ ‬התושבים‭ ‬לעירוב

לז‭. ‬ נכון‭ ‬שגם‭ ‬התושבים‭ ‬ישימו‭ ‬לב‭ ‬לתקינות‭ ‬ה‭"‬עירוב‭", ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬תקלה‭ – ‬ידווחו‭ ‬לאחראים‭, ‬כדי‭ ‬שיתקנו‭ ‬את‭ ‬הדרוש‭ ‬תיקון‭ ‬מיד‭, ‬והעושים‭ ‬כן‭ – ‬תבוא‭ ‬עליהם‭ ‬ברכת‭ ‬טוב‭.‬

בדיקת‭ ‬עירוב‭ ‬בסערה

לח‭. ‬ כשיש‭ ‬חשש‭ ‬לסערה‭ – ‬צריכים‭ ‬האחראים‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" ‬סמוך‭ ‬לשבת‭ ‬ולוודא‭ ‬שחוטי‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" ‬תקינים‭ ‬ואין‭ ‬חשש‭ ‬שיקרעו‭ ‬בסערה‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬יש‭ ‬לוודא‭ ‬שהעמודים‭ ‬חזקים‭ ‬ויציבים‭ ‬ולא‭ ‬יפלו‭ ‬בסערה‭. ‬וה‭"‬ה‭ ‬שיש‭ ‬לבדוק‭ ‬בשעת‭ ‬מלחמה‭ ‬מחשש‭ ‬שהעירוב‭ ‬ייפגע‭ ‬כתוצאה‭ ‬מנפילת‭ ‬טילים‭ ‬וכדו‭'.‬

הודעה‭ ‬שנקרע‭ ‬העירוב

לט‭.‬‭ ‬ נקרעו‭ ‬חוטי‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" ‬או‭ ‬שנפלו‭ ‬עמודי‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" ‬ולא‭ ‬ניתן‭ ‬לתקנם‭ ‬לפני‭ ‬השבת‭ ‬חייבים‭ ‬האחראים‭ ‬להודיע‭ ‬לכל‭ ‬בני‭ ‬העיר‭ ‬מיד‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יכשלו‭ ‬באיסור‭ ‬הוצאה‭.‬

בדיקת‭ ‬בגדים‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭ ‬ממוקצה

מ‭.‬‭ ‬ חייב‭ ‬אדם‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬בגדיו‭ ‬לשבת‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יעבור‭ ‬על‭ ‬איסורי‭ ‬שבת‭, ‬כפי‭ ‬שאומרת‭ ‬הגמרא‭ ‬במסכת‭ ‬שבת‭: "‬תניא‭, ‬חנניא‭ ‬אומר‭: ‬חייב‭ ‬אדם‭ ‬למשמש‭ ‬בבגדו‭ ‬ערב‭ ‬שבת‭ ‬עם‭ ‬חשיכה‭. ‬אמר‭ ‬רב‭ ‬יוסף‭: ‬הלכתא‭ ‬רבתי‭ ‬לשבת‭", ‬ופירש‭ ‬רש‭"'‬י‭: "‬דבר‭ ‬גדול‭ ‬יש‭ ‬כאן‭ ‬להפריש‭ ‬מאיסור‭ ‬שבת‭".‬

טעם‭ ‬חיוב‭ ‬הבדיקה‭ ‬למעשה

מא‭. ‬ יש‭ ‬אומרים‭ ‬שהחיוב‭ ‬והמצווה‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬הבגדים‭ ‬ולהוציא‭ ‬חפצים‭ ‬מהכיסים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬ישארו‭ ‬חפצים‭ ‬בכיסים‭ ‬ובטעות‭ ‬יוציאו‭ ‬חפצים‭ ‬לרשות‭ ‬הרבים‭ ‬ויעברו‭ ‬על‭ ‬איסור‭ ‬הוצאה‭, ‬ולשיטתם‭, ‬הסומך‭ ‬על‭ ‬ה‭"‬עירוב‭" – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬כיסיו‭ ‬במקום‭ ‬שיש‭ "‬עירוב‭". ‬אך‭ ‬יש‭ ‬אומרים‭ ‬שמטרת‭ ‬החיוב‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬הבגדים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬היא‭ ‬גם‭ ‬כדי‭ ‬להציל‭ ‬את‭ ‬האדם‭ ‬מאיסור‭ ‬טלטול‭ ‬של‭ "‬מוקצה‭", ‬וכן‭ ‬ההלכה‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬חשש‭ ‬שיש‭ ‬בכיסים‭ ‬חפצי‭ "‬מוקצה‭" [‬כגון‭: ‬כסף‭, ‬טלפון‭ ‬וכדו‭'] – ‬יש‭ ‬חיוב‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬הכיסים‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

בדיקת‭ ‬בגדי‭ ‬שבת

מב‭. ‬ הלובש‭ ‬בשבת‭ ‬בגדים‭ ‬המיוחדים‭ ‬לשבת‭ [‬שאינם‭ ‬הבגדים‭ ‬שלובש‭ ‬בימי‭ ‬החול‭] – ‬אינו‭ ‬חייב‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬בגדי‭ ‬השבת‭, ‬ובלבד‭ ‬שרגיל‭ ‬להיזהר‭ ‬לא‭ ‬להכניס‭ ‬בהם‭ ‬חפצי‭ "‬מוקצה‭" ‬גם‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬מעילי‭ ‬חורף‭ ‬שלובשים‭ ‬בין‭ ‬בחול‭ ‬ובין‭ ‬בשבת‭, ‬וכן‭ ‬בגדי‭ ‬שבת‭ ‬שרגילים‭ ‬ללבוש‭ ‬גם‭ ‬במוצאי‭ ‬שבת‭ – ‬חובה‭ ‬לבדוק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

השוכח‭ ‬בבגדו‭ ‬מוקצה

מג‭. ‬ מי‭ ‬ששכח‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬כיסיו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ומצא‭ ‬חפץ‭ "‬מוקצה‭" ‬בכיסיו‭ ‬בשבת‭ – ‬יכול‭ ‬לקחת‭ ‬את‭ ‬הבגד‭ ‬למקום‭ ‬מוצנע‭ ‬ולהפוך‭ ‬את‭ ‬הכיס‭ ‬כדי‭ ‬שחפץ‭ ‬ה‭"‬מוקצה‭" ‬יפול‭ ‬החוצה‭, ‬משום‭ ‬שהבגד‭ ‬אינו‭ ‬נחשב‭ ‬בסיס‭ ‬לדבר‭ ‬האסור‭.‬

שכח‭ ‬מוקצה‭ ‬בתיק

מד‭. ‬ שכח‭ ‬לבדוק‭ ‬תיק‭ ‬שמשתמש‭ ‬בו‭ ‬בחול‭ ‬ומצא‭ ‬בתוכו‭ ‬חפץ‭ "‬מוקצה‭" ‬בשבת‭: ‬אם‭ ‬זהו‭ ‬תיק‭ ‬המשמש‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬לכסף‭ ‬או‭ ‬לחפצי‭ ‬מוקצה‭ ‬אחרים‭ – ‬הרי‭ ‬אסור‭ ‬לטלטלו‭ ‬בשבת‭ ‬כלל‭, ‬אולם‭ ‬אם‭ ‬זהו‭ ‬תיק‭ ‬המשמש‭ ‬גם‭ ‬לדברים‭ ‬שאינם‭ "‬מוקצה‭" [‬כגון‭: ‬אוכל‭, ‬מטפחת‭ ‬וכו‭'] – ‬דינו‭ ‬כבגד‭ ‬ויכול‭ ‬לקחתו‭ ‬למקום‭ ‬מוצנע‭ ‬ולהפכו‭ ‬שם‭ ‬כך‭ ‬שיפלו‭ ‬כל‭ ‬החפצים‭ ‬החוצה‭, ‬ויחזיר‭ ‬את‭ ‬החפצים‭ ‬שאינם‭ "‬מוקצה‭" ‬לתיק‭ ‬ולטלטלו‭.‬

בדיקת‭ ‬אנשים‭ ‬ונשים

מה‭. ‬ בין‭ ‬איש‭ ‬ובין‭ ‬אשה‭ ‬חייבים‭ ‬להיזהר‭ ‬בבדיקה‭ ‬זו‭. ‬ועל‭ ‬כן‭, ‬אשה‭ ‬המשתמשת‭ ‬בתיק‭ ‬אחד‭ ‬לימי‭ ‬החול‭ ‬ולשבת‭ – ‬חייבת‭ ‬לבדקו‭ ‬שמא‭ ‬ימצא‭ ‬בו‭ ‬דבר‭ ‬מוקצה‭ [‬אודם‭, ‬כסף‭ ‬וכו‭'] ‬בשבת‭.‬

להניח‭ ‬דבר‭ ‬שאינו‭ ‬מוקצה

מו‭. ‬ טוב‭ ‬להניח‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ ‬סוכריה‭ ‬או‭ ‬דבר‭ ‬אחר‭ ‬שאינו‭ "‬מוקצה‭" ‬בתיק‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭, ‬ובזה‭ ‬לייעד‭ ‬את‭ ‬התיק‭ ‬גם‭ ‬לדבר‭ ‬המותר‭, ‬משום‭ ‬שאם‭ ‬ייעוד‭ ‬התיק‭ ‬הינו‭ ‬רק‭ ‬לכסף‭ ‬וכדו‭' – ‬הרי‭ ‬הוא‭ ‬מוקצה‭ ‬כמו‭ ‬הכסף‭ ‬אף‭ ‬אם‭ ‬הוא‭ ‬ריק‭.‬

בדיקת‭ ‬כל‭ ‬חפץ‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬חשש

מז‭. ‬ כשם‭ ‬שצריך‭ ‬למשמש‭ ‬בבגדיו‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬כך‭ ‬נכון‭ ‬למשמש‭ ‬בכל‭ ‬דבר‭ ‬שעלול‭ ‬להיות‭ ‬בו‭ ‬חפץ‭ "‬מוקצה‭" [‬וכל‭ ‬אדם‭ ‬יבדוק‭ ‬כפי‭ ‬הרגליו‭].‬

הכנת‭ ‬הבית‭ ‬לשבת

סידור‭ ‬ארון‭ ‬מטבח‭ ‬ומקרר

מח‭. ‬ יש‭ ‬לבדוק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬מקומות‭ ‬ששכיחים‭ ‬בהם‭ ‬חפצי‭ "‬מוקצה‭" ‬כארונות‭ ‬מטבח‭ ‬ומקרר‭ ‬ויש‭ ‬חשש‭ ‬שאדם‭ ‬יבוא‭ ‬לידי‭ ‬הזזת‭ ‬פרטי‭ ‬ה‭"‬מוקצה‭" ‬בשבת‭.‬

סידור‭ ‬המוקצה

מט‭.‬‭ ‬ בדק‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬ומצא‭ ‬פרטי‭ "‬מוקצה‭" ‬שעלול‭ ‬לבוא‭ ‬להזיזם‭ ‬בשבת‭ – ‬צריך‭ ‬לסדרם‭ ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬יבוא‭ ‬להזיזם‭ ‬בשבת‭. ‬ויסדר‭ ‬את‭ ‬הפריטים‭ ‬המותרים‭ ‬בטלטול‭ ‬קרוב‭ ‬לפתח‭ ‬ואת‭ ‬ה‭"‬מוקצה‭" ‬בפנים‭ ‬או‭ ‬לחליפין‭ ‬יניח‭ ‬את‭ ‬הפריטים‭ ‬שאינם‭ "‬מוקצה‭" ‬מעל‭ ‬ה‭"‬מוקצה‭" ‬וכך‭ ‬יהיו‭ ‬הדברים‭ ‬המותרים‭ ‬מותרים‭ ‬בטלטול‭.‬

שכח‭ ‬לסדר‭ ‬את‭ ‬המוקצה

נ‭.‬‭ ‬ שכח‭ ‬לסדר‭ ‬את‭ ‬המקרר‭ ‬או‭ ‬את‭ ‬ארון‭ ‬המטבח‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬ובשבת‭ ‬רואה‭ ‬שפריט‭ "‬מוקצה‭" ‬נמצא‭ ‬לפני‭ ‬או‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬פריט‭ ‬המותר‭ ‬בטלטול‭ – ‬יכול‭ ‬למשוך‭ ‬את‭ ‬הפריט‭ ‬המותר‭ ‬בטלטול‭ ‬ולהוציאו‭ ‬וממילא‭ ‬ייפול‭ ‬פריט‭ ‬ה‭"‬מוקצה‭" [‬משום‭ ‬שטלטול‭ ‬בדרך‭ ‬זו‭ ‬דינו‭ ‬כדין‭ ‬טלטול‭ ‬מן‭ ‬הצד‭, ‬ומותר‭ ‬לצורך‭ ‬שבת‭], ‬אך‭ ‬אסור‭ ‬להזיז‭ ‬את‭ ‬פריט‭ ‬ה‭"‬מוקצה‭" ‬בידיים‭.‬

הכנת‭ ‬נייר‭ ‬טואלט

נא‭. ‬ צריך‭ ‬להכין‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬מלאי‭ ‬מספיק‭ ‬של‭ ‬נייר‭ ‬טישו‭ ‬וכדו‭' ‬חתוך‭, ‬וכן‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬לו‭ ‬גליל‭ ‬של‭ ‬שקיות‭ – ‬צריך‭ ‬להפריד‭ ‬את‭ ‬השקיות‭ ‬שרוצה‭ ‬להשתמש‭ ‬בהן‭ ‬בשבת‭. ‬כמו‭"‬כ‭ ‬יפריד‭ ‬את‭ ‬גביעי‭ ‬הלבן‭ ‬וכדו‭' ‬שרוצה‭ ‬להשתמש‭ ‬בהם‭ ‬בשבת‭.‬

הכנת‭ ‬סלט

נב‭. ‬ הרוצה‭ ‬לאכול‭ ‬סלט‭ ‬חתוך‭ ‬דק‭ – ‬יחתוך‭ ‬את‭ ‬הירקות‭ ‬כבר‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬מכל‭ ‬ספק‭ [‬וראה‭ ‬בהרחבה‭ ‬בחלק‭ ‬שמור‭].‬

רשימת‭ ‬משימות

נג‭. ‬ טוב‭ ‬להכין‭ ‬רשימה‭ ‬של‭ ‬משימות‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬בבית‭ (‬כגון‭: ‬להכין‭ ‬את‭ ‬שעון‭ ‬השבת‭, ‬כיבוי‭ ‬אור‭ ‬במקרר‭, ‬בדיקת‭ ‬בגדים‭, ‬סידור‭ ‬הארון‭, ‬סידור‭ ‬המקרר‭ ‬וכיו‭"‬ב‭) ‬בבחינת‭: "‬והכינו‭ ‬את‭ ‬אשר‭ ‬יביאו‭", ‬כדי‭ ‬לא‭ ‬לשכוח‭ ‬אף‭ ‬אחת‭ ‬מן‭ ‬המשימות‭.‬

בדיקת‭ ‬הציצית

נד‭. ‬ טוב‭ ‬לבדוק‭ ‬את‭ ‬חוטי‭ ‬הציצית‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬שלא‭ ‬נקרעו‭ (‬וכן‭ ‬יפרידם‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬סבוכים‭). ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬מכיון‭ ‬שכיום‭ ‬חוטי‭ ‬הציציות‭ ‬חזקים‭ – ‬אין‭ ‬חשש‭ ‬שנקרעו‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬בדק‭ ‬מערב‭ ‬שבת‭.‬

כיסוי‭ ‬מתגי‭ ‬החשמל

נה‭. ‬ אדם‭ ‬שקם‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ [‬אפילו‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭] ‬ורצה‭ ‬להדליק‭ ‬את‭ ‬מתג‭ ‬החשמל‭ ‬ועצר‭ ‬ברגע‭ ‬האחרון‭ ‬ולא‭ ‬הדליק‭ – ‬צריך‭ ‬לכסות‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬את‭ ‬מתגי‭ ‬החשמל‭ ‬במדבקות‭ ‬או‭ ‬בכיסוי‭ ‬פלסטיק‭ ‬המותאם‭ ‬למתגי‭ ‬החשמל‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יכשל‭.‬

כיבוי‭ ‬פקס‭'‬

נו‭. ‬ יש‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬מכשיר‭ ‬הפקס‭' ‬בערב‭ ‬שבת‭, ‬כדי‭ ‬שלא‭ ‬יתקבלו‭ ‬פקסים‭ ‬בשבת‭. ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬שולח‭ ‬הפקס‭' ‬נמצא‭ ‬במקום‭ ‬שבו‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬נכנסה‭ ‬השבת‭ – ‬אסור‭ ‬לקבלו‭ ‬בשבת‭.‬

בדיקת‭ ‬ספר‭ ‬תורה

נז‭. ‬ מצוה‭ ‬על‭ ‬גבאי‭ ‬בית‭ ‬כנסת‭ ‬להזמין‭ ‬מגיה‭ ‬מוסמך‭ ‬שיגיה‭ ‬בכל‭ ‬שבוע‭ ‬את‭ ‬ספר‭ ‬התורה‭ ‬שיקראו‭ ‬בו‭ ‬את‭ ‬הפרשה‭ ‬לפני‭ ‬שבת‭, ‬למרות‭ ‬שהספר‭ ‬עבר‭ ‬הגהת‭ ‬אדם‭ ‬והגהת‭ ‬מחשב‭. ‬וטעם‭ ‬הדבר‭ ‬הוא‭, ‬שלעתים‭ ‬נוצרים‭ ‬דיבוקים‭ ‬או‭ ‬פירודים‭ [‬מחמת‭ ‬רטיבות‭ ‬או‭ ‬חום‭] ‬הפוסלים‭ ‬את‭ ‬הספר‭, ‬ויצטרכו‭ ‬להוציא‭ ‬חלילה‭ ‬ספר‭ ‬תורה‭ ‬שני‭ ‬באמצע‭ ‬הקריאה‭ ‬וספר‭ ‬תורה‭ ‬הראשון‭ ‬מתבייש‭ ‬כביכול‭ ‬ונמצא‭ ‬שגורם‭ ‬עלבון‭ ‬לתורה‭.‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים