חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק‭ ‬ה – אכילה‭ ‬ותענית‭ ‬בערב‭ ‬שבת

אכילה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬לתאבון

א‭. ‬ מצות‭ ‬עונג‭ ‬שבת‭ ‬כוללת‭ ‬את‭ ‬מצות‭ ‬אכילה‭, ‬ע‭"‬כ‭ ‬חייב‭ ‬אדם‭ ‬לאכול‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬אכילה‭ ‬לתיאבון‭. ‬וכדי‭ ‬שיכנס‭ ‬לשבת‭ ‬כשהוא‭ ‬תאב‭ ‬לאכול‭, ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬מלאכול‭ ‬דברים‭ ‬שיגרמו‭ ‬לו‭ ‬לחוסר‭ ‬תיאבון‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭.‬

סעודה‭ ‬גדולה‭ ‬בער‭"‬ש

ב‭. ‬ ביום‭ ‬שישי‭ ‬החל‭ ‬מן‭ ‬הבוקר‭ – ‬אסור‭ ‬לקבוע‭ ‬סעודה‭ ‬גדולה‭, ‬כזו‭ ‬שאין‭ ‬אדם‭ ‬רגיל‭ ‬לאכול‭ ‬כמותה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭, ‬כדי‭ ‬שיאכל‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתיאבון‭.‬

סעודה‭ ‬שאדם‭ ‬רגיל‭ ‬לקבוע‭ ‬בחול

סעודה‭ ‬שרגיל‭ ‬בחול

ג‭. ‬ סעודה‭ ‬שאדם‭ ‬רגיל‭ ‬לעשות‭ ‬ביום‭ ‬חול‭ – ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ ‬מותר‭ ‬לאכול‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬כל‭ ‬היום‭ ‬כולו‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬מצווה‭ ‬להימנע‭ ‬מאכילת‭ ‬סעודה‭ ‬כזו‭ ‬משעה‭ ‬עשירית‭ (‬שעות‭ ‬זמניות‭). ‬ובימי‭ ‬החורף‭ ‬הקצרים‭ ‬מצווה‭ ‬להרחיק‭ ‬את‭ ‬הסעודה‭ ‬יותר‭.‬

קפה‭ ‬או‭ ‬פירות

ד‭. ‬ המרגיש‭ ‬רעב‭ ‬אפילו‭ ‬אחרי‭ ‬שעה‭ ‬תשיעית‭ ‬רשאי‭ ‬לשתות‭ ‬תה‭ ‬או‭ ‬קפה‭ ‬וכן‭ ‬לאכול‭ ‬פרי‭ ‬כדי‭ ‬להשקיט‭ ‬את‭ ‬רעבונו‭.‬

סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתאבון

ה‭. ‬ מי‭ ‬שיודע‭ ‬שאם‭ ‬יאכל‭ ‬בצהרי‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ ‬לא‭ ‬יוכל‭ ‬לאכול‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭ ‬לתיאבון‭ – ‬ימנע‭ ‬מקביעת‭ ‬סעודה‭ ‬אפילו‭ ‬לפני‭ ‬תשע‭ ‬שעות‭, ‬וכל‭ ‬אדם‭ ‬לפי‭ ‬טבעו‭ ‬ירחיק‭ ‬סעודתו‭ ‬מליל‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתיאבון‭.‬

מניעה‭ ‬שביעה‭ ‬ביום‭ ‬שישי

ו‭. ‬ היודע‭ ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬יאכל‭ ‬סעודה‭ ‬בצהרים‭, ‬יהיה‭ ‬רעב‭ ‬אחר‭ ‬הצהרים‭, ‬ואם‭ ‬יאחר‭ ‬אכילתו‭, ‬אז‭ ‬ישבע‭ ‬ולא‭ ‬יהיה‭ ‬רעב‭ ‬בלילה‭ – ‬מוטב‭ ‬שיאכל‭ ‬סעודה‭ ‬בצהריים‭, ‬ובלבד‭ ‬שלא‭ ‬יכנס‭ ‬לשבת‭ ‬כשהוא‭ ‬שבע‭.‬

אכילת‭ ‬לחם‭ ‬ומזונות‭ ‬בער‭"‬ש

ז‭. ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ (‬אספניולים‭ ‬המקוריים‭) ‬לא‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬בצהרי‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ ‬אך‭ ‬אוכלים‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭, ‬כגון‭: ‬איטריות‭, ‬אורז‭ ‬וכו‭' ‬וכן‭ ‬מיני‭ ‬פירות‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ ‬לאכול‭ ‬מחצות‭ ‬היום‭ ‬ארוחה‭ ‬קלה‭ ‬בלבד‭. ‬ויש‭ ‬נוהגים‭ (‬מנהג‭ ‬ירושלים‭) ‬לא‭ ‬לאכול‭ ‬בשר‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬ואם‭ ‬יש‭ ‬סעודת‭ ‬מצוה‭ – ‬אוכלים‭ ‬דגים‭; ‬ומ‭"‬מ‭ ‬עיקר‭ ‬התקנה‭ ‬היא‭ ‬בפת‭-‬לחם‭.‬

אכילה‭ ‬באופן‭ ‬חד‭ ‬פעמי‭ ‬בער‭"‬ש

ח‭. ‬ מי‭ ‬שנהג‭ ‬לא‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬בצהרי‭ ‬יום‭ ‬שישי‭ ‬כדי‭ ‬להיכנס‭ ‬לשבת‭ ‬כשהוא‭ ‬רעב‭, ‬ופעם‭ ‬אחת‭ ‬מרגיש‭ ‬צורך‭ ‬לאכול‭ ‬לחם‭ ‬בזמן‭ ‬זה‭ ‬בשל‭ ‬חולשה‭ ‬או‭ ‬שאין‭ ‬לו‭ ‬מיני‭ ‬מזונות‭ ‬וכדו‭' – ‬יכול‭ ‬לאכול‭ ‬גם‭ ‬ללא‭ ‬התרת‭ ‬נדרים‭, ‬מיהו‭ ‬לא‭ ‬יחשוב‭ ‬שבזה‭ ‬הוא‭ ‬מבטל‭ ‬את‭ ‬מנהגו‭ ‬לגמרי‭ ‬אלא‭ ‬שמשנה‭ ‬ממנהגו‭ ‬באופן‭ ‬חד‭ ‬פעמי‭. ‬ומכל‭ ‬מקום‭, ‬טוב‭ ‬להתנות‭ ‬לפני‭ ‬שמתחיל‭ ‬לנהוג‭ ‬בזה‭ ‬שאינו‭ ‬מתחייב‭ ‬לנהוג‭ ‬כך‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭ ‬אלא‭ ‬בלי‭ ‬נדר‭.‬

סעודת‭ ‬מצוה‭ ‬ביום‭ ‬שישי

ט‭.‬‭ ‬ מותר‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬מצוה‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬כולו‭ ‬אפילו‭ ‬אם‭ ‬סעודה‭ ‬זו‭ ‬תביא‭ ‬לידי‭ ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬יוכל‭ ‬לאכול‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬בלילה‭ ‬לתיאבון‭, ‬אך‭ ‬ראוי‭ ‬להקדים‭ ‬ולעשותה‭ ‬לפני‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ ‬או‭ ‬לכל‭ ‬הפחות‭ ‬לפני‭ ‬שעה‭ ‬עשירית‭. ‬ואם‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬להקדימה‭ – ‬יזמין‭ ‬מספר‭ ‬מצומצם‭ ‬של‭ ‬אנשים‭ ‬לסעודת‭ ‬המצוה‭, ‬כדי‭ ‬שהשאר‭ ‬יאכלו‭ ‬את‭ ‬סעודת‭ ‬השבת‭ ‬לתיאבון‭.‬

שביעה‭ ‬בסעודת‭ ‬מצוה

י‭.‬‭ ‬ מי‭ ‬שהוזמן‭ ‬לסעודת‭ ‬מצווה‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ – ‬ישתדל‭ ‬לא‭ ‬למלאות‭ ‬את‭ ‬כרסו‭, ‬כדי‭ ‬שיוכל‭ ‬לאכול‭ ‬בשבת‭ ‬לתיאבון‭.‬

גדר‭ ‬סעודת‭ ‬מצוה

יא‭. ‬ סעודת‭ ‬מצווה‭ ‬היא‭: ‬סעודת‭ ‬ברית‭ ‬מילה‭, ‬סעודת‭ ‬פורים‭, ‬סעודת‭ ‬יו‭"‬ט‭, ‬סעודת‭ ‬פדיון‭ ‬הבן‭, ‬בר‭ ‬מצוה‭ ‬‮–‬‭ ‬שהגיע‭ ‬למצוות‭ ‬באותו‭ ‬היום‭ ‬בו‭ ‬נערכת‭ ‬הסעודה‭, ‬סיום‭ ‬מסכת‭ ‬ונישואין‭. ‬אולם‭ ‬הסעודה‭ ‬הנקראת‭ ‬כיום‭: ‬סעודת‭ "‬אירוסין‭", ‬אינה‭ ‬אלא‭ ‬סעודת‭ "‬שדוכין‭", ‬וע‭"‬כ‭ ‬אינה‭ ‬סעודת‭ ‬מצוה‭.‬

סעודת‭ ‬פורים‭ ‬ביום‭ ‬שישי

יב‭. ‬ פורים‭ ‬שחל‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ – ‬יש‭ ‬לאכול‭ ‬מוקדם‭ ‬סעודת‭ ‬פורים‭ [‬כדעת‭ ‬המקובלים‭], ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬לקיים‭ ‬את‭ ‬הסעודה‭ ‬מוקדם‭ – ‬לפחות‭ ‬יעשנה‭ ‬קודם‭ ‬חצות‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬‮–‬‭ ‬יעשה‭ ‬את‭ ‬הסעודה‭ ‬לפני‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬אכל‭ – ‬יאכל‭ ‬לאחר‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭ ‬כזית‭ ‬פת‭ ‬בלבד‭.‬

סעודת‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬ביום‭ ‬שישי

יג‭. ‬ אם‭ ‬חל‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬ביום‭ ‬ששי‭ ‬הטוב‭ ‬ביותר‭ ‬הוא‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬יו‭"‬ט‭ ‬בפת‭ ‬בבוקר‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬אכל‭ – ‬יאכל‭ ‬עד‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭, ‬ואם‭ ‬לא‭ ‬אכל‭ – ‬יאכל‭ ‬אחרי‭ ‬מנחה‭ ‬קטנה‭,‬‭ ‬אבל‭ ‬יאכל‭ ‬רק‭ ‬כזית‭ ‬כדי‭ ‬לצאת‭ ‬ידי‭ ‬חובת‭ ‬אכילת‭ ‬פת‭ ‬ולא‭ ‬יאכל‭ ‬כביצה‭. ‬והטעם‭ – ‬כיון‭ ‬שבליל‭ ‬שבת‭ ‬חייב‭ ‬מהתורה‭ ‬באכילת‭ ‬פת‭.‬

סעודת‭ ‬נישואין‭ ‬ביום‭ ‬שישי

יד‭.‬ נהגו‭ ‬בירושלים‭ ‬כשנשאו‭ ‬אשה‭ ‬ביום‭ ‬ו‭' ‬חילקו‭ ‬כיבוד‭ ‬קל‭ ‬לכל‭ ‬המוזמנים‭, ‬ועיקר‭ ‬הסעודה‭ ‬עם‭ ‬המשפחה‭ ‬הקרובה‭ ‬היתה‭ ‬בליל‭ ‬שבת‭. ‬והיו‭ ‬כאלה‭ ‬שנהגו‭ ‬לאכול‭ ‬רק‭ ‬דגים‭ ‬בסעודה‭ ‬כזו‭ (‬וכן‭ ‬בשאר‭ ‬סעודות‭ ‬מצוה‭), ‬כדי‭ ‬שיהיה‭ ‬שינוי‭ ‬ניכר‭ ‬לכבודה‭ ‬של‭ ‬השבת‭.‬

סעודת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬לאחר‭ ‬חצות

טו‭. ‬ כאשר‭ ‬חל‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ורוצה‭ ‬לסעוד‭ ‬סעודת‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬לאחר‭ ‬חצות‭ ‬היום‭ – ‬יאכל‭ ‬דבר‭ ‬חדש‭ ‬וטעים‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬סעודת‭ ‬קבע‭.‬

תעניות‭ ‬בערב‭ ‬שבת

טז‭. ‬ שלושה‭ ‬סוגי‭ ‬תענית‭ ‬עשויים‭ ‬לחול‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭: ‬א‭.‬‭ ‬תענית‭ ‬ציבור‭. ‬ב‭.‬‭ ‬תענית‭ ‬יחיד‭. ‬ג‭.‬ ענית‭ ‬חלום‭.‬

תענית‭ ‬ציבור

יז‭. ‬ מתוך‭ ‬ארבע‭ ‬תעניות‭ ‬ציבור‭, ‬והן‭: ‬צום‭ ‬גדליה‭, ‬י‭' ‬בטבת‭, ‬י‭"‬ז‭ ‬בתמוז‭ ‬ותשעה‭ ‬באב‭, ‬רק‭ ‬י‭' ‬בטבת‭ ‬עשויה‭ ‬לחול‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭. ‬ומתענה‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ [‬ככל‭ ‬התעניות‭ ‬שמתענה‭ ‬ביום‭ ‬חול‭]. ‬ואף‭ ‬מי‭ ‬שהתפלל‭ ‬ערבית‭ ‬של‭ ‬שבת‭ ‬וקיבל‭ ‬שבת‭ ‬מבעוד‭ ‬יום‭ – ‬חייב‭ ‬להמשיך‭ ‬ולהתענות‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬והמדקדקים‭ ‬לוקחים‭ ‬עימם‭ ‬לבית‭ ‬הכנסת‭ ‬יין‭ ‬ומיני‭ ‬מזונות‭ ‬ומתפללים‭ ‬מוקדם‭ ‬כדי‭ ‬שיוכלו‭ ‬לקדש‭ ‬מיד‭ ‬עם‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ ‬כך‭ ‬שלא‭ ‬יתענו‭ ‬כלל‭ ‬בשבת‭, ‬אך‭ ‬מעיקר‭ ‬הדין‭ – ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬בכך‭.‬

תענית‭ ‬יחיד

יח‭. ‬ תענית‭ ‬שמקבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬היחיד‭ ‬כגון‭ ‬יארציי‭"‬ט‭ (‬יום‭ ‬פטירת‭ ‬אביו‭ ‬או‭ ‬אמו‭) – ‬יש‭ ‬לקבלה‭ ‬בתפילת‭ ‬מנחה‭ ‬ביום‭ ‬הקודם‭ ‬לתענית‭. ‬ומי‭ ‬שקיבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬ביום‭ ‬ה‭' ‬להתענות‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬ולא‭ ‬פרט‭ ‬עד‭ ‬מתי‭ ‬יתענה‭, ‬לדעת‭ ‬השו‭"‬ע‭ – ‬חייב‭ ‬לצום‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬ולדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ – ‬יכול‭ ‬להקדים‭ ‬ולאכול‭ ‬אחר‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ [‬גם‭ ‬אם‭ ‬התפללו‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭] . ‬אמנם‭, ‬גם‭ ‬לדעת‭ ‬הרמ‭"‬א‭ ‬טוב‭ ‬להתנות‭ ‬בשעת‭ ‬קבלת‭ ‬התענית‭ ‬שלא‭ ‬יצום‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭. ‬ולכל‭ ‬הדעות‭, ‬אם‭ ‬התנה‭ ‬בעת‭ ‬קבלת‭ ‬התענית‭, ‬שיצום‭ ‬רק‭ ‬עד‭ ‬אחר‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ – ‬יכול‭ ‬להתפלל‭ ‬במניין‭ ‬שמתפללים‭ ‬ערבית‭ ‬מוקדם‭, ‬לקדש‭ ‬ולאכול‭ ‬מיד‭ ‬לאחר‭ ‬תפילת‭ ‬ערבית‭ ‬אף‭ ‬לפני‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭.‬

תענית‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש

יט‭.‬‭ ‬ יש‭ ‬נוהגים‭ ‬להתענות‭ ‬כל‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭, ‬ואפילו‭ ‬אם‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬חל‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭. ‬אמנם‭, ‬אם‭ ‬חל‭ ‬ערב‭ ‬ראש‭ ‬חודש‭ ‬בשבת‭ – ‬יקדימו‭ ‬להתענות‭ ‬ביום‭ ‬חמישי‭ ‬ולא‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭.‬

תענית‭ ‬בערב‭ ‬שבת

כ‭.‬‭ ‬ הצם‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬כדי‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתיאבון‭ ‬או‭ ‬לתוספת‭ ‬נשמה‭ – ‬צריך‭ ‬לשתות‭ ‬מעט‭ ‬לפני‭ ‬כניסת‭ ‬השבת‭, ‬כדי‭ ‬שיחשב‭ ‬לו‭ ‬עינוי‭ ‬ולא‭ ‬צום‭. ‬כמובן‭ ‬שאדם‭ ‬שצום‭ ‬בערב‭ ‬שבת‭ ‬יגרום‭ ‬לו‭ ‬לא‭ ‬לאכול‭ ‬סעודת‭ ‬שבת‭ ‬לתאבון‭ – ‬לא‭ ‬יצום‭.‬

תענית‭ ‬חלום

כא‭. ‬ מותר‭ ‬לצום‭ ‬תענית‭ ‬חלום‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭, ‬ויש‭ ‬לצום‭ ‬עד‭ ‬אחרי‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭, ‬והטעם‭ ‬כיון‭ ‬שמותר‭ ‬לצום‭ ‬תענית‭ ‬חלום‭ ‬בשבת‭, ‬משום‭ ‬שהצום‭ ‬על‭ ‬חלום‭ ‬רע‭ ‬משפר‭ ‬הרגשתו‭ ‬ביודעו‭ ‬שהחלום‭ ‬הרע‭ ‬התבטל‭, ‬וזה‭ "‬עונג‭ ‬שבת‭" ‬עבורו‭, ‬ואמרו‭ ‬חז‭"‬ל‭: "‬יפה‭ ‬תענית‭ ‬לחלום‭ ‬כאש‭ ‬לנעורת‭" [‬נעורת‭: ‬פשתן‭ ‬שמתלקח‭ ‬מהר‭], ‬וע‭"‬כ‭ ‬גם‭ ‬ביום‭ ‬שישי‭ ‬מתענה‭ ‬עד‭ ‬צאת‭ ‬הכוכבים‭ (‬פירוט‭ ‬החלומות‭ ‬בהם‭ ‬יש‭ ‬להתענות‭ ‬תענית‭ ‬חלום‭ ‬ראה‭ ‬לקמן‭ ‬פרק‭ ‬מ‭').‬

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים