חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

זכות אבות

ביום השני של ראש השנה אנו קוראים את פרשת העקדה, כדי להזכיר את יצחק אבינו, שבזכותו יזכרנו ה׳ לטוב. ועוד סיבה, מפני שהעקידה היתה באותו יום, בראש השנה (עיין רש״י מגילה ל״א ע״א ד״ה מפטירין בחנה).

הזכרת זכות האבות בימים הנוראים נובעת מכך שהם היו אבות האומה, ואין קוראים "אבות" אלא לשלושה (ברכות ט״ז ע״ב).

עלינו לזכור, שאם אנו רוצים להסתמך על זכויותיהם של האבות, אנו נדרשים להתנהג כבנים טובים ונאמנים. לכך נאמר בפרשת העקדה (בראשית כ״ב, ח׳): ״וילכו שניהם יחדיו״ – האב והבן הלכו יחד, באותה הדרך ובאותה השיטה.

נלך בדרכי אבותינו הקדושים והטהורים, בחינוך הבנים, בלימוד התורה ובקיום המצוות, ותעמוד לנו זכותם שניכתב ונחתם בספר החיים והשלום.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים