חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הונאה במשקלות ומלחמת עמלק

"לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ אֶבֶן וָאָבֶן גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה:" (דברים, כ"ה, י"ג)

"זכור את אשר עשה לך – אם שקרת במדות ובמשקלות, הווי דואג מגירוי האויב, שנאמר "מאזני מרמה תועבת ה'" (משלי יא, א.), וכתיב בתריה "בא זדון ויבא קלון" (שם ב.)" (רש"י דברים כ"ה, י"ז)

כתב רש"י כי הסמיכות של הפסוק על איסור הונאה במשקלות לפסוק "זכור את אשר עשה לך עמלק", מלמדת כי אם לא ניזהר במשקלות עלינו להיזהר מגירוי האויב.

ויש להבין – מה הקשר בין עמלק להונאת משקלות?

עמלק – ראש הכופרים היה. היה לועג על מצוות התורה, כפי שפירש רש"י: "ויזנב בך" – חותך מילות וזורק כלפי מעלה". הרי שעיקר חטאו הוא שלא היה מאמין בהקב"ה.

כמוהו גם המשקר במידות ובמשקולות. הוא אינו בוטח בה' ואינו מאמין שהפרנסה מאיתו יתברך. לכן הוא מנסה להתפרנס מהגזל ומההונאה.

ועוד אפשר לומר בדרך רמז: דרכו של מי שמשקר במשקולות היא להבחין בין משקל גדול למשקל קטן, כפי שהסביר רש"י: "שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה". כך עמלק הבחין בין קטנים לגדולים: הוא לא פגע באותם האנשים מבני ישראל שהיו בתוך הענן, אלא דווקא באלו שחטאו והענן פלט אותם, כמו שכתוב "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים