חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

שבועה בשני לוחות הברית

מספרים על סבו של רבינו בעל "הבן איש חי" זיע"א (רבי משה חיים זיע"א), שפעם אחת בא אדם שרצה להישבע שבועת שקר בבית הדין. אמר לו סבו של "הבן איש חי" בטון מאיים: "אתה חושב שאני אשביע אותך בספר התורה?!. לא ולא!. אני אשביע אותך בשני לוחות הברית!".

תוך כדי דיבור, פנה הרב לשמשו ואמר לו: "לך תטבול במקווה ואח"כ תביא את שני לוחות הברית בטהרה". אותו אדם כששמע זאת, התחיל להתחלחל ומייד נזעק ואמר: "אני חוזר בי מכוונתי להישבע ואני מוכן לשלם!". אמר לו הרב: "תודה לפנינו ששיקרת!". ואכן – הוא הודה ששיקר.

לאחר מכן, ביקש אותו רמאי לראות במו עיניו את שני לוחות הברית. סימן הרב לעוזרו, והלה הלך להביא את ספר השל"ה הקדוש, ששמו: "שני לוחות הברית". אמר אותו אדם: "אילו הייתי יודע זאת, הייתי נשבע…".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים