חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

בעיה בכוס תה…

מעבר למצוות הגעלת כלי הגוי, ישנם איסורים שמטרתם היא להרחיק את היהודים מן הגויים. אחד מהם הוא איסור אכילת בישולי עכו"ם.

פעם אחת מסר מר"ן זצ"ל שיעור בישיבה, והוגש לו כוס תה באמצע השיעור. מכין שדרכו לנענע את ידיו בתוך כדי הלימוד, ניתנה מכה לכוס, והתה – נשפך. מיד הלכו, ניקו והביאו לו כוס תה חדשה. הפעם, נזהר מרן זצ"ל מלנענע את ידיו והרחיק את הכוס, אך בטעות נמשכה המפה ונשפך כוס התה.

הרהר הרב זצ"ל לעצמו בליבו: "ודאי יש כאן איזה ענין" ובירר מרן זצ"ל ובדק כי בתה עצמו לא היתה בעיה, ואף הסוכר כשר הוא, וכן הכוס היתה טבולה כדין וכן הקומקום היה טבול.

אם כן: מה הבעיה שבתה?

אחרי חקירה נוספת התברר שהיה סייד גוי שעבד בזמנו בישיבה וביקש מהתלמידים כמה ביצים ואת הקומקום, הלך והכין לעצמו ביצים קשות בקומקום. ואם כן, הרי הקומקום נאסר!

הרי לנו עד כמה צריך להיזהר בענין הזה מאד.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים