חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

צרות ליבו

"וַיָּקָם בִּלְעָם בַּבֹּקֶר" (כ"ב, י"ג)

פעמיים התורה מדגישה את קימת בלעם בבוקר: בתחילה כאשר שלח את שרי בלק: "ויקם בלעם בבוקר", ושוב (להלן כ"ב, כ"א): "ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו".

שאל רבינו אור החיים הקדוש: מה ענין הקימה בבוקר דווקא? והסביר שבלעם היה רע עין, והשכים קום קודם עמוד השחר לשלח את השרים "קודם הגעת זמן האוכל". והטעם: "כי זה הרשע הוא מקור צרות העין, וקם בבוקר לשלחם ואמר להם שילכו לארצם, כי חש שיתעכבו בעיר וסעודתם עליו". בלעם רצה לחסוך את ארוחת הבוקר משליחי בלק…

ואכן בלעם הרשע היה צר עין והשתוקק לכסף וזהב לרוב, כמו שכתוב (כ"ב, י"ח): "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב" , וביאר רש"י: "למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים".

שאלו חז"ל באבות (ה' כ"ב): "מה בין תלמידיו של בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו?" היסוד המבדיל בין קודש לחול, בין הטהור לטמא, הוא שבלעם היה מקור לצרות העין, להבדיל מאברהם אבינו שהיה גומל חסדים טובים כקונו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים