חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

שלך גדולה משלהם – נרות חנוכה

"בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת: (פרק ח,פסוק ב)

"בהעלתך. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות" (רש"י, שם)

לאחר שחלשה דעתו של אהרון הכהן מכך שלא השתתף בחנוכת המזבח, מנחמו הקב"ה: "שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות". הרי למדנו על מעלתה הגדולה של המנורה.

מעלה זו מתבררת מהמעשה שמביאים חז"ל על יוסף משיתא על הפסוק: "וירח את ריח בגדיו ויברכהו" – "כגון יוסף משיתא… בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו: יכנס מהם ובהם תחילה. אמרין ליה: עול, ומה דאת מפיק דידך. נכנס, והוציא מנורה של זהב. אמרו לו: אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך ולא קיבל עליו. אמר רבי פנחס: נתנו לו מכס ג' שנים, ולא קיבל עליו. אמר: לא דיי שהכעסתי לאלוקי פעם אחת, אלא שאכעיסנו פעם שניה?! מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו. והיה מצווח ואומר: ווי, אוי אוי, שהכעסתי לבוראי".

ויש לשאול: כיצד חל בו המהפך הגדול? בפעם הראשונה נכנס לבית המקדש ללא היסוס, ופתאום, בפעם השניה סירב עד כדי מסירות נפש!

ההסב נובעה ממעלתה של המנורה. מעלה זו כל כך גדולה ועצומה, שברגע שנגע בה יוסף משיתא כבר החכים ממנה, ופעמו בו רגשי קדושה גדולה והתחילה נשמתו להתעורר ולהתנער מכל הטומאה שהיה דבוק בה, עד שחזר בתשובה שלמה.

ענין נוסף במעלתה של המנורה אנו למדים מדברי חז"ל: "הרוצה שיחכים ידרים, ושיעשיר יצפין". בכת החמה באה מין הדרום, משום שהמנורה היתה ממוקמת בצד זה. על כך אמר הקב"ה לאהרן: "חייך, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות". דרך המנורה יורדים חכמת התורה, יראת שמיים, קדושה וטהרה לעם ישאל, ולכן "שלך גדולה משלהם".

מכאן למדו חז"ל גם הלכה למעשה  בעניני התפילה. אדם הרוצה להתפלל על פרנסתו יעמוד כשפניו למזרח, אבל יטה מעט לצד צפון. אם רוצה להתפלל על חכמה, יפנה לכיוון מזרח יטה מעט לצד דרום.

ולא רק בעניני התפילה. לפי דברי הזוהר בתיקונים, גם השולחן בבית היה בצפון והמנורה בדרום, כמו בבית המקדש זהו שכתוב בפזמון "אזמר בשבחין", שחיברו רבינו האר"י הקדוש: אסדר לדרומה" וכו'.

מעלתה של המנורה היא בהורדת שפע של חכמה לעם ישראל. וכשם שאהרן הכהן השפיע את הארת התוררה לישראל באור המנוה,  כך הדלקת נרות השבת מסוגלת להשפיע הארת תורה לבני הבית. על כן תתפלל האישה בעת הדלקת נרות שבת שילדיה ובעלה יהיו בני תורה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן