חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מי בנה את המנורה?

"וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה… עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה: (ח,ד')

וזה מעשה המנורה. שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה, לכך נאמר וזה (ספרי סא):  כן עשה את המנורה. מי שעשאה. ומדרש אגדה על ידי הקב"ה  (מ) נעשית מאליה: (רש"י שם)

בפירושו השני של רש"י מבואר שהמנורה נעשתה על ידי הקב"ה ולא ע"י אדם. בפשטות, הטעם שלא הצליח אדם לעשותה הוא מפני שיש קושי גדול בעשיית מנורה המורכבת מירך, פרחים, גבעים ועוד, באופן שהכל מקשה אחת.

לעומת זאת, בתרגום יונתן בין עוזיאל כתוב: "ודין עובד מנרתא מינא קשיא דדהב עד בסיס דידה ועד שושנייהא 'עובד אומן' בקורסנא היא מתעבדא".מדבריו משמע שהמנורה נעשתה על ידי אדם שהיה אומן והיה מכה בפטיש ובקורנס עד שנעשתה יפה.

יש דורשים את שלושת הדברים שנתקשה משה רבינו והקב"ה הראה לו אותם, על אותיות שמו של מש"ה: מ-מ'נורה, ש-ש'קל, ה-ה'חודש הזה לכם(עיין פנינים משולחן הגר"א).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים