חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

שלום בארץ – ביניכם

"וְנָֽתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ" (כ"ו ו')

כאשר ישראל עמלים בתורה, הם זוכים לברכה המיוחדת של "ונתתי שלום בארץ".

שואל בעל "אור החיים" הקדוש: "צריך לדעת למה הוצרך לומר זה, אחרי שכבר אמר 'וישבתם לבטח'? ואולי שיכוין על עם בני ישראל עצמם, שלא יהיה להם פירוד הלבבות, שיטע ביניהם ה' שלום ורעות".

וכך מבאר ה'אבן עזרא': "ונתתי שלום בארץ – ביניכם". וכן הרמב"ן: "שיהיה שלום ביניכם ולא תלחמו איש באחיו".

רואים אנו שגם אם יש ברכה בארץ, בתבואה ובפירות השדה, אם יש פילוגים בעם, חילוקי דעות ומחלוקות, הרי שאין הברכה מושלמת. שלמותה של הברכה היא רק במצב שכל השפע מגיע מתוך שלום פנימי ואחדות מלאה. לכך זוכים כאשר לומדים תורה ומקיימים את מצוותיה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים