חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מצוות התלויות בארץ

סיפר מרן הרב זצ"ל:

כב' הרה"ג חכם צדקה חוצין זצ"ל ביקש לקיים את המצוות התלויות בארץ: תרומה, מעשר, לקט שכחה ופאה. קנה חלקת קרקע קטנה וזרע אותה. כשגדלה התבואה ניגש לקצור אותה, ולקיים בה את המצוות האמורות. עמדתי לצידו והייתי עוזר לו.

התחלנו לקיים את כל המצוות, אך כאשר הגענו למצוות שכחה, עמדנו והתחבטנו: כיצד נקיים מצווה זו?. הציע חכם צדקה: "בוא ונעשה מספר הקפות וסיבובים סביב איזה מבנה או עץ, ואחר כך נאסוף את התבואה…". ואכן – כך עשינו: עמדנו והקפנו כמה הקפות.

לאחר זמן מה, באנו לאסוף את התבואה אל הגורן. החזרנו את פנינו לשדה, ונוכחנו לדעת שזכינו לקיים גם את מצוות שכחה…

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים