חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

תוארים על הנפטר ללא קטרוג

סיפר מרן הרב זצ"ל:

הרה"ג חכם סלמן חוגי עבודי זצ"ל היה תלמיד חכם עצום וגאון מחכמי בבל אשר בארץ, והיה חבר בית הדין הרבני הגדול בירושלים, והיה בקי בכל ארבעת חלקי השו"ע.

פעם בערב יוה"כ הלך לבית הכנסת "אוהל רחל", כדי לקבל ל"ט מלקות, כמנהג בגדד. הציעו לו שילך לשכונת הבוכרים, לבית הכנסת "שושנים לדוד". הלך לשם ופגש את עזרא השמש, שהיה מכה אחרים. ביקש ממנו חכם סלמן "הלקה אותי!", אבל השמש סירב להלקות רב כמוהו. בלי משים אמר לו השמש "ה' ילקה אותך!"…

לכאורה היה צריך חכם סלמן לכעוס על דבריו של השמש, שנשמעו כמו קללה, אבל הרב קיבל זאת ברוח טובה ולא כעס. להיפך, הוא יצא מבית הכנסת שמח וטוב לב, ואמר לעצמו: כבר קיבלתי מלקות כדבעי, לפי שהקב"ה מלקה ברחמים מרובים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים