חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

טהרה תלויה בענווה

"וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר יְהוָֹה" (פרק א' פס' א')

בזוהר הקדוש (במדבר קס"ח ע"א בסופו) מבואר שמי שהוא "זעיר" (קטן) – הוא "רב" (גדול), ומי שהוא "רב" – האו "זעיר".

כעניין שאמרו חכמים (בבא מציעא דף פ"ה ע"ב): "כל המקטין עצמו בעולם הזה זוכה ונוחל לעולם הבא". זו משמעותה של האות א' זעירא, הקטנה, המלמדת על גדלותו של משה רבינו.

אך יש לשאול: מדוע גדלות משה נרמזת רק בתחילת ויקרא, ולא לפני כן?

יש להסביר זאת על פי דברי חז"ל על דיני הקרבנות שבראש ספר ויקרא: "יבואו טהורים ויתעסקו במעשי טהורים" (תנחומא צו סי' י"ד). דווקא בפרשה זו , המורה לאדם כיצד להגיע אל הטהרה, יש מקום לרמוז על מידת הענווה, לומר לך: אדם המבקש להגיע לטהרה – קודם לכל עליו להיות עניו. וזה נרמז בא' זעירא.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים