חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חשיבות מעלת ספר "בן איש חי"

סיפר מרן זצ"ל:

פעם חיברתי ספר שבו מקובצים אך ורק ההלכות המעשיות שבספר בן איש חי, ודילגתי על כל מה שהיה קבלה וסוד. כשהיה הספר מוכן והתכוננתי לסדרו לדפוס, באתי וסיפרתי זאת להרה"ג רבי יעקב מוצאפי זצ"ל.

הוא לקח את הספר לעיין בו ואמר לי שאת הכתבים האלה צריך לגנוז. תמהתי על זה ואמרתי לו למה לגנוז? והוא אמר לי שתי סיבות לדבר: האחת משום שאם הספר יתפרסם, יעזבו כולם את ספר בן איש חי המקורי כי יעדיפו את הקיצור הזה על פני הספר שיש בו אריכות עם ענייני קבלה וכדומה, ונמצא זלזול בספר "בן איש חי".

עוד הוא אמר לי "וכי אתה חושב שהבן איש חי לא ידע לכתוב ספר שלא יהיה בו כלול אלא רק פשט והלכות למעשה מבלי לצרף קבלה?! אלא ודאי שהוא הכניס קבלה לומר לנו וללמדנו שלא יכולים לפסוק הלכה למעשה, מבלי לדעת את גם משמעותה על פי הקבלה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים