חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

המשך לשלשלת התורה

"וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֱלֹהֵי אָבִיךָ" (פרק ג' פסוק ו')

אמרו חז"ל (מדרש רבה פרשה ג' א'): כשנגלה הקב"ה למשה בפעם הראשונה, נגלה לו בקולו של אביו עמרם כדי שלא להבעיתו. משה חשב שאביו קורא לו, ורק אז אמר לו ה': "אנכי אלהי אביך".

כאשר הבין משה שהוא המשך לשלשלת התורה מאברהם ועד עמרם, אמר לה' שהוא אינו ראוי, ועדיף שיקח את אהרן להיות גואל. אמר לו ה': קולו של אביך עמרם – קול התורה, שייך לשלשלת הקודמת, אך עתה אני מבקש ליתן מחדש תורה לכלל ישראל על ידך.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים