חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

שמירה מהמלאכים

"וְהִנֵּה יְהֹוָה נִצָּב עָלָיו" (פרק כ"ח פסוק י"ג)

"נצב עליו – לשמרו" (רש"י ע"פ במדבר רבה ד' א')

מדוע היה הקב"ה צריך לשמור את יעקב? אפשר לומר שהיה פרק זמן שבו מלאכי ארץ ישראל עזבו אותו, והוא נשאר ללא שמירת  מלאכים עד שיגיעו מלאכי חוץ לארץ. אולם אם כך, נשאלת השאלה: מדוע לא המתינו מלאכי ארץ ישראל עד שירדו מלאכי חו"ל?

הטעם הוא שכאשר חושב אדם לרדת לחו"ל, מיד מלאכי ארץ ישראל מתרחקים ממנו. המלאכים אינם יודעים לקרוא את מחשבות בני האדם ואינם יודעים שיעקב הלך בשליחות אביו ואימו. הם אינם יודעים שהלך להקים י"ב שבטים. הם רק ראו שהוא עוזב את הארץ ועל כן – הם ברחו ממנו.

מכאן אנו רואים עד כמה ישיבת ארץ ישראל חשובה למלאכים, וכל שכן לעם ישראל. מכאן מוסר גדול לאנשים שעוזבים את הארץ לחו"ל ומכונים "יורדים". בהפטרה שאנו קוראים בתשעה באב אנו אומרים (ירמיה ט' י"ח): בושנו מאד כי עזבנו ארץ".

דבר נוסף מבואר בגמרא (חולין צ"א ע"א) שמלאכי השרת ראו שצורתו של יעקב אבינו ע"ה חקוקה בכסא הכבוד וירדו לארץ כדי לראות את זיו פניו (כפי שמבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל). כאשר ראו אותו קינאו בו: כיצד מסוגל אדם להגיע למדרגה כה גבוהה, עד שדמותו תהיה חקוקה בכסא הכבוד? אמר להם הקב"ה: אל תגעו בו! האו הבחיר שבאבות. לכך ה' ניצב עליו לשמרו מקנאת המלאכים (ועיין בשפתי חכמים על רש"י פסוק י"ג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים