חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הקפדה על רחיצת רגלי האורחים בעצמם

"יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם" (פרק י"ח, פסוק ט')

הסביר רש"י (על גמרא ב"מ פ"ו ע"ב): "יוקח נא" – ע"י שליח, והקב"ה שילם לבניו על ידי שליח, שנאמר (במדבר, כ', י"א) "וירם משה את ידו ויך את הסלע".

הגם, שאפשר היה להסביר אל פי הפשט שאברהם אמר להם: קחו בבקשה מעט מים.

ויש עוד לבאר, הרי רש"י ביאר שאברהם אבינו הציע להם לרחוץ את רגליהם – "כסבור שהם ערביים המשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודת כוכבים לביתו", ועל פי ההלכה (שו"ע יו"ד סי' קמ"ו סע' א') גוי יכול לבטל את העבודה זרה שלו, אבל ישראל אינו יכול לבטל את העבודה זרה של הגוי.

לכן, אמר להם שיקחו בעצמם מים ויבטלו את העבודה זרה שלהם.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים