חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ז – הלכות ציצית – זמן ציצית

זמן ציצית

א. לילה לאו זמן ציצית הוא, שנאמר: "וראיתם אותו" – פרט לכסות לילה. אמנם כל זה הוא בטלית גדול, אך טלית קטן – טוב ללובשו גם בלילה, וכדלקמן.
ב. הזמן שיכול לברך על עטיפת הטלית בבוקר הוא משיכיר בין תכלת ללבן. ונחלקו מהו שיעור זמן זה: יש אומרים שהוא כשעה אחת לפני הנץ החמה, ויש שמחשבים את השעה כשעה זמנית לפי אורכו של היום, ויש אומרים שהשיעור הוא כשש דקות אחר עמוד השחר. ונוהגים כסברה ראשונה.
ג. אם נתעטף בציצית קודם שהגיע זמנה ובירך עליה בטעות – יחזור ויברך עליה כשיגיע זמנה.
ד. יזהר שלא להסיר את הטלית קטן עליו בשעת השינה, וכשמשמש מיטתו (ויכול לכוכרכה סביב צווארו. ורק כשנכנס למרחץ – יסירנו.
ה. אם הסיר הטלית קטן מעליו בשעה שישן, יחזור ללובשו מיד כשיקום משנתו לאחר שנטל ידיו, ויברך עליו. אמנם אם קם קודם עמוד השחר ילבשנו בלא ברכה, וכשיברך אח"כ על טלית גדול, יכוין לפטור גם הטלית קטן.
ו. במקום שנהגו שפורסים על החתן והכלה טלית גדול בשעת החופה, אם עדיין הוא זמן ציצית, דהיינו שעדיין לא שקעה החמה – יברך החתן להתעטף בציצית (ואם היא חדשה יברך גם "שהחיינו") ויתעטף בה כשיעור ד' אמות, ואח"כ יפרסו את טלית עליהם.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן