חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

קיום מצוות לשמה

"וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו יְהֹוָה" (פרק י"ב, פסוק ד')

בעל האור החיים הקדוש ביאר (שם, ד"ה "עוד ירצה") שלמרות שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו ברכות חשובות ונעלות אם יעמוד בניסיון: "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה" (י"ב, ב'-ג') – מכל מקום אברהם אבינו עמד בנסיון שלא על מנת לזכות בברכות. אברהם הלך לארץ כנען רק מתוך מטרה לקיים את מצות בוראו. זהו שכתוב: "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'".

כאן מתגלה מעלתו הגדולה של אברהם אבינו, שעמד בנסיון בגבורה ובדבקות עצומה, כפי רצונו ויצוויו של בורא עולם.

בשעה שאנו מקיימים מצווה, עלינו לומר: "לשם יחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה, הנה אנחנו באים לקיים את אותה המצווה כמו שציוונו ה'" – ולא בגלל השכר המובטח למי שמקיים אותה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים