חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ו – ברכות השחר – "מתיר אסורים" ו"זוקף כפופים"

"מתיר אסורים" ו"זוקף כפופים"

א. טעה וברך "זוקף כפופים" לפני "מתיר אסורים" = יברך "מתיר אסורים" בשם ומלכותה – אף שיש חולקים, כי לא אומרים ספק ברכות נגד האר"י.
ב. אם חיבר שתי ברכות, כגון שאמר: "באמ"ה אמ"ה, פוקח עיורים מתיר אסורים", או מתיר אסורים זוקף כפופים" וכיוצא בזה – אינו חוזר ומברך, שכבר יצא ידי חובת שתי הברכות.
ג. גם חולה השוכב במיטה ואינו יכול לזוז, יברך "מתיר אסורים" ו"זוקף כפופים" , מהטעם דלעיל (סעיף ב').
ד. התחיל לברך "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם" על דעת לסיים "זוקף כפופים", והזכר שלא ברך "מתיר אסורים" – יסיים "מתיר אסורים".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן