חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מתי מתמלאת הסאה

"קֵץ כָּל בָּשָׂר בָּא לְפָנַי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם" (פרק ו' פסוק י"ג)

קץ כל בשר. שקצבתי להם זמן ק"כ שנה: בא לפני. שקבעתי להם לתשובה: (ספורנו).

למדים אנו, שאף שהיתה שחיתות גדולה מאד, הקב"ה המתין והאריך אפו. אבל כאשר מלאה הארץ חמס, אז אמר ה' יתברך (שם): והנני משחיתם את הארץ".

בהקשר לזה יש להביא את מאמר חז"ל (בראשית רבה, פר' ס"ז, ד'), שהקב"ה אינו וותרן אלא "מאריך אפו וגבי דיליה" – "ארך אפיים ורב חסד" (שמות ל"ד, ו'). כשהקב"ה רואה שכלו כל הקיצין ואין תקוה דהאדם ישוב בתשובה, אזי הוא מעניש וגובה את חובו.

צריך כל האדם ללמוד מוסר השכל: אמנם ה' רחום וחנון הוא והוא מאריך אפו, אך כאשר מלאה סאת הרשע – אין רחמים ואין דרך תשובה. והואיל ואיננו יודעים מתי מתמלאת הסאה, עלינו לדאוג שתמיד – "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" (קהלת, ח', ט'), נקיים במידות, במעשים טובים ובמצוות.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים