חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ג – ברכת אשר יצר והנהגת בית הכסא – דברים הנאמרים לפני הכניסה לבית הכסא

דברים הנאמרים לפני הכניסה לבית הכסא

א. חסידים הראשונים לפני שהיו נכנסים לבית הכסא, היו אומרים: "התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, שמרוני שמרוני, עזרוני עזרוני, המתינו לי עד שאכנס ואצא, שכן דרכם של בני אדם". ובימינו לא נהגו לאמרו מפני שאין בדורותינו חסידים כל כך, ואם יאמר אדם כך הרי זו כגאווה. אך כשאומרים בשבת "בואכם לשלום מלאכי השלום" וכו' אין זו גאווה, כיון שהמלאכים אינם באים לכבוד האדם אלא לכבוד השבת, וכמו שאמרו חז"ל שאליהו ז"ל בא בכל מצוות מילה, ולכן אומרים בברית "זה הכסא של אליהו הנביא". ואע"פ שכתב היעב"ץ שאדם ש"שם דרכיו ודעותיו רשאי לאמרו" – לא נהגו בכך.

ב. מי שרוצה לומר "התכבדו מכובדים" וכו' ביום הכיפורים שהוא יום סליחה, שאז ישראל נחשבים כמלאכי השרת – יכול לאמרו בלחש.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים