חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ג – ברכת אשר יצר והנהגת בית הכסא – דיבור והרהור בבית הכסא

דיבור והרהור בבית הכסא

א. יזהר שלא ידבר בבית הכסא אפילו דיבור של חול, ואפילו תיבה אחת. אבל לנחור – מותר. ואם יש הכרח וצורך גדול, מותר לדבר כל עוד שלא נפנה, אך מעת שנפנה לא ישיח כלל.
ב. אסור להרהר בדברי תורה בבית הכסא, בבית המרחץ או במקומות המטונפים. ויש אומרים שאסור להרהר גם בצרכי מצווה כגון צרכי צדקה, שבת, סוכה, לולב, מצה וכדו'. ואסור אפילו מרוחק ד' אמות מבית הכסא ויש שם ריח רע.
ג. אסור לומר "שלום לאדם בבית המרחץ או במקומות המטונפים. ויש אומרים שאסור להסכיר גם שם אדם ששמו "שלום" או "עובדיה" וכדו' שהם שמות שנקרא או שנרמז בהם שמו של הקב"ה. ולכן אם רוצה לקרוא שם לחבירו, נוהגים לשנות את השם, כגון שקורא לחברו בלי ם' סופית וכדו'. ולא מזכירים שם את המילה "שבת", כיון שלפי הזוה"ק שם זה הוא משמותיו של הקב"ה.
ד. אם נמצא במקום שאסור לומר "שלום" כגון בבית המרחץ או במקום מטונף, וחבירו אומר לו "שלום" – יענה לו בנענוע ראש או יאמר: "גם לך" או "ברכה טובה" וכדו', אך יזהר שלא יזכיר "שלום".
ה. יזהר לא היכנס לבית הכסא כשהוא לבוש בחולצה שכתוב עליה "שלום" או פסוק וכדו'.
ו. לא יכנס לבית הכסא עם נייר או ספר הכתוב בכתב אשורית, ואם הוא שעת הדחק ואינו יכול להניחו בחוץ – יכסה אותו בשני כיסויים שונים ויכנס. ויקפיד שאחד מן הכיסויים יהיה אטום ולא שקוף. וכיס הבגד או המכנס נחשב ככיסוי אחד.
ז. יזהר שלא להיכנס עם נייר שכתוב עליו שמו של הקב"ה אפילו בלעז. ולכן יזהר שלא יכנס עם דולר לבית הכסא כיון שיש עליו את שמו של הקב"ה באנגלית.
ח. יזהר שלא יכנס עם אוכלים ומשקים לבית הכסא ואפילו הם בתוך פיו. ואם נכנס איתם – ראוי שלא לאכלם כלל. ואם נכנס עם אגוזים, שקדים וכדו' שהם בקליפתם – יכול להדיחם במים ולאכלם.
ט. מותר לשים ארון תרופות בבית הכסא כיון שהם אינם אוכלים.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן