חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ג – ברכת אשר יצר והנהגת בית הכסא – קינוח

קינוח

א. צריך להקפיד לקנח את עצמו היטב – כיון שצואה שנמצאת ב"פי הטבעת" מעכב את התפילה, ויש אומרים שצריך לחזור ולהתפלל. ולא יקנח בדבר קשה או בנייר קשה או עבה כיון שזה מזיק לאדם, אלא יקנח בדבר רך. ויקנח היטב שלא ישאר אפילו כלשהו. ועיקר הרחיצה היא במים ויש להזהר בזה מאד. וטוב לקנח במגבונים לחים (ובשבת יזהר שלא יסחטם).
ב. אע"פ שמותר להרוג כינה ולשפשף ניצוצות מי רגלים ביד ימין, לא יקנח ביד ימין כיון שקושרים בה את התפילין, אלא יקנח באצבעות יד שמאל חוץ מהאמה שכורך עליה שלוש כריכות של תפילין. ואם יש שם הרבה לכלוך יכול לקנח בכל אצבעות יד שמאל.
ג. יזהר שלא יקנח באצבע שמראה בה בספר תורה בשעת ההגהה.
ד. איטר שמניח תפילין על יד ימין – יקנח בשמאלו שהיא ימין דעלמא.
ה. גם נשים יזהרו לקנח בשמאל אע"פ שאינן מניחות תפילין, כיון שיש עוד טעמים לדבר ששייכות בהן.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן