חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

פרק ב – נטילת ידיים – מים שנטלו בהם

מים שנטלו בהם

א. יזהר שלא ישפוך את מי הנטילה של שחרית במקום שעוברים שם בני אדם, ואם נשפכו בשוגג ישפוך עליהם מים טהורים רבים כדי לבטלם.
ב. אסור ליהנות ממי נטילת ידיים של שחרית, ולכן לא יתנם לפני הבהמה לשתות, ולא ישתמש בהם כלל אפילו לשטוף בהם את הרצפה.
ג. מיד לאחר שנטל ידיו לתוך הכלי, ישפוך את המים לכיור או לבית הכסא, כיון שיש בהם רוח רעה. ומכל מקום, יזהר שלא להלינם בכלי אלא ישפכם בו ביום.
ד. אין אומרים דבר שבקדושה כנגד מי הנטילה כי טומאתם גדולה יותר משל מי רגליים, ולכן יזהר להסירם או לכסותם. ויש מי שאומרים שדינם הוא כדין מי רגליים, ולכן אם הוסיף רביעית מים על כל נטילה – יכול לקרוא ולברך כנגדם. ואם נטלו כמה אנשים לכלי צריך רביעית כנגד כל אחד ואחד.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן