חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – שעור הזמן שהנרות ידלקו

שעור הזמן שהנרות ידלקו

סא. צריך להזהר שתהיה כמות מספקת של שמן שיוכל לדלק לפחות חצי שעה. ואם מדליק בנרות ישים לב שיהיו הנרות גדולים שיכולים לדלק לפחות חצי שעה. וטוב שיהיה בהם להדליק יותר מהשיעור. (אך לא יהיו הנרות ארוכים מדי – עיין מ"ב תרע"ב ס"ק ו', כה"ח שם ס"ק ח"י).

סב. אם בשעת ההדלקה לא היה בה שמן כשעור, לא ידליק עד שיוסיף שמן. ואם ברך והדליק ואחר כך ראה שלא היה בה שמן כשעור, יכבה את הנר, יוסיף שמן ויחזר וידליק בלא ברכה כי "הדלקה עושה מצווה". (בא"ח וישב ח' – ועיין שו"ע תרע"ה ב' פר"ח שם ומש"ז תרע"ה ג' משנ"ב ס"ק ח).

סג. אם יודע שלא יוכל להדליק בזמנה כנ"ל, רשאי להקדים ולהדליק מפלג המנחה, בתנאי שיתן בה שמן כשעור שידלק עד כחצי שעה אחר צאת הכוכבים. ועדיף להדליק מפלג המנחה מאשר לאחר את זמנה חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אבל לפני פלג המנחה לא ידליק, ואם הדליק לפני פלג המנחה יחזר וידליק שנית בברכה. (בא"ח וישב ח').

סד. מי שהדליק וכבו הנרות בשוגג ואינו חוזר להדליקם, לא יכניס החנוכיה הביתה עד שיעבור זמן ההדלקה, מפני חשד הרואים. (כה"ח).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן