חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – אם דבר לפני שגמר להדליק

אם דבר לפני שגמר להדליק

כז. אחר שברך על הנרות, לא ידבר עד שיגמר להדליק את כל הנרות, ואם דבר לפני הדלקת הנר הראשון דברים שאינם שיכים להדלקה, יאמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ויחזר ויברך.

כח. אם דבר אחר שהדליק נר אחד או יותר – יפסיק לדבר וידליק את שאר הנרות, ואין צריך לחזר לברך.

כט. אם ברך והפסיק בדברים השיכים להדלקה, כגון שראה שנשפך השמן, או שלא הכינו את כל הנרות הצריכים לאותו לילה, אפלו דבר לפני שהדליק את הנר הראשון – אינו חוזר ומברך. ולכתחלה יזהר שלא ידבר, אלא ימתין עד שימלאו שמן, או עד שיביאו את כל הנרות וידליקם. (בא"ח י', ושו"ע קס"ז ו' ואחרונים שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים