חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – השמש

השמש

פא. נוהגים להניח נר מיחד שנקרא "שמש" ליד נרות חנוכה. ובדרך כלל משתמשים בנר שמדליקים בו את נרות החנוכה. ומניחים את הנר הזה ליד הנרות כדי שאם ישתמשו לאור הנרות – יהיה זה גם לאור השמש. (עיין תרעג סע' א).

פב. מעקר הדין אם יש אור חשמל אין צריך להדליק "שמש" ליד הנרות כיון שאם ישתמשו באור, יהיה זה גם אור החשמל. אף על פי כן נהגו להדליק "שמש" בכל מקום.

פג. השמש צריך להיות גדול או גבוה משאר הנרות כדי שיהיה נכר, ואם ישתמשו לאור הנרות – עקר השמוש יהיה ממנו.

פד. במקום שמדליקים כמה בעלי בתים, או במקום שנוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות חנוכה, כל אחד צריך להניח חנכיתו במקום אחר כדי שיהיה מספר הנרות נכר, ולכן צריך שכל אחד ידליק "שמש" בצד נרותיו. (עיין משנ"ב ס"ק יח).

פה. מותר מהדין להשתמש ב"שמש" תשמישים של חל ויש שהחמירו בזה לא להשתמש בשמש תשמיש של חל וכל שכן תשמיש של בזיון אמנם אין להחמיר לצרך מצווה. (עיין בא"ח י"ד לפרוש מעשה ניסים).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים