חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – פתילות ושמנים אחר חנוכה

פתילות ושמנים אחר חנוכה

צג. כשקונה שמן לחנוכה לא יאמר "שמן זה לחנוכה" כי יש אומרים שבכך הקדיש את כל השמן, גם את מה שנותר בבקבוק לאחר חנוכה, ולכן ראוי שכל קונה יעשה "תנאי" ויחשב בדעתו שאין כונתו שכל השמן יהיה לחנוכה. (עיין ביאור הלכה תרעז ד"ה הצריך").

צד. ואם לא חשב אף על פי כן מותר להשתמש בשמן שבבקבוק ואפלו בתוך חנוכה אם יש לו מספיק שמן להדלקת כל הנרות.

צה. נוהגים להשתמש להדלקת נרות חנוכה בשמן שנותר מימים קודמים של ימי החנוכה, וביום השמיני שורפים את מה שנשאר מהיום השמיני ומשאר הימים (שו"ע שם סע' ד).

צו. שירי הפתילות או השמנים האסורים בהנאה – אין להשתמש בהם שום תשמיש גם לאחר החנוכה, שהרי הקצו למצותן. (שם).

צז. טוב שלא להשאיר את הפתילות או השמנים האסורים בהנאה לשנה הבאה מחשש לתקלה, שמא ישתמש בהם בתוך השנה. ולכן יש לשורפם בפני עצמן לאחר החנוכה. (עיין כה"ח ומשנ"ב שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים