חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – הדלקת הנרות – אם שכח לברך

אם שכח לברך

כה. מי ששכח לברך לפני ההדלקה, אם עדין לא גמר להדליק את כל הנרות – יברך את כל הברכות וידליק את הנשארים. (בא"ח וישב אות י', ערוך השולחן ועיין פר"ח סוף סי' תרע"ב).

כו. מי ששכח לברך, ונזכר רק לאחר שגמר להדליק את כל הנרות, לא יברך ברכת "להדליק", אף שעדין לא הדליק את השמש (בא"ח וישב באות י'). אבל יברך "שעשה נסים", ובלילה הראשון יברך גם "שהחינו", ויכול לברך שתי ברכות אלו כל זמן שהנרות דולקים. (ויש אומרים שיכול לברך רק תוך חצי שעה להדלקה. בא"ח שם י' וכן פסק רבי עקיבא איגר בשו"ת רעק"א תנינא י"ג ואף על פי שלא ראו זה את דברי זה. וכן פסק במשנב"ר ס"ק ד').

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים