חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – חשיבות

חשיבות

כח. יסוד ההיכל בתחלת הבית שני – בכ"ה כסלו. כשחזרו עולי הגולה מבבל התחילו בבנין בית המקדש, ובעצת המשטינים נפסקה העבודה עשרים ושתים שנה. אחר כך חזרה ונתחדשה עבודת הבנין, והקימו יסודותיו של היכל ה' ביום עשרים וארבעה לכסלו, ובלילה שלאחריו, הוא כ"ה בכסלו, שמחו בשמחת היסוד. וכן הנביא אומר: "שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי (כ"ד לכסלו) למן היום אשר יסד היכל ה' שימו לבבכם". (חגי ב). ומיום זה התחילה הברכה לחול על ישראל הבאים מן הגולה.

כט. חנוכה בשמחה – ובבגדים נאים כתב הרב כף החיים (אות ח') שצריך להדליק נרות חנוכה ולברך בשמחה. וגאון עוזנו הבן איש חי כתב בספרו עטרת תפארת (אות כ"ו).  "בראש חודש וחנוכה ופורים יש יתרון ומעלה בבחינת הנשים לכן צריכים הם להחליף בגדיהם ולא ישארו בבגדי חל. גם אשה שיש לה תכשיטין של זהב תלבשם באלו הימים להורות על יתרון שיש באלו הימים בבחינה שלהם למעלה".

ל. לכן, הנשים צריכות להזהר להתלבש יפה לכבוד ההדלקה כי הדלקה עושה מצווה והעקר הוא בזמן ההדלקה ולשים תכשיטים. ובכלל, גם גברים יזהרו בזה להתלבש כפי שהם מתלבשים לכבוד אורחים, מי ששם כובע על הראש כשבאים אורחים חשובים לביתו וכן אם לובש מעילו – ישים כובע וכו', ובודאי לא יברך עם חלצה קרועה, סנדלים וכדומה, להראות כמה המצווה יקרה וחביבה לנו!.

לא. מצות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולקח שמן מן הצדקה ומדליק. (רמב"ם פ"ד הלכ' י"ב).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים