חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – תפילות חנוכה – הלל

הלל

טו. חשיבות ההלל – יזהר ב"הלל" של חנוכה לאומרו בכונה ובשמחה, כי אפלו בחג המצות אין אומרים הלל גמור, וכאן אומרים הלל גמור שמונה ימים. על כן יאמר אותו בכונה ובשמחה רבה. (שם כ"ח).

טז. גם מי שנאלץ להתפלל ביחיד יברך תחילה וסוף על ההלל בימים בהם גומרים את ההלל. (עיין רמ"א תכ"ב ס"ק ב' ומ"ב שם ס"ק י"ז ומנהגי א"י לר' טקוצ'ינסקי).

יז. הפסקה בהלל – ביום שגומרין את ההלל אין להפסיק בו אלא למה שמפסיקין בק"ש, וכשאין גומרין את ההלל, אפילו באמצעו שואל בשלום אדם שהוא צריך לנהוג בו כבוד, ומשיב שלום לכל אדם (ואפילו למברכים על הלל שאינו גמור) ועל כן המתפלל בכותל, לדוגמא, מותר להפסיק באמצע ההלל לה' אמנים שבקדיש ולכ"ח תיבות של אמן יהא שמיה רבה, ברכו, וג' תיבות של "מודים אנחנו לך" – ובקדושה שני פסוקים ראשונים בקול רם ופסוק שלישי בלחש. (עיין שו"ע תכ"ב ס"ק ד', שו"ע תרמ"ד ס"ק א', ולחונים עליו).

יח. הלל בבית אבל – ספרדי המתפלל בבית אבל אומר בחנוכה הלל בברכה, וגם האבל יאמר ההלל בברכה. (כה"ח קל"א ס"א) אבל אשכנזי לא אומר הלל, ושאר הציבור. (מלבד האבל) יאמרו הלל בביתם או בשעה שהאבל יוצא מהחדר. ולדעת הרב "גשר החיים" גם האבל יאמרו. (עיין בא"ח ויקרא טו, מ"ב קל"א ד', מג"א קל"ה, מ"ב תרפ"ג א', כה"ח שם ס"ק ד', נובי"ת רט"ו)

יט. נשים בקריאת ההלל – גם נשים יגמרו את ההלל בברכה כיון שהוא מסדר התפילה, אך אינן יכולות להוציא את האנשים ידי חובה, שהאנשים מחויבים בקריאת ההלל מצד עצמו ולא רק בגלל סדר התפילה. (עיין רמב"ם חנוכה פ"ג הלכ' י"ד, תוס' סוכה ל"ח ד"ה: "מי שהיה", ועיין שד"ח אסיפת דינים חנוכה סי' ט' אות ב').

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים