חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חנוכה – תפילות חנוכה – שחרית חנוכה

שחרית חנוכה

יא. נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בבוקר לפני התפלה בלי ברכה. (עיין לעיל).

יב. אין אומרים ודוי ונפילת אפים כל שמונת ימי החנוכה ולכן לא אומרים "למנצח. יענך וכו'" ולא תפלה לדוד וכו'".

יג. שחרית, מתפללים כמו בחל ואומרים "על הנסים" בהודאה, וגומרים ההלל ואומרים חצי קדיש, ומוציאים ספר תורה ואין אומרים "בריך שמיה" ואומרים "ברוך המקום" ו"גדלו" והאשכנזים אומרים "בריך שמיה".

יד. הספרדים אינם אומרים "בריך שמיה" בהוצאת ס"ת אלא בתפילה שאומרים בה "כתר" (במוסף) ועל כן לא יאמרו בהוצאת ס"ת של חנוכה "בריך שמיה" אלא אם כן הוא ר"ח. והאשכנזים בכל הוצאת ס"ת אומרים "בריך שמיה".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים