חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – הלל

הלל

טז. צריך לומר את ההלל בשמחה ובנחת, ולא במרוצה. בקריאת ההלל צריך לעמוד, ואפילו לסמוך עצמו על הכותל אסור, אלא אם כן הוא זקן או חולה או חלוש מאד מחמת איזה חולי.

יז. בכל ימי חג הסוכות, אומרים בשחרית, הלל שלם, ללא דילוג, ועם ברכה תחילה וסוף ולכן אסור להפסיק בדבור באמצע ההלל. (עיין שו"ע תרכב סע' ד ורמ"א שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן