חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – הזמנת אושפיזין

הזמנת אושפיזין

ע. טוב לומר בכל לילה לפני כניסתו לסוכה "עולו אושפיזין" ככתוב במחזור. ויש נוהגים להכין כסא לאושפיזין ולהניח עליו ספרי קודש, ואומרים "זה הכסא של אושפיזין". ויש מדליקין נר מיוחד כל לילה לשם האושפיזין. וטוב לישב וללמוד בסוכה בכל לילה אחרי הזמנת האושפיזין. (עיין בא"ח האזינו ז. כה"ח תרכה ס"ק ג. תרלט ס"ק ח, ט).

עא. ישתדל ללמוד משנה מסכת סוכה בכל לילות החג בתוך הסוכה. (בא"ח שם).

עב. טוב להזמין עניים על שולחנו בכל לילה מלילי חג הסוכות, ויש שולחין תבשיל או מעות לאיזה עני, שכן אין שמחה גדולה לפני המקום כשמחה זו לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות, והוא חלק שבעה אושפיזין קדישין. (עיין בזוה"ק אמור קד ע"א. עיין בא"ח שם ט. כה"ח תרכה ס"ק טו. תרלט ס"ק י).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים