חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – הבדלה במוצאי יום טוב

הבדלה במוצאי יום טוב

לב. במוצאי יום־טוב שהוא יום חול אומרים בתפילה "אתה חוננתנו", ומבדילים על הכוס, אבל לא על הנר ולא על הבשמים ומברכים רק "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל" וכו'. במוצאי יום־טוב ושבת מבדילים כרגיל על גפן, בשמים, נר ו"המבדיל". (שו"ע תצא סע' א).

לג. אם לא אמר "אתה חוננתנו" בתפילה, אסור לו לעשות מלאכה עד שיאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", אפילו אם יצאו כבר הכוכבים. וכן אסור לאכול עד שיבדיל על הכוס. (מ"ב רצד ס"ק ג. כה"ח שם ס"ק ו). וכן הדין באשה שאינה מתפללת ערבית.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן